Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hajdú-Bihar megye és Debrecen munkásmozgalmának története

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Szocialista Munkáspárt Hajdú-Bihar megyei és Debrecen Városi Bizottsága
Kiadás helye: Debrecen
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 529 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér fotóval illusztrálva, kihajtható melléklettel.

Előszó

Ez a kötet, amelyet az olvasó kezében tart, a munkásmozgalom Hajdú-Bihar megyei történetének első összefoglaló kísérlete, a Magyar Szocialista Munkáspárt Megyei és Városi Bizottságának, a Megyei és... Tovább

Fülszöveg

"Debrecen és Hajdú-Bihar megye munkásmozgalma történetének témaköréből a felszabadulás óta eltel 25 év alatt számos tudományos cikk, tanulmány és dokumentumgyűjtemény jelent meg. Jelentős előzménynek tekinthető az a tanulmánygyűjtemény, amely Debrecen munkásmozgalmának kezdeti történetét dolgozta fel Varga Zoltán szerkesztésében. A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 40., illetve 50. évfordulója alkalmából több értékes forráskiadványt, cikket, sőt összefoglaló értékelést publikáltak kutatóink. A két világháború közötti időszak történelmét, a munkásmozgalom helyzetét figyelemre méltó feldolgozások, egyetemi doktori disszertációk elemezték. A felszabadulás és a népi demokratikus átalakulás probelmatikájából is készült már néhány jelentős tanulmány. Olyan összefoglaló feldolgozásra azonban, amely Debrecen város és Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának történetét a 19. század közepétől egészen 1948-ig szintézisszerűen tárgyalja, csak most került sor. A jelenkor követelményeinek teszünk... Tovább

Tartalom

Előszó (Sikula György)5
Fehér András - Komoróczy György: A szocialista munkásmozgalom kialakulása és fejlődése 1918-ig9
A szocialista szervezkedés a kezdetektől a századfordulóig9
A kapitalizmus fejlődése, a munkásosztály létrejötte és helyzete9
A munkásság első szervezetei és mozgalmai a Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulása előtt25
Az 1890-es évek küzdelmei31
A szocialista mozgalom kibontakozása40
A gazdasági és társadalmi viszonyok alakulása40
A szervezkedés kiszélesedése, gazdasági és politikai harc 1900-190645
Munkás- és parasztmozgalmak a koalíciós kormányzat éveiben és a háború előestéjén56
Az első világháború évei73
Fehér András: A forradalmak útján (1918 október - 1919 április)85
A polgári demokratikus forradalom első hónapjai85
A kommunista mozgalom jelentkezése. Úton a szocialista átalakulás felé96
A hatalom a proletariátus birtokában, 1919. március 21 - április 22.106
A közgazgatás szocialista átszervezése és helyi apparátusa106
A gazdasági élet átalakítása115
Kulturális és szociális intézkedések123
Harcban a külső és belső ellenforradalommal127
Veress Géza: Az ellenforradalom hatalomra jutásának és átmeneti stabilizációjának évei (1919-1929)143
A megszállás és az ellenforradalmi rendszer kiépítése (1919-1920)143
A román uralom egy esztendeje143
A megtorlás150
Reakciós irányzatok, politikai küzdelmek az ellenforradalmi korszak kezdetén155
Az első évek szervezkedései163
A munkásság és szegényparasztság életviszonyai (1920-1929)163
A munkásszervezetek újjáélesztése. Az első évek bérmozgalmai172
Mozgalmak a megyében. A "földreform"183
Az 1922-es választások. Politikai küzdelmek 1922 és 1923 folyamán188
Munkás- és szegényparasztmozgalmak a konszolidáció idején (1924-1929)202
Tóth Gábor: A gazdasági válság időszaka (1929-1933)221
A nyomor és munkanélküliség legsúlyosabb évei221
Küzdelem az ellenforradalmi rendszer ellen a gazdasági válság körülményei között232
A Szociáldemokrata Párt, a szakszervezetek és a kommunista mozgalom helyzete Debrecenben232
A debreceni munkásság harca a munkanélküliség és a bérek leszorítása ellen238
Az 1931-es országgyűlési választások250
Tóth Gábor: Küzdelem a fasizmus és a háborús veszély ellen (1934-1939)257
A szociális helyzet alakulása a gazdasági válság után257
A jobboldali erők előretörése és az 1935-ös választások. A munkásmozgalom helyzete a 30-as évek közepén266
A bér- és sztrájkmozgalmak fellendülése273
A debreceni munkásmozgalom tevékenységének fő vonásai a 30-as évek második felében. A Márciusi Front281
A szegényparasztság küzdelmei a gazdasági válság után. A nyilasmozgalom hatása287
Az 1939-es országgyűlási választások297
Farkas Dezső: A munkás- és szegényparaszttömegek harca a második világháború időszakában (1939-1944)305
Az ipari munkásság és az agrárproletáriátus helyzete 1939-1944 között305
A munkásmozgalom helyzete és a proletártömegek harca az ellenforradalmi rendszer ellen 1939-1941 között317
A Szociáldemokrata Párt és a szervezeti mozgalom319
A kommunista mozgalom helyzete327
Küzdelem a létviszonyok javításáért a világháború első szakaszában334
Munkás- és parasztmozgalmak 1941 június és 1944 március között338
A szovjetellenes háború hatása338
A szociáldemokrata és a szakszervezeti mozgalomtevékenysége, létéért folytatott küzdelme341
A kommunisták tevékenységének néhány kérdése Magyarország háborúba lépése után353
Ipari és mezőgazdasági bérmozgalmak 1941-1944 között357
A német megszállás hatása és a háborúellenes antifasiszta függetlenségi harc eredményei Hajdú-Biharban360
Mikecz Ferenc: Népi demokratikus forradalmi átalakulás (1944-1948)367
A népi demokratikus átalakulás kezdetei (1944 október 1945 április)367
Hajdú-Bihar megye gazdasági és politikai viszonyai a felszabadulást követő hónapokban368
A nemzeti bizottságok megalakulása és kezdeti tevékenysége375
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és Kormány megalakulásának körülményei. Debrecen mint az új magyar államiság megteremtésének központja378
Hajdú-Bihar megye baloldali erőinek harca az Ideiglenes Kormány programjának valóraváltásáért381
Az újjáépítés kezdetei. Az 1945-ös választások Hajdú-Biharban (1945 május - 1945 november)393
Az FKP jobbszárnyának támadása a demokratikus vívmányok ellen, a Baloldali Blokk tevékenysége Hajdú-Bihar megyében (1945 november - 1946 szeptember)410
Küzdelem az MKP III. kongresszusa céljainak megválósításáért (1946 szeptember - 1947 augusztus)432
A gazdasági és politikai helyzet 1946 utolsó harmadában. Az MKP III. kongresszusának hatása Hajdú megyében432
A köztársaság elleni összeesküvés leleplezésének hatása és következményei (1947 első fele)438
Az 1947. évi országgyűlési választások előkészületei, lefolyása és eredményei447
Fordulat a politikai erőviszonyokban, a kommunisták harca a szocialista építés feltételeinek megteremtéséért (1947 szeptember - 1948 június)456
Az 1947. évi országgyűlési választásokat követő politikai válság456
A két munkáspárt egyesülése. A demokratikus pártok állásfoglalása a szocialista építés mellett466
Időrendi táblázat477
Képek jegyzéke507
Térképek508
Névmutató509
Helységnévmutató521
Szakmamutató525
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hajdú-Bihar megye és Debrecen munkásmozgalmának története Hajdú-Bihar megye és Debrecen munkásmozgalmának története

A lapélek enyhén foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
2.540 ,-Ft
38 pont kapható
Kosárba