820.005

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A kereszténység bölcsője

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 539 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-379-545-1
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.

Fülszöveg

A könyv a kereszténység kialakulásának három fontos aspektusát vizsgálja: a kérdéses kor történeti eseményeit, az adott területen megjelenő politikai formákból adódó társadalmi sajátosságokat, valamint a szorosan kapcsolódó filozófiai és vallási jellegzetességeket. Ferguson a térséget meghatározó görög-római történelem menetét, társadalom- és kultúrtörténetét Kürosz perzsa király uralkodásától Constantinus császár uralkodásáig kíséri figyelemmel. A judaizmus elemzése során nagy teret szentel a korabeli zsidó irodalom, a bibliafordítások, az úgynevezett apokrif és pszeudoepigráf írások mellett a holt-tengeri tekercsek, a görög nyelvű zsidó filozófusok és történetírók, valamint a rabbinikus irodalom tárgyalásának. Bemutatja a korszakban megjelenő zsidó pártokat és vallási irányzatokat, a hittételekből és a vallásgyakorlatból pedig azokat az elemeket emeli ki, melyek részben a folyamatosságot jelentik a kereszténység számára is. A zárófejezetben magát a korai kereszténységet, annak... Tovább

Tartalom

Előszó15
Rövidítések17
Általános irodalom18
Bevezetés. A párhuzamok távlatai21
Politikatörténet25
Bevezetés25
Az ókori Kelet Nagy Sándor előtt26
A Perzsa Birodalom26
A görögök27
Nagy Sándor30
Makedónia30
III. Alexandrosz (Nagy Sándor) élete (Kr. e. 356-Kr. e. 323)30
Nagy Sándor hatása32
Hellenisztikus királyságok34
A diadokhoszok34
Ptolemaioszok - Egyiptom34
Szeleukidák - Szíria36
Róma38
A római géniusz38
Róma és a Nyugat40
A késői köztársaság. polgárháborúk42
Augustus (Kr. e. 31 - Kr. u. 14)44
A korai birodalom48
A késői birodalom53
A birodalom közigazgatása54
A városok54
Provinciák56
A kliens királyságok58
Társadalom és kultúra60
Bevezetés60
A római hadsereg61
A légiók61
Jelvények, fegyverek és egyenruhák62
Segédcsapatok63
A praetorianus gárda63
Egyéb egységek63
Társadalmi osztályok64
A szenátori rend64
A lovagi rend65
A városi arisztokrácia66
Plebejusok és más szabad polgárok66
Szabadosok67
Patrónus-kliens viszony67
Rabszolgaság68
A római polgárjog71
A római jog72
Társadalmi erkölcs75
Házasság és család77
A nők helyzete80
A gyermekek kitevése83
Gazdasági élet84
Kereskedelem és közlekedés86
Pénzrendszer90
Adózás94
Szórakozás95
Színházak95
Atlétika96
Arénák98
Cirkuszok98
Gümnaszion és fürdők99
Lakomák100
Zene101
Oktatás102
Irodalom és nyelv106
Írók106
Retorika112
Irodalmi formák és műfajok113
Könyvkészítés119
A könyv olvasása és tanulmányozása122
Feliratok és papiruszok123
Nyelv125
Művészet és építészet126
Társaságok és egyesületek129
Görög társaságok129
Római kollégiumok130
Egyiptomi társaságok131
Egy társasági alapszabálya132
Következtetés133
Hellenisztikus-római vallások135
Az ókori görög vallás136
Az epikus kor: Homérosz137
Hésziodosz141
Az archaikus kor142
A felbomlás jelei a klasszikus korban146
Az ókori római vallás146
Istenek147
Kultuszi személyek148
Vallásgyakorlat149
A lélek és a holtak150
A római vallás jellemzői150
Vallás a hellenisztikus-római korban - általános jellemzők152
Családi és vidéki vallásosság155
Görög155
Római157
Városi kultusz158
Papság160
Szertartási előírások162
Áldozat164
Fogadalmi felajánlások166
Imák és himnuszok167
Ünnepek169
Az uralkodó kultusza170
Előzmények és előzetes gondolatok171
Történelmi fejlődés174
A császárkultusz formái180
Az egyéni vallásosság182
Jóslatok182
Álmok és jövendőmondások188
Gyógyító kultuszok190
Mágia és átokmondás193
Átkok és eskük199
A démonok és a babona200
Asztrológia, asztrális vallás és a végzet202
Halál és a túlvilági élet207
Görög misztériumok és keleti vallások213
Helyi misztériumok214
Az eleusziszi misztériumok216
Dionüszoszi misztériumok220
Egyiptomi istenek: Ízisz, Ozirisz és Szarapisz224
Főníciai istenségek: Astarté és Adónisz233
Szír istenségek: Atargatisz és mások234
Frígiai istenségek: Kübelé és Attisz236
Egy perzsa istenség: Mithra240
Misztériumvallások és a kereszténység246
Gnoszticizmus, hermetikus irodalom, káldeai orákulumok250
A gnoszticizmus eredete254
Jellemző sajátosságok256
Gnoszticizmus az Újszövetségben258
A hermetika260
Káldeai orákulumok262
Későbbi fejlemények: monoteizmus és napimádat262
Hellenisztikus-római filozófusok265
Bevezetés266
A filozófia mint vallás266
A filozófia mint etika267
Népszerű filozófia268
Filozófia és individualizmus270
A filozófia helyzete a társadalomban270
A szofisták és Szókratész271
A szofisták271
Szókratész (Kr. e. 469 - Kr. e. 399)272
Platón és az Akadémia első százada275
Platón élete (Kr. e. 429 - Kr. e. 347)275
A Dialógusok275
Platón gondolatai276
Platón hatása279
A régi Akadémia279
A szkeptikus Akadémia279
Az eklektikus Akadémia281
Arisztotelész és a peripatetikusok282
Arisztotelész élete (Kr. e. 384 - Kr. e. 322)282
Arisztotelész gondolatai282
Ariusztotelész hatása286
Theophrasztosz (Kr. e. 370 - Kr. e. 285)286
Sztratón287
Későbbi történelem és általános jellemzés288
A peripatetikus örökség szempontjai288
A szkepticizmus289
Pürrhón (kb. Kr. e. 360-Kr. e. 270)290
Aineszidémosz290
Sextus Empiricus (Kr. u. 200 körül)291
A szekpticizmus hatása291
A cinizmus292
A cinizmus kezdetei292
A cinikus irányzat jellegzetességei293
Pruszai Dión (Kr. u. 40-112 utánig)295
Szamoszatai Lukianosz (kb. Kr. u. 120-180 utánig)296
Sztoicizmus297
A korai sztoa297
Sztoikus természettudomány299
Sztoikus logika és ismeretelmélet301
Sztoikus etika302
Középső sztoa304
Kései sztoa: a római sztoicizmus306
Sztoicizmus és kereszténység311
Epikureizmus313
Epikurosz és iskolája313
Lucretius (Kr. e. 94-Kr. e. 55)314
Az epikureus fizika314
A epikureus episztemológia316
Az epikureus etika317
Értékelés és összevetés319
Eklekticizmus321
Jellemzők321
Cicero (Kr. e. 106-Kr. e. 43)322
Újpüthagoreizmus324
Püthagorasz324
A ptühagoreusi megújulás325
Tüanai Apollóniosz és Philosztratosz326
Numenius327
Középplatonizmus328
Jellemzők328
Plutarkhosz (kb. Kr. u. 50-120 utánig)330
Plótinosz és az újplatonizmus332
Plótinosz élete (Kr. u. 205-270)332
Plótinosz rendszere332
Későbbi újplatonisták334
Judaizmus336
A zsidóság története Kr. e. 538 és Kr. u. 200 között338
A perzsa kor (Kr. e. 538-Kr.e.332)338
A görög kor (Kr. e. 332-Kr. e. 167)341
A Makkabeusok kora (Kr. e. 167-Kr. e. 63)345
A római kor (Kr. e. 63-tól)350
Zsidók a korai Római Birodalomban360
Zsidó irodalom és egyéb források a hellenisztikus és római korban363
A görög Ószövetség364
Görög nyelvű zsidó irodalom: töredékek369
Apokrif iratok370
Pszeudopigrafák379
A holt-tengeri tekercsek392
Apokaliptikus iratok401
Philón405
Josephus410
Rabbinikus irodalom415
Régészeti leletek424
Pogány utalások a zsidókra428
Pártok és szekták430
Farizeusok430
Szadduceusok435
Qumráni közösség, esszénusok és therapeuták437
Zélóták446
Herodiánusok447
Samaritánusok448
Hitvilág és vallásgyakorlat450
Egy Isten452
Izrael, a kiválasztott nép452
Tóra, hagyomány és Szentírás453
Zsidó misztika458
Prozeliták és istenfélők460
Messianizmus és a dicsőséges végzet464
Halál utáni élet466
Ünnepek és szent napok467
Napi áhítatok473
Szervezet és intézményrendszer474
Templom és papság474
Szanhedrin478
Közösségi szervezet480
Rabbik482
Zsinagóga483
Kereszténység az ókorban490
Irodalmi utalások a keresztényekre a nem-keresztény forrásokban491
A korai kereszténységre utaló régészeti leletek492
Feliratok492
Papiruszok493
Pénzérmék494
Néhány, a korai kereszténységnek tulajdonított régészeti lelet495
A Rotas-Sator szónégyzet495
A herculaneumi "kereszt"496
A Talpiot- (Jeruzsálem) osszuáriumok496
Péter sírja497
A pogányok viszonya a keresztényekhez498
A kereszténység jogi helyzete506
A kereszténység elfogadásának akadályai512
Vallási riválisok514
Judaizmus514
Pogány vallás és filozófia515
Gnoszticizmus és a kereszténység rivális változatai516
Zsidó kereszténység518
A kereszténységet segítő tényezők520
Külső körülmények520
Hellenisztikus judaizmus521
Vallásos keresés522
Mi volt egyedülálló a kereszténységben?523
Név- és tárgymutató525

Everett Ferguson

Everett Ferguson műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Everett Ferguson könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem