839.035

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának közleményei XIII. 1-4.

XIII. kötet 1-4. szám

Tartalom

A 80 éves Horváth Jánosnak ajánlott írások
Czeglédy Károly: A szír Nagy Sándor-legenda3
ifj. Horváth János: A Gellért-legendák forrásértéke21
Marót Károly: Néhány szó a szólamról83
Németh Gyula: Feriz bég89
Tolnai Gábor: Molnár Albert éneke95
Trencsényi-Waldapfel Imre: Cicero és Lucretius113
Turóczi-Trostler József: Cibere bán és Konc vajda171
Zimándi P. István: Péterfy Jenő az Eötvös Collégiumban185
Zolnai Béla: Megjegyzések Arany "tematikájáról"189
A Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály I. félévi felolvasó ülésein elhangzott előadások
Kodály Zoltán elnöki megnyitója203
Falvy Zoltán: A magyar középkor zenei emlékei Szlovákiában és Ausztriában205
Szomjas Schiffert György: Csallóközi népzenegyüjtés215
Vikár László: Népzenei kutatóúton Koreában és Kínában247
Kardos Tibor: Beszámoló Petrarca-tanulmányokról267
Tamás Lajos: Hungaro-Slavo-Rumenica289
Tanulmányok
Deme László: A nyelv működésének és fejlődésének objektív dialektikája309
Mutatvány az Akadémiai Nagyszótárból (A Nagyszótári Osztály részéről közzéteszi: Gáldi László és Wacha Imre)329
Németh G. Béla: A próza zeneiségének kérdéséhez (Asbóth János regénye, az Álmok álmodója)355
Évfordulók-megemlékezések
Benedek Marcell: Turóczi-Trostler József köszöntése393
Vita
Károly Sándor: Igenévrendszerünk a kódexirodalom első szakaszában című kandidátusi disszertációjának vitája (Sipos István)397
Domokos Sámuel: A román betyárballadák című kandidátusi disszertációjának vitája (Pálffy Endre)402
Balázs János: A nyelvtanirodalom alapjai és a magyar nyelvtanirodalom kezdetei című kandidátusi disszertációjának vitája (Károly Sándor)409
Tőkei Ferenc: Földtulajdon-viszonyok a Csou-kori Kínában című kandidátusi disszertációjának vitája (N. Kakuk Zsuzsa)414
Kálmán Béla: A manysi nyelv orosz jövevényszavai című doktori disszertációjának vitája (Hajdú Péter)417
Tóth Dezső: Vörösmarty Mihály című kandidátusi disszertációjának vitája (Kispéter András)419
B. Lőrinczy Éva: Az -s, -cs képző és a vele alakult képzőbokrok története az ómagyar kor végéig című kandidátusi disszertációjának vitája (Imre Samu)425
Harmatta János: A durai párthus nyelvemlékek című doktori disszertációjának vitája (Telegdi Zsigmond)429
Végh József: Őrségi és hetési nyelvatlasz című kandidátusi disszertációjának vitája (Imre Samu)435
Az Osztály életéből
A Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály munkája 1957-ben (A munkatársak segítségével összeállította: Hopp Lajos)441
Rövid beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányutamról (Kálmán Béla)453
Szemle
Bóka László: Tegnaptól máig (Rónay György)457
Sőtér István: Világtájak (Gyergyai Albert)461
Waldapfel József: Gorkij és Madách (Horváth Károly)465
Szabó Árpád: Homéros. - Homérosz világa (Sarkady János)167
Riedl Frigyes: Arany János (Harsányi Zoltán)474
Baránszky Jób László: Arany lírai formanyelvének fejlődéstörténeti helye (Horlai Györgyné)476
Nacsády József: Mikszáth szegedi évei (Rejtő István)480
A Jász Szójegyzékhez (Németh Gyula)485
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem