Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

EU-tanulmányok I.

Előszó

Azok a tanulmányok, amelyeknek kötetbe szerkesztett válogatását tartja kezében a Tisztelt Olvasó, az elmúlt két évben készültek az Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport (IFM) keretében.... Tovább

Előszó

Azok a tanulmányok, amelyeknek kötetbe szerkesztett válogatását tartja kezében a Tisztelt Olvasó, az elmúlt két évben készültek az Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport (IFM) keretében. Magyarország EU-csatlakozása, majd ezt követően sikeres taggá válásának igénye sok olyan kérdést vet fel, amelyek megválaszolásához tudományos elemzésre, a nemzetközi gyakorlat tanulmányozására és a stratégiaalkotás szakértői megalapozására van szükség. E feladat elvégzésére hozta létre a kormány 2002 őszén Inotai Andrásnak, az MTA Világgazdasági Kutató Intézete igazgatójának vezetésével az Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoportot. A tizenhét szakmai csoportban dolgozó kutatók ez idő alatt több mint 250 tanulmányt készítettek. E munkák jelentős része hathatós segítséget nyújtott a Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítéséhez. Ezen túlmenően azonban - megítélésünk szerint - a szakértő közönség szélesebb körének érdeklődésére is számot tarthatnak, hiszen az integráció szempontjából legfontosabb szakterületek helyzetének értékelését és a felzárkózáshoz szükséges legfontosabb tennivalókat összegzik.
Az öt kötetbe tagolás egyrészt időrendi, másrészt tematikus szempontokat követ. Az első kötet a 2002 végén, 2003 elején készült tanulmányokat tartalmazza, azokat tehát, amelyek a csatlakozási szerződés aláírását megelőzően, még a felkészülési időszak utolsó tennivalóit veszik számba. Az ezt követő négy kötet anyagai már a csatlakozási folyamat lezárultával, 2004 elején íródtak, és a taggá váló Magyarország szempontjából vizsgálják a különféle szakpolitikák elemeit vagy azok változását, illetve meghatározzák az ezekhez történő alkalmazkodás célszerű tennivalóit és állomásait is.
Az öt kötet így nemcsak ahhoz nyújt segítséget, hogy egy ez ideig külső, immár azonban belsővé vált szempontrendszer alapján jobban megismerjük a magyar társadalom, a gazdaság, a régiók és a hazai intézményrendszer állapotát, hanem ahhoz is, hogy az alkalmazkodási kényszerek miatt önmagát is átalakítani kívánó, ám ezzel a feladattal nehezen birkózó Európai Unió küzdelmeit és ebben saját, lassan formálódó mozgásterünket is tisztábban láthassuk. Vissza

Tartalom

GAZDASÁGI VERSENY
Benyó Balázs: Pénzügyi támogatási eszköztár a kis- és középvállalati szektor versenyképességének szolgálatában 11
Borsi Balázs: A technológia- és tudásáramlás szerepe a magyar feldolgozóipar versenyképességének alakulásában 39
Karsai Judit: A kockázati tőke alkalmazásának lehetősége és hatása a versenyképességre 71
Losoncz Miklós: Az EU-csatlakozás várható hatásai a versenyképesség alakulására 117
Dr. Petruska Ildikó: Tudásintegráció és vállalati versenyképesség - a műanyag-feldolgozó ipar példája 155
Török Adám: Mit mivel mérünk? A versenyképesség értelmezéséről és mérési problémáiról 205
Viszt Erzsébet: A versenyképesség alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban 247
GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ (EMU)
Wisniewski Anna: Az EMU-tagságra való lengyel és magyar monetáris és fiskális politikai felkészülés az EU-csatlakozás küszöbén 287
KÖZÖS KÖLTSÉGVETÉS
Kengyel Ákos: Az EU költségvetésének hosszú távú alakulását befolyásoló körülmények 315
Somai Miklós: A korábbi EU-bővítések - a közös költségvetés változásai 351
HUMÁN ERŐFORRÁS
Halász Iván: A visegrádi országok alkotmányainak felkészítése az európai integrációra 397
Lelkes Orsolya: A Nemzeti Fejlesztési Terv humánerőforrás-fejlesztési projektjei és a társadalmi kirekesztés elleni akcióprogram kapcsolódásai 469
Medgyesi Márton: A sikeres felzárkózás egyik metszete: Az egyenlőtlenségek alakulása, különös tekintettel az uniós csatlakozásra 501
Szívós Péter - Kopasz Marianna - Medgyesi Márton - Sági Matild: A magyar társadalom felkészültsége az Európai Unióhoz való csatlakozásra 537
SZOCIÁLPOLITIKA
Bankó Zoltán: Távmunka az Európai Unióban és Magyarországon (helyzetkép, támogatás jogalkotás) 609
Gyulavári Tamás: Az EU szociálpolitikája: érdekek kereszttüzében 633
EGÉSZSÉGÜGY
Dr. Jávor András - Dr. Kovács Lajos: Egészségügyi rendszerek az Európai Unió tagállamaiban. A bővítés hatása a magyar egészségügyre 663
NEMZETI ÉRDEK
Andreides Gábor: Olaszország nemzeti érdekei és az Európai Unió 747
Demkó Attila: Görögország érdekérvényesítése az Európai Unión belül a macedón kérdésben 763
Maruzsa Zoltán: Az osztrák EU-csatlakozás 779
Romsics Gergely: Európai Unió: integrációs elméletek és a nemzetállami szuverenitás 793
Varga Tamás: Német-cseh vita a Benes-dekrétumokról a médiában 811
REGIONÁLIS POLITIKA
Horváth Gyula: Az Európai Unió strukturális politikájának jövőjét befolyásoló tényezők 835
Illés Iván: A regionális támogatások rendszere Magyarországon és a továbbfejlesztés igényei 865
Pálné Kovács Ilona: A területfejlesztési törvény EU-kompatibilitása 903
Pálné Kovács Ilona: A területfejlesztési politika értékelési rendszerének alapjai 949
KÖRNYEZETVÉDELEM
Biacs Rita: Az EU regionális politikája által támasztott fenntartható fejlődés követelményrendszerébe illeszkedő értékelések 993
Kiss Károly: A környezetvédelmi adóreformok jóléti hatásai az EU-ban 1067
INTÉZMÉNYI REFORM
Bragyova András: Az Európai Unióhoz való csatlakozás alkotmányjogi kérdései 1089
Dr. Czuczai Jenő: Jogközelítési folyamatunk gyakorlati problémái az EU-csatlakozás küszöbén 1115
Halász Iván: A visegrádi országok alkotmányainak felkészítése az európai integrációra 1147
Horváthy Balázs: Az Alapjogi Charta státusa és a magyar alkotmány alapjogi felfogása 1173
Vörös Imre: Az alkotmány módosításának állása és az EU-csatlakozás 1213
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
EU-tanulmányok I. EU-tanulmányok I.

A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
5.280 Ft
2.640 ,-Ft 50
21 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!
Állapotfotók
EU-tanulmányok I. EU-tanulmányok I.

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
5.280 ,-Ft
42 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!