A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ethnographia 1981/1-4.

A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata - XCII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

ELSŐ KÖTET
Tanulmányok
Banó István: Három archaikus mesei stíluselem generatív nyelvelméleti megvilágításban1
I. I. Sangina: A vászonkendők szerepe az orosz parasztok családi rítusaiban a XIX. század végén és a XX. század elején14
Szomjas-Schiffert György: Rokon dallamok a magyar, a cseh és a morva népdalkincsben27
Gyermekélet a régi falukban
K. Csilléry Klára: A parasztgyermek helye a lakásban59
Gunda Béla: Művelődéstörténeti jegyzetek a magyar gyermekjátékokhoz65
Fügedi Márta: A kislányok varrni tanulása és varró munkája Mezőkövesden69
Tátrai Zsuzsanna: A nagylányok szerepe a családi munkaszervezésben74
Jávor Kata: A gyermek és a fiatal mint a szülői inspirációk tárgya. Két jelenkori példa89
Andorka Rudolf: A gyermekszám alakulásának társadalmi tényezői paraszti közösségekben94
Tájékozódás - kutatási áttekintések
Spiro Kulisic: A szerb ősvallás és mitológia111
Vita, vélemények
A magyar őstörténet a néprajztudomány szemszögéből: "A magyar nép etnogenezise és etnikai története 896-ig". Veress Péter kandidátusi disszertációjának moszkvai vitája. Veress Péter tézisei, R. G. Kuzejev, Z. P. Szokolova, B. P. Susarin opponensi véleménye, N. N. Csebokszarov, Ja. V. Csesznov, Sz. I. Vajnstejn hozzászólása, Veres Péter válasza120
Jung Károly: Gondolatok a magyar-délszláv egybevető néphiedelem- és mitológiai kutatás kapcsán142
Kutatók, életművek
Tálasi István: Búcsú Bálint Sándortól148
Gunda Béla: Kustaa Vilkuna 1902-1980152
Krónika
Voigt Vilmos: "A szimbólumok élete" - III. finn-magyar folklorisztikai szimpózium, Budapes, 1980. május 5-12156
Paládi Kovács Attila: Szeminárium a csehszlovákiai magyar lakosság néprajzi kutatásairól. Dunaszerdahely, 1980. május 26-28.158
Kresz Mária: A 13. nemzetközi fazekasszimpozion. Paltinis, Román SzK. 1980 május 27-június 1.161
Kisbán Eszter: Az Erixon díjról162
Voigt Vilmos: Harmadik állatepika-kutató konferencia. Münster, 1979. október 26-28.162
Voigt Vilmos: A jugoszláviai magyar bibliográfiák első évtizede163
Ismertetések164
MÁSODIK-HARMADIK SZÁM
Pládi Kovács Attila: Gunda Béla köszöntése193
Gunda Béla irodalmi munkássága 1970-1980196
Tanulmányok
Selmeczi Kovács Attila: Kézimalmok. Történeti rétegek - technikai regresszió 204
Bellon Tibor: A köles termesztése a keleti párhuzammal233
Péntek János - Szabó Attila: Az alakor (Triticum monococcum L.) Erdélyben259
Ikvai Nándor: A töviskorona Észak-Magyarországon és szlovákiai párhuzamai278
Bodó Sándor: Iga és járom298
Paládi-Kovács Attila: Hagyományos vízhordó módok és eszkközök a Kárpát-medencében 307
Szilágyi Miklós: Egy "elemi ismeret" aktualizálásai. Halfogás kézzel334
Cs. Schwalm Edit: A palóc lakodalmi kalácsok350
Lukács László: Húsvéti korbácsolás374
Niedermüller Péter: Az első tűz mágikus szerepe a kárpáti pásztorfolklórban400
Barna Gábor: A nora. Egy szláv eredetű hiedelemlény a magyar néphitben413
Petercsák Tivadar: Vándoriparosok a Zempléni-hegységben és a történeti Felső-Magyarországon436
Közlemények
Lili Peneva-Vincze: Hagyományőrzés és beilleszkedés a Magyarországon élő bolgár kertészek körében452
Knézy Judit: Babócsa és környéke népi táplálkozása459
Kós Károly: Népi írott források a székelység anyagi kultúrájának múltjához471
Szabadfalvi József: Pásztori jelzések, pusztai híradás Nádudvaron478
Béres András: A méhkeréki táncház481
Kutatástörténet
Faragó József: Mailand Oszkár és a román folklór487
Ismertetések499
NEGYEDIK SZÁM
Tanulmányok
Voigt Vilmos: "A szerelem kertjében". Szempontok lírai népdalszövegeink kialakulásának és alkotásmódjának vizsgálatához513
Balassa Iván: Az aratógazda533
Vita, vélemények
Szegedy-M. Mihály és Kósa László: Két újabb vélemény a Magyar Néprajzi Lexikonról549
Kutatók, életművek
Voigt Vilmos: Katona Imre hatvanadik születésnapjára (1 képpel, bibliográfiával)557
Molnár Balázs: Dorogi Márton 1911-1980 (1 képpel, bibliográfiával)558
Ikvai Nándor: Tarisznyás Márton 1927-1980 (1 képpel, bibliográfiával)571
Balassa Iván: Nyárády Mihály 1889-1980574
Rév Mária: Erna Vasziljevna Pomeranceva 1899-1980577
K. J. Hilkka vilppula 1913-1980578
Krónika
K. I. Dömötör Tekla a bergeni egyetem díszdoktora579
Barabás Jenő: "Az őstársadalmaktól a civilizációkig". Első állandó kiállítás a Néprajzi Múzeum új épületében (2 képpel)579
ifj. Kodolányi János: A néprajz az V. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson. Turku, 1980. augusztus 20-27.582
Krupa András: A II. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia Békéscsabán, 1980. szeptember 30 - október 2.585
Niedermüller Péter: A Nemzetközi Kárpát-Balkán Bizottság konferenciája. Smolanice, 1980. ooktóber 27-31.588
Kríza Ildikó: "A Magyar Népi Kultúra" Amerikában. Szimpózium Pittsburgban, 1980. április 15-16.589
Voigt Vilmos: "A szóbeliség és a kultúra, irodalom, szövegek". Konferencia Urbinoban, 1980. július 21-25.590
Balassa Iván: A Mezőgazdasági Munkaeszközök Történetét Kutató Nemzetközi Titkárság 25 éves munkája592
M. Kozár Mária: 40 éves a ljubljanai néprajzi tanszék595
Annette B. Fromm: A Néprajzi Múzeumok Nemzetközi szervezetének (ICME) tevékenysége596
Niedermüller Péter: Folklorismus-Bulletin598
Ismertetések599
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem