A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei

Az 1995-ben megrendezett konferencia anyaga

Előszó

A miskolci Herman Ottó Múzeum és a Miskolci Egyetem Művelődéstörténeti és Muzeológiai Tanszéke 1995. október 30-31-én Mályiban konferenciát rendezett Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb... Tovább

Tartalom

A szerkesztők előszava 5
Szabadfalvi József: Az interetnikus kutatások tíz éve (1984-1994) 7
Niederhauser Emil: Interetnikus kapcsolatok - egy történész szemével 17
Ujváry Zoltán: Az interetnikus kapcsolatok kérdései a Kárpát-medencében 25
Bodó Julianna: Kizárási és bekebelezési technikák interetnikus környezetben 31
Kürti László: Interetnikus kapcsolatok: elméleti kérdések és problémák a kulturális antropológia köréből 39
Katona Judit: Nemzeti sztereotípiák és a néprajz 59
Balassa Iván: A Duna összeköt - a Duna elválaszt 67
Lukács László: Észak-déli kapcsolatok (In memoriam Vaclav Frolec (1934-1992) 79
B. Juhász Erzsébet: A magyar irodalom etnokulturális tényei (1994-ben megjelent művek alapján) 91
Székely András Bertalan: Venczel József és a magyar-román társadalomtudományi kapcsolatok 101
Dankó Imre: Domokos Sámuel élete és munkássága (a hazai románság folklórjának kutatásában) 107
Péntek János: A magyar-román interetnikus kapcsolatok néhány nyelvi vonatkozása 113
Faragó József: A nemzeti jelleg megközelítése a népköltészetben (A magyar és román népballadák példája) 121
Keszeg Vilmos: A román mitológia hatása a mezőségi magyar hiedelemrendszerre 145
Örsi Julianna: A magyarországi szlovákok családi viszonyai Pilisszentlászló adatai alapján 155
Pozsony Ferenc: Etnokulturális folyamatok a moldvai csángó falvakban 173
Csíki Tamás: A román és a magyar etnikumú parasztság történeti kutatásának néhány problémája a kapitalizmus korában 181
Liszka József: Etnikai és kulturális folyamatok a Pannon térség északi határvidékén (Problémafölvetés és előzetes megjegyzések) 201
Barna Gábor: Vallás - identitás - asszimiláció 209
Dobrossy István: Határok - kapcsolatok (A szlovák-magyar lakosságcsere történetéhez) 217
Sz. Dévai Judit: Az interetnikus viszonyok tükröződése szlovákiai magyar fiatalok tudatában 225
Krupa András: Az észak-magyarországi szlovákok asszonyfarsangja (Egy népszokás intra- és interetnikus vonásai) 237
Oláh Sándor: Gazdasági kapcsolatok cigányok és magyarok között egy székely faluban 249
Túrós Endre: Magyar-cigány viszony Kisbácsban (Korreferátum Oláh Sándor előadásához) 263
Tamás Edit: A szlovák-magyar-ruszin nyelvhatár a történelmi Zemplén és Ung megyében 267
Musketik Leszja: Az interetnikus kapcsolatok kutatása az ukrán Tudományos Akadémia Néprajzi Intézetében 285
Popovics Tibor Miklós: Kik is tulajdonképpen a ruszinok az interetnikus kapcsolatok tükrében 289
Zsirosné Jobbágy Mária - Zsiros Miron: Ruszin szigetek Észak-Magyarországon 293
Siska József: Ruszinok a Bodrogközben 299
Baán István: Andrella Mihály Antiunionista írásai 307
Udvari István: A ruszin-magyar együttélés nyelvi tükröződése Vaszil Petrovaj: Ruszinok című regényében 311
Benedek Gergely: Egy északkelet-magyarországi ruszin település: Komlóska etnikai és nyelvi dimenziói 319
Viga Gyula: Ruszin szolgalegények a Bodrogközben (Néhány adat az időszakos munkásvándorlások interetnikus vonatkozásaihoz) 325
Filkoházi Zoltán: Adatok a múcsonyi népszokások kapcsolataihoz 331
Bencsik János: Lengyel diaszpórák Hegyalján a 18. század elejétől 335
Hausel Sándor: Adatok a balassagyarmati görögkeleti közösség történetéhez 349
Bodnár Mónika: Etnikai és vallási viszonyok Putnokon a 19-20. században 369
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei
Állapot:
2.940 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba