Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

971.746

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Filozófia

Katonai Főiskolai Tankönyv

Szerző

Kiadó: Zrínyi Katonai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 295 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Filozófiai materializmus
Faragó József: A filozófia általános jellemzése. A marxista filozófia kapcsolata a politikával és a szocialista hadtudománnyal11
A marxizmus-leninizmus alkotórészei. A filozófia tárgya és alapkérdése11
A marxista filozófia létrejötte forradalmi változás a filozófia történetében19
A marxista filozófia kapcsolata a szaktudományokkal, különösen a politikával, a közgazdaságtudománnyal és a hadtudományyal28
Németh Miklós: Az anyag filozófiai elméletének alapvető kérdései. A katonai tevékenység anyagi meghatározása 33
Az anyag filozófiai fogalmának marxista meghatározása. A dialektikus materialista anyagfogalom jelentősége a nemzetközi osztályharcban és a szaktudományok fejlődésében33
Az anyag önmozgása. Az anyag és a mozgás elválaszthatatlansága a tértől és időtől. A mozgás teremthetetlensége, megsemmisíthetetlensége és végtelensége41
Dr. Szepessy Mihály: A tudat lényege és szerepe. Az anyag-tudat viszonyának különböző oldalai. A tudat megnövekedet szerepe korunkban53
A marxizmus-leninizmus tanítása a tudat lényegéről. A tudat az anyagi világ fejlődésének eredménye53
A tudat társadalmi jellege, osztálymeghatározottsága. A tudat viszonylagos önállósága61
A tudat megnövekedett szerepe korunkban64
Materialista dialektika. Ismeretelmélet
Ladovári Béla: Az anyagi világ jelenségeinek egyetemes összefüggése és kölcsönhatása. A főbb összefüggősformák specifikus megnyilvánulásai a társadalomban és a katonai tevékenységben71
A jelenségek egyetemes összefüggése és kölcsönhatása. Determinizmus és indeterminizmus71
Az oksági, a szükségszerű és véletlen összefüggések76
A törvény. Az objektív törvény és az emberi cselekvés viszonya. Alapvető különbségek a természeti és a társadalmi törvények között83
Vécsi János: A dialektikus materialista fejlődéselmélet. A változás és fejlődés alapvető dialektikus törvényei92
A dialektikus materialista fejlődéselmélet helye a marxista filozófiában92
Az ellentétek egységének és harcának törvénye és e törvény érvényesülése a természetben, a társadalomban és a katonai tevékenységben94
A fejlődés formája mint a mennyiségi változások minőségi változásokba és a minőségi változások mennyiségi változásokba való átcsapása106
A tagadás tagadásának törvénye. A társadalmi haladás alaptendenciája a szocializmus elkerülhetetlen győzelme a kapitalizmus felett116
Dr. Földi József: A marxista ismeretelmélet alapvető kérdései. A tudományos igényű munka fő vonásai a harcászati vezetés alegységparancsnoki szintjén126
A marxista ismeretelmélet alapvető problémái126
A tudományos igényű munka ösztönzője és fő forrásai a harcászati vezetés, alegységparancsnoki szintjén142
Történelmi materializmus
A társadalmi lét struktúrája és dinamikája151
Ladovéri Béla: A társadalom anyagi létfeltételei. A termelési mód. A társadalom gazdasági szférája. A társadalom alapja és felépítménye151
A történelmi materializmus tárgya, a többi társadalomtudományokkal és a dielaktikus materializmussal való kölcsönös összefüggése151
A társadalom anyagi életének feltételei, a termelési mód meghatározó szerepe. A szocialista termelőerők és termelési viszonyok fejlődése hazánkban159
A társadalom alapja és felépítménye, az alap és felépítmény dialektikus kölcsönhatása. A szocialista alap és felépítmény kialakulása és továbfejlesztésének időszerű kérdései hazánkban170
Dr. Földi József: A tudományos-technikai forradalom hatása. A hadügyi forradalom okai és jellemzői177
A tudományos-technikai forradalom társadalmi hatása és jellemzői177
A hadügyi forradalom okai és jellemzői183
Dr. Jenei Györgyné: A társadalom szociális és politikai szférája. A társadalom politikai életének főbb törvényszerűségei190
A társadalom szociális szerkezete190
A társadalom politikai élete. Az osztályharc az osztálytársadalmak fejlődésének útja200
Az állam202
A társadalmi forradalom208
Vécsi János: A háború. A hadsereg eredete és lényege. Korunk háborúinak marxista értékelése215
A háborúk eredete, lényege, politikai jellegük szerinti megkülönböztetése216
A korunkban folyó és lehetséges háborúk jellege220
A kommunista pártok viszonya a háborúkhoz. A háború és a béke kérdése223
A kapitalista és a szocialista hadsereg jellemzése. Funkcióik, szerepük a társadalomban228
A társadalmi tudat struktúrája és fejlődése. A társadalom szellemi élete233
Dr. Földi József: A társadalmi tudat fejlődésének általános törvényei és struktúrája233
A társadalmi tudat fejlődésének általános törvényei234
A társadalmi tudat struktúrája239
Dr. Földi József: Az erkölcs szerepe és jelentősége a társadalom és az egyén életében. A fegyveres erők hivatásos állományával szemben támasztott erkölcsi követelmények245
Az erkölcsi lényege és jelentősége a társadalom és az egyén életében. Kommunista és burzsoá erkölcs. Erkölcsi szabadság és felelősség246
Az erkölcsi-politikai tényező megnövekedett szerepe a fegyveres küzdelemben. Az erkölcsi-politikai állapot elemei254
A fegyveres erők hivatásos állományával szemben támasztott erkölcsi-politikai követelmények259
Dr. Földi József: A tudomány megnövekedett szerepe korunkban és hadseregünkben262
A tudomány fogalma, lényeges jellemzői és fejlődésbeni sajátosságai korunkban263
Néphadseregünk minőségi fejlesztésének továbi döntő feltétele a szocialista hadtudomány fejlődése269
Dr. Jenei Györgyné: A vallás és a társadalmi fejlődés. A vallásos világnézet elleni ideológiai harc. A szocialista állam és az egyház viszonya274
A vallás válsága a XX. században274
A vallás keletkezésének okai és a vallás lényege276
A vallás struktúrája278
A vallás elhalása. Szocializmus és vallás279
Dr. Földi József: Az MSZMP ideológiai munkája. A szocialista tudat és közgondolkodás fejlesztése társadalmunkban és hadseregünkben. A párt művelődéspolitikája285
A társadalom ideológiai állapota. A szocialista közgondolkodás, a szocialista erkölcs fejlesztése. Ideológiai munka a hadseregben286
A párt művelődéspolitikája293
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem