A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1932-1934. január-december

LXVI. évfolyam 1-12. szám; LXVII. évfolyam 1-10. szám

Szerző
,
Kiadó:
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 640 oldal
Sorozatcím: Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest. Két teljes évfolyam.

Előszó

Részlet:
Az 1931/32. évi értesítők szemléje
A középiskolai értesítők évről-évre élénk és értékes beszámolót nyújtanak a középiskolában egy év alatt elvégzett kultúrmunkáról és örömmel látjuk,... Tovább

Tartalom

LXVI. évfolyam 1932-1933.
I. Értekezések, cikkek.
Arató Amália: A túlterhelés a középiskolában 254
Bihari Ferenc: Az 1931/32. évi értesítők szemléje 1
Dávid László: Sajó Sándor halálára 150
Dongó Orbán: Sajó Sándor mint tanárvezér 175
Ember István: Szellemtörténet és történettanítás 249
Dr. Fenyvessy László: Az embertan tanításának sürgős helyesbítéséről 151
Dr. Kisparti János: A középiskola sorsa 89
Dr. Madai Gyula: Belső munka a jövőért 193
- : felszólalása a kultuszkérdés általános vitájában 273
Dr. Marczell Ágoston: Az igazi mester 126
Dr. Mező Ferenc: A középiskolai ifjúság testi kultúrájához 276
Pintér Lajos: Racionális redukció a latin nyelvtani anyagok tanításában 33
Dr. Pitroff Pál: Lelket a középiskolába! 195
Regös József: A munkáltató tanítás eredményeinek kísérleti megvizsgálása 227
Dr. Reibner Márton: A reálgimnázium új latin tanterve 12
Róder Pál: Az iskolapolitikai célkitűzések gyakorlati megvalósítása 221
Sajó Sándor: Négyesy László 121
Dr. Wagner József: A gyorsírástanítás új helyzete a középiskolában 260
Dr. Zibolen Endre: A középiskola és a modern társadalom 293
A középiskolai tanárok tisztelgése Hóman Bálint miniszternél 49
A középiskolák újabb reformja 169
Apponyi Albert gróf 145
Sajó Sándor 146
II. Figyelő.
B. L.: Ásványtani és biológiai nyári tanfolyam 39
Dr. Balogh Béla : Ifjúságunk fogainak állapota 17
Bozzay Zoltán: A latin nyelv a reáliskolában 203
Cato: Balogh József úr megint cikkezett 230
Hettesheimer Ernő: A Modern Nyelveket Tanító Tanárok Magyarországi
Szövetségének budapesti gyűlése 156
Dr. Holstein Gyula: Az iskolai adományok és jutalmak sorsa 1933-ban 283
Dr. Jámbor György: A tanárok szolgálati szabályzata 131
Dr. Kardeván Károly: A postarabló, a deltoid és dr. Szabó László 133
- : Tanítsunk-e az első osztályban idegen nyelveket? 199
Dr. Kemenes Antal: Az iskola igazságszolgáltatása és az élet 158
Temesy Győző: A középiskolák cserkészete az értesítők tükrében 153
- : Nagyjelentőségű kísérlet a földrajzi nevek egységesítésére 154
Waitsch István: Tanítsunk-e külön retorikát 200
Dr. Zibolen Endre: A munkaiskoláról 232
III. Egyesületi Élet.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület LXVI. közgyűlése 51
Madai Gyula dr. elnöki megnyitója 51
vitéz Esztergomy Ferenc főtitkári jelentése 55
Édes Jenő gondnoki jelentés 62
Németh József pénztári jelentése 64
Messik Béla jelentése a Segélyző-Alapról 66
Madai Gyula dr. felköszöntője a kormányzóra 66
Sajó Sándor beszéde a Kossuth-szobornál 66
vitéz Bessenyei Lajos dr. beszéde a Csokonai-szobornál 67
vitéz Kőszegi Frigyes beszéde a hősök emlékművénél 68
Debrecenben 78
Igazgatósági és választmányi ülés jegyzőkönyve 70
A közgyűlés jegyzőkönyve 72
I. rendkívüli közgyűlés 95
Az igazgatósági és a választmányi ülés jegyzőkönyve 95
A rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve 97
II. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve 204
Gondnoki jelentés 206
Választmányi ülés 182, 285
A Tanárok Nevelő Háza alapjának számadásai és költségvetése 162
Budapesti Tanári Kör 79, 99, 160, 186, 209, 234
Debreceni Tanári Kör 40, 162, 187, 264
Győrkerületi Tanári Kör 81
Miskolci Tanári Kör 101, 137
Vasmegyei Tanári Kör 210
A Természettudományi Szakosztály megalakulása 212, 237
Tájékoztatás balatonfüredi üdülőházunkról 238
A balatonfüredi üdülők 266
A Budapesti Tanári Kör memoranduma a középiskolai reform ügyében 235
Az új tandíjrendelet hatása 264
A tanári jóléti intézmények keletkezésének története 179
Édes Jenő: Régi és új egyesületi céljaink 181
Egyesületi Hír 23
Egyesületünk tisztelgése Szily államtitkár úrnál 135
Főnökváltozás ügyosztályunkban 21
Négyesy László halála 135
Szily Kálmán államtitkár látogatása a Csokonai-villában 21
Szolgálati pragmatika-bizottság 136
IV. Hírek.
Kitüntetések, kinevezések, áthelyezések, megbízások, stb. 23, 43, 82, 113, 137, 164, 188, 212, 239, 267, 288, 305
Halottaink 27, 46, 84, 114, 141, 165, 190, 214, 242, 268, 306
V. Könyvszemle.
Apponyi Henrik gróf: Úti- és vadásznaplóm Indiából és a Himalájából 247
Baden-Powell lord: A boldogulás ösvényein (Grünfeld Ferenc dr.) 307
Csengery János: Vergilius Aeneise (N.) 166
Dr. Gréb Julius: Zipser Volskunde (Lám Frigyes dr.) 271
Győrffy István: Szegedi rovások (Kardeván Károly) 219
Hoffstaetter u. Peters: Sachwörterbuch der Deutschkunde (Grünfeld Ferenc dr.) 32
Horváth Kálmán : Magyar Diákkalauz 32
Horváth K. - Polgár S. - Vargha Gy.: A növények élete (Kanszky Márton dr.) 246
Katolikus Lexikon (Grünfeld Ferenc dr.) 165
Komis Gyula: Az államférfi (Kf.) 243
Lux Gyula: Modern nyelvoktatás (S.) 191
Magdics Gáspár: A természettudomány útjai Istenhez (Osztic József) 219
Magyar Pedagógiai Lexikon (Pedagógus) 85
Mahrholz Werner: Deutsche Literatur der Gegenwart (Grünfeld Ferenc dr.) 30
Makkai János: Germánia új utakon (Kp.) 217
Marczell Ágoston: Magyarok (Dávid László) 27
Dr. Marczell Mihály: A bontakozó élet, III. (Gruber Miklós dr.) 167
Dr. Méhes Gyula: Kémiai kísérletek (G. c.) 143
Migray József: A Marxizmus csődje (Bihari -Ferenc) 292
Molnár Dezső: Limanovai magyar győzelem (Boleszraky Gyula) 218
Dr. Nagy Miklós: A magyar országgyűlés könyvtárának katalógusa 1866-1930 (Pl.) 306
Négyesy László: Kazinczy pályája (Elek Oszkár) 87
Nazdroviczky Lajos: Vadászemlékeim (Kari Lajos dr.) 247
Dr. Osváth Gedeon: Küzdő lelkek (N.) 119
Pintér Jenő: Magyar Irodalomtörténet, V. kötet (Sajó Sándor) 115
Dr. Pintér Jenő: A budapesti tankerület 13. számú Értesítője (N.) 48
Dr. Rüblein Richárd: A tanítók, óvók és a nem állami tanárok ellátásának rendezéséről szóló 1924. évi XXVIII. t.-c. ismertetése és magyarázata (Jámbor György) 144
Sauvageot Aurelien: Francia-magyar és magyar-francia nagy kézi szótár (Jámbor György dr.) 28
Dr. Stuhlmann Patrik: Az ifjúkor lélektana (Zwolen Endre dr.) 190
Thompson-Temesi: Rolf (Sz. Gy.) 30
Dr. Törös László: A nagykőrösi Arany János-Társaság Évkönyvei (Kardeván Károly dr.) 272
Trikál József: Az új ember (e.) 268
Tuszkai Ödön: A serdülő kor (Bihari Ferenc) 29
Új Magyar Vetés 144
Dr. Weszely Ödön: A gyermektanulmány jelentősége és problémái (Bihari Ferenc) 246
-r-: A szellemi képességek fejlesztése (Bihari Ferenc) 191
- : Legújabb áramlatok a neveléstudomány terén (Bihari Ferenc) 192
- : Pedagógia (B. F.) 308
Wichmann: Eigengesetz und bildender Wert der Lehrfächer (Grünfeld Ferenc dr.) 31
Wogciechowsky József: Sipos Pál élete és matematikai munkássága (Pech Aladár) 269

LXVII. évfolyam 1933-1934.
I. Értekezések, cikkek, beszédek.
Ady Lajos: Szelekció és antiszelekció 3
- : Mit láttam? 302
A középiskolai törvényjavaslat országgyűlési vitája 253
Bernolák Kálmán: A munkáltató tanítás középiskoláinkban 144
Bihari Ferenc: Az 1932-33. évi értesítők szemléje 25
Dr. Biró Béla: A műalkotások szemléltetéséről 304
Faludi Ferenc: A négyszemközti beszélgetés mint nevelőeszköz 173
Geszti Lajos: A filmoktatásért 63
Dr. Gruber Miklós: Németnyelvi tanításunk aktuális kérdései 59
Dr. Horváth Károly: A természeti emlékek védelme és a kirándulások 230
Imre Sándor: A középiskola sorsa 193
Madai Gyula: Hóman Bálinthoz intézett beszéd . 165
-: Országgyűlési beszéde a nyugdíj javaslat vitájában 133
Dr. Marczinkó Ferenc: A reáliskola lét-nemlét kérdése 141
Dr. Martinkovics Lajos: A gyorsírás pedagógiai értékelése 12
Dr. Zibolen Endre: A vezérelv hatása a nevelésre 107
Dr. Várdai Béla: Pintér Jenő irodalomtörténetírása 221
II. Figyelő.
Dr. Benisch Artúr: A görög nyelv visszavonulása középiskoláinkban 237
Bodrossi Lajos: Tanár vagy orvos? 150, 207
Darás Gábor: Az énektanítás koncentrációja a magyar történelemmel és irodalommal 17
Dr. Kardeván Károly: A latin mellett, a latin ellen 239
-: Halasi Nagy József a középiskolai szelekció kérdéséről 239
Dr. Kerényi György: Ének a középiskolában 119
Dr. Madai Pál: Hatéves tanárképzést 203
Hozzászólások a hatéves tanárképzéshez 308
Dr. Méhes Gyula: Nevel-e a középiskola? 68
Dr. Perjessy Kálmán: Tanár vagy orvos? 178
Temesy Győző: A középiskolás cserkészek az elmult évben 118
-: Tanárok országos nagygyűlése 39
Travnik Jenő: Petz Gedeon hetvenéves 149
III. Forgácsok.
Dr. Fodor János: Az érettségi biztosság 314
- : A német nyelv tanításának eredménytelensége és a dolgozatok száma 314
Dr. Kardeván Károly: Cím vagy címzetes cím? 241
Dr. Marczinkó Ferenc: A műegyetem és a reáliskola. 241
- : Szelekció és kétféle érettségi bizonyítvány 241
IV. Egyesületi élet.
Dr. Madai Gyula: A mi sziklavárunk 1
Dr. Gacsályi Sándor: Középiskolai tanárok nemzeti szövetsége 6
Jegyzőkönyv a választmányi ülésről 41
Tájékoztatás a tisztújításról 45
Marczell Ágoston: A középiskolai tanárok betegellátásának előkészítése 46
Dr. Nagy Pál: A szerkesztő búcsúszava 58
Gáldy (Gajda) Béla: Minden magyar tanárhoz 68
A Tanárok Nevelőházának zárszámadásai 71
Az O. K. T. E. zárszámadásai 86
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület LXVII. rendes közgyűlése 93
Madai Gyula dr. elnöki megnyitója 93
Esztergomy Ferenc főtitkári jelentése 96
Németh József pénztárosi jelentése 103
Édes Jenő gondnoki jelentése 106
Jegyzőkönyv a közgyűlésről 113
Dr. Kardeván Károly: A szerkesztő beköszöntője 117
Budapesti Tanári Kör 71
Budapesti Tanári Kör a munkáltató tanításról 121
Gáldy Béla előadása: A munkáltató tanítás alkalmazása a magyar irodalmi tanításban 208
Stagl Artúr dr. előadása: Hatóság-e az iskola? 210
Szőts Gyula előadása: A tanárság helyzetéről 212
Kemenes Illés dr. előadása az új középiskolai törvényről 319
Választmányi ülés a magántanítást tiltó rendeletről 134
Budapesti Tanári Kör Természettudományi szakosztálya 123, 159, 183
Győri Középiskolai Tanári Kör 124
Jegyzőkönyv a decemberi közgyűlésről 152
Debreceni Tanári Kör, Pintér Mihály dr. előadása a fizikai gyakorlatok értékéről 155
Tankó Béla dr. előadása a középiskolai filozófia-tanításról 179
Szabolcsi Tanári Kör, Gacsályi Sándor dr. előadása: Általános műveltség és a középiskola 158
Tanárok Özvegyeit és Árváit segítő Orsz. Egyesület 160
Hóman Bálint miniszternél. 163
Memorandum a tanárok mellékfoglalkozásáról 167
Memorandum a középiskolai törvényjavaslatról 196
Győri Középiskolai Tanári Kör 242
Miskolci Tanári Kör 243, 324
Jegyzőkönyv a választmányi ülésről 315
Soproni Tanári Kör 324
V. Hírek.
Kitüntetések, kinevezések, áthelyezések, megbízások, iskolai események, névváltoztatások stb. 18, 50, 87, 125, 160, 194, 213, 244, 296, 325
Halottaink 19, 53, 89, 161, 184, 214, 246
VI. Könyvszemle.
Ammon Hermann: Deutsche Literaturgeschichte (Fallenbüchl Ferenc dr.) 331
Balázs Győző : Magyar költők anyaszeretete (-y) 132
Dr. Barankay Lajos: A szaknevelés elméletének alakulása (Bihari Ferenc) 185
Bászel Ernő dr. és Kemény József : A Kisfaludy Irodalmi Kör negyedszázados története (-y) 132
Birkás Géza: Mistral és a magyarok (M. J.) 220
Csanády Sándor: Apró kalászok (Papp István) 163
Csengery János: A görög líra gyöngyei (Grünfeld Ferenc dr.) 55
Fábián Gyula: Faludi útrakél (Kardeván Károly dr.) V
Farkasfalvi Kornél: Az én hazám az én váram (J.) 90
Förster Rezső: A lőcsei fehérasszony történeti alakja (Taborsky Ottó dr.) 331
Dr. Greguss Pál: A növények csodálatos élete (Márton György dr.) 21
Hajdú János: Eötvös József báró első minisztersége (Elek Oszkár dr.) 91
Halasi-Nagy József: A filozófia kis tükre (Tettamanti Béla dr.) 137
Hittrich Ödön: Der die das (Kardeván Károly dr.) 218
Huszár Lajos und Procopius Béla: Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn (Finály Gábor dr.) 56
Ila Bálint: Az első magyar evangélikus főiskola tervei (Taborsky Ottó dr.) 300
Dr. Jancsó Elemér: Észak-Afrikában (Karl János dr.) 130
Dr. Karl Jaspers: Die geistige Situation der Zeit (Hári Ferenc dr.) 298
Dr. Károlyi Árpád: Németújvári gróf Batthyány Lajos főbenjáró pöre (Taborszky Ottó dr.) 218
Király Dezső: Modern testnevelés képben és írásban (Frey Ferenc) 131
Krieck Ernst: Nationalpolitische Erziehung (Grünfeld Ferenc dr.) 23
Lexikon der Pädagogik der Gegenwart (Grünfeld Ferenc dr.) 129
Meyers Volksatlas, Knaurs Weltaltas (Karl János dr.) 189
Mikola Sándor: A fizika gondolatvilága (Fornvald József) 246
Mitrovics Gyula: A neveléstudomány alapvonalai (Zibolen Endre) 251
Dr. Nagy Sándor: A debreceni református kollégium (Koczogh Ákos dr.) 332
Dr. Nemes Zoltán: A magyar parlamenti nyelv leggyakoribb szavai (Wagner S.) 300
Pavel Ágoston: Vak völgy ölén így zsolozsmázok (Vajthó László) 331
Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténet. VI. kötet (Kardeván Károly dr.) 126
- : Magyar irodalomtörténet. VII. kötet (Kardeván Károly dr.) 215
- : A budapesti tankerület 14. számú értesítője (N.) 54
Polónyi Ferenc: Letűnt világok romjain (Kari János dr.) 130
Schütz Antal: A házasság (v.) 20
Szondy György: Testvérke naplója (Molnár Pál) 191
Szőnyi Ottó: Régi magyar templomok (Láng Margit) 249
Tamás István: A szegedi pedellus (Molnár Pál) 191
Temesi Győző: Az ember harcol (Sz. Gy.) 129
Vajthó László: Tanulók szerepe az irodalom tanításában (Kardeván Károly dr.) 250
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1932-1934. január-december Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1932-1934. január-december Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1932-1934. január-december Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1932-1934. január-december Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1932-1934. január-december Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1932-1934. január-december Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1932-1934. január-december
Állapot:
15.000 Ft
7.500 ,-Ft 50
38 pont kapható
Kosárba