992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Évkönyv 2004-2005 IV.

Környezetvédelem, regionális versenyképesség, fenntartható fejlődés c. konferencia előadásai

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Az iskola 1996-ban alakult. A multidiszciplináris tudományos képzés a regionális tudomány, a közgazdaságban és más társadalomtudományok térhez kapcsolódó elméleti és módszertani ismeretei alapján az európai és a hazai területi folyamatok kutatására készíti fel a hallgatókat. A doktori fokozatot szerzett szakemberek képesek az európai gazdaság regionális hatásait feltárni és értékelni, a tapasztalatokat hazai viszonyok között alkalmazni, stratégiákká és megvalósítani programokká alakítani, komplex területi politikai döntéseket megalapozni, a reginális tudomány elméletét továbbfejleszteni.
Az iskola specializációs irányai a következők:
- Európai regionális politika
- Településfejlesztés
- Vidék- és környezetfejlesztés
A doktori iskola kutatási témakörei az alábbiak:
- Az európai gazdasági tér fejlődését befolyásoló tényezők
- A magyar településhálózat átalakulási tendenciái és fejlesztés eszközei
- A környezeti elemek regionális és települési megnyilvánulásai
- Az... Tovább

Fülszöveg

Az iskola 1996-ban alakult. A multidiszciplináris tudományos képzés a regionális tudomány, a közgazdaságban és más társadalomtudományok térhez kapcsolódó elméleti és módszertani ismeretei alapján az európai és a hazai területi folyamatok kutatására készíti fel a hallgatókat. A doktori fokozatot szerzett szakemberek képesek az európai gazdaság regionális hatásait feltárni és értékelni, a tapasztalatokat hazai viszonyok között alkalmazni, stratégiákká és megvalósítani programokká alakítani, komplex területi politikai döntéseket megalapozni, a reginális tudomány elméletét továbbfejleszteni.
Az iskola specializációs irányai a következők:
- Európai regionális politika
- Településfejlesztés
- Vidék- és környezetfejlesztés
A doktori iskola kutatási témakörei az alábbiak:
- Az európai gazdasági tér fejlődését befolyásoló tényezők
- A magyar településhálózat átalakulási tendenciái és fejlesztés eszközei
- A környezeti elemek regionális és települési megnyilvánulásai
- Az agrárgazdaság szerepe a regionális fejlődésben
Vissza

Tartalom

1. Abayné Hamar Enikő - Marselek Sándor - Wölcz Andrea: A fenntartható
fejlődés lehetőségei, feladatai, eszközrendszere és javasolható indikátorai 7
2. Kulcsár Dezső: A fenntartható fejlődés problémája a múltban és napjainkban 16
3. Kiss Tibor: A fenntartható fejlődés mint versenyképességet befolyásoló
tényező 26
4. Valkó László: A fenntartható/környezetbarát fogyasztást támogató
eszközök-módszerek 33
5. Anda Angéla: A globális felmelegedés és várható mezőgazdasági
következményei, különös tekintettel a növénytermesztésre 44
6. Kovács András Donát: A környezeti tudatosság szerepe a Duna-Tiszta
közi Homokhátság környezeti konfliktusainak megoldásában 56
7. Málovics György - Rácz Gábor: A környezettudatos vállalatirányítás
alkalmazásának vizsgálata 63
8. Horn Gergely: A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program
megvalósításának első tapasztalatai 71
9. Németh Patrícia: A környezetvédelem szerepe a versenyképességben 82
10. Ballabás Gábor: A magyar energiaipar kén-dioxid-kibocsátásainak változása a nemzetközi elvárások tükrében, és az ezzel kapcsolatos környezetvédelmi beruházások gyakorlati példái 92
11. Kovács Antal: A villamosenergia-termelés helyzete Magyarországon
a fenntartható fejlődés tükrében 103
12. Czagány Gábor: A Processus Confessionistól a Status Confessionisig:
A magyarországi keresztény felekezetek szerepe egy globalizálódó társadalomban 116
13. Pándi Gábor - Serban Gheorghe: A tómedencék dinamikájának
környezeti hatásai természetes és antropikus rendszerekben 126
14. Hajnal Klára: „Aurea mediocritas", az egyensúlykeresés útjai
a fenntartható fejlődés elméleti kérdései 136
15. Szász Tibor: Az emisszió adóztatása a szennyező anyagok kölcsönhatása esetén 150
16. Mócsy Ildikó - Néda Tamás: Az erdélyi gáz-gőzölgők radioaktivitása
és hasznosításuk lehetőségei 169
17. Csapák Alex: Az európai uniós csatlakozás és a hazai települési
szennyvízgazdálkodás 179
18. Ottó Krisztina: Gondolatok a versenyképességről a hazai hulladékgazdálkodás tükrében 188
19. Szlávik János - Csete Mária: A fenntarthatóság szerepe a régiók
versenyképességében 198
20. Bank Klára: Megújuló energiaforrások használatának főbb társadalmigazdasági jellemzői a Dél-Dunántúlon 207
21. Pándi Gábor - Berkesy László - Berkesy Corina - Vigh Melinda:
Nézőpontok a vízgazdálkodás környezeti hatásairól 217
22. Módos Gyula: A versenyképesség és a fenntarthatóság összefüggései
a mezőgazdaságban 226
23. Kiss András: Az ISPA környezetvédelmi projektek végrehajtásának
tapasztalatai 234
24. Deutsch Nikolett - Turzó Barbara: Innováció, tudásmenedzsment
és a környezettudatos gazdálkodás 243
25. Barancsuk János: Adalékok a környezeti magatartás befolyásolásának
Coase-féle modelljéhez 255
26. Sebestyén Tamás: A társadalmi tőke szerepe a fenntartható fejlődésben 268
27. Szigeti Szilvia: A vállalatok társadalmi felelőssége a fenntartható fejlődés
és az érintettek nézőpontjából 280
28. Pete József: Világvallások a fenntartható világban 289
29. Somogyi Ferenc: Az ökológiai ökonómia értékbázisa 295
30. Pataki Ildikó: A nagyvárosi légszennyezés csökkentési lehetőségeinek
feltárása 300
31. Odor Kinga - Szolnoky Győzőné: Környezeti jövőképek és az NVT 306
32. Duray Balázs - Nagy Imre: A Kárpát-medence környezetpolitikája
és környezetvédelmi intézményrendszere 315
33. Orosdy Béla: Az ökomarketing három szintje 325
34. Dómján Lajos: A társadalmi szervezetek szerepe a Bakony-ér kistérség
környezetvédelmében 337
35. Hegyi Akos: Pécs város szennyvízhálózatának bővítése és ivóvízbázisának
védelme az európai unió ISPA előcsatlakozási alap segítségével 347
36. Fojtik János - Erdős István: Marketing a szelektív hulladékgyűjtésben -
nemzetközi példák 355
37. János Ágnes: A folyami hajózás szerepe a multimodális szállítmányozásban 366
38. Szigeti Cecília: A paradox árhatások szerepe a környezetvédelmi adók alkalmazásánál 375
39. Zúdori Iván: Tanulás és fenntartható fejlődés: Az első környezeti nevelési
programoktól az ENSZ-nevelés a fenntartható fejlődésért évtizedéig 381
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Évkönyv 2004-2005 IV. Évkönyv 2004-2005 IV. Évkönyv 2004-2005 IV.

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.280 Ft
1.140 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba