849.563

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Új kutatások a neveléstudományokban 2009

Többnyelvűség és multikulturalitás

Fülszöveg

Az Országos Neveléstudományi Konferenciák történetében először adott otthont e rangos eseménynek „vidéki" egyetem. 2009-ben Veszprémben, a Pannon Egyetem rendezhette meg a sorozat kilencedik konferenciáját, amely egyrészről szervesen illeszkedett a korábbi seregszemlék hagyományaihoz, másrészről viszont - az integritás és integrálhatóság jegyében - nyitott más tudományterületek irányába is. Az új kutatási eredményeket közlő tanulmányokból képet kaphatunk az idegennyelv-tanítás különböző aspektusairól, a nyelvi kompetencia fejlesztési lehetőségeiről, tanárképzés és a tanár-továbbképzések világáról, az iskola szervezeti elemeinek összefüggéseiről. Külön helyet követelt magának a pedagógiai mérések és az ezekkel összekapcsolható tanulási környezet, valamint az esélyegyenlőség, hátrányos helyzet és az integráció kérdései is. Kötetünk tanulmányait különösen azon olvasók figyelmébe ajánljuk tehát, akik olyan területek iránt érdeklődnek, mint a többnyelvűség és multikulturalitás, a tanítás... Tovább

Tartalom

Előszó................................7
Michael Byram: Education for Intercultural Citízenship - a question of identity
or competence?......................................................................................................9
Csépé Valéria: Szóhangsúly - Az idegen nyelvek tanításának elfeledett aspektusa? 23
TÖBBNYELVŰSÉG ÉS MULTIKULTURALIZMUS....................... 35
Forray R. Katalin: Társadalmi egyenlőség vagy kulturális hovatartozás: cigány/roma
oktatáspolitika néhány kiválasztott közép-európai államban................................37
Kaposi József: A fejlesztőfeladatok és a multikulturális tartalmak............................52
Kerülő Judit: Esély az együttnevelésre. Egy integrációs folyamat tapasztalatai .... 69
Fábián Márta: Idegennyelv-tanulás és nyelvi környezet: receptív készségek
vizsgálata egynyelvű és kétnyelvű környezetben élő nyelvtanulók körében .... 84
Jenei Teréz: Multikulturalizmusról gyermekirodalmi művek tükrében......................92
Lakatos Szilvia: A romani (lovári) nyelv oktatásának helyzete.................104
TANÍTÁS ÉS TANULÁS ............................................. 111
Molnár Edit Katalin: Kognitív és affektív tényezők hatása a fogalmazásképesség
fejlődésére.......................................................113
Balogh Virág: Készségtanulás autizmusban................................123
Molnár Gyöngyvér: Papír- és számítógép-alapú tesztelés összehasonlító vizsgálata
problémamegoldó környezetben......................................135
R. Tóth Krisztina-Hódi Ágnes: Olvasási képesség mérése számítógépes
környezetben.....................................................145
NEVELÉS ÉS ISKOLA...............................................157
Tamás Katalin: Óvodai inklúzió segítése művészeti terápiával - Befogadó nevelés
az óvodában .....................................................159
Szabó Csilla: A serdülőkori alkoholfogyasztás pedagógiai kezelése.............166
Imre Anna: Iskolák, iskolavezetők - tanári attitűdök és gyakorlat ..............179
Dobó István: A konnektivista tanulási környezet színterei ....................195
FELSŐOKTATÁSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI KUTATÁSOK..................211
Pusztai Gabriella: Az akadémiai beágyazottság hatása a hallgatói eredményességre 213
Fónai Mihály: Hallgatók professzióképének elemei .........................227
Engler Ágnes: A gyermekgondozási időszakban szerzett diploma hatása a szakmai
mobilitásra.......................................................247
Erdei Gábor: Az ismeretforrások és a tanulási módszerek változása a munkahelyi
tanulásban.......................................................256
Farkas Éva: A felnőttoktatók képzésének európai trendjei ....................268
Hídvégi Péter: Munkahelyi motiváció két rendvédelmi szerv összehasonlító
vizsgálata alapján .................................................283
TÖRTÉNETI KUTATÁSOK...........................................295
Vincze Beatrix: Harmadikutas kiútkeresési kísérletek a két világháború közötti
Magyarországon. Szabó Dezső: „Az elsodort falu" és Németh László:
„A minőség forradalma"............................................297
Géczi János: Képi hangsúlyok a pedagógiai szaksajtóban, 1960-1980 .......... 311
Albert B. Gábor: A tankönyv-diplomácia cselekvéstere a két világháború közötti
hazai tankönyvrevíziós mozgalomban.................................329
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Új kutatások a neveléstudományokban 2009 Új kutatások a neveléstudományokban 2009 Új kutatások a neveléstudományokban 2009 Új kutatások a neveléstudományokban 2009 Új kutatások a neveléstudományokban 2009 Új kutatások a neveléstudományokban 2009

A borító enyhén kopott, a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.940 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba