Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.505

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fanni hagyományai/Balassa Bálint válogatott költeményei/Rontó Pál/Bánk bán/Berzsenyi Dániel költeményei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Népművelők Társasága
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 480 oldal
Sorozatcím: Magyar Klasszikusok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: 5 mű a Magyar Klasszikusok sorozatból egybekötve. Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. nyomása.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

KÁRMÁN JÓZSEF
Minél műveltebb valamelyik nép, annál boldogabb. A tudatlanság, a nyomor és az erkölcstelenség szülőanyja.
Kármán József élete magános csúcs, amelynek tetejét nem érte még el a... Tovább

Előszó

KÁRMÁN JÓZSEF
Minél műveltebb valamelyik nép, annál boldogabb. A tudatlanság, a nyomor és az erkölcstelenség szülőanyja.
Kármán József élete magános csúcs, amelynek tetejét nem érte még el a kutató kíváncsi tekintete. Rövid élete ma is a kutatás előterében áll. Huszonhat évet élt, korán távozott, mint Csokonai, Dayka, Ányos, Szentjóbi Szabó László, Reviczky, Komjáthy, Petőfi. Irodalmi munkássága jóformán egy-két évig gyümölcsözött a magyar irodalom számára. Fellépése nemcsak azért jelentős, mert az első magyar világfájdalmas beszélyt, a „Fanni hagyományai"-t megírta, hanem azért is, mert hite szerint a nemzetet a nemzeti irodalom által kell a műveltség és a jólét polcára emelni.
Ezidőben, tehát a 18. század végén, a magyar irodalom újjászületése körül, két kiváló ember munkálkodott: Kazinczy és Kármán. Kazinczy egész könyvtárra valót irt, Kármán alig néhány művet. Mégis egymás mellé helyezte őket az irodalomtörténet. Mindkettő egyet akart, új magyar nemzeti műveltséget, de mindegyik más módszerrel. Kazinczy a külföldi remekművek átültetésében látta a gazdagítás elengedhetetlen feltételeit. Kármán a nemzeti irodalom ápolása mellett tört pálcát. Kazinczy a művelt nemzetek kincseivel akarta a nemzetet elárasztani. Kármán a magyar talajból, a magyar akaratból fakasztott irodalommal kívánta a nemzeti irodalom céljait szolgálni. A magyar - mondotta - a véghetetlen pusztán egészségesebb ítélettel rendelkezik, mint az idegen kevély városaiban. Kármán ismerte a nemzet hibáit, azokat bátran megmutatta. Vissza

Tartalom

Fanni hagyományai
Előszó 3
Fanni hagyományai 9
Kármán József két levele Markovics grófnéhoz 51
A nemzet csinosodása 55
Módi 74
A két szerecsen ifjú 85
Kosztár apátúr és Voiture 87
Maan és a katona 88
A hazaszeretet 91
Anekdóták 93

Balassa Bálint válogatott költeményei
Adj már csendességet 15
Áldott Júlia kiballagtába Cupidót találá 79
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje 27
Átkozott szerencse, ki nékem szolgáltál 65
Az én szerelmesem haragszik most reám 56
Az erős mágneshez hasonlatos sólymom 63
Az mely keresztyén hű 93
Az szentháromságnak első személye 20
Az szentháromság harmadik személye 22
Az szentháromságnak, kinek imádkoznak 21
Beteges lölkem, ismét énnékem most új szerelemtül 38
Bezzeg nagy bolondság volt a balgatagban 77
Bizonnyal esmérem rajtam most ereit 35
Bizonnyal esmérem rajtam nagy haragod 17
Bocsásd meg, Uristen, ifjúságomnak vétkét 9
Boldog az ki akarsz lenni életedben 12
Boldogtalan vagyok, Mert kínaim nagyok 62
Cupido szívemben 33
Csak búbánat immár Hagyatott énnékem 43
Csókolván ez minap az én szép szeretőmet 48
Édes Júliám, gyenge violám, arany almácskám 86
Édes szerelemem, kedves örömem 68
Édest keserűvel elegyítő gyermek 80
Egy kegyes képében 73
Egy violát nevelt Vénus szerelemre 67
Én édes szerelmem 84
Engemet régulta 74
Eredj, édes győrőm, most jutsz asszonyodhoz 34
Ez világgal bíró Felséges Cupido 72
Ez világ sem köly már nékem 73
Ez volt-e, szerelmes szívem, te kévánságod 66
Forog az szerencse 24
Friss szép fejér póka 62
Gyámoltalan már az én életem 14
Hallám egy ifjúnak minap éneklését 45
Hét fű csillag vagyon 81
Idővel paloták 77
Ime az pelikán az ő fiaiért 52
Istenek sok jókkal 67
Jelentem versben mesímet 33
Jó illat mezőkben 88
Júlia két szeme Olthatatlan szemem 78
Júlia szózatját, kerek ábrázatját 95
Kegyes vidám szemű 83
Kegyelmes Isten! kinek kezében 19
Kegyelmes szerelem ki illye jól tél velem 91
Kérdé egy barátom: így miért gerjedek 76
Kertemben nyílt piros rózsám 85
Keserítette sok bú és bánat az én szívemet 53
Keserves panaszím mi haszna, hogy tészem 64
Két szeme világa Életem csillaga 91
Kiáltok csak bolygok, mint megszélhüdt ember 92
Kikeletkor jó pünkösd havában 46
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása 15
Mely csoda gyötrelem 92
Mely keserven kiált 93
Méznél édesb szép szók, örvendetes csókok 70
Mi dolog Uristen 82
Minap kezemben vőm muzsikámot 64
Mindennap jó reggel ezen repültök el 75
Mint párduc prédára 69
Mint sík mezőn csak egy szálfa, egyedül úgy élek 57
Mondják jövendűlők bizonnyal énnékem 39
Most adá virágom nekem bokrétáját 54
Nincs már hova lennem 11
Nő az én gyötrölmem 51
Nő az én örömem most az én szép 27
Nyolc iffiu legény 59
Oh én bolod eszem 94
Oh én édes hazám, te szép Magyarország 29
Óh én kegyelmes Istenem 16
Óh én Istenem! Ím mi történék én szegény fejemen 18
Oh szegény megromlott s elfogyott magyar nép 30
Ó nagy kerek szép ég 89
Ó te csalárd világ, nyughatatlan elme 42
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten 11
Remínsígem Nincs már nékem 40
Rígi szerelmemnek nagy tüze 71
Sebes tenger habja Julia haragja 87
Segélj meg engemet, én édes Istenem 23
Segítségül hívlak téged, jó Istenem 13
Siralmas nékem Idegen földön 43
Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek 49
Széjjel tündökleni Nem ládd-e a földet 27
Szentírás szerint is kereszt csak bút jegyez 55
Szerelem istenném Vénusnak ereje 57
Szít tüzet Zsuzsánna szívemben magára 60
Szívemnek panaszkodását 86
Vajha én tüzemnek nagy tárhetetlen volta 50
Vétettem ellened 94
Vitézek karjokkal 58
Vitézek, mi lehet 28
Zöld erdő harmatát 31

Rontó Pál 1-95

Bánk bán 1-95

Berzsenyi Dániel költeményei 1-95
Berzsenyi Dániel 3
Az esthajnalhoz 9
Vigasztalás 9
A szerelemhez 10
Lollihoz 10
Az est 11
Nelli 12
Glycere 12
Fannim emléke 13
Szerelem 14
A reggel 14
A muzsához 15
Lilihez 16
Téti Takács Józsefhez 17
Herceg Esterházy Miklóshoz 17
A felkölt nemességhez 18
Gróf Festetics Györgyhöz 20
A melancholia 20
A halál 21
A tizennyolcadik század 22
Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás 23
Mulandóság 25
Kisfaludy Sándorhoz 26
Magyarország 27
Horváth Ádámhoz 27
A Balaton 28
Horác 29
Amathus 29
Virág Benedekhez 30
Féltés 31
Melisszához 31
Az én kegyesem 32
A tavasz 32
Chloe 32
Egy leánykához 33
Cencimhez 33
Fő és szív 34
Egy hivtelenhez 34
Esztihez 34
Bacchushoz 35
Horatiushoz 35
Magányosság 35
Búcsúzás 36
Keszthely 36
Osztályrészem 37
Gróf Széchenyi Ferenchez 38
Gróf Festetics Györgyhöz 38
A megelégedés 39
Kishez 40
Fohászkodás 40
Görög Demeterhez 41
Az én múzsám 42
A felkölt nemességhez 43
Az ulmai ütközet 44
Az élet dele 45
A közelítő tél 46
Az ifjúság 46
Barátimhoz 47
A remete 48
A magyarokhoz 51
Felsőbüki Nagy Pálhoz, az országgyűlés alatt 51
Levéltöredék barátnémhoz 52
Búcsúzás Kemenes-Aljától 53
Barátimhoz 54
Ajánlás 54
A múzsához 55
A szonetthez 56
Kazinczy Ferencnéhez, szendrei gróf Török Sophia Antoniához 56
A tudományok 57
A jámborság és középszer 59
Orczy árnyékához 59
Gróf Festetics Lászlóhoz 60
Hol vagy te, Széphalom? 61
Barátom, a gonosz Cakó 61
Gróf Török Sophiehez 62
Kazinczy Ferenchez 62
Wesselényi hamvaihoz 66
A magyarokhoz 66
Életfilozófia 68
A táncok 69
Emmihez 69
A balatoni nympha gróf Teleki Lászlóhoz, midőn a Balatonra szállott 70
Báró Prónay Sándorhoz 71
A bonyhai Grotta 72
Báró Wesselényi Miklós képe 73
Napoleonhoz 73
A temető 73
Barátnémhoz 74
Vandal bölcseség 75
Dukai Takács Judithoz 76
Vitkovics Mihályhoz 77
A pesti magyar társasághoz 80
Döbrentei Gáborhoz 82
Helmeczi Mihályhoz 84
Barátimhoz 85
Himnusz Keszthely istenéhez 85
Felséges királyunknak Keszthelyre váratásakor 87
A német és a magyar ízlés 88
A magyar 88
Az ifjúsághoz 88
Felsőbüki Nagy Benedekhez 89
A füredi kúthoz 89
Elégia gróf Festetics György hamvaira 90
Poéta 91
Szilágyi 1458-ban 92
Schiller 92
A kritika 92
Uj Görögország 93
Anglia 93
Gróf Mailáth Jánoshoz 93
A poesis hajdan és most 94
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Fanni hagyományai/Balassa Bálint válogatott költeményei/Rontó Pál/Bánk bán/Berzsenyi Dániel költeményei Fanni hagyományai/Balassa Bálint válogatott költeményei/Rontó Pál/Bánk bán/Berzsenyi Dániel költeményei Fanni hagyományai/Balassa Bálint válogatott költeményei/Rontó Pál/Bánk bán/Berzsenyi Dániel költeményei Fanni hagyományai/Balassa Bálint válogatott költeményei/Rontó Pál/Bánk bán/Berzsenyi Dániel költeményei Fanni hagyományai/Balassa Bálint válogatott költeményei/Rontó Pál/Bánk bán/Berzsenyi Dániel költeményei Fanni hagyományai/Balassa Bálint válogatott költeményei/Rontó Pál/Bánk bán/Berzsenyi Dániel költeményei Fanni hagyományai/Balassa Bálint válogatott költeményei/Rontó Pál/Bánk bán/Berzsenyi Dániel költeményei Fanni hagyományai/Balassa Bálint válogatott költeményei/Rontó Pál/Bánk bán/Berzsenyi Dániel költeményei Fanni hagyományai/Balassa Bálint válogatott költeményei/Rontó Pál/Bánk bán/Berzsenyi Dániel költeményei Fanni hagyományai/Balassa Bálint válogatott költeményei/Rontó Pál/Bánk bán/Berzsenyi Dániel költeményei Fanni hagyományai/Balassa Bálint válogatott költeményei/Rontó Pál/Bánk bán/Berzsenyi Dániel költeményei Fanni hagyományai/Balassa Bálint válogatott költeményei/Rontó Pál/Bánk bán/Berzsenyi Dániel költeményei Fanni hagyományai/Balassa Bálint válogatott költeményei/Rontó Pál/Bánk bán/Berzsenyi Dániel költeményei

A művek első és hátsó borítója is a könyvbe kötve. A lapélek és néhány lap enyhén foltos.

Állapot:
3.560 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba