1.033.308

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Származástan

Egyetemi tankönyv

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 554 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-17-0651-6
Megjegyzés: Színes és fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Melléklettel. Tankönyvi szám: 42161.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A származástan a szerves világ evolúciója törvényszerűségeit két vonatkozásban is szintetikusan tárgyalja. A darwini koncepciókhoz igazodva a klasszikus darwinizmus eredményeit összhangba hozza a jelenkori kutatások legfontosabb eredményeivel, amelyek az izolációra, a fajfejlődésre és a magasabb evolúciós egységek létesülésére összpontosulnak. Másrészt feloldja a korszerű genetika eredményei és az evolúciós kutatások közötti látszólagos ellentmondásokat, és megvalósítja e két tudomány egységét, mindkettőt a maga helyére téve. Tartalmazza a molekuláris biológia utolsó években megtett előrehaladása nyomán magának a molekuláris evolúciótannak a csíráját, amely arra hivatott, hogy választ adjon az evolúciónak csak a korszerű, műszeres vizsgálatokkal megközelíthatő finomságainak az elemzésére. Példákat mutat arra, hogy a gének finomszerkezetében bekövetkező változások miként nyújtanak alapot arra, hogy molekuláris törzsfákat lehessen felállítani, és azok milyen mértékig egyeztethetők... Tovább

Fülszöveg

A származástan a szerves világ evolúciója törvényszerűségeit két vonatkozásban is szintetikusan tárgyalja. A darwini koncepciókhoz igazodva a klasszikus darwinizmus eredményeit összhangba hozza a jelenkori kutatások legfontosabb eredményeivel, amelyek az izolációra, a fajfejlődésre és a magasabb evolúciós egységek létesülésére összpontosulnak. Másrészt feloldja a korszerű genetika eredményei és az evolúciós kutatások közötti látszólagos ellentmondásokat, és megvalósítja e két tudomány egységét, mindkettőt a maga helyére téve. Tartalmazza a molekuláris biológia utolsó években megtett előrehaladása nyomán magának a molekuláris evolúciótannak a csíráját, amely arra hivatott, hogy választ adjon az evolúciónak csak a korszerű, műszeres vizsgálatokkal megközelíthatő finomságainak az elemzésére. Példákat mutat arra, hogy a gének finomszerkezetében bekövetkező változások miként nyújtanak alapot arra, hogy molekuláris törzsfákat lehessen felállítani, és azok milyen mértékig egyeztethetők össze az egész organizmusokra, populációk elemzésére alapított evolúciós megállapításokkal.
Didaktikailag igyekszik elválasztani a legszükségesebb, illetve az egyéni továbbtanulási készség és tájékozódás megszerzéséhez szükséges ismereteket. Mindezzel segítséget nyújt a pedagógusok, orvosok, mezőgazdászok, valamint a tudományt továbbfejleszteni kívánó szakemberek számára. Több száz őslénytani, biogeográfiai és evolúciós ábra segíti elő a tájékozódást. Vissza

Tartalom

EVOLÚCIÓ ÉS VÁLTOZATOSSÁG9
Az élővilág egysége11
Az evolúciótan és tárgya11
Az evolúciótan általános módszertani kérdései12
Klasszikus leszármazástani módszerek12
Elemző módszerek14
Történelmi módszerek15
A bioevolúció (az organikus világ evolúciója)16
A bioevolúció fő szintjei21
Evolúciós egységek - evolúciós szintek21
Evolúciós szintek létezése21
Az egyes evolúciós egységek jellegzetességei21
A genetikai rendszer fogalma22
Az evolúciós egységek formái23
Az evolúció mint szabályozott folyamat (Az evolúciós kibernetika alapjai)34
Nyílt rendszerek és a szabályozottság34
A szabályozás eszközei38
Az evolúciós egységek információja40
A szabályozó rendszer44
Az evolúció szabályozottságának jelentősége44
Az evolúciós rendszerek homeosztázisa47
Az élővilág változatossága (Áttekintés)49
Az élővilág változatossága és evolúciós kapcsolatai49
Az élet színterének változásai a földtörténet folyamán50
Az élővilág változatosságának fő vonala a földtörténeti korszakok függvényében59
Az élővilág hirizontális és vertikális változatossága77
A horizontális változatosság általános vonásai77
A növényvilág formációk szerinti változatossága78
A növényvilág horizontális változatosága 85
Az állatvilág térbeli változatossága122
Az élőlények vertikális (szintek szerinti) változatossága145
Az élővilág változatossága és az evolúció155
Ajánlott irodalom156
Irodalom156
Összefoglalás159
AZ EVOLÚCIÓ ANYAGA163
Az elsődleges változékonyság165
A variációk fő formái165
A mutációk166
Kromoszóma-rendellenességek (aberrációk)171
Kombinációs változékonyság175
A génáramlás v. géncsere (gene flow)179
Heteroploidia (poliploidia)180
Nem-genetikai adaptív megváltozások (modifikációk)181
Irodalom182
Összefoglalás183
AZ EVOLÚCIÓ MOZGATÓERŐI185
Az evolúciós változékonyság (másodlagos változékonyság)187
Az evolúciós tényezők fogalma és felosztása187
Belső evolúciós tényezők
A belső evolúciós tényezők felosztása és mechanizmusa189
A variabilitás megváltozása189
Az alkalmazkodóképesség (adaptabilitás)189
Populációk, illetve tenyészcsoportok nagyságingadozása210
A belső evolúciós tényezők integrációja. A küzdőképesség216
Irodalom216
Külső evolúciós tényezők
A fennmaradásért (létért) folyó küzdelem (sturggle for existance, sturggle for life)
A létért folyó küzdelem fogalma219
A létért folyó küzdelem evolúciós tényező jellege221
A környezeti ellenhatás fokozatai222
A környezet elszaporodást korlátozó (depressziós) ellenhatása223
A környezet agressziós szerepe223
A környezet befogadóképessége (akcesszibilitás)225
A létért folyó küzdelem megnyilvánulási formái226
A fizikai tényezők226
A versengés és kooperáció227
A predátor-préda viszony227
A létért folyó küzdelem színtere229
A geobiocönotikus színtér229
A fajok és magasabb egységek közötti küzdelem kapcsolata229
A fajon belüli, ill. interpopulációs küzdelem232
Egyedi szinten folyó küzdelem234
Irodalom235
A természetes kiválogatódás (natural selection)236
A szelekció fogalma236
A környezeti tényezők mint szelekciós tényezők240
Az éghajlat mint szelekciós tényező240
A táplálék mint szelekciós tényező246
Az élelmi hálózatbeli helyzet és a szelekció248
Az élettér-szabályozás (place in which to live)249
A szelekciós mechanizmusok fő formái250
A szelekciós folyamat evolúciós szintek szerinti jelentkezési formái251
A szelekció vektoriális (intenzitás és irány szerinti) formái274
Az ivari kiválogatódás és evolúciós kihatása281
A mesterséges kiválogatás (artificial selection) és a domesztikáció282
Irodalom287
A térbeli elterjedés (disztribúció, migráció) biztosítása, mint evolúciós tényező290
A térbeli elterjedés fogalma290
A térbeli elterjedés fő formái293
A disztribúcióval korrelációban levő variabilis bélyegek296
Az elterjedési (diszperzál-dependens) szabályok300
Géncentrum, diszperzálcentrum és a diszperzió304
Az elterjedési tényező szerepe Ausztrália és Tasmánia élővilágának alakulásában307
Az elterjedési tényező megnyilvánulása az északi félgömb élővilágában309
Afrika és Dél-Amerika jelenlegi élővilága és az elterjedési tényező kiesése310
Az óceáni szigeteg élővilága311
A térbeli elterjedés evolúciós kihatása319
Irodalom319
A gátképződés (izoláció)322
Az izolátum és az izolációs mechanizmus fogalma322
Az izolációs berendezések és mechanizmusok fő formái322
Tér- időbeli izolációk323
A szaporodásbiológiai izoláció326
Genetikai átadással (transzmisszió) kapcsolatos izolációk336
Az izolációs mechanizmusok kapcsolata egymással és más evolúciós tényezőkkel339
Az izolációs berendezések eredete és kihatása341
Az izoláció keletkezésének időpontja és hatásfoka341
Az izolációs mechanizmusok feloldódása342
A megtermékenyítési mód szerepe343
Párképzési hajlam szerepe344
Az élőhely szerepe344
A megzavart környezet szerepe344
Irodalom345
Véletlen (alkalomszerű) evolúciós tényezők (evolutionary acidents)347
A véletlen ingadozás (random fluctuation)347
Az egyszeri, véletlen evolúciós tényezők felosztása348
A génáramlás (gene flow) mint evolúciós tényező349
A génfrekvencia hullámzása és az ideális egyensúlytól való szélsőséges eltérés (genetikai "zökkenő" v. sodródás)
Az alapítási elv érvényesülése (founder principle)353
A véletlen életben maradás355
A szelekciós nyomás eltolkódása váratlan populációméret-változás miatt356
A rejtett kriptikus szelekcióval összefüggő véletlen faktorok356
A fenotípusok szelekciós egyenértékűségén alapuló véletlen változások356
Fenotípusos alkalmazkodottság véletlen rögződése359
Az indetermináltság szerepe az evolúcióban359
Irodalom360
Összefoglalás360
ÚJ EVOLÚCIÓS EGYSÉGEK KELETKEZÉSE (spetiatio és szupraspecifikus evolúció)365
Az evolúciós (másodlagos) változatosság (diverzifikáció)367
A fajkeletkezés folyamata368
A fajkeletkezési folyamatok kezdete369
A populációs alegységek fő formái372
A szukcesszionális fajkeletkezés (ancesztrál-deszcendens fajkeletkezés)374
A multiplikációs-populációs fajkeletkezési formák (szűkebb értelemben vett speciációk)375
Szimpatrikus fajképződés376
Allopatrikus (geográfiai) fajképződés382
Monotípusos, aberrációs és fúziós fajkeletkezési formák398
Irodalom417
A faj feletti evolúciós egységek keletkezése421
Az evolúciós előrehaladás (progreszió)423
A széles körű adaptáltság423
A széles körű adaptáltság különleges formái424
A viselkedésbiológiai adaptációk428
Széles körű morfológiai és morfofizológiai adaptációk435
A széles körű adaptációk keletkezése449
Irodalom458
AZ EVOLÚCIÓ MINT FOLYAMAT461
Az evolúció iránya és sebessége463
Az evolúció iránybelisége és tendenciája463
Az iránybeliség értelmezése463
Orientációk és kibontakozási irányok (trendek)464
Az adaptív radiáció467
Az evolúciós hasonlóságok jelentősége479
Az evolúciós irányvonalak megfordíthatatlansága483
Az evolúciós sebessége484
Az evolúciósebesség mérése486
Az evolúciósebesség változatai489
Irodalom496
Összefoglalás497
Taxomómiai mutató501
Név- és tárgymutató519
Szakkifejezések543

Faludi Béla

Faludi Béla műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Faludi Béla könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Származástan Származástan Származástan Származástan

A lapélek foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.690 Ft
1.180 ,-Ft 30
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Származástan Származástan Származástan Származástan Származástan Származástan

Könyvtári könyv volt. A lapélek foltosak. A védőborító szakadt.

Állapot: Közepes
1.690 Ft
1.350 ,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Származástan Származástan

Védőborító és melléklet nélküli példány.

Állapot:
1.690 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba
konyv