797.997

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Amade László és Faludi Ferenc versei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Unikornis Könyv- és Lapkiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 211 oldal
Sorozatcím: A magyar költészet kincsestára
Kötetszám: 42
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN: 963-427-097-2

Tartalom

Amade László
Jusson egyszer még eszedben...7
Boldogtalan az igaz! ollyan szerencse...8
Ámbár nékem nincsen kincsem...9
Kivánsz ha szeretni...10
Nem gondolok sziveddel...11
Ámbár égek...12
Átkozott sziv...13
Ah már egyszer engeszteld meg...14
Aztat tudd meg, én már többet...15
Átkozlak te szerelem...16
Én is vóltam szerelmes...17
Búsúly szivem érted, hivem...17
Kinek lehet hinni...18
Bármikép itéljed...19
Azt nem reméltem...20
Átkozott szerelem...21
Amornak fáklája22
Szerelmemet ha vizsgálom...23
Féltlek szívem, mert szeretlek...23
Azt gondolom, de nem mondom...24
Áldott vagyok, én reménnyem...25
Isten hozzád! szivem...26
Ámbár vadnak sok irigyim...26
Állhatatlan én reménnyem...27
Édes kincsem, kell nevetnem...28
Ámbár szerettem28
Van-e valaki éltében29
Ingyen azért kinlódni30
Ámbár nincsen, drága kincsem, előtted érdemen31
Ah nehéz egyet szeretni...32
Én már nem szeretlek...32
Bajt vínak ohajtásim...33
Érted, érted, már éretted...34
Méltó bizony azért...34
Itéld meg aztat...35
Bár gyászos én életem...37
Távozzon olly szerelem...37
Én angyalkám, szép madárkám...38
Ah, ah, ah! ha nem élhetek...39
Bár az kit szeret...40
A szép fényes katonának arany, gyöngy élete...40
Lángozik bár lángom...42
Te vagy életem, reménnyem, fénnyem...43
Ah, mint kínzod én szivemet...44
Már gondolok sziveddel...45
Mondják mások: nem szeretlek...45
Lehetetlen mivel néked...46
AMA volt szándékom, de nem végezhettem...47
Szép Cziczerkém...48
Én kesergek és epedek...49
Gyöngyéletre s az mezőre...50
Állandó az én hivségem...52
Gaz Cziczerkém...53
Ámbár, tüz, viz közt van...54
Argus ugyan nem vagyok...55
Ah mit kinzasz engem, óh kegyetlen!...56
Nincs rendesebb mulatság...57
Én babácskám, nyilt rózsácskám...58
Vadnak ugyan vadnak...59
Hadd késértsen, édesgessen...60
Bárha ellenzem...61
Azt gondoltam nincs már létség...62
Jaj! mit kinlódom...63
Bár tied az diadalom...63
Kukuku, kukucskám...64
Te állhatatlan lélek...65
Szenvedéssel s az üdővel...65
Az mint megmondottam, tőled pártulok66
Azért bár üldöztél...67
Ki béborúlt az fölyhőben...67
Bár érted sokan itélnek...68
Ha kőszivem, mondod, hivem...69
Bolond, ki szenved...70
Te bár légy hiv71
Hogy megsértettél...72
Hogy gyulladom, nem tagadom...72
Csak azon vagy...73
Én szivedet még kérem...74
Hogy megválom, nem csudálom...74
Szánom gyászos éltemet...75
Távozzál istentelen!...76
Isten hozzád! Illy áldást ad...78
Bolond, ki itél...79
Szivem, hivem, légy édes reményem...79
Muljék minden el...80
Megpróbálom, hogy nem álom...81
Azt megkönyveznéd...82
Ugyan egyszer szállj szivedben...82
Ah! én ugyan miért kinlódom...83
Szivem csöngetője...84
Adjad szivedet hiv szivemért...84
Nincs mód benne, tied lenne...86
Csak azt szigyenlem...87
Angyalom, alakom, szép gyöngygalambom...88
Neptunus népe...89
Tied vagyok...90
Nincs mód benne, másé lenne...91
Mit volt már mit tennem...92
Lila moja Lila...93
Amor, mit akarsz és szivemmel?94
Nem hiszek már, nem, nem!95
Édes Dudi Duduskám...95
Tallalla, fallalla, jó kedvem vagyon...96
Mindeddig biztatott gaz reménység...97
Lála, lala, Dalila...98
A, A, A, te vén törzsökfa...98
Átkozott óra, melly arra perczent...101
Az az igaz kegyes...102
Áldott az óra, melyben születtem...103
Mennyi kínzást ád egy szem...104
Szabad légyen egyszer szivem...105
Dira dura la la la!106
Testem, lelkem már megunt...107
Ha gondolom bus sorsom...108
Sokan vadnak, kik sirnak...108
Sionnak leányi, engem meghalljátok...109
A szem mihelt szépre tekint...110
Szerelem, gyötrelem hol együtt jár...110
Már nem tűrhetvén kínjait...111
Tudod, mely igazán szerettelek...112
Élj vígan már...112
Szüntelen bánkódnom...113
Titkosan szeretek...114
Jól tudod, kincsem...115
Ki Bazinban, ki Modorban...116
Bár gondolod és tagadod...117
Mi haszna csodálom...118
A mit megmondottam...119
Oly vagy már, mint madár...120
Ámbár tőlem elment...121
A régi megrögzött szerelemnek lángja...122
Búsult szívem éretted...123
Ah! átkozott szines szív...124
Hogy eztet kivántam kezedhez juttatni...125
Hát eltávozol már tőlem én életem?126
Faludi Ferenc
Addio!170
A feszülethez185
A hajnal174
A kesergő pásztorok - Pásztor, kinek fonyod...204
A megfordult szerencsén való epekedés207
A pipárul181
A Szüz Máriához186
A tarcsai savanyó vizrül191
Az aggódó pásztor - Tátra hegye alján...199
Azon méltóságnak neve napjára188
Az újdon új politzia208
Az Úr Jézushoz185
Batthyáni Lajosnak187
Bucsuzó ének192
Chlorinda170
Cupido177
Erdő175
Fekete Györgynek - Ide felénk pásztor...193
Felelő ének167
Felfuvalkodottnak megfordúlt szerencséje207
Forgandó szerencse181
Gr. Nádasdi Ferencz horvátországi bán koporsós versei189
Ismét pásztori versengés - Thyrsi, furuglyázzunk...201
Kisztő ének167
Mária Theresia királyné asszonyunkhoz189
Megin pásztorversengés - Egy mohos kősziklán...197
Nádasdi169
Nem mind vigaság a vigaság175
Nem szeretem, nem gyülölöm...207
Niczky György házasságára190
Nincsen neve180
Páras ének178
Pásztorversengés - Minap egy kis kanász...195
Pyhllis179
Remete178
Szakácsének177
Szent Emidhez186
Szent Imre herczegrül184
Szent István királyhoz184
Tarka madár173
Tavasz168
Tavaszi üdő182
Tündérkert171
Utra való173
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Amade László és Faludi Ferenc versei Amade László és Faludi Ferenc versei
Állapot:
1.930 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba