A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Test és lélek

A világlíra 1400 költeménye/Faludy György műfordításai

Fülszöveg

Faludy György a múlt század harmincas éveinek végén a világirodalom ezer legszebb versét készült lefordítani. A grandiózus kötetet nemcsak fél évszázadon át érlelte, hiszen először 1988-ban látott napvilágot. Az antológia hétszáznál néhánnyal több európai és hétszáznál néhánnyal kevesebb arab, héber, japán, kínai, perzsa és szanszkrit művet tartalmaz, s legalább ötszáz, magyarul még ismeretlen verset is bemutat. Az eredetileg ezer remélt költemény helyett így az új kiadásban ismét ezernégyszáz nagyszerű művet ismerhetünk meg - Faludy György semmi mással össze nem vethető fordításában.

Tartalom

Görög költészet (Kr. e. VII. század - Kr. u. VI. század)
Árkhílokhosz:
Önarckép23
A pajzs23
Egy nőhöz23
Töredékek23
Múltbeli jó barátomról24
Álkmán:
...és évszakot hármat teremtett24
Alszik a hegy teteje...25
Szápphó:
Áphroditéhez25
...nyugszik a hold...26
Egy lányhoz26
Imádtalak, Átthisz26
Te tagjaimat oldó Szerelem26
Átthiszhez27
Gongülához27
Vetélytársnőjéhez28
...mint a vörös hegyi jácint...28
Töredékek28
Egy lányról28
Timász sírjára28
Hippónáx:
Hermészhez29
Gazdag turista29
Imádok verekedni29
Álkáiosz Mütilénéből:
Fohász tengeri viharban29
A városállam lényege30
Bordal-töredék30
Ánákreón:
Trák lány30
Oly szende vagy30
Szépszandálú leány31
Egy fiúhoz31
Szerelmi bánat31
Töredék31
Bordal31
Síremlék a harctéren31
Ártemón, az újgazdag32
Halál32
Xenophánész:
Atléta és filozófus32
Mimnermosz:
Árhrodité nélkül semmit sem ér az élet33
Phókülidész:
A városállam dicsérete33
A Delphi jósda
Üzenet Athén városának33
Szimónidész:
Dánáé a tengeren33
A sors34
Az erényről34
Félistenek34
Egy kalmár sírjára34
A szálámiszi győző sírjára35
A szálámiszi tengeri csata halottaira35
Áiszkhülosz:
Eüphorión fia, Áiszkhülosz35
Práxillá:
Töredékek35
Plátó:
Hellén zsoldosok sírjára Szúszánál35
Krátész:
Szerelem36
Ismeretlen költő
Boldogtalan ember sírjára (Anthologia Palatina, VII, 309)36
Pámphilosz: - életrajzi adatai ismeretlenek
A tücsök (A. P. VII, 201)36
Diotimosz Ádrámíthionból: (Kr. e. ? III. század)
Árisztón (A. P. VII, 546)36
Leónidász Tarentumból:
Álkimenész (A. P. VII, 656)37
Thérisz (A. P. VII, 295)37
Kréthón sírjára (A. P. VII, 740)37
Eüszthenész, a fiziognomista (A. P. VII, 661)37
Tulajdon sírjára (A. P. VII, 715)38
Thümoklész: - életrajzi adatai ismeretlenek
Egy gőgös szépfiúhoz (A. P. XII, 32)38
Ámmonidész: - életrajzi adatai ismeretlenek
Roppant csúnya nő (A. P. XI, 201)38
Theodoridász: (Kr. e. III. század)
Az idegen (A. P. VII, 722)38
Hajótörött... (A. P. VII, 282)38
Hérákleitosz, a filozófus sírverse (A P. VII, 479)39
Álkáiosz Messzénéből: (Kr. e. ? III. század)
Egy fiúhoz (A. P. XII, 30)39
Kállimákhosz Kürénéből:
Kháridász (A. P. VII, 524)39
Kisfiú a kútban (A. P. VII, 170)39
Hérákleitoszra emlékezem (A. P. VII, 80)40
Nosszisz, a költőnő (Kr. e. III. század)
Rhintón sírjára (A. P. VII, 414)40
Ismeretlen költő
Eüripidész sírverse (A. P. VII, 44, VII, 46 és VII, 51)40
Ászklépiádész: (Kr. e. III. század)
Nikáreté (A. P. V, 153)41
Árkheánásszá, a hetéra sírjára (A. P. VII, 217)41
A koszorú (A. P. V, 114)41
Egy vonakodó leányhoz (A. P. V, 85)41
A legfőbb gyönyörűség (A. P. V, 169)41
Dioszkoridész: (Kr. e. ? II. század)
A legyező (A. P. VI, 290)42
Rhiánosz Béneből: (Kr. e. 200 táján)
Dexioníkosz rigója (A. P. XII, 142)42
Istenség a napozóban (A. P. XII, 38)42
Meleágrosz:
Egy hűtelenhez (A. P. V, 8)43
Egy elhajózott fiú után (A. P. XII, 52)43
Philodémosz:, az epikureus
Boldogság (A. P. V, 121)43
Ismeretlen költő
A szofista Gorgiász sírjára (A. P. VII, 134)44
Ismeretlen költő (Kr. e. I. század)
Hogyha halott leszek... (A. P. VII, 704)44
Automedón: (Kr. e. I. század)
Az emberi szörnyeteg (A. P. XI, 46)44
Látogatás az edzőnél (A. P. XII, 34)44
Ismeretlen költő
Ami elmúlt, elmúlt (A. P. V, 304)45
Leónidász Alexandriából: (I. század)
Virágárus kamasz (A. P. V, 81)45
Ismeretlen költő
Metamorfózis (A. P. XI, 51)45
Ismeretlen költő
Philisztión, a komikus színész sírjára (A. P. VII, 155)45
Lukilliosz: (I. század)
A hosszútávfutó megvénül (A. P. XI, 85)46
Ökölvívó és kutyája (A. P. XI, 77)46
Eütükhosz, a festő (A. P. XI, 215)46
Sovány lány (A.P. XI, 101)46
Ismeretlen költő
Epiktétoszról (A. P. VII, 676)46
Márkosz Árgentáriosz: (I. század)
Fehér leányszoba (A. P. V, 127)47
Jótanács (A. P. V, 116)47
Tümnész:
A "Bika" nevű máltai házőrző kutya sírjára (A. P. VII, 211)47
Halál idegenben (A. P. VII, 477)47
Diodórosz: (I. század)
Koráx (A. P. VII, 632)48
Traiaus császár: (53-117)
Nagy orrú férfiú (A. P. XI, 418)48
Rhuphinosz:
Cáfolom a városi pletykát (A. P. V, 19)48
Prodikénél, lánynézőben (A. P. V, 66)48
Fürdő lány (A. P. V, 60)49
Dilemmában (A. P. V, 75)49
Kikötői szajha (A. P. V, 44)49
Még egyszer Prodikéhez (A. P. V, 21)50
Mezítelen lány az utcán (A. P. V, 41 és V, 43)50
Szeretkezés utáni búbánat (A.P. V, 77)50
Ámmiánosz: (II. század)
A gonosz Neárkhosz (A. P. XI, 226)51
Szküthinosz: (? II. század)
Viszonzatlan szerelem (A. P. XII, 22)51
Lukiánosz:
Három hetéra Áphroditéhez (A. P. VI, 17)51
Mulandóság (A. P. X, 31)52
Ismeretlen költő
Bokszoló a viadal után (A. P. XII, 123)52
Sztrátón:
Kürosz (A. P. XII, 213)52
Diodórosz dicsérete (A. P. XII, 9)52
Gazdag fiatalember (A. P. XII, 214)52
Erőtlen a farizma... (A. P. XII, 7)53
Alexandria utcáin (A. P. XII, 227)53
Vöröshajú fiú (A. P. XII, 40)53
Szívhez szóló ajánlat (A. P. XII, 211)54
Vénemberek a fürdőnél (A. P. XII, 185 és XII, 212)54
Ántiokhosz:
Modern festő (A. P. XI, 421)55
Diogenész Láertiosz:
Epikurosz halála (A. P. VII, 106)55
? Julianus császár
Alacsony férfiú55
Pálládász:
Embersors (A. P. X, 72)55
Rossz házasság (A. P. XI, 287)56
A krisztiánus szekták (A. P. XI, 384)56
Az alexandriai vágóhíd előtt (A. P. X, 85)56
Paulosz Szilentáriosz:
Kurta monológ (A. P. V, 252)56
Ismeretlen Hellén költő (III. vagy IV. század)
Ezt jelentsd a királynak...56
Kínai költészet (Kr. e. VI. század - Kr. u. VI. század)
A dalok könyvéből
93. dal: A Keleti Kapunál59
111. dal: Eperlevél59
126. dal: Az ifjúság kocsiján59
139. dal: Nád és sás60
185. dal: A hadügyminiszter61
201. dal: Vihar és napsütés61
234. dal: Katonák62
Régi stílusú költemények
Folyton megyek, egyre tovább62
Jüán Csi:
Kinyilvánítom véleményemet63
Cu Jö, az énekeslány (IV. század)
Szerelem63
Csáng Feng-Séng: (IV. század)
Vitorláson hazafelé63
Táo Jüán-Ming:
Az üres csónak64
Retrospektíva64
Borivás65
Orchidea65
Bordal65
Az évszakok múlása66
Részegségemet mentegetem66
Táo Hung-Csing:
Válasz Kao császárnak66
Fán Jün:
Búcsú egy jó baráttól67
Népdalok (V-VI. század)
Szűzlány az éjszakában67
A lány panasza67
Évszakok67
Latin költészet (Kr. e. I. század - Kr. u. IV. század)
Catullus:, Caius Valerius
Lesbiához (VII)71
Ne járd, szegény Catullus... (VIII)71
Üzenet Lesbiának (XI)71
Fabullusom, remekül vacsorázhatsz... (XIII)72
Töredék (XIV-A)72
Aurelius (XV)73
A veronaiakhoz (XVII)73
Oly lágy vagy... (XXV)74
Könyörgök néked... (XXXII)74
A vetélytársakhoz (XXXVII)74
Cornificiushoz (XXXVIII)75
Acme és Septimius (XLV)75
Ciceróhoz (XLIX)76
Sorok Liciniushoz (L)76
Töredék Caesarhoz (LIV-A)76
Kuncogj, mert elmondom... (LVI)76
Caesar és Mamurra ellen (LVII)77
Caeliushoz (LVIII)77
Engem akar férjnek... (LXX)77
Mondjad... (LXXXI)77
Gyűlölöm és szeretem (LXXXV)77
Caesarhoz (XCIII)78
Aufilenusba szerelmes... (C)78
Számtalan országon... (CI)78
Árverésen (CVI)78
Légy öngyilkos, Catullus... (LII)78
Maecenas:, Caius Cilnius
Töredék79
Horatius Flaccus:, Quintus
Mondd, melyik illatozott... (I, 5)79
Ne tudakold... (I, 11)79
Lydia, hogyha Telephus... (I, 13)80
A jó ember... (I, 22)80
Cloéhez, I, 23)81
Lydia öregszik (I, 25)81
Ne búslakodj, Tibullus... (I, 33)82
Most, mikor templomodat... (I, 31)82
Lelki nyugalmadat... (II, 3)83
Még nem tudja... (II, 5)84
Nem veszed észre... (III, 20)84
Exegi monumentum85
Új harc vár rám... (IV, 1)85
Tűnik a hó a mezőn... (IV, 7)86
Jaj, fiam, te kegyetlen... (IV, 10)87
Tibullus:, Albius
Bevezető87
Déliához89
A béke-elégia90
Cerinthushoz91
Phaedrus:
A farkas meg a bárány96
Propertius Sextus Aurellius:
Cynthia messze került92
Hajnali látogatás93
Éjféli verekedés94
Egyetlen leány nem elég95
Petronius Arbiter:
Durva a coitus...96
Tenger, tengerpart...96
Martialis:, Marcus Valerius
A szenátor szónokol97
Legyen néked könnyű a föld97
Nero Thermáiban97
Hadrianus császár (Publius Aelius Hadrianus Imperator)
Búcsúja lelkétől97
Iuvenalis:, Decimus Iunius
Az első szatírából97
Ismeretlen költő
Gyönyörű fiú98
Gallienus:, Publius Egnatius császár
Nászdal98
Ausonius:, Decimus Magnus
A bánat erdejében98
Hindu költészet (III-XVIII. század)
Ismeretlen Szanszkrit költők
Az őzsuta szeme101
A kaland kezdete101
Emlék101
Ártatlan állatok101
Ámáru:
A papagáj101
A férfi nem jött102
Gyönyör102
A nő ellenáll102
A feleség panasza102
A régi szerető látogatni jön102
Fiútestvérek103
Ismeretlen Szanszkrit költő
Kamaszfiú és az asszony103
Bhárthári:
Körtánc103
Kiábrándulás103
A párzás átka104
A párzás öröme104
Ismeretlen Szanszkrit költők
A szegények gyermekei104
Majmok az ablakban104
Univerzáliák105
Tiltott szerelem105
Szép lány105
Szeretkezés közben105
Szeretkezés után105
Verebek106
Rámprászád Szen:
Káli anyám, a halál istennőjéhez106
Arab költészet (VI-XIV. század)
Ibn Ádijá, Ász-Számúál Ibn Ghárid
Törzsem, a Bánul-Dáján dicsérete109
Imrul-Qáisz:
Óda109
Ál-Hánszá: (Tumádír Bint Ámr Ibn Ás-Sárid)
Óda Sákhr fivérem halálára114
Ántárá Ibn Sáddád:, a fekete lovag
Bemutatkozom115
Ibn Ál-Ábrász:, Abíd
Vén törzsfőnök fiatal feleségéhez116
Ibn Ár-Ráib:, Málik
Epilóg117
Át-Tirimáh:
Trónok és fellegek ura117
Megmosolygom önmagamat117
Ibn Ál-Áhnáf:
Előkelő leány117
Ábú Núvász:
Levél osztálytársamhoz, a szép Muhámmád Ibn Iszmáihoz118
Beköszöntő118
Fiatalon és szegényen Bagdadban119
Reggeli borozás120
Látogatás a hánnái monostorban121
Solymászat121
Formális vacsorameghívás a nemes fiatalember, Jáhjá ál-Árqátnak122
Régi szeretőm meglátogat122
A Hámmám123
Hadgyakorlat124
Lovaspóló125
Üzenet Nureddinnek, egy darabka papíroson125
Ibráhim án-Názzám126
Ájjúb ál-Kátib126
A háromszög megoldása126
Rögtönzés Rusztem ál-Hátímihez126
A kalifához128
Házam bejárójában...128
Szerencsétlen házasságom után írom128
Muhámmád ál-Ámín, a trónörökös128
Kairói emigrációmból - a kopt fiú129
A kalifa teljesíti három kívánságomat129
Halál130
Megtérés130
Muhámmád ál-Ámín kalifa halálára131
Ismeretlen arab költő
A barmakídák siratója131
Ibn Ál-Ábbár Ál-Iszbili:, Ábú Dzsáfár Áhmád
Ártatlan fiú132
Át-Táliq herceg
Az áz-záhrai börtön éjszakáján133
Cordova, napszállta után134
Viharfelhő134
Önarckép134
Ál-Máárrí, Ábúl-Álá
A vak költő védekezik134
Rezignáció134
Hívők és hitetlenek135
Ávicenna:
Négysoros vers135
Ibn Ábbád:, Muhámmád Ábúl-Kászim
Virágzó jázminbokor135
A lótusz kelyhe135
Vörös tulipánbimbó135
Ibn Suháid:, Ábú Ámír Áhmád
Levél Ibn Hazmnak136
Ibn Házm Ál-Ándáluszi:, Ábú Muhámmád
Nem hunyhatom le a szemem137
Csak ketten voltunk egyedül137
Szerelmem érted nem halványul137
Szelíd s engedékeny vagyok138
Ha beszélgetés közben138
Ismerősöm a tél derét139
Kamasz-szeretőd elment139
Szeretőm hajnaltájban felkelt139
Az alkalom villámfény140
Ibn Zájdun Ál-Kortóbi:, Ábúl-Uálid Áhmád
Cordova140
Uálládá hercegnőhöz140
Uálládá Omájjád hercegnő
Négysoros vers141
Ismeretlen arab költő
Uálládá hercegnőhöz141
Mór közmondás141
Át-Tughlibi:, Szulájmán Ibn Khálef Ibn Száád Ál-Bádzsi
Jáhjá fiam halálára141
Ál-Mutádid Ibn Ábbád:, Sevillai király
Én141
Ász-Szumájszir:, Ábúl-Qászim Háláf Ibn Fárádzs
Almería nyáron142
Zord idő142
Berberek142
Ál-Mútámid:, Sevillai király
Kard nevű apródomhoz143
Bordal143
Ibn Ál-Áttár:, Ábúl-Qászim
Gyönyör143
Tükör előtt144
Ál-Hidzsári:
Búcsú a piactéren, a karavánnal144
Ismeretlen arab költő
Toledo eleste után144
Ibn Ár-Rámái:
Szülőfalum144
Ibn Hámdisz Asz-Szíqqílí:, Abú Bekr Muhámmád
Szicília145
Borozás a király kertjében145
Ibn Háfádzsá:, Ábú Iszhák Ibráhim
Mit korbácsol a déli szél146
Márjám Bint Ábi Jákúb Ál-Ánszári:
Vénség148
Áz-Zárákuszti:, vagy Át-Turtuszi, Ábú Bekr Ibn L-Uálid
Éjjel kiállok házam udvarára148
Ibn Szárá Ász-Szántárini:, Ábú Muhámmád Ábdálláh
Könyvkötészet148
A Guadalquivir este148
Kék szemű fiatalember149
Át-Tútuli:, Ál-Ámá
Hűtlen szeretőmhöz149
Ibn Quzmán Ál-Kortóbi:, Ábu Bekr
A zállákai diadal (1086) (XXXVIII, 9. versszak)149
A szép pékné (XCIX)150
Ha szépfiú ül mellettem... (LXII)150
Melankólia Sevillában (LXXVIII)151
Szívem legjobb barátja (I+II+VI)151
Keserveimből nyaralót... (töredék) (CLXXIX)153
Piknik előtt (XXVIII)153
Tündöklő telihold vagy (LXXXVIII)153
A táncos szépsége (CLXV)154
Zenekar a lugasban155
Test és lélek (LIX+CVI)155
Berber fiú (CXC)156
Romok, varjak, vénség (CXLVII)156
Vénség (számozatlan töredék)157
Ávenzoár: (Ibn Zuhr, Ábú Bekr Muhámmád)
Sírvers157
Ibn Nizár Ál-Uádi-Uászi:
Fényét a teliholdtól157
Ibn Ál-Árábi:, Muhzseddin Ábú Ábdálláh
Háromféle szerelem157
Szúfi hitvallás158
Ás-Sustári:, Ábúl-Hászán
Misztikus szerelem158
Felgöngyöltem az életet159
Ál-Izráíli:, Ábu Iszhák, Ibráhim Ibn Száhl
Négysoros159
Ász-Szálmáni:, Liszán Ád-Din Ábú Ábdálláh Ibn Ál-Hátíb
Granada159
Kínai költészet (2) (Táng-kor: VI-X. század)
Uáng Csi:
Mi kell nékem?163
Uáng Fán-Csö:
Halál163
Lu Csáo-Lin:
Lótuszok163
Szu Ting miniszterelnök
Kertem falára írom163
Meng Háo-Zsán:
Kolostor a hegytetőn164
Éj a Csein-ti folyón164
Alkony a főváros utcáin164
Az emberek ízlése164
Elbúcsúzom Uáng Uéjtől165
Hazatérés a Lu-meng-hegységbe165
Uáng Csáng-Ling:
Határerőd alatt állok165
A császári hárem romjai165
A szomorúfűz gyászt hoz166
Csáng Csi:
Hegyi madarak166
Jüán Csie:
Civilizáció166
Uáng Uéj:
Őzek kertje166
Fehérkavics-rév167
Békalencse tó167
Barackos tavasszal167
Séta a folyóparton167
Négysoros vers167
Beszélgetés önmagammal167
Kérvény Si-Hszing herceg miniszterelnökhöz168
Jing Jáo búcsúztatója168
Hazatérés a Szung-hegyhez168
Buddhista a szerzetes testvéreim169
Búcsú Csu-Mu titkártól169
Meglátogatom unokafivéremet, Cui Hsziáng-Cungot, a remetét169
Vendég a fővárosból169
Őszi este egyedül170
Kései bánat170
Őszi tücsökdal170
Csónakban170
Sih Tö:
Öregszem170
Li Csi:
Elkísérem Csen Csáng-fu barátomat...171
Csáng Csien:
Buddhista szentély a Repedt-hegyen171
Csin Ué:
Hiába keresem a remetét házában172
Li Po:
Egyedül ülök a Csung-ting-hegyen172
Tanár vagyok Csángánban...172
Vakmerő utazás173
Tünemény az úton174
Poharazás hármasban174
Ének a Hán-folyón174
Három barátomhoz175
Ivászat a hegyen176
Nánkingi lány176
Su-jün államtitkárnak írom a Hszien Tiáo villából176
Meng Háo-zsán elvitorlázik a Jángcén176
Ho Csi-csáng emlékére177
Nyári erdőben177
Látomás éjfélkor177
A Csuipo-tó mellett177
Lusánba költözöm177
A Tungting-tónál177
Beszélgetés a hegyek között178
Csángáni lány178
Száműzötten a Jángce-parton178
Feleségemhez, elutazásom előtt178
Dal a Lu-sán-hegyről179
Liu Csáng-Csing:
Ling Csö zarándok lemegy a hegyről179
A lantos játékát hallgatom180
Tu Fu:
Négysoros180
Udvari hivatalnok lettem180
Birsalmafámat kidöntötte a vihar180
Örülök a tavaszi esőnek181
A nefritkő palota181
Dombtetőn a sivatag szélén182
Magány182
Téli hajnal182
Főúri hölgyek183
Tavaszi tájkép183
Hazatérés184
Fehér éj185
Parti fecskék185
Ismét találkozom Li Kuéj-niennel...185
Nyári éjszaka185
Legkisebb fiamnak185
Öregség186
Éjszaka a bárkán186
Cen Sán:
Káo generális stratagémája186
A Vágtázó-Paripa-folyóról szóló vers...186
A szerzetesről a Tájpej-hegységben187
Uéj kormányzó lova188
Ku Kuáng
Éjjel a császári palotában188
Csien Csi:
Búcsú egy hazainduló japán paptól189
Boldog ház a völgyben189
Uéj Jing-Wu:
A fiatal diákkal, Csáo Pi-csiánggal túrázom a Kőkapu-hegységben189
Gúnyvers a hun katona lováról190
Lu Lun:
A határon190
Beteg katona190
Hazaúton megpillantom Csángánt190
Li Ji:
Fiatalasszony keserve190
A Su-Hsziángi citadellából hallgatom a hunok sípjait191
Hadsereggel a Góbi sivatagban191
Liu Csung-Jáng:
Lovaskatonák éneke191
Meng Csiáo:
Ismét megbuktam az államvizsgán191
Végre átmentem a vizsgán191
A keleti vizek pavilonjában192
Kirándulás a Sárkánytó Kolostorhoz192
A Csung-nán-hegyen193
Folyó a szakadékban193
Őszi meditáció 1193
Őszi meditáció 2194
Lu Jin siratója194
Hán Jü:
Őszi vers195
Uáng Csien:
A császári palotában195
Mikor hírt kaptam, hogy fiatal barátom hazatér a háborúból196
Liu Jü-Hszi:
Dal a bambuszkalapokról196
Lány a kertben196
Po Csü-Ji:
Lefekszem magános ágyamba197
A főváros, Tienmen útján197
A kalapról, melyet Li Csientől kaptam197
A Ling-Jing kilátóban197
Arany Csengettyű198
Hegyek közt dalolok bolondul198
Jüán Csen emléke198
Gyerekek199
Éjszakára megállok Zseng-Jángban199
Ráébredek az élet hiábavalóságára199
Csing-csu kormányzója lettem és fákat ültetek200
Velem egyidős Liu Ju-hszi barátomnak ajánlom200
Vendégem mondta201
Liu Cung-Jüán:
Száműzetésben, Liucsu városa őstornyán201
Megszeretem a száműzetést202
Csáng Csin202
Utolér az öregség202
Csáng Hu:
Búcsú203
Jüán Csen:
Fiam halálára203
Néhai Hszüán-cung császár nyári palotája203
Vége a tavasznak203
Csiá Táo:
Éjszaka a meditációs csarnokban204
Liu Teh-Zsen:
Hárfáslánnyal a fogadóban204
Kora tavaszi erdő204
Különös esküvő204
Alkonyi lovaglás204
Lányos családnál205
A telihold varázsa205
Falusi házban, nyáron205
Vacsora a fogadóban205
Házitanító lettem205
Mindjárt temetés után205
Felvilágosítom a város fiatalságát206
Boldog élet206
Li Ho:
Ne ültess fát!206
Hán Jü irodalmi államtitkár...206
Ne lépj ki házad ajtaján!207
A hódító tivornyázik207
Május eleje208
A fiatalember éneke, ki atyja gyilkosát keresi208
Liáng herceg terasza208
Alkony I.209
Alkony II.209
Hangosan mondd e versemet!209
Október210
Hszi kisasszony felébred210
Ping városa alatt210
Kétségbeesés211
Őszi dal211
A csángpingi csatatéren212
Tu Mu:
Hegyek közt212
Tavasz Mongóliában212
Pavilon a folyónál213
Fürdőmedence a kertben213
Bárkával a Csin-huáj-folyón213
Búcsú egy fiatal kurtizántól213
Jáng-csü vöröslámpás negyedében213
Nem bántam meg semmit213
Ismét odahaza214
Múltamra gondolok214
Az aranyszínű völgyben214
Öregem újra meglátogatom szülőfalum barlangjait214
Li Sáng-Jin:
Tiltott szerelem214
Cü Csih hivatali kartársamnak215
Az élet nem volt könnyű215
Csu Csing-Jü:
Udvarhölgyek215
Hszüe Feng:
Reggel a császári palotában215
Uen Ting-Jün:
Hajnali dal a vízióráról216
Csön Táo:
Halott katonák216
Pi Zsi-Hsziu:
Olvasmányok216
Gyermekvers a tengeri rákról216
Lo Jin:
Sorok Vu Hsziáng szerzeteshez217
Uej Csuáng:
Nánkingi tájkép217
Fenyőfákhoz és bambuszokhoz szólok217
Sz-Szu-Kung Tu:
Ősz a Magas-hegységben218
Az Ökörfő Monostornál218
Japán költészet (1) (VIII-XII. század)
Ótomo No Szákánue asszony
Istenség szentélyében221
Kászá asszony
Három tanka Ótomo no Jákámocsinak221
Szugávárá No Micsidzáne:
Ámáróról álmodom222
Izúmi grófnő, az udvarhölgy
Hat tanka222
A Riozsin Hisóból
Dalocskák223
Fudzsivárá No Sunzej:
Négy tanka224
Sikisi hercegnő
Hét tanka225
Fudzsivárá No Teiká:
Négy tanka226
Mioje, Buddha papja
Tanka227
Minámoto No Szánetomo:
Három tanka227
Középkori latin, görög és kelta költészet (VI-XV. század)
Gottschalk, az eretnek
Ének a száműzetésből231
II. Róbert, francia király
Veni sancte spiritus232
Ismeretlen latin költő (X. század)
Vénusz istenaszony...233
Clairvaux-i szent barát
A világ hiúsága234
Ismeretlen költő (? XII. század)
Kölni diáknóta235
Assisi Szent Ferenc:
Naphimnusz...235
Ismeretlen költő (XIII. század)
Lányka voltam236
Ismeretlen költő (XIII. század)
Koldusdiák, avagy kolduló barát éneke238
Giacopone da Todi:
Stabat Mater239
Mikháilosz Ákominátosz: (?1140-1210)
Athén241
Ismeretlen költő (XV. század)
A lány ajka241
Ismeretlen költő (XV. század)
Utolsó mise a Szent Szofiában242
Amergin: (VI. század)
Mágikus naptár243
Aneirin: (VI. század)
Catraeth alatt243
Taliesin: (VI. század)
Tökéletes ritmust, melódiát...244
Ismeretlen Walesi bárd (VI. század)
Sírvers244
Sedulius Scotus:
Tanítok, írok, olvasok245
Meilyr Brydydd: (XII. század)
A halálos ágyon245
Ismeretlen Walesi bárd (XII. század)
Sírvers245
Giolla Brighde Macnamee: (XIII. század)
Gyermektelenül246
Perzsa költészet (X-XVII. század)
Sáhidi-Bálkhi:
Kétsorosak249
Rúdáki, Ábú Ábdálláh Dzsáfár Ibn Muhámmád
Imádság helyett249
Jó tanács irigy embereknek249
Táncosfiú249
Intelem fiataloknak250
Monológ250
Szerelmemhez250
Búcsú250
Dáqíqí, Muhámmád
Április251
Firdáúszi:
A költő utolsó imája251
Az ősz252
Szép lány252
Kora tavasz, pirkadat előtt253
Mánotséri:
Emlék254
Hűtlen szeretőmhöz254
Keserű összegezés255
Ászádí Ábú Nászr Ibn Áhmád Túszi:
Téli sötét éj255
Még sötétebb éj255
Pompás paripa255
A nyári éj255
Nappal és éjszaka255
Test és lélek256
Unszúri, Ábul-Kászim Hászán
Udvari költő lettem256
Nagyon szép fiatalember256
Ázáz, Máhmúd szultán apródja256
Lányokról szeretnék írni256
Rúni, Bul-Fárázs
Újév257
Mászúd-I Szád-I Szálmán:
Náj vára kazamatiában257
Omár Khájjám
Huszonhat rubáí258
Szánái, Ábúl-Mádzs Mádzsúd
Jó tanács260
Ánvárí, Áuhadud-Dín Muhámmád
A közhelyek hatalma261
Muizzí:
Felépülésemre261
Kháqání, Áfdálud-Din Ibráhím
Gonosz asszony262
Számadás262
Dzsámál Iszfáhánból, Dzseláleddin
Bölcs ember262
Tűrhetetlen fiatalember262
Halál262
Menj a fenébe263
Bejlákáni, Mudzsír
Borozás közben263
Nizámí:
Döglött kutya263
Nászíráddin Túszí:
Aki tud és aki nem tud264
Rúmí, Mauláná Dzsáláleddín Muhámmád Ibn Muhámmád
Misztikus szerelem264
Mesterem, Sámsz-i Tábrízhez264
Iráqi, Fákhruddin Ibráhím
Misztikus szeretőmhöz265
Szúfik kocsmája266
Száádi, Muszhárifuddin Ibn Muszlihuddín
Gnómák266
Ámír, Kuszráv
Búcsúzkodás267
Háfiz, Számszuddin Muhámmád
Puritán zsarnokság267
A szép pohárnok267
Tavasz268
Vágyaim palotája268
Síráz dícsérete269
Angyalok a kocsmában269
Szerelmi bánat270
Négysoros270
Kámál, Khudzsándí
Szeretők bánata270
Bábur, a Timurída, Hindusztán császára
Négysoros271
Kámrán herceg, a Timurída
Bátyám, Humájun császár halálhírére271
Humájunhoz, mikor megvakított271
Urfi-i-Sirázi, Muhámmád
Aznap, amikor majdnem meghaltam271
Qádszi, Háfi Muhámmád Dzsán
Az utolsó ítélet272
Kálim, Ábú Tálib
Vágyakozás272
Önarckép fiatalon273
Ez a gyalázatos élet273
A világ274
Száib-I-Tábríz:
Kesergés, életem vége felé274
Széljegyzetek275
Középkori zsidó költészet (X-XIII. század)
Hánnágid, Smuel
Fellegvár romjain279
A háború279
Fogyó hold279
A pogrom vezetője280
Nem menekülhetsz280
A mester280
Életemet adom a gazelláért280
Légy bátor280
Ibn Gábirol, Slómó
Istenhez281
Ibn Ezrá, Móse
Az utazás281
Jogos osztályrészünk281
Hálévi, Jehuda
Szívem keletre vágyik282
Ábúláfiá, Todrosz
Emlék282
Trubadúrok és minnesängerek (XI-XV. század)
IX. Vilmos, Aquitánia hercege
Barátaim...285
Az évszak egyre édesebb lesz...285
Bernart de Ventadorn:
Nem csoda, hogy szebb verset írok...286
Bertran de Born:
Sirventes-t írok most a két királyról...287
Guiraut de Bornelh:
Dicső király, világosság, fénytenger288
Arnaut Daniel:
E szép, édes dallamra...289
Ismeretlen Minnesänger
Aquitániai Eleonóra királyné szépsége290
Der von Kürenberg:
Szép sólymocskát neveltem...290
Jó későn tegnap éjjel...290
Walther von der Vogelweide:
Róma ura...291
Megvan a hűbér...291
VI. Henrik német-római császár
Édes úrnőmet köszönti az ének...291
V. Konrád német király
Örülök a piros virágnak...292
Steinmar:
A kis lovász a mindenessel...292
Oswald von Wolkenstein:
Mindenható293
Európai költészet (1) (XIII-XVII. század)
Angiolieri, Cecco
Bár volnék tűz...297
Dante Alighieri:
Ti mind, nemes szívek...297
A kurta napokhoz...298
Petrarca:, Francesco
Tűnődve, egyedül...299
Menny, föld és szél...299
Szeme, melyről oly égő szenvedéllyel...300
Villon:, Francois
Chanson a párizsi szépasszonyokról300
Kerítőballada Villonról és kövér Margot-járól301
Négysoros vers302
Ballada a parlamenthez303
Ballada a múlt idők dámáiról303
Tanulságos utóirat304
Ballada a senki fiáról305
Ismeretlen francia költők (XV. század)
Chanson306
Dal a katonáról306
Ének La Peronelle-ről307
Nagy Isten, hol a vigaszom?307
Társasjáték dalban308
Rondeau308
Jacopo Sannazaro:
Cesare Borgia jelszavára308
Lucretia Borgia sírjára308
Ismeretlen, latin nyelven író költő (XV. század)
Vándorszínészek karácsonyi éneke309
Ismeretlen spanyol költők (XV. század)
A rab románca310
Juliána románca310
Arnaldos gróf románca310
Michelangelo Buonarotti:
Szonett Giovanni da Pistoiához311
Befejezetlen Madrigál 1522-ből311
Szonett312
Töredék312
Sorok egy fiatalemberhez312
Szonett-töredék 1531-ből313
Szonett313
Stanza313
Két töredék313
Madrigál Tomasso de'Cavalierinek314
Madrigál Tomasso de'Cavalierinek314
Szonett Tomasso de'Cavalierihez314
Szonett Tomasso de'Cavalierihez315
Válasz Tomasso de'Cavalierinek315
Szonett Tomasso de'Cavalieriről316
Szonett Vittoria Colonnához316
Szonett Vittoria Colonnához316
Giovanni Battista Strozzi: (1479-1547)
Vers Michelangelo szobrára, az Éjre317
Michelangelo válasza317
Töredékben maradt szonett317
Szonett318
Töredékek az utolsó évekből318
Befejezetlenül maradt szonett319
Sachs, Hans
A vénasszony és a zsarnok319
Marot, Clément
Tízsoros vers320
Nem vagyok többé...320
Lope de Rueda:
Dal320
Ismeretlen spanyol költő (XVI. század)
Tölgyek alján...321
Ismeretlen spanyol udvaronc
Dal322
Du Bellay, Joachim
Róma (V)322
Róma (VII)323
Bevezető egy verseskönyvhöz323
Akarod tudni...324
Honvágy324
Ó szép ezüst haj...325
III. Gyula pápáról325
Labé, Louise
Gyöngysorszonett326
Ronsard, Pierre de
Szonett Helénához326
Az ágyú ellen327
Az Iliász olvasása előtt327
Sinope-ém, életem te328
II. Henrik francia királyhoz...328
Ölelj meg, kedvesem...329
Köszöntelek, csodás barázda...330
Ágyő, ovális női kagylócskák330
Mert oly nagyon szeretlek...331
El kell hagynom a házat331
Életem hóhérai...331
Búcsú332
Camoes, Luíz de
Pero Montez tengerészbajtársam halála332
Spenser, Edmund
Egy nap leírtam nevét...333
D'Aubigné, Théodore Agrippa
Szonett a királyhoz333
Sidney, Sir Philip
Ma, mert lovamnak...334
Papillon, Marc de
Szonett Noémihez334
Tichborne, Chidiock
Elégia a Tower börtönében335
Campion, Thomas
Ha hazatérsz...335
Tölgyfahamut dobj fel...336
William Shakespeare:
Tavasz336
Tél336
XVIII. szonett337
XX. szonett337
XXIX. szonett338
XXXI. szonett338
XXXIII. szonett338
XXXV. szonett339
LIII. szonett339
LIV. szonett340
LV. szonett340
LVII. szonett340
LXI. szonett341
LXV. szonett341
LXXI. szonett342
LXXIII. szonett342
LXXVI. szonett342
LXXXVI. szonett343
XCVII. szonett343
CIV. szonett344
CVI. szonett344
CXVI. szonett344
Donne, John
Elégia a vetkőzésről345
Elégia portrémról346
Állhatatos nő346
Elégia az illatszerről347
A szerelem istenségéhez348
A jelenés249
Európai költészet (2) (XVI-XVIII. század)
Terrazas, Francisco
Mexikó353
Medrano, Francisco de
Óda egy kurtizánhoz353
Don Juan de Arguijóhoz354
Argensola, Lupercio Leonardo de
Az október venyigéinket rázza...354
Góngora y Argote, Luis de
Amíg hajaddal mindhiába verseng...355
Lope de Vega Carpio, Félix
Kapud előtt...355
Széplány panasza355
Befejezésül356
Vauquelin, Nicolas Sieur de sYventeaux
Szonett356
Campanella, Tommaso
Ámor ellen356
Az inkvizíció börtönéből357
Ismeretlen spanyol költő (XVI. század)
Krisztushoz a keresztfán357
Davis Sir John (1569-1626)
Ódivatú szerelmi vallomás358
Quevedo Y Villegas, Francisco de
Róma358
Hazám védőbástyáit...359
Maynard, Francois de
Két nézet359
Felfedezés359
Gyönyör359
Vidulj fel, mert itt jövök...360
Viau, Théophile de
Kétségbeesés360
Epigramma361
Herrick, Robert
A "Hesperidák" bevezetője361
Hajadonoknak való jó tanács361
A hanyagság dicsérete362
Ibolyák362
Júlia ruhája362
Júlia combja363
Ahogy szeretők jönnek, mennek363
Meditáció kedvesemhez363
Júlia mellbimbóiról364
A venyige364
Saint-Amant, Marc-Antoine Gérard, Sieur de
Melankolikusan és nagy lustán...364
Ínyencek365
Berthelot
Falun365
Saint-Pavin, Denis Sanguin de
Életemet megreformálták366
Vion, Charles Sieur de Dalibray
Szonett kövérségemről366
Milton, John
A vak szonettje367
Sandoval Y Zapata, Luis de
Fiatal színésznő a ravatalon367
Az ősanyaghoz368
Scarron, Paul
Párizsról368
Epigramma368
Sírvers369
Saint-Évremond, Charles Sieur de
Ninon de Lenclos kisasszonyhoz...369
Gryphius, Andreas
A haza könnyei, anno 1636369
Marvell, Andrew
A bermudai emigránsok éneke370
Aratómunkás a szentjánosbogárhoz371
Vonakodó kedvesemhez372
Silesius, Angelus
"Az angyali vándor" párrímeiből373
Marigny, Jacques Carpentier de
Levélben, Sévigné márkinéhez374
Flatman, Thomas
Nősülésről374
Plessy-Villeneuve, René le Pays, Sieur du
Egy kisasszonyhoz...374
Ismeretlen francia költő (XVII. század)
Sírfelirat374
Sedley, Sir Charles
Fiatalkori vers375
Életveszélyes úriember375
Ismeretlen angol költő (XVII. század)
Csóró a repedtsarkúhoz375
Behn, Aphra
Fantasztikus triumfusában...376
Monnoye, Bernard de la
Életkörülményeim, anno MDCXC377
Boldogság377
Gilles Ménage, a fűzfaköltő halálára378
Ismeretlen angol költő (XVII. század)
Szűzlánnyal való bajaink378
Ismeretlen angol költő (?XVII. század)
John Anderson378
Wilmot, John, Rochester őrgrófja
Dalocska379
Élet és szerelem380
Asbaje, Juana de
Zöld káprázat380
Maradj még...381
Tükröm előtt381
Kínai költészet (3) (X-XIX. század)
Csáng pen (X. század)
Háború után385
Szun Kuáng-Hszien (?-968)
Pávatollak385
Gazdag gavallér385
Li Csien-Hszün (X. század)
Az udvarhölgy385
Li Jü, Dél-kínai császár
Legszebb udvarhölgyem386
Az udvarnép szerelme386
Éjszaka Nánkingben386
Ma lettem negyvenéves387
Nánking emléke387
A bánat folyója387
Mej Jáo-Csen
Mentegetem magam...388
Nyomor388
Találkozás az újoncokkal388
Ngu Jáng-Hsziu (1007-1072)
Keserű vénség388
Liu Jáng (XI. század)
Öregszem389
Uáng Án-Si
Erdei folyó mentén389
Tavaszi nyugtalanság390
Elhagyott ház390
Bolyongás a hegyek között3990
Kolostor udvarán390
Szu Tung-Po (1037-1101)
Újszülött fiamhoz390
Huáng Ting-Csien (1045-1175)
A Kuáj pavilonban391
Éji népvándorlás a temetőben391
Csu Tun-Zsu (1080-1175)
Részegség392
Csen Jü-Ji (1090-1138)
Tavaszi reggelen392
Jáng Uán-Li (1124-1206)
A légy392
Hideg lámpás393
Kétségbeesés393
Mint a buborék393
Liu mester megfesti arcképemet...393
Éjszaka a Holdfürdő Teraszon394
Lu Ju (1125-1210)
Szilvafák a hóban394
Álom394
Vége a tavasznak394
Hitvány szálláson és részegen írtam395
Jó barátomhoz, aki télidőn vendégségbe hívott...395
Történelem396
A látogató eltűnik396
Önéletrajz396
Halál396
Hszin Csi-Csi (1140-1207)
Éltes kurtizánnal, fiatalon397
Letelepszem a Po-Sán Kolostorban397
Csin Táo költőnő (? XII. század)
Férjemnek, a generálisnak,...398
Tiáo Lin-Jü (XII. század)
Hintaló398
Kuán Hán-Csing (1229-?1300)
Virágok398
Csáng Jáng-Háo (1269-1329)
Új élet399
Dzung Sz-Szu-Cseng (?1275-1350)
Vers rútságomról399
Csiáo Dzi (1280-1345)
Vallomás400
Kuán Jün-Sih (1286-1324)
Augusztusi éj400
Csen Ju-Ting (?-1368)
Csu generális száműzetésbe indul400
Jáng Dzsi-Séng (1516-1555)
Végrendelet401
Csáng Fong-Csu (XVII. század)
Újév401
Wu Uéj-Jö (1609-1671)
A főváros előtt402
Ná-Lán Hszing-Tö (?1654-1685)
A Sárkány-tó partján402
A Nagy Falnál403
Őszi vadászat403
Jüán Mej (1716-1798)
A régiek404
Öregség404
Még egyszer az öregségről405
A játék végén405
Csáo Ji (1727-1814)
Ébredés a csapszékben405
Japán költészet (2) (XV-XIX. század)
Ikkiju Szódzsun (1394-1481)
Öt vers409
Kisun Rijuki (1511-1591)
Újév napján410
Még egy újévi vers410
A Zenrinkusu gyűjteményből (XVII. század)
Öt versszak410
Mácuo Báso (1644-1694)
Tizenkét haiku411
Kááj Csigecu asszony (?1644-?1708)
Három haiku412
Háttori Ránsetsu (1654-1707)
Haiku412
Uedzsimá Onicurá (1661-1738)
Haiku412
Náito Dzsóso (1662-1701)
Két haiku413
Tákámászá (XVII. század)
Az egér413
Báso, Dzsokusi, Szenszecu, Buszon, Sugen, Isszá, Totáku és Uedzsima
Ankét a békákról413
Csijozso, az apáca (1703-1775)
Haiku414
Tán Tájgi (1709-1771)
Két haiku414
Csinoku (XVIII. század)
Haiku415
Joszá Buszon (1716-1738)
Tizenkét haiku415
Nátszume Szejbi (1749-1816)
Öt haiku416
Rióken (1758-1831)
Ezt akartam mindig417
A tavasz lehelete417
Téli éj418
Rongyok, koldusbot418
Előttem havas hegycsúcsok418
Kobájási isszá (1763-1827)
Tizenkét haiku418
Enomoto Szejfu-Dzso (?-1814)
Haiku419
Osu, a kurtizán (XIX. század)
Végrendelet420
Gáráku (1777-1859)
Haiku420
Ismeretlen költők (XVIII-XIX. század)
Tizenhat szenriú420
Európai költészet (3) (XVIII. század)
Byrom, John (1692-1763)
A pártviszály ellen425
Baffo, Giorgo
Szonett egy színésznőhöz425
A kamasz425
Plátói szerelem426
Szonett Catto ifjasszonyhoz Páduában426
A jezsuita rend közelgő felosztásának hírére427
Günther, Johann Christian (1695-1723)
Vigasztaló427
Beumarchais, Pierre-Augustin de (1732-1799)
Felirat kertem falára,...428
Delille, Jacques (1738-1813)
A kávé429
Chamfort, Sébastien-Roch-Nicolas de (1741-1794)
Boldog kor429
Roucher, Jean-Antoine (1745-1794)
Sorok egy ceruzarajzra430
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Prométheüsz431
A hárfajátékos dala432
Hátem432
Florian, Jean-Pierre-Claris de (1755-1794)
Repülőhal433
Blake, William
A tigris433
A négergyerek434
A Szerelem Kertje434
Burns, Robert
Az egérhez, melyet ekémmel kifordítottam hajlékából...435
A szép bányászlány436
Egy vasgyároshoz436
Van egy jó feleségem...436
Add meg a lány jussát...437
Kislány vagyok...437
Láttad-e...438
Oly szép és zöld az árpaföld...439
Kocsmárosné, a számlát439
Isten veled, vén hitvesem440
Volt ellenségei Thomsont magasztalják440
Az Elibanks s az Elibraes!441
A flaska441
Vacsora hármasban442
A vén várfal tövén...442
Egy hölgy kriptájára442
Elégia a pap kancájáról443
Jonn Anderson443
Schiller, Friedrich
Anno 1801444
Chénier, André-Marie
A kisfiú445
Jambusok445
Európai költészet (1) (XIX. század)
Hölderlin, Johann Christian Friedrich
Az élet felén451
A kellemest e világból kivettem...451
Wordsworth, William
Lucy halála451
A Westminster-hídon452
A Velencei Köztársaság vége452
Miltonhoz - London, 1802452
A világ453
Aranyliliomok453
Ismeretlen angol költő (?1800-?)
Gyermek, gyermek, nyafka gyermek...454
Chamisso, Adalbert von
Jezsuita szerenád454
A Boncourt-kastély455
Shelley, Percy Bysshe
Ozymándiász456
Az idő457
Dal Anglia férfiaihoz457
Keats, John
Az utolsó szonett458
Platen-Hallermünde, August graf von
Trisztán458
Heine, Heinrich
Memento459
Fenyőfa459
Szemezés az ablakban459
Új tavasz460
Diána460
Emma460
Donna Clara461
Bertran de Born463
A világ sora463
Egy német vakondok Párizsba érkezik464
Az azra465
Látogatás síromnál465
Hol?466
Morfium466
Hagyd a jámbor példálódzást...466
1849 októberében467
Virulni sok virágot láttam...468
Enfant perdu...469
Életmódunk nem alantas...470
Leopardi, Giacomo
A végtelen470
Szombat faluhelyen471
Önmagamhoz472
Szolomosz, Dionüsziosz
Pszára szikláin472
Puskin, Álekszándr Szergejevics
Szőlő473
A próféta473
A szabadság474
Hugo, Victor-Marie
Olykor, ha mind alusznak...474
Oceano Nox475
Mezítláb ült...476
A madarakat mindig nagyon-nagyon szerettem...476
Mit érdekel, szívem...477
Látomás477
Júniusi éjszakák478
Kislányom...478
Fújjátok meg!478
A háború479
A császár kabátja481
Boáz alszik482
Tyutcsev, Fjodor Ivánovics (1803-1873)
Silentium484
Prado y Aliaga Felipe (1805-1869)
Új zsarnok484
Grün Anastasius
Metternich Kelemen herceg485
Poe, Edgar Allan
A tudományhoz486
Helénához486
A holló487
Musset, Alfred-Louis-Charles de
Andalúz nő489
Velence490
Gautier, Pierre-Jules-Théophile
A művészet492
Az Escoriál494
Pasztellképek494
Storm, Theodor
A város495
Fizeliére, Albert Patin De La
Falusi nyaralás495
Whitman, Walt
Ó, napsütött fiú...495
Kolumbusz imája496
Polgárháború497
Lincoln temetése497
Győzelem498
Ó, mindig élni és meghalni mindig!498
Ahogy társaimmal ülök...498
Világos éjszaka499
Az estebéd s a társalgás után499
Az ócska hajó499
A vénség kigyúló hegytetői499
Baudelaire, Charles
Az albatrosz500
Vándorcigányok500
Don Juan az alvilágban501
Fároszok502
Az óriáslány502
Kései bánat503
A dög503
Hullámzik rajta...504
Egzotikus parfüm505
A fedő505
Leszbosz505
Spleen507
Spleen508
Spleen508
A rongyszedő bora509
Az ékszerek509
A szeretők halála510
A szegények halála511
Az utazás511
Arnold, Matthew
A doveri parton515
Palacio, Vicente Riva
A szélhez516
Mallarmé, Stéphane
Az ablakok517
Verlaine, Paul
Párizsi vázlat518
Szerenád518
Szemtelen szerelmesek519
Szentimentális párbeszéd519
Rokokó pázsiton520
Holdvilág520
A kagylók520
A balkon521
Tavasz521
Intézeti lányok521
E kávéházban...522
Spleen522
Walcourt523
Caspard Hauser énekel523
Szövegtelen románc524
A remény fakón fénylik...524
Dekadencia525
E versért megrágalmaznak525
Az orléans-i szűz525
Berenike hercegnő526
Út menti fogadó526
A Batignolles-i temető527
Ritának527
Mille e tre528
A lila budoárban, 1830530
Frigid nő530
Balladácska532
Egy lányhoz533
Tanács kisfiúknak nyárra534
Nouveau, Germain
Spirituális szerelem535
Díaz Mirón, Salvador
"Példát kell statulálni"536
Rimbaud, Jean-Arthur
A völgy alvója536
Gyalázat537
Vándorélet537
A csillagfény...537
Faunfej538
Téli utazás538
Esti imádság538
Kastélyok, estek, éjek539
Magánhangzók539
Züllés540
A részeg hajó540
Othón, Manue José
Pusztaság Mexikóban543
Az elátkozott sztyeppén...543
Idill a vadonban544
Icaza, Francisco de
Vak koldus panasza544
Kínai költészet (4) (Az utolsó 100 év)
Lu Hszün
Emlékezés egy kivégzett íróra547
Szu Mán-Su
Japán kotójátékos szépséghez547
Búcsú a kotójátékos leánytól547
Japán költészet (3) (Az utolsó 100 év)
Murákámi Kijo (1865-1938)
Hat haiku551
Másáoka Siki (1867-1902)
Három haiku551
Tákáhámá Kiosi (1874-1959)
Három haiku552
Joszáno Ákiko költőnő (1878-1942)
Nyolc tanka552
Tákámurá Kotáro (1883-1956)
A bálna553
Ozáki Hószáj (1885-1926)
Két haiku554
Mizuhára Suosi (1892-1981)
Haiku554
Nisiváki Dzsunzáburo (1894-1980)
Haiku554
Márujámá Káoru (1899-1974)
Szótlan, szomorú búcsú554
Szürkület a folyón554
Elhagyott ágyú a tengerparton555
A kapitány iszik555
Szájto Szánki (1900-1962)
Haiku555
Tádszudzsi Mijosi (1900-1964)
Haiku555
Hátszui Sizuje (1900-1982)
Két haiku555
Jászáo Ákéda
Lárva556
Hino Szódzso (1901-1956)
Haiku556
Ono Tozáburo (1903-1982)
Páfrányok556
Káto Suszon
Két haiku556
Icsiro Ándo (1907-1972)
Koponya557
Káneko Tótá (1919)
Két haiku557
Isigáki Rin asszony (1920)
Kagylók557
Jádzsi Mikádzso (1924)
Versenyfutó558
Tádá Csimáko asszony (1930)
Tükör558
Tákáhási Mutszuo (1937)
Búcsú fiatal testemből558
Európai költészet (5) (XX. század)
Hardy, Thomas (1840-1928)
Az újév ébredése563
Az ökrök563
A népek romlása idején564
Külvárosi hóesés564
Mondtam a Szerelemnek...565
Housman, Alfred Edward (1859-1936)
Az "Egy Shropshire-i kamasz" című verseskönyvből565
A jósda566
Posztumusz versek566
Pálámász, Kosztisz
A ciprus567
Athén568
Theopháno császárné568
Káváfisz, Konsztántinosz
Gyertyák569
Ithaka569
A város570
Iónia571
Várunk a barbárokra571
Amennyire csak lehet572
Thermopíle572
Isteneink egyike573
Antoniust elhagyja az Isten573
Érzéki gyönyör573
Lüsziász, a grammatikus sírjára574
Hajón574
Vers Ántiokhosz királyra574
A Szerápeion papja575
Tükör az előcsarnokban575
Unamuno, Miguel de
Falusi temető Kasztíliában576
Yeats, William Butler
Ír pilóta megsejti halálát577
A hableány577
Sziget Innisfree taván578
Irodalmárok578
Propertius így írta volna le578
Vándorlegény éneke579
A XIX. század és utána579
A sarkantyú579
Hajón Bizánc felé580
Az ember éjsötét...581
Yeats felirata út menti sírjára581
Ruben, Dario
Szimfónia szürkében581
Végzet582
George, Stefan
Maximinhez582
Masters, Edgar Lee
Knowlt Hoheimer583
Taylor, a diakórus583
A. D. Blood584
Roger Heston584
Jang Jin584
Frank Drummer584
Dr. Siegfried Iseman585
Lois Spears585
Barney Hainsfeather586
Tablada, José Juan (1871-1928)
Hat haiku586
Valéry, Paul
Heléna587
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
A szamár587
Lugones, Leopoldo
Vihar588
Vénusz megadja magát588
Az óceán leánya588
Machado, Manuel
IV. Fülöp király589
Frost, Robert (1874-1963)
Havas zuhany589
Hófolt590
Havas este az erdőben590
Tavaszi szél590
Hová visz, s hová nem visz az út591
Taposom az avart591
Sírvers592
Rilke, Rainer Maria
Őszi nap592
A párduc592
Archaikus Apollo-torzó593
Az Olajfák hegyén593
Machado, Antonio
Az alvás...594
Sandburg, Carl (1878-1967)
Expressz594
Masefield, John (1878-1967)
Epilógus594
Campbell, Joseph (1879-1944)
Öregasszony595
Arghezi, Tudor
Dal595
Bizonytalanság596
Zsoltár596
Ima közben597
Tinka598
Vacsora598
Rablókórház599
Ráda600
A vőlegény601
Jöjj hozzám!601
Saba, Umberto
A kecske602
Bandeira, Manuel
Ahogy a temetési menet haladt...603
Sassoon, Siegfried (1886-1967)
Roham603
A tábornok603
Trakl, Georg
Rondel604
Gyönyörű ősz604
Az elnémítottak604
Panasz605
Suttogás a délutánba605
Grodek605
Brooke, Rupert (1887-1915)
Heléna és Meneláosz606
Ungaretti, Giuseppe (1888-1970)
San Pietro del Carso607
Mistral, Gabriela (1889-1957)
A jéghideg kriptából...607
Pászternák, Borisz Leonyidovics
Hamlet608
Éva608
A lelkem609
Mándelstám, Oszip Emiljevics
Álmatlanság610
Az udvaron610
Idegen, s irreális az ország...610
Az élet értéke611
Millay, Edna St. Vincent
Hol csókolt ajkam...611
Ivánov, Georgij Vlágyimirovics
Párizsi park padján612
Jeszenyin, Szergej Álekszándrovics
Az első hó612
Ott, hol a hajnal...613
Ősz613
Csónakon613
Dal a szukáról614
Bűnbánat614
Úgy van!615
Egy örömöm maradt...616
García Lorca, Federico
Felkelt a hold616
Az út617
Szonett617
A kiszáradt narancsfa éneke618
Olajfák618
Szűzlány a misén619
Lucía Martínez619
Vers más költők stílusában619
Lovasember éneke620
Hűtlen feleség620
Holdkóros románc621
Hajnal New Yorkban623
Alba624
Ignacio Sanchez Mejías torreádor siratója624
Gacela a váratlan szerelemről630
Az álmatlan szerelem éjszakája630
Brecht, Bertolt
Dal a szegény B. B.-ről631
Kästner, Erich (1899-1975)
A piramis632
Ha mi, németek győztünk volna633
Alberti, Rafael (1902)
Egy hajó kapitányához634
Andrade, Jorge Carrera (1903)
A földi szállás635
Cernuda, Luis (1904-1963)
Régi tavasz635
Chairlil Anwar
Nagyapám sírjára636
Proklamáció636
Kérsz, könyörögsz, kívánsz...636
Vonaton utazom...637
Az élet637
Őrszem az éjszakában637
Ecetfák sora638
Ez mindig így van...638
Celan, Paul
Halálfúga638
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Test és lélek Test és lélek
Állapot:
2.760 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba