A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1957/1-4.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye/91. évf. 1-4. szám

Tartalom

Molnár Erik: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 1
Nemes Dezső: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a magyar forradalmi erők fejlődése 1917-1919-ben 8
Mályusz Elemér: A magyar rendi állam Hunyadi korában (Első rész) 46
Endrei Walter: Középkori munkamódszerek kialakulásának történetéhez 124
Mátrai László: Az anyag szerkezetének atomista felfogása a XVII. századi magyarországi filozófiában 145
Markó Árpád: Adalékok a Rákóczi-szabadságharc hadihelyzetéhez Erdélyben 163
Pach Zsigmond Pál: Kiadatlan Görgey-iratok 1849 augusztusából 198
Sz. Ormos Mária: Magyarország belépése a Nemzetek Szövetségébe 227
Zsigmond László: A versaillesi békeszerződés életbelépése 270
Balázs Béla: A demokratikus tömegmozgalom kibontakozása és a népi, forradalmi szervek megalakulása a felszabadult Magyarországon 297
Vita
Csekey István: Balugyánszky Mihály élete és munkássága 326
A Szovjetunió és a népi demokráciák történészfrontja
Makkai László: Nemzetközi Comenius-konferencia Prágában 351
Kovács Endre: Beszámoló a "Lengyelország történelme" II. kötetének varsói nemzetközi vitájáról 353
Szemle
A X., római Nemzetközi Történész Kongresszus kiadványairól, II. 360
Kőszegi Imre - Pap János: Kempelen Farkas (Ism. Hajnal István) 415
Berend Iván - Ránki György: Magyarország gyáripara 1900-1914 (Ism, Sipos Aladár) 420
Kuruc vitézek folyamodványai 1703-1710 (Ism. R. Várkonyi Ágnes) 424
Eckhart Ferenc: A földesúri büntetőbíráskodás a XVII. században
(Ism. Sinkovics István) 428
Tilkovszky Loránt: Az 1831. évi parasztfelkelés (Ism. Kovács Endre) 466
Erőss Emma - Erényi Tibor: Vasas ne hagyd magad! A magyar vasmunkások harcos múltjából (1848-1944) (Ism. Lukács Lajos) 468
Trócsányi Zsolt: A nagyenyedi kollégium történetéhet (1831-1841)
(Ism. Bende Kálmán) 470
Wellmann Imre: Tessedik Sámuel (Ism. Ravasz János) 470
Martinovics Ignác: Filozófiai írások (Ism. Benda Kálmán) 472
Szabó István: A hajdúság kialakulása (Ism. Benda Kálmán) 472
Dankó Imre: A Sajó-hernádmelléki hajdútelepek (Ism. Benda Kálmán) 473
Both Ödön: Az 1848. évi sajtótörvény létrejötte (A sajtószabadság problémája Magyarországon a reformkorban) (Ism. Barta István) 473
Rácz István: Az 1848. évi szatmári 12 pont (Ism. Barta István) 474
A bonyhádi Petőfi Sándor gimnázium története (1806-1956) (Ism. Biró Sándor) 474
Béres András - Módy György: A hajdúság történetének és néprajzának irodalma (Ism. Benda Kálmán) 475
Rózsa György: Régi várképek (Ism. Benda Kálmán) 476
Dezsényi Béla - Falvy Zoltán - Fejér Judit: A magyar sajtó bibliográfiája 1945-1954 (Ism. Varga István) 476
Krónika
Anna Mihajlovna Pankratova (1897-1957) (Molnár Erik) 479
I. Tóth Zoltán (1911-1956) (Kovács Endre) 481
Deák Imre (1889-1956) (Barta István) 485
A Nemzetközi Történettudományi Biztosság közgyűlése Lausanneban 486
A magyar történészek ünnepi megemlékezései a Nagy Októberi Szocialista Forradalom negyvenedik évfordulójáról. 487
Pályázati felhívás 488
Bibliográfia
A Magyarországon megjelent történeti munkák (önálló kötetek, tanulmányok, cikkek) jegyzéke 1956. július 1.-december 31. 491
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1957/1-4. Századok 1957/1-4. Századok 1957/1-4. Századok 1957/1-4. Századok 1957/1-4. Századok 1957/1-4.

A borító enyhén foltos, javított, rajta tulajdonosi bejegyzés látható, gerince vászonnal javított. Néhány lap javított.

Állapot:
2.600 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba