926.549

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalmi szöveggyűjtemény 11.

A középiskolák 11. évfolyama számára

Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

I. A 19. század második felének és a századfordulónak magyar irodalmából
Vajda János:
Sirámok 14
A virrasztók 14
A vaáli erdőben 15
Húsz év múlva 16
Őszi tájék 16
Az üstökös 17
Nádas tavon 17
Credo 18
Harminc év után 19
Madách Imre:
Az ember tragédiája (Részletek) 20
Madách Imre levele Erdélyi Jánoshoz 25
Arany László:
A délibábok hőse (Részletek) 27
Reviczky Gyula:
Magamról 30
Számlálgatom 31
Pán halála 31
Komjáthy Jenő
A homályból 35
Diadalének 35
Péterfy Jenő:
Báró Kemény Zsigmond mint regényíró (Részletek) 36
Mikszáth Kálmán:
Az a fekete folt 38
Bede Anna tartozása 52
Közigazgatási történetek. 1. A korlátfa 54
Beszterce ostroma (Részlet) 56
Petelei István:
Árva Lotti 58
Gozsdu Elek:
Nemes rozsda 66
Gárdonyi Géza:
Micó 71
Tömörkény István:
Valér a földbe megy 75
II. A 19. század világirodalmából
Nyikolaj Vasziljevics Gogol:
A köpönyeg (Makai Imre ford.) 80
Anton Pavlovics Csehov:
A csinovnyik halála (Szőllősy Klára ford.) 97
A köpönyegforgató (Sárváry Elek ford.) 99
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij:
Bűn és bűnhődés (Részletek. Görög Imre és Beke Margit ford.) 101
Gustave Flaubert:
Bovaryné (Részletek. Gyergyai Albert ford.) 104
Guy de Maupassant:
Két jó barát (Illés Endre ford.) 109
Théophile Gautier:
A Művészet (Szabó Lőrinc ford.) 114
Charles Baudelaire:
Az albatrosz (Tóth Árpád ford.) 115
Kapcsolatok (Szabó Lőrinc ford.) 115
Az ember és a tenger (Tóth Árpád ford.) 116
Egy dög (Szabó Lőrinc ford.) 117
Őszi ének (Szabó Lőrinc ford.) 118
Az utazás (Tóth Árpád ford.) 119
Paul Verlaine:
Őszi chanson (Tóth Árpád ford.) 124
Költészettan (Kosztolányi Dezső ford.) 125
Példázatok (Szabó Lőrinc ford.) 125
Arthur Rimbaud:
Kóborlásaim (Radnóti Miklós ford.) 126
A meghökkentek (József Attila ford.) 127
A párizsi orgia avagy Párizs újra benépesül (Kardos László ford.) 127
A magánhangzók szonettje (Tóth Árpád ford.) 130
A részeg hajó (Tóth Árpád ford.) 130
Stéphane Mallarmé:
Sóhaj (Weöres Sándor és Szabó Lőrinc fordításában) 133
Ez a szűzi, szilaj, ez a szép mai nap... (Timár György ford.) 134
E szűz, e szertelen s e szép-szép mái nap (Somlyó György ford.) 134
Tengeri szél (Illyés Gyula ford.) 135
Rainer Maria Rilke: Őszi nap (Tóth Bálint és Rab Zsuzsa fordításában) 136
A párduc (Szabó Lőrinc és Képes Géza fordításában) 136
Archaikus Apolló-torzó (Tóth Árpád ford.) 137
Szonettek Orpheuszhoz (Részlet, Képes Géza ford.) 137
Walt Withman:
Hallom Amerika dalát (Szabó Lőrinc ford.) 138
Téli mozdony (Kosztolányi Dezső ford.) 139
III. A 20. század első évtizedeinek magyar irodalmából
Ady Endre:
Új versek (1906)
Góg és Magóg fia vagyok én... 142
Meg akarlak tartani 142
Héja-nász az avaron 143
A Hortobágy poétája 143
A Tisza-parton 143
A magyar Ugaron 144
Az én menyasszonyom 144
Harc a Nagyúrral 145
Temetés a tengeren 146
Új vizeken járok 146
Vér és arany (1907)
Párisban járt az Ősz 146
A Halál rokona 147
A magyar Messiások 147
Páris, az én Bakonyom 148
Az ős Kaján 148
Örök harc és nász 150
Lédával a bálban 150
Egyedül a tengerrel 150
Az Illés szekerén (1908)
Az Úr Illésként elviszi mind... 151
„Ádám, hol vagy?" 151
Imádság háború után 151
A Sion-hegy alatt 152
Almom: az Isten 152
Magyar jakobinus dala 153
Nekünk Mohács kell 153
Szeretném, ha szeretnének (1909)
Sem utódja, sem boldog őse... 154
Bujdosó kuruc rigmusa 154
A föl-földobott kő 155
A szivárvány halála 155
Kocsi-út az éjszakában 155
A Minden-Titkok versei (1910)
Hiszek hitetlenül Istenben 156
A márciusi Naphoz 156
A fajok cirkuszában 158
A menekülő Élet (1912)
Istenhez hanyatló árnyék 158
A Magunk szerelme (1913)
Elbocsátó, szép üzenet 159
Valaki útravált belőlünk 160
Rohanunk a forradalomba 162
Ki látott engem? (1914)
Hunn, új legenda 163
Sípja régi babonának 165
Az Idő rostájában 165
A halottak élén (1918)
Emlékezés egy nyár-éjszakára 166
Ember az embertelenségben 167
Mag hó alatt 167
Krónikás ének 1918-ból 168
Az eltévedt lovas 169
Őrizem a szemed 170
De ha mégis? 170
Nézz, Drágám, kincseimre 170
Az utolsó hajók (1923)
Üdvözlet a győzőnek 171
Levél apámhoz 171
Betlehem néma 173
A gyermek, a gyermek 174
Petőfi nem alkuszik (Részlet) 175
Krúdy Gyula:
Szindbád második útja 178
A hídon - Negyedik út 181
Utolsó szivar az Arabs Szürkénél 183
Móricz Zsigmond:
Tragédia 194
Szegény emberek 198
Barbárok 216
A kondás legszennyesebb inge 225
Kaffka Margit:
Színek és évek (Részletek) 228
Litánia 230
Babits Mihály:
Levelek Iris koszorújából (1909)
In Horatium 231
Oda a bűnhöz 232
Himnusz Irishez 233
Messze... messze... 234
Fekete ország 235
A lírikus epilógja 236
Herceg, hátha megjön a tél is! (1911)
Esti kérdés 236
Az őszi tücsökhöz 237
Recitativ (1916)
Egy szomorú vers 238
Május huszonhárom Rákospalotán
Húsvét előtt 239
Nyugtalanság völgye (1920)
Fortissimo 242
Szíttál-e lassú mérgeket? 243
Sziget és tenger (1925)
Petőfi koszorúi 244
A gyémántszóró asszony 245
Az istenek halnak, az ember él (1929)
A gazda bekeríti házát 246
Cigány a siralomházban 247
Versenyt az esztendőkkel! (1933)
Mint a kutya silány házában... 247
Holt próféta a hegyen 248
Vers a csirkeház mellől 249
Mint különös hírmondó... 250
Csak posta voltál 252
Újabb versek
Ősz és tavasz között 252
Balázsolás 253
Jónás könyve 255
Jónás imája 263
Irodalmi nevelés (Részletek) 264
Az európai irodalom története. Bevezetés (Részletek) 267
Kosztolányi Dezső:
A szegény kisgyermek panaszai (Részletek) 269
Mint aki a sínek közé esett... 269
Azon az éjjel 269
Mostan színes tintákról álmodom 270
A rút varangyot véresen megöltük 271
Kenyér és bor (Í920)
Boldog, szomorú dal 272
A bús férfi panaszai (Részletek) 272
Beírtak engem mindenféle Könyvbe... 272
Sakkoztunk egyszer három nagydiákok... 273
Számadás (1935)
Számadás 274
Vörös hervadás 277
Őszi reggeli 277
Esti Kornél éneke 278
Negyven pillanatkép 279
15. Októberi táj 279
39. Magányom 279
40. Anyám 279
Marcus Au reiius 279
A vad kovács 281
Halotti beszéd 282
Hajnali részegség 283
Ének a semmiről 286
Hátrahagyott versek
Szeptemberi áhítat 287
Esti Kornél (Részletek) 289
Második fejezet 289
Tizennyolcadik fejezet 293
Boldogság 296
Az utolsó fölolvasás 297
Paulina 300
Arany János 301
Művészet és öncsalás 302
Juhász Gyula:
Tiszai csönd 304
Milyen volt... 304
Profán litánia 304
Gulácsy Lajosnak 305
Testamentom 307
Tápai lagzi 307
Magyar tél 308
Anna örök 308
Tóth Árpád:
Meddő órán 309
Rímes, furcsa játék 309
Elégia egy rekettyebokorhoz 310
Körúti hajnal 311
Esti sugárkoszorú 312
Lélektől lélekig 312
Jó éjszakát! 313
Álarcosan 314
Isten oltó-kése 314
Karinthy Frigyes:
Így írtok ti (Részletek) 315
Előszó 315
Ady Endre: Moslék-ország 315
Ady Endre: Törpe-fejűek 316
Babits Bihály 316
Babits Mihály: Antik szerelem 316
Kosztolányi Dezső: „A szegény kis trombitás szimbolista klapec nyöszörgései" című ciklusból 317
Szabolcska Mihály: Egyszerűség 318
Tanár úr kérem (Részletek) 318
Bevezetés 318
A rossz tanuló felel 319
Számadás a tálentomról 321
Üzenet a palackban 325
Csáth Géza:
Anyagyilkosság 326
A kis Emma 331
Füst Milán:
Nyilas-hava 336
Önarckép 337
Szellemek utcája 338
Tél 338
A magyarokhoz 339
Öregség 340
Mózes számadása 341
Intelem az aggastyánhoz 341
IV. Az avantgárd irodalmából
Guillaume Apollinaire:
Kikericsek (Radnóti Miklós ford.) 344
Búcsú (Vas István ford.) 344
A Mirabeau-híd (Vas István, Illyés Gyula és Rónay György fordításában) 344
Égöv (Radnóti Miklós ford.) 347
Egy szép vörösesszőkéhez (Radnóti Miklós ford.) 351
A megsebzett galamb és a szökőkút (Radnóti Miklós ford.) 353
F. T. Marinetti:
A futurizmus megalapítása és kiáltványa (Részlet, Szabó György ford.) 354
Oda a verseny-automobilhoz (Kosztolányi Dezső ford.) 355
Pofon ütjük a közízlést (Radó György ford.) 356
Vlagyimir Majakovszkij:
Az író-testvérek (Képes Géza ford.) 357
Paul Eluard:
A föld oly kék... (Somlyó György ford.) 358
Tristan Tzara:
Guillaume Apollinaire halála (Parancs János ford.) 359
André Breton:
A szabad társulás (Weöres Sándor ford.) 359
T. S. Eliot:
A háromkirályok utazása (Vas István ford.) 361
Kassák Lajos:
Mesteremberek 362
A ló meghal a madarak kirepülnek 363
Címnélküli versek
71 374
Őszi kép 375
Novemberi kánkán 375
Egy fényképem alá 376
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény 11. Irodalmi szöveggyűjtemény 11. Irodalmi szöveggyűjtemény 11. Irodalmi szöveggyűjtemény 11.

A borító sérült, enyhén kopott. A lapélek elszíneződtek.

Állapot:
1.180 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba