A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kultúra 1928. január-december I-II.

XV. évfolyam 1-24. szám

Szerző

Kiadó: Pallas Részvénytársaság Nyomdája
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.120 oldal
Sorozatcím: Magyar Kultúra
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 26 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

I. kötet
Bangha Béla S. J.: Kultúrák harca 1
Saly Dezső: A bolsevizmus világveszedelem9
Dr. Terkán Lajos: P. Fényi Gyula S. J.49
Csóka Lajos: Bezerédy István, a jobbágyság első felszabadítója54
Barabás Albert: A török diktatúra 59
A pápa a keresztények egyesüléséről97
Dr. Somogyi István: Szabadkőművesség, katolicizmus, protestanizmus106
Szatmári Antal: Erdély és a Rothermere-akció145
Gróf Széchenyi György: »Prága és Róma» 155
Körösi Albin: Blasco Ibanez (1867-1928)159
Dr. Hamvas Endre: A kínai missziók és a polgárháború193
Dr. Kemenes István: Az Egyesült Államok nemzeti jövedelme202
Dr. Horváth Detre: A felekezetek első harcai a jezsuiták ellen Sopronban206
Csóka Lajos: Tanulságok az erdélyi politikából241
Dr. Somogyi István: A Szentszék állítólagos szláv politikája és Magyarország249
Geosits Lajos: Az internacionálék289
Tóth Mike S. J.: Jezsuita tudósok a természetrajzi kutatás terén 300
Gillis James: Freud Zsigmond, az álpróféta 337
Bangha Béla S. J.: Római husvét343
Dr. Tille Gyula: A katolikusok ősi joga a budavári színház épületéhez383
Saly Dezső: A vörös terror - számokban433
Dr. Meszlényi Antal: Adatok az erdélyi «vallásszabadság» történetéhez481
Francis Mc. Cullagh: Ki az a Calles?490
König Antal: A német képviselőválasztás után495
Tárca:
Czájlik K. Hanna: Túl a gázlámpán16
Ajtai Kálmán: Fulgentius páter este65
Balla Borisz: Az »Angyalka»114
Kilián Zoltán: Csak egy zsák forgács163
Somlay Károly: A Roncs világgá megy208
Zelenák László: «A kultúráért»255
Ajtai Kálmán: Krisztus köntöse303
Dénes Gizella: A Tarzusi útja354
Kincs István: Farsang a nagybőjt után407
Czóbel Minka: Barátnők453
Balla Borisz: Elmélkedés498
Somlay Károly: Az életlendítő pillanat544
Pajzs és kard:
B. B.: Vallás vagy - Isten?29
Palócz Béla: A magyar szabadkőmívesség újabb szárnypróbálgatása 32
Pezenhoffer Antal: Hogyan válaszol Raffay?78
Székely Nándor: Hogyan születnek a zsidó legendák?83
Kilián Zoltán: A katolikus író sorsa Magyarországon85
Siklósi Ferenc: A felekezeti béke debreceni értelmezésben129
Amiért Szász Zoltán irigyli a kutyát és a lovat133
I. I.: Van-e film- és rádiócenzura?134
Dr. Somogyi István: A Kerkápolyhagyaték és szekularizáció174
Keresztesi Győző: Kinek tartják fenn a felekezeti középiskolákat?176
Incze István: Gyengeségünk okai221
Hogyan gyártják elleneink a történelmet?222
Kilián Zoltán: Világjelenség-e valóban a nemkatolikusok szellemi és szociális fölénye?271
I. I.: Magyar kultúrkép 273
Dr. Bánfi Ferenc: Két fölháborítóan tudománytalan munka az inkvizicióról 273
Bangha Béla S. J.: «Ó, ha én hinni tudnék!»315
Krisztus és korunk320
A néger kultúra321
Dr. Somogyi István: Kik veszélyeztetik a vallási békét?368
Oláh György: Levél a progresszivitásról és az elmaradottságról373
Szodoma és Gomorra 375
Petrovácz Gyula: Színházaink és mulatóink ellenőrzése413
F. A.: Parlamenti felszólalás a szabadkőmívesség érdekében414
Dr. Krűger Aladár: Szabadkőmívesek a láthatáron458
Pezenhoffer Antal: A biblia és a katolicizmus462
Siklósi Ferenc: Josephine Baker és a lázas erkölcsjavítás466
I. I.: Vallásvédelem, szociáldemokrácia és luteránus esperes467
I. I. Vörös pipacsok502
Angolszász orientáció504
Nobile tábornok és a liberális sajtó505
Szocialista szolidaritás Kun Bélával506
Ne bántsd a sajtót!506
Siklósi Jenő: Kritika és hirdetés507
Rendszeres katolikus statisztikát!547
Hogyan erednek a történelmi tévedések551
Kinek van haszna a pünkösdi királynőválasztásból?552
Mire való a képviselő?553
Egy elmaradt nyilatkozat554
Szemlék és kritikák:
Gáspár Jenő: Színházi Szemle35
Joanovich Lea S. M.: «Egy igazi probléma»38
Székely Nándor: Film-szemle90
S. D.: «Lavinia Tarsin házassága»139
Bangha Béla S. J.: Bölcseleti kézikönyvtár227
Dr. Tomek Vince: Protestáns szerző katolikus egyházjoga230
Sajó Sándor: Újabb Ady-könyv233
Dr. Gyulay Lajos: Könyv a háborúért való felelősségről330
Saly Dezső: Kossuth-«regény» 331
Erdélyi: A «kettészakadt irodalom» egyre mélyülő árkai417
Csiki Géza: A műkedvelő előadások irányítása509
Dr. Walter János: «Az ige szolgálatában»562
Könyvek minden számban.
Napló.
Sényi Dezső: Szazonov21
Az egyke és az államhatalom21
Dr. V. J. A.: Egy hitvaló bíboros diadalútja halála után43
Népszavazás a szabadkőművesség ellen46
N. Czike Gábor: A katolikus szocializmus a mai Angliában47
Mexikó és a bolsevista világpropaganda71
Gáspár Jenő: Molnár Ferenc a newyorki Columbia-egyetemen75
Megbukott az angol Prayer Book-revizió95
«A modern ifjúság forradalma»95
Lausanne és Róma96
Báró dr. Vécsey J. Aurél: Az Egyház és állam szétválasztása122
Sényi Dezső: Miért ellenezte I. Vilmos császár, hogy egy Hohenzollern kapja a román koronát?125
Mi a különbség a katolikus és nemkatolikus missziók között?143
A jogbölcselő Ihering és a skolasztika144
Tárgyilagos szavak144
B. B.: A «jezsuita pör» 165
Balla Borisz: A steglitzi pör margójára170
Dr. báró Vécsey J. Aurél: A cseh «modus vivendi»189
Dr. V. J. A.: Hamisított esküformula191
Dr. Naumann Viktor192
J. J.: Hogyan vezeti odantúl a vak a világtalant 212
Dr. V. J. A.: A pápai körlevél visszhangja338
Tiltakozógyűlés a mexikói egyházüldözés ellen239
Gáspár Jenő: A jubiláris Nemzeti Színház263
Székely Nándor: A magyarországi missziós munka nehézségei265
B. B.: Háború a gyermek ellen267
Dr. V. J. A.: A japán katolicizmus helyzete286
Dr. V. J. A.: Ó-románaiai katolikus magyarok288
Sajó Sándor: Bársony István (1855-1928)308
A családi élet és a nevelés Szovjetoroszországban310
Feketék és fehérek harca334
Gáspár Jenő: Ibsen és az individualizmus360
Eperjesi László: A színésznő364
Dr. V. J. A.: Az Egyesült-Államok alkotmányának katolikus alapja383
B. B.: Két tudós ünneplése383
Dr. Turchányi Egon: A vörös Bécs és a katolicizmus427
Egy amerikai katolikus magyar: A Kossuthzarándoklat tanulságai430
Megszünt a «hallgatás összeesküvése?477
S. D.: Egy rágalomhadjárat vége519
Az Akadémia nagyhete323
Dr. V. J. A.: A konvertiták lélektana524
Angolországi vélemény Esmond Harmsworth magyarországi látogatásáról327
Bangha Béla S. J.: A nagy művészek világnézete 568
Egy japán pogány napilap a katolikus Egyházról570
Egy szabadgondolkodó élményeiből572
A katolikus sajtó ünnepe Párisban573
A lengyel-litván konfliktus574
II. kötet
Dr. Nánássy László: Az emberi lélekről1
Dr. Harangi László: Kincs István11
Dr. Bandat Horst: A petróleumkérdés szerepe Mexikó politikájában24
Dr. Mihelics Vid: XIII. Leó és a szociális állam81
Csóka Lajos: A német külpolitika a világháború előtt90
Dr. Mauks Ernő: A mexikói császártragédia161
Dr. Meszlényi Antal: Kazinczy Ferenc fogsága170
Balla Borisz: Tolsztoj tragédiája209
Bangha Béla S. J.: A felekezeti patológia újabb tünetei212
Julier Ferenc: Hunyadi, Kapisztrán és a horvátok257
Erdősi Károly: Missziós benyomások Indiában265
Dr. Szántó Antal: Az Egyház helyzete a szeparációs államokban305
Dr. Eberle József: Ludwig von Pastor sírjánál315
Pezenhoffer Antal: Irányzatos-e a történetírásunk?353
Olasz Péter S. J.: A szexuális nevelés366
Dr. Thewrewk-Pallaghy Attila: Miksa főherceg, a mexikói császár401
Dr. Bandat Horsf: A szovjet gazdaságpolitikája és az orosz munkáskérdés412
Csóka Lajos: A keleti kérdés449
Dr. Luttor Ferenc: A pápák története461
Bangha Béla S. J.: Béke! Béke! Béke!497
Dr. Töttössy Miklós: A Katolikus Karitászról.499
Ifj. Gonda Béla: A takarékosság mint világprobléma503
Tárca:
Ijjas Jankovics Antal: Álom38
Kincs István: Az iskolatársak109
Jean de la Bréte: Kísértő árny (Ford. Trugly Margit) Regény 118
Ijjas J. Antal. Békesség nékik474
Pajzs és Kard:
Pezenhoffer Antal: Hegedüs Lóránt «angolszász orientáció»-ja43
Osztályharc és osztályerkölcs51
Ijjas J. Antal: «Rendületlenül»52
Pezenhoffer Antal: «A kálvinista Budapest» statisztikája 129
Aki szóról-szóra idézi - önmagát137
Dénes Gizella: A nyári «pihenés»138
I. I.: Ateista propaganda «kertelés nélkül» 140
Betiltott meztelenség142
B. B.: Miért olasz mindig a pápa?182
Gáspár Jenő: A Szent István-hét mérlege183
Kilián Zoltán: A mellékvágányra jutott Hyde Park-botrány185
Vigyázzunk a hivatalos tekintélyre! 187
Pogány Kázmér: Miért nincs Magyarországon katolikus regényirodalom?188
«Előbb igazságot, azután békét!»189
Eino Leino: A magyarokhoz (Vers) Finnből fordította: Faragó József190
Dr. Somogyi István: A reformátusok és a magyar fajvédelem 230
Pezenhoffer Antal: A «legmagyarabb gyülekezet»238
Bangha Béla S. J.: A «Magyarság» és a katolikusok279
Pezenhoffer Antal: A «Magyarság» Szent István-száma és egyebek280
Bangha Béla S. J.: Magyar probléma és vallási béke326
Incze István: Öntudat és meghunyászkodás332
Háromszéki Géza: A «Danton halála» és a színházi erkölcsrendészet333
Tichy Kálmán: Egyszerű imádság (Vers)335
Vitéz Veszprémy Béla: Helyes-e, ha az egyetemi ifjúság politizál?377
Ijjas J. Antal: Az irodalomért378
A szocialisták propagandája380
Levél a női divatról429
Incze István: Tapintatos dolog-e október 31-et ünnepelni?433
Julier Ferenc: Magyar ipar - magyar honvédelem477
Velőssy Elek: Széljegyzetek a «Mayar Hét»-hez480
Panasz a rádióra481
Kilián Zoltán: Magyar katolikusok felfedezése482
Tüll Lajos: Paulsen a jezsuita-rendről483
Bangha Béla S. J.: Hogyan tudjuk, hogy evangéliumaink azonosak az apostolok által írt evangélumokkal?520
Lendvai István: Harc a nagyváros ellen.527
A magyar nyelv érdekében.529
Gáspár Jenő: Szendrei Julia centnáriuma, mint üzleti szenzáció.530
Szemlék és kritikák:
Scheitz Emil: Norvég írónő a katolicizmusról55
Gáspár Jenő Színházi Szemle59
Székely Nándor: Film-szemle61
Erdélyi: Erdélyi levél143
Székely Nándor: A «Zsidó hitéleti lexikon»-ról291
Jankovits Tamás: Kollonics a gazdaságpolitikus336
Gáspár Jenő: Molnár Ferenc385
Dr. Tallián Pál: Újra darvinista lett a Természettudományi Közlöny?387
Bangha Béla S. J.: A misszióstudomány első összefoglaló munkája487
Dr. Czékus Géza: Guadelupe.537
Könyvek minden számban.
Napló:
Csóka Lajos: A kapucinus-rend 400 éves évfordulóján67
Gróf Széchenyi György: A «Kossuth-zarándoklat» tanulságai és a magyar szabadkőmívesség71
S. D.: Egy történelmi levélváltás76
Vallási megújhodás Oroszországban?79
Saly Dezső: Schubert és az Anschluss152
I. I.: Álhazafiság154
I. I.: A mexikói események155
Kilián Zoltán: Hildesheimi képeskönyv157
Vallási türelmetlenség160
A fövenyfürdők erkölcsi védelme160
I. I.: Callest pörbe fogják?195
Dr. Mihelics Vid: A két munkásinternacionálé kongresszusa200
Az amszterdami Olimpiász205
Gáspár Jenő: Vigyázó Ferenc gróf hagyatéka206
Saly Dezső: «Ha békét akarsz, készíts - békét!»251
Az amerikai elnökválasztás és «Al» Smith 252
Strecke Ernő: Vallásos szocializmus254
Faragó József: Finnország vallásos élete299
Dr. V. J. A.: Egy amerikai megfigyelő a kínai missziókról303
B. B.: A kettős katolikus nagygyűlés 348
«Középeurópa leendő alakulása»350
22 milliárdos «lelkicsokor»352
Erdélyi: Az Erdélyi Helikon394
Magyar irodalmi és művészeti kongresszus395
Gálffy László S. J.: Hódító élet397
Dr. Balogh Henrik: Az amerikai elnökválasztás mérlege443
Saly Dezső: Palazzo Falconieri445
Dr. V. J. A.: A kereszt Törökországban447
Ijjas.Jankovits Antal: A szociáldemokrácia lehetőségei492
Modern erkölcstelenség és zsidó sajtó495
Dr. Nyiszor Zoltán: Egy péntek Konnersreuthban.541
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem