Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalomkutatás 1989/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának folyóirata - 1989. 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Faragó Klára - Vári Anna: Környezeti konfliktusok és megoldási lehetőségeik5
Pongrácz Tiborné - S. Molnár Edit: Tizenéves anyák24
Dobai Attila: Összehasonlító jogalkotáselemzés41
Műhely
Lázár Guy - Nagy Lajos Géza: Politikai-ideológiai áramlatok a magyar társadalomban65
Tardos Katalin: Új beruházások - javuló munkakörülmények?83
Lengyel György: A két világháború közötti magyar gazdasági elit összetételének egyes kérdéseiről97
Kovács Éva: A gyáriparosok sajtója, "melynek olvasóközönsége a magyar közgazdasági élet elitje" 106
Kitekintés
Makó Csaba: Összehasonlítani az összehasonlíthatatlant?120
Konferencia
Szabó Máté: A politikai szocializáció kutatása Európéában130
Könyvszemle
Gáthy Vera: Balogh András: Nemzet és történelem Indiában133
Vágvölgyi B. András:Hegedűs András: A történelem és a hatalom igézetében
2. szám
Tanulmány
Kulcsár Kálmán: Deviáns bürokráciák (A közigazgatás Kelet-Európában és a fejlődő országokban)5
Sajó András: Alkuban létrejött jog - a környezetvédelmi szabályozás példáján18
Bélley László - Rozgonyi Tamás: Vállalati gazdálkodás, vállalati szervezet, vezetői érdekletség28
Császi Lajos: Az egészség egyenlőtlenségeinek interpretációja Magyarországon42
Orosz Éva: Az egészségügyi reform önkormányzati alternatívája59
Szakolczai Árpád: Michel Foucault és a politikai racionalitás genealógiája81
Beszámoló
Makó Csaba: Az MTA Szociológiai Kutató Intézetének helyzete és jövője104
Műhely
Gyekiczky Tamás: Néhány hipotézis a magyarországi munkanélküliség kutatásához108
Konferencia
Gáthy Vera: Magyar-indiai történész kerekasztal-konferencia119
Csefkó Ferenc: Vitaülés a tudomány és a gyakorlat kapcsolatáról121
3. szám
Tanulmányok
Angelusz Róbert - Tardos Róbert: Társadalmi-politikai indentitás- és konfliktustudat5
Kengyel Miklós: A polgári per és az esélyegyenlőség35
Hans-Hermann Hartwich: A technikai fejlődés politikai dimenziói50
Varga Károly: Vízválasztó - Emberi erőforrás-fejlesztés az 1988-as fordulat erőterében62
Műhely
Lendvay Judit: Kognitív dinemziók és értékmezők a környező országok és népek megítélésében77
Torkos Veronika: A hivatalos falukutatás intézményei a két világháború között91
Szabó Máté: A politikai szocializáció kutatása Magyarországon101
Konferencia
Hlavathy Attila: Nemzetközi konferencia az alkotmányosság védelmének szervezeti garanciáról112
Könyvszemle
Petőné Sivák Piroska: Losonczi Ágnes: A kiszolgáltatottság anatómiája az egészségügyben115
Zóka László: Bíró Dávid: Ellenkultúra Amerikában117
4. szám
Tanulmány
Tamás Pál: "Centrum-periféria" viszonyok a tudomány intézményesülésében5
Neményi Mária: Tizenévesek családképei19
Gert Schmidt: Racionalizáció és politika - néhány megfontolás a modern kapitalista társdalmak ipari viszonyai változásának vizsgálatához38
Műhely
Laki László: Néhány társadalmi jelenségről és folyamatról kissé másként55
Galló Béla: Modernizáció, nemzet, nemzetköziség67
Darvas Péter: Egyenlőség, szabadság és hatékonyság az amerikai oktatáspolitikában75
Kézdi György: Küldetés vagy érdek?84
Lendvay Judit - Nagy Lajos Géza: Pártpreferenciák és választói magatartás 1989. végén91
Beszámoló
Karikó Sándor: Konformizmus Magyarországon99
Könyvszemle
Sárkány Mihály: Kulcsár Kálmán: Erdei Ferenc106
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem