992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Evangélikus templomok

Szerző

Kiadó: Athenaeum-Evangélikus Templomok Kiadóhivatala
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 660 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 22 cm
ISBN:
Megjegyzés: A könyv az Országos Luther Szövetség Munkaközösségében Kemény Lajos, a szerkesztő-bizottság elnöke és Dr. Gyimesy Károly, felelős szerkesztő vezetésével készült. Az Athenaeum Rt. nyomása. Fekete-fehér rajzokkal, ábrákkal, fotókkal igen gazdagon illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az Országos Luther Szövetség, mint a Magyarországi Evangélikus Egyház egyháztársadalmi szerve munkaközösségekben dolgozik. Ilyen munkaközösség lapjának, az Evangélikus Életnek munkaközössége és... Tovább

Előszó

Az Országos Luther Szövetség, mint a Magyarországi Evangélikus Egyház egyháztársadalmi szerve munkaközösségekben dolgozik. Ilyen munkaközösség lapjának, az Evangélikus Életnek munkaközössége és szerkesztőbizottsága, továbbá az Országos Luther Szövetség egyes szakosztályai: az egyházvédelmi, kulturális és szociális szakosztályok. Ilyen a különféle intézményeket életrehívó akcióbizottsága, valamint az evangélikusság egyháztársadalmi rajza és helyzetképe elkészítésére létesült munkaközössége. Az elv minden esetben az, hogy az Egyház szolgálatában kifejtett szövetségi munkában mindenkit a maga helyére állítsunk és mindent a maga idejében végezzünk, ott és akkor, amikor arra Evangélikus Egyházunknak szüksége van.
Ilyen célból alakult ennek a műnek a megalkotására szervezett munkaközösség is. Kétségtelen, hogy erre a munkára egyfelől az Egyháznak szüksége van, másfelől elvégzésére most nyílt alkalom, amikor a református templomokról szóló munka kiadója felajánlotta az Országos Luther Szövetségnek az evangélikus templomokról készítendő hasonló műnek kiadására tőkéjét és kiadói szolgálatát. Vissza

Tartalom

Bevezetés
Reményik Sándor: Kövek zsoltára9
D. báró Radvánszky Albert: Evangélikus templomok11
Dr. Bencs Zoltán: Előszó13
D. Kapi Béla: A templom szépsége15
A templom
Dr. Jánossy Lajos: Az evangélikus templom egyházi jellege és rendeltetése17
Dr. Gyimesy Károly: Templomstílusok25
Dr. Sólyom Jenő: Az evangélikus templom története Magyarországon69
Dr. Lux Géza: Középkori eredetű evangélikus templomok és templomerődök99
Dr. Friedrich Lóránd: A magyar evangélikus templom fejlődése az újkorban169
Dr. Győry Aranka: Újabb evangélikus templomaink193
Révész István: A templom belső tere235
Dr. Gyimesy Károly: Oltári felszerelések (Oltárképek. Keresztelő és úrvacsorai edények. Feszületek. Egyházi kincstárak)323
Révész István: A templomi paramentumokról (Az evangélikus keresztyén egyház istentiszteleti textíliáiról, oltárterítőiről, liturgikus öltözeteiről, azoknak történetéről és értelméről)391
Pásztor Pál: Régi oltári bibliák, ágendák, imádságos könyvek, régi templomi énekeskönyvek, korálkönyvek413
Peskó Zoltán: Orgonák. A helyes orgonaépítés alapelvei417
Pásztor Pál: A harangokról431
Pásztor Pál: Templomkertek, temetők439
Dr. Gyimesy Károly: Az Ige az evangélikus egyházművészetben és reformáció a művészetben445
A templom és a gyülekezet
Túróczy Zoltán: A templom és a gyülekezet457
Sándy Gyula: A templomépítések gyakorlati megvalósítása459
D. Raffay Sándor: Templomszentelés471
D. Raffay Sándor: Az evangélikus egyház liturgiája473
Friedrich Károly: Gyülekezeti és egyházi ének479
Peskó Zoltán: Evangélikus egyházi kórusművek és kórusok497
Kemény Péter: Az egyházi zene501
Solymár Pál: Templomi és gyülekezeti szokások505
Dr. Keken András521
Kemény Lajos: A templom és az élet527
Dezséry László: Beszélgetés a templomkerülővel531
Kardos Gyula: A templom missziója539
Reményik Sándor: Templom és iskola541
Templomaink
Bányai egyházkerület545
Dunáninneni egyházkerület579
Dunántúli egyházkerület593
Tiszai egyházkerület631
Befejezés
Dr. Gyimesy Károly: Zárószó649
A lelkészi hivatalok által az adatgyűjtőívek mellékleteképpen beküldött és felhasznált forrásmunkák jegyzéke651
Hely-, tárgy- és névmu tató653
Értelemzavaró sajtóhibák jegyzéke660
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Evangélikus templomok Evangélikus templomok Evangélikus templomok Evangélikus templomok Evangélikus templomok Evangélikus templomok Evangélikus templomok Evangélikus templomok Evangélikus templomok

Néhány lap javított.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba