A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bankszemle 1986. január-december

XXX. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

I. szám
Középpontban
Bódy László: A hitelpolitika időszerű kérdései2
Csongor Dénes: A kereskedelmi bankok és a vállalati alapjuttatás8
Veress József: Gazdaságirányítási dilemmáink természetéről12
Vékás István: A pénzpiacról (I.)16
Fábri Ervin: Fizetési zavarok, piac, költségvetési korlát22
Elemzés
Kissné Ladányi Éva: A skandináv országok monetáris politikája és jegybanki szabályozása (I.)29
Gárdos István: A bankok elsőbbségi joga33
Major Istvánné: A váltó alkalmazásának első éve42
Tapasztalatcsere
Vályi György - Virágh László: A második gazdasági pénzforgalma Hajdú-Bihar megyében47
Kende Mária: Milyen a feldolgozásos devizahiteles export helyzete?53
Tallózó
Válogatás a külföldi szaksajtóból56
Könyvismertetés
Sipos Béla: Vállalati árelőjelzések62
Marosi Miklós: Japán vállalatok vezetése és szervezése63
II. szám
Középpontban
Horváth Éva: A nemzetközi pénzügyi helyzet és középtávú kilátásai1
Bácskai Tamás: A kereskedelmi bankok működése9
Abaházy János: Egy új pénzintézeti üzletág: a factoring14
Osman Péter: Innovációról és gazdálkodásról20
Grósz Tivadar: A kamat közgazdasági funkcióinak érvényesülése26
Elemzés
Kissné Ladányi Éva: A skandináv országok monetáris politikája és jegybenaki szabályozása (II.)31
Klinger Adorján: Az exportfővállalkozások finanszírozás35
Tapasztalatcsere
Balázs Péter - Grabner Gyuláné: A korszerű nyílászáró-fejlesztések finanszírozása45
Molnár Árpád: Az új keretszabályozás tapasztalatai Vas megyében53
Nagy József: Tizenöt éves a Nemzetközi Beruházási Bank57
Tallózó
Válogatás a külföldi sajtóból59
Könyvismertetés
Bokros Lajos - Surányi György: Piac és pénz a modern gazdaságban62
Havasi Ferenc: Gazdaságpolitika - gazdaságirányítás63
III. szám
Középpontban
Doros Béláné: Jegybanki irányítás 1986-ban1
Varga Antal: Beruházáshitelezés értékelemzéssel5
Dukász Anna: Az értékpapír-forgalomról15
Nemes Zoltán: A nemzetközi pénzügyi jogi kapcsolatokról19
Grósz Tivadar: A hitelképességet kifejező mutatók alkalmazásáról27
Elemzés
Rosta György: Az ECU magánpiaca és a kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok32
Vasas Éva: SAGITTAIRE, mint új fizetési renszer Franciaországban37
Tapasztalatcsere
Komár Lajos: A tulajdonosi érdek érvényesülése a CIB-nél40
Karádyné Kovács Katalin: Kereskedelmi és pénzügyi ügyletek elszámolása46
Rácz Lajosné: A gazdálkodó szervek pénzügyi helyzetéről52
Csótárné Dóczi Katalin: Zala megye favagyonának hasznosulása és perspektívája55
Tallózó
Válogatás a külföldi sajtóból59
Könyvismertetés
Hámori Balázs: A szocialista gazdaság elmélete62
Riecke W. - Szalkai J. - Szász I.: Árfolyamelméletek és pénzügypolitika63
IV. szám
Középpontban
Kissné Ladányi Éva: A jegybanki szabályozás eszközei1
Oblath György: Kereskedelmi tőke és kereskedőház13
Bélyácz Iván: A nettó beruházás csökkentésének következményei20
Elemzés
Petschnig Mária: Egy sajátos pénzintézetről27
Tényi Attila: A lízingről (I.)37
Nagy Ferencné - Keszthelyi Istvánné: Könnyűipari gazdálkodók jövedelemtermelő képessége Baranya megyéből42
Tapasztalatcsere
Bánné Major Melinda - Kelen Zsuzsa: Beruházásfinanszírozás külföldön (I.)45
Orbán László: A Budapesti Hitelbank első éve51
Bogács Béláné - Nagy Jánosné - Tímár Olga: Vállalati forráslehetőségek és korlátok55
Tallózó
Válogatás a külföldi szerzők műveiből58
Könyvismertetés
Turján Sándor: Adózás és jövedelemszabályozás62
Stark Antal: Tervgazdálkodás és gazdaságirányítás63
V. szám
Középpontban
Nemzetközi pénzügyi kapcsolataink és belföldi hitelpolitikánk1
Huszti Ernő: A gazdasági és a monetáris mechanizmus kapcsolata7
Czeiningerné Hegedűs Ilona: Tőkeáramlás és üzleti bankok19
Lápossy Mónika: A leszámítoló üzletág újraéledése23
Elemzés
Tényi Attila: A lízingről (II.)28
Réti Klára: A világpiaci árak és külkereskedelmi cserearányaink a VI. ötéves tervidőszakban36
Dzur Gáborné: Az élelmiszergazdaság árrendszerének működése és a fejlesztés irányai39
Tapasztalatcsere
Bodnár Jánosné - Weöres Lászlóné: Beruházásfinanszírozás külföldön (II.)46
Tábor János: Az osztrák-magyar konstrukcióban megvalósult idegenforgalmi beruházások53
Pagáts Pál: A liászbányászat helyzete energiagazdálkodásunkban56
Tallózó
Válogatás a külföldi szaksajtóból59
Könyvismertetés
Inotai András: Válaszúton az Európai Gazdasági Közösség62
Simai Mihály: Hatalom, technika, világgazdaság63
VI. szám
Középpontban
Rotyis József: A kereskedelmi bankok likviditási döntései és a likviditás szabályozása1
Csongor Dénes: A kereskedelmi bankok jövedelemszabályozásának elvei12
Barta Imre: Az eszközhatékonyság romló tendenciáinak okairól16
Erős János: Marketink a pénzintézeteknél20
Elemzés
Fábri Ervin: Változás és változatlanság a készletfolyamatokban28
Varsányi Ivánné: A letéti jegy mint befektetési eszköz az NSZK-ben39
Tapasztalatcsere
Bakosné Ligeti Judit - Lőrincz Péter: Beruházásfinanszírozás külföldön (III.)47
Földesi László - Szőke Kálmán: A világbanki hitelképesség mutatók sajátosságai a mezőgazdaságban52
Creditanstalt-kiadvány Magyarországról56
Tallózó
Válogatás a külföldi sajttóból58
Könyvismertetés
A gazdasági mechanizmus továbbfejlesztséséről a Szovjetunióban62
Bagó Eszter: Diverzifikáció az iparban63
VII. szám
Középpontban
Fábri Ervin: A mérleg jegyében1
Láng Erzsébet: Pénzintézetek a kilencvenes évek küszöbén8
Szirákiné Szántó Edit: Vállalati hitelképesség bankos szemmel12
Pásztoryné Bronts Ilona: Az új fizetési és finanszírozási módokról19
Elemzés
Kálmán Istvánné: A fogyasztói piac helyzete a VI. ötéves tervidőszakban23
Fekete-Győr András: A FED monetáris politikája30
Urbán László A jugoszláv bankrendszer változásai36
Tapasztalatcsere
Giday András: Beruházásfinanszírozás külföldön (IV.)41
Hende Tamás: A könnyűipari vállalatok piaci pozíciója Vas megyében46
Györe János: Zala megye kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági szövetkezeteinek pénzügyi helyzete51
Balássy Ágnes: A járadékszámítás alkalmazása a hiteltörlesztéseknél56
Tallózó
Válogatás a külföldi szaksajtóból59
Könyvismertetés
Pető Iván - Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története I.62
Marjai József: Egyensúly, realitás, reform63
VII. szám
Középpontban
Bódy László: A bankrendszer fejlődése1
Potoczky János: Tőkeáramlás a mezőgazdaságban9
Róth Lajos: A beruházási vásárlóerő alakulása és a pénzügyi hiányos gazdálkodó szervezetek kezelése17
Morzsa Szilárd: Gondolatok a monetáris szabályozásról20
Elemzés
Huszti Ernő: Hiperinfláció és stabilizáció 1945-46 (I.)26
Varsányi Ivánné: A bankok és az ipar kapcsolata a fejlett tőkés országokban34
Asztalos László György: Az amerikai betétbiztosítás rendszere42
Tapasztalatcsere
Rostáné Lutz Gabriella: Beruházásfinanszírozás külföldön (V.)47
Weöres Lászlóné: Az energiaracionalizálási program finanszírozása a VI. ötéves tervidőszakban54
Tallózó
Válogatás a külföldi sajtóból59
Könyvismertetés
Koncepció és kritika62
Somogyiné Hegyi Anna: A külkereskedő vállalat63
IX. szám
Középpontban
Farkas István: A bankok jegybanki szabályozásáról1
Giday András: A kamatmechanizmus és az infláció néhány összefüggése6
Pallagi Attila: A beruházási hitelkeret-gazdálkodás korszerűsítési lehetőségei13
Cziningerné Hegedűs Ilona: A folyamatos megújulás feltételei16
Elemzés
Huszti Ernő: Hiperinfláció és stabilizáció 1945-46 (II.)21
Botos Katalin: "Innováció" és "deregulálás" a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon28
Bácskai Katalin: A határidős devizaadásvételi üzletág és működésének első tapasztalatai35
Csiky Mihály: A jegybank autonómiájának kérdése Franciaországban40
Tapasztalatcsere
Róth Lajos - Szabó László: Beruházásfinanszírozás külföldön (VI.)43
Horváth Teréz: A kereskedelem pénzügyeinek néhány aktualitása49
Hegedűs József - Simon Istvánné: Az idegenforgalom helyzete Nógrád megyében52
Tallózó
Válogatás a külföldi sajtóból56
Könyvismertetés
T. J. Peters - R. H. Waterman: A siker nyomában61
Simon György: Gazdasági növekedés a két világrendszerben62
X. szám
Középpontban
Doros Béláné: A jegybanki ellenőrzésről1
Bakó Edéné - Jánossy Dániel: A pénzmennyiség tervezése és szabályozása4
Tényi Attila: Gondolatok a lízing továbbfejlesztéséről (I.)14
Osman Péter: Az innováció pénzügyeiről22
Elemzés
Hunyadi Csilla: A kereskedőházak szerepe, funkció és hazai feltételrendszere31
Varsányi Ivánné: Az amerikai monetáris politika várható változásai a következő évtizedben39
Nagy Ferencné: India gazdasági és pénzügyi helyzete45
Tapasztalatcsere
Belucza Attiláné: A készpénzkímélés jelenlegi és jövőbeni lehetőségei50
Vasas Éva: A takarékbankok szerepe és jelentősége a norvég bankrendszerben54
Tallózó
Válogatás a külföldi szerzők műveiből57
Könyvismertetés
Izekiné Hedri Gabriella: A szocialista együttműködés távlatai62
Németi László: Hatékonyság és fejlesztési lehetőségei a mai magyar mezőgazdaságban63
V. szám
Középpontban
Horváth J. Zoltán: Gondolatok a kereskedelmi bankok jövedelemszabályozásához1
Jánossy Dániel: A pénzmennyiségen alapuló jegybanki szabályozás7
Szeleiné Böröczi Ildikó: A kereskedelmi bankok működéséről13
Földi Tamás Gábor: A forgóalap-növelés jelenlegi szabályozásainak felülvizsgálata17
Tényi Attila: Gondolatok a lízing továbbfejlesztéséről (II.)21
Elemzés
Huszti Ernő: A monetáris gyakorlat néhány vonása hazánkban (1968-85)27
Falus András: Az élelmiszergazdaság főbb célkitűzései a VII. ötéves tervidőszakban38
Győri Borbála: Az EGK-ba irányuló élelmiszergazdasági exportunkról45
Tapasztalatcsere
Vasvári György - Kápolnay Margit: Átállás SWIFT II-re50
Sárváryné Simon Teréz - Ölbei Istvánné: A szarvasmarha-tartás fejlődésének ellentmondásai53
Tonesz Károlyné: A fogyasztási szolgáltatók helyzete Baranya megyében57
Tallózó
Válogatás a külföldi szaksajtóból60
Könyvismertetés
Nyitrai Ferencné: Prioritások gazdaságunk fejlesztésében62
Falusiné Szikra Katalin: A kistulajdon helyzete és jövője63
XII. szám
Középpontban
Andrási Dénesné - Kovács Andor: Számlavezetés és pénzforgalom a kétszintű bankrendszerben1
Giday András: A bankok jövedelme és a kamatmechanizmus5
Láng Erzsébet: A központi bankok szerepe és lehetőségei napjaink gazdasági fejlődésében10
Zádori János: Gondolatok a bankmarketingről15
Elemzés
Huszti Ernő: A készpénzkímélő és -helyettesítő módszerekről22
Marsi Erika - Pap Judit: A külkereskedelmi áruforgalom szerkezetének változása a VI. ötéves tervidőszakban31
Tapasztalatcsere
Barta László: Az újabb pénzügyi konstrukciók alkalmazása Szolnok megyében38
Császár Sándor: Bonyolultság, bizonytalanság és hitelezési kockázat a beruházásfinanszírozásban41
Kolossváry Ádám: Egy francia kereskedelmi bank közelről (I.)49
Botos Katalin: A nemzetközi pénzügyi rendszer jövője54
Tallózó
Válogatás a külföldi sajttóból57
Könyvismertetés
Erdős Tibor: Növekedési ütem, növekedési pálya62
Szepesi György: Népesedésünk ma és holnap63
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem