Közel 7 000 kötet Életmód témakörben, 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ember vagy

Műfordítások

Tartalom

Epika
Hésziodosz:
Istenek születése7
Munkák és napok39
Muszaiosz:
Héró és Leandrosz65
Dráma
Aiszkhülosz:
Leláncolt Prométheusz79
Szophoklész:
Antigoné121
Euripidész:
Hippolütosz175
Menandrosz:
Düszkolosz vagy az embergyűlölő231
Ezékielosz:
Kivonulás285
Líra
Görög népköltés:
Malomdal297
Rhodoszi fecskedal298
Spártai kardal299
Bukolikus rigmus300
Kallinosz:
Még meddig heverésztek?...301
Arkjhilokhosz:
Költő és katona303
Neobulé304
Lükambészhez305
A róka és a sas306
Alkman:
Este307
A szüzek kardala308
Mimnermosz:
Nannó309
Héliosz311
Kisebb töredékek312
Szolón:
Szalamisz313
A Múzsákhoz314
Számadás317
A félrevezetett nép318
Önkényuralom319
Szapphó:
Aphroditéhoz321
Agalliszhoz323
Arignóta324
Alkaiosz és Szapphó325
Epithalmioszok töredékeiből326
Egyéb töredékek327
Alkaiosz:
A hajó329
Bordalok330
Anakreón:
Artemiszhez331
Thrák csikó332
Gyermek, szűzi tekintetű...333
Bíbor labdájával...334
Xenophanész:
Asztali elégia335
Szimónidész:
Ember vagy337
Areté338
Danaé339
Thermopülai340
Thermopülai hőseinek sírfelirata341
Ibükosz:
Töredék a szerelemről343
Theognisz:
Kháriszok és Múzsák345
Kürnosz, hallottam madarak hangját...346
Khioszi Ión:
Asztali elégia347
Pindarosz:
A szürakuszai Hierónnak, olümpiai győzelmére349
A lokriszi Hagészidámosznak, olümpiai győzelmére355
Dithürambosz-töredékek357
Bakkhülidész:
Bor359
Empedoklész:
A Múzsához361
Ismeretlen szerző:
Szkolionok363
Névtelen himnusztöredék:
A Moirákhoz365
Platón:
Erósz367
Arisztotelész:
Atarneuszi Hermeiasz369
Kallimakhosz:
Battosz sírjára371
Nézd a vadászt...372
Theokritosz:
Thürszisz373
Bión:
Az esthajnalcsillaghoz379
Az évszakok380
Meleagrosz:
Tavasz381
Saját sírfelirata382
Vergilius:
Siro villájára383
Tityrus és Meliboeus384
Menalcas és Damoetas388
Új aranykor393
Horatius:
A római néphez395
Tibullushoz396
Leuconoéhoz397
Manlius Torquatushoz398
Tibullus:
A hűtlen kedves401
Propertius:
Távol a kedvestől403
Phaedrus:
A békák királyt kérnek405
Martialis:
Fogandó sors407
Lesbiához408
Aimilianushoz a gazdagságról409
Aulushoz a céhbeli kritikáról410
Pénzen vett szerelem411
Ismeretlen görög epigrammaköltő:
Niobé szobrára413
Anakreóni dalok:
A tücsökhöz415
Önmagáról416
Erósz417
Szüreti ének419
Ismeretlen görög szerző:
Orphikus himnusz a naphoz421
Ismeretlen latin költő:
Aquincumi sírvers423
Próza
Cicero:
Beszéd Archias, a költő védelmében427
Levél Pompeiushoz441
Levél barátjához, Atticushoz443
Levél öccséhez, Quzintushoz446
Levél Cassiushoz451
Levél Memmiushoz452
Lukianosz:
Beszélgetés a táncról455
Halottak párbeszédei483
Kharón és Hermész és különböző halottak beszélgetése483
Kharón, Menipposz és Hermész beszélgetése az alvilágban491
Diogenész Laertiosz:
Életek és vélemények495
Elöljáró beszéd495
Thalész503
Szolón513
Jegyzetek (Összeállította Szabó Kálmán)527
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ember vagy
Állapot:
2.580 Ft
1.800 ,-Ft 30
16 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Ember vagy Ember vagy Ember vagy Ember vagy Ember vagy

A védőborító enyhén foltos, kopott, elszíneződött. A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
2.580 ,-Ft
23 pont kapható
Kosárba