864.736

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bányászati évkönyv 1985

Szerkesztő

Kiadó: Statisztikai Kiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 456 oldal
Sorozatcím: Bányászati évkönyv
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: A könyv 550 példányban jelent meg.

Előszó

Örömmel tettünk eleget ebben az évben is - a BÁNYÁSZATI ÉVKÖNYV kiadásával - állandó feladatunknak.
Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét bővült információ-szolgáltatásunk köre és egyes fejezetek... Tovább

Tartalom

Előszó 5
Útmutató 6
SZÉNBÁNYA VÁLLALATOK
I. Földtani kutatás, fúrás, szénvagyon
1. Földtani szénkutatások terjedelme és eredménye 9
2. Szénvagyon alakulása feltártság szerint 10-11
II. Széntermelés, feldolgozás
3. Széntermelés 14
4. Széntermelésből üzemszüneti napon termelt mennyiség 15
5. Termelés megoszlásé szénfajták szerint 16
6. Széntermelés negyedévenkénti üteme 17
7. Széntermelés mélyművelésből 18
8. Széntermelés külművelésből és aránya az összes termeléshez, ahydrált lignit 19
9. Produktív széntermelés 20
10. Árutermelés 21
11. Széntermelés fűtőértéke 1012J 22
12. Széntermelés átlagos fűtőértéke KJ/kg 23
13. Átlagos fűtőérték alakulása szénfajtánként KJ/kg 24
14. Értékesített szén átlagos fűtőértéke KJ/kg 25
15. Széntermelés hamutartalma 26
16. Termelő munkanapok száma 27
17. Napi átlagtermelés 28
18. Mélyművelési napi átlagtermelés 29
19. Működő aknák száma 30
20. Egy mélyművelési aknára jutó széntermelés 31
21. Brikett-termelés mennyisége 32
Mélyművelési napi átlagtermelés aknánként:
22/a. Mecseki Szénbányák 33
22/b. Dorogi Szénbányák 34
22/c. Tatabányai Szénbányák 35
22/d. Oroszlányi Szénbányák 36
22/e. Veszprémi Szénbányák 37
22/f. Borsodi Szénbányák 38-39
22/g. Nógrádi Szénbányák 40
22/h. Mátraaljai Szénbányák 40
23. Működő aknaüzemek művelési mélysége 41-44
Széntermelés, létszám, teljesítmény üzemenként:
24/a. Mecseki Szénbányák 45
24/b. Dorogi Szénbányák 46
24/c. Tatabányai Szénbányák 47
24/d. Oroszlányi Szénbányák 48
24/e. Veszprémi Szénbányák 49
24/f. Borsodi Szénbányák 50
24/g. Nógrádi Szénbányák 51
24/h. Mátraaljai Szénbányák 52
III. Szén, brikett értékesítés
25. Fontosabb energiagazdálkodási adatok 54
26. Hazai szén értékesítési mérleg 55
27. Hazai szén értékesítési mérleg összesítő 56-57
27/a. Mecseki Szénbányák szénértékesítési mérleg 58-59
27/b. Dorogi Szénbányák szénértékesítési mérleg 60-61
27/c. Tatabányai Szénbányák szénértékesítési mérleg 62-63
27/d. Oroszlányi Szénbányák szénértékesítési mérleg 64-65
27/e. Veszprémi Szénbányák szénértékesítési mérleg 66-67
27/f. Borsodi Szénbányák szénértékesítési mérleg 68-69
27/g. Nógrádi Szénbányák szénértékesítési mérleg 70-71
27/h. Mátraaljai Szénbányák szénértékesítési mérleg 72-73
28. Veszprémi Szénbányák ahydrált lignit értékesítési mérleg 74-75
29. Hazai brikett értékesítési mérleg 76
30. Haldex-szén értékesítési mérleg 77
31. Külföldi szén és brikett értékesítési mérleg 78
32. Szénbányászat import szén forgalma 79
33. Lengyel iszapszén értékesítési mérleg 80
34. Lengyel daraszén értékesítési mérleg 81
35. Központilag kezelt nagyfogyasztók ellátásának részletezése 82-83
36. Központilag kezelt nagyfogyasztók ellátásának szezonalitása 84-85
37. Szénkészletek alakulása felhasználónként 86
IV. Szénenkívüli tevékenység
38. Szénenkívüli tevékenység adatai 88-97
V. Gazdálkodás
39. Vállalati hatékonysági és jövedelmezőségi mutatók 100-101
40. Termelési költség, árbevétel és értékesítési eredmény 1985. évben 102-105
41. Tevékenységenkénti értékesítési, saját vállalati és mérleg szerinti eredmény 1985. évben 106-111
42. Társadalmi termék és eredményalakulás 112-115
43. Eredményelszámolás 1983. évre 116
44. Eredményelszámolás 1984. évre 117
45. Eredményelszámolás 1985. évre 118
46. Brikett és ahydrált lignit mennyisége, önköltsége és átlagára 119
47. Szénátlagár alakulása Ft/t 120
48. Szénönköltség alakulása Ft/t 121
49. Szénátlagár alakulása Ft/109 Joule 122
50. Szénönköltség alakulása Ft/109 Joule 123
51. Mélyművelési széntermelés folyamatonkénti utókalkulációja 1985. évben 124-125
52. Aknánkénti önköltség, átlagár 126-135
53. Kronológikus átlagkészletek alakulása 1983-1984-1985. években 136
54. Forgóeszközök és azok forrásainak alakulása 1983-1984-1985. december 31-én 137-139
55. Összes bányafa felhasználás 140
56. Összes bordafa és széldeszka felhasználás 141
57. Összes robbanóanyag felhasználás 142
58. Összes áramfelhasználás 143
59/a. A szénbányászat 1985. évi Rubel elszámolású importja 144-145
59/b. A szénbányászat 1985. évi nem Rubel elszámolású importja 146-147
60/a. A szénbányászat 1985. évi Rubel elszámolású exportja 148-149
60/b. A szénbányászat 1985. évi nem Rubel elszámolású exportja 150-151
VI. Beruházás, állóeszközgazdálkodás
61. Állóeszközállomány alakulása 1985. évben 154-157
62. Fontosabb munkahelyi gépek állománya január 1-i állapot 158-161
63. Fejlesztési felhasználás 162-165
64. Népgazdasági beruházásra felhasznált összegek anyagi-műszaki bontásban 1985. évben 166
65. Üzembehelyezett népgazdasági beruházások 1985. évben 167
66. Műszaki fejlesztési alap alakulása 168
VII. Munkaerő- és bérgazdálkodás
67/a. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 1983. év 170
67/b. Nem teljes munkaidős és összes foglalkoztatott átlagos állományi létszáma 1983. év 171
68/a. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 1984. év 172
68/b. Nem teljes munkaidős és összes foglalkoztatott átlagos állományi létszáma 1984. év 173
69/a. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 1985. év 174
69/b. Nem teljes munkaidős és összes foglalkoztatott átlagos állományi létszáma 1985. év 175
70. Földalatti létszám 176
71. Szénüzemi létszám 177
72. Vájárok létszáma, átlagéletkora 178
73. Fizikai foglalkozásúak munkaidő mérlege 179
74. Napi műszak és műszakarány az összes üzemi műszakhoz 1983. év 180-181
75. Napi műszak és műszakarány az összes üzemi műszakhoz 1984. év 182-183
76. Napi műszak és műszakarány az összes üzemi műszakhoz 1985. év 184-185
77. Fizikai túlműszak és aránya az összes teljesített műszakhoz 186
78. Fizikaiak munkaerőforgalmának %-os aránya 187
79. Fizikai foglalkozásúak összes kieső műszak aránya 188
80. Fizikai foglalkozásúak betegség címén kieső műszak aránya 189
81. Fizikai foglalkozásúak fizetett szabadság címén kieső műszak aránya 190
82. Bérszínvonal és személyi jövedelem alakulása 1983. év 191
83. Bérszínvonal és személyi jövedelem alakulása 1984. év 192
84. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagbére és átlagkeresete 1985. év 193
85. Hűségjutalom 194
86. Természetbeni juttatás 195
87/a-b. Teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkabére 1983. év 196-197
88/a-b. Teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkabére 1984. év 198-199
89/a-b. Teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkabére 1985. év 200-201
90. Összes foglalkoztatott munkabére 202
91. Szociálpolitikai célú ráfordítások tevékenységi körönként 203-205
92. Bányászlakás építés 206
93. Kolóniaszanálást pótló lakásépítés 207
94. Bányászlakás-építés támogatása 208-209
95. A bányászlakás-építési akcióban részesült dolgozók kor és foglalkozás szerinti megoszlása 210
VIII. Műszaki fejlesztés, teljesítmények
96. A termelés megoszlása termelési folyamatok szerint 212
97. Fejtési terhelés megoszlása jövesztés és biztosítás technológia szerint 213
98. Vágathajtás alakulása 214
99. Vágathajtás szénben és meddőben 215
100. Gépi jövesztésű vágathajtás 216
101. Elővájások előrehaladási sebessége szénben és meddőben 217
102. Gépi jövesztésű elővájások előrehaladási sebessége 218
103. TH-gyűrű beépítés 219
104. Fajlagos vágathajtás és nyitott vágat hossz 220
105. Nyitott vágathossz az év végén 221
106. összes tartósan biztosított vágathossz és aránya az összes nyitott vágathosszhoz 222
107. Biztonsági szempontból nem megfelelő vágathossz aránya az összes nyitott vágathoz 223
108. A nyitott vágathossz megoszlása a biztosítás módja szerint,július 1-én 224
109. Frontfejtések redukált száma, homlokhossza, termelése 225
110. Komplex gépesítésű frontfejtések redukált száma, homlokhossza, termelése 226
111. Fémtámmal biztosított, gépi jövesztésű frontfejtések redukált száma, homlokhossza, termelése 227
112. Fémtámmal biztosított, nem gépi jövesztésű frontfejtések redukált száma, homlokhossza, termelése 228
113. Fémtámmal biztosított frontfejtések redukált száma, homlokhossza, termelése 229
114. Fabiztosítású frontfejtések redukált száma, homlokhossza, termelése 230
115. Frontfejtések előrehaladási sebessége és telepvastagsága 231
116. Komplex gépesítésű frontfejtések előrehaladási sebessége és telepvastagsága 232
117. Fémtámmal biztosított, gépi jövesztésű frontfejtések előrehaladási sebessége és telepvastagsága 233
118. Fémtámmal biztosított, nem gépi jövesztésű frontfejtések előrehaladási sebessége és telepvastagsága 234
119. Fémtámmal biztosított frontfejtések előrehaladási sebessége és vastagsága 235
120. Fabiztosítású frontfejtések előrehaladási sebessége, telepvastagsága 236
121. Egy fémtámos biztosítású frontfejtésre jutó napi széntermelés 237
122. Egy frontfejtésre jutó széntermelés 238-239
123. Fémtámmal biztosított, gépi és nem gépi jövesztésű fejtési homlokhossz aránya 240
124. Komplex gépesítésű és fejtési acéltámmal biztosított homlokhossz aránya 241
125. Kamrafejtések redukált száma, homlokhossza, termelése 242
126. Kamrafejtések előrehaladási sebessége, telepvastagsága 243
127. Géppel jövesztett széntermelés és aránya a produktív termeléshez 244
128. Géppel felrakott (rárobbantással) széntermelés és aránya a produktív termeléshez 245
129. Munkahelyen géppel szállított széntermelés és aránya a produktív termeléshez 246
130. Frontfejtési teljesítmény 247
131. Kamrafejtési teljesítmény 248
132. Fejtési teljesítmény 249
133. Fejtési munkahelyek teljesítménye gépesítés és biztosítás technológia szerint 250
134. Elővájási teljesítmény szénben t/mű 251
135. Elővájási teljesítmény szénben cm/mű 252
136. Produktív teljesítmény 253
137. Földalatti teljesítmény 254
138. Mélyművelési és külfejtési teljesítmény 255
139. Összes üzemi teljesítmény 256
140. Egy szénüzemi létszámra jutó széntermelés 257
141. Balesetek alakulása 258-259
IX. Bányászati Ellátó Vállalat anyagellátási tevékenysége
142/a. Saját számlás forgalom 1983.év 262
142/b. Saját számlás forgalom 1984.év 263
142/c. Saját számlás forgalom 1985.év 264
143/a. Konszignációs raktári forgalom 1983. év 265
143/b. Konszignációs raktári forgalom 1984. év 266
143/c. Konszignációs raktári forgalom 1985. év 267
144/a. Belföldi nem saját számlás megbízásos forgalom 1983. év 268
144/b. Belföldi nem saját számlás megbízásos forgalom 1984. év 269
144/c. Belföldi nem saját számlás megbízásos forgalom 1985. év 270
145. Saját számlás értékesítés megoszlása szénbányánként 271
ORSZÁGOS FÖLDTANI KUTATÓ ÉS FÚRÓ VÁLLALAT
1. Vállalati hatékonysági és jövedelmezőségi mutatók 274-275
2. Bruttó termelési érték folyó áron 276
3. Belföldi fúrások mennyisége folyóméterben 277
4. Szénkutató fúrások megoszlása tájegységek szerint 278
5. Belföldön foglalkoztatott berendezések száma 279
6. Fúróberendezések időkihasználása %-ban 280
7. Folyóméter teljesítmény 281
8. Termelékenységi mutatók 282
9. Létszám 283
10. Teljes munkaidős létszám megoszlása 283
11. Teljes munkaidős fizikai létszám megoszlása 284
12. Munkabérek 284
13. Bérszínvonal 285
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete 286
15. Teljes munkaidős fizikai munkaóra felhasználás 287
16. Munkaidőmérés, teljes munkaidős fizikai 287
17. Termelési költség, árbevétel és értékesítési eredmény 288
18. Tevékenységek eredménye, mérleg szerinti eredmény 289
19. Állóeszköz-állomány alakulása 290
20. Készletgazdálkodás 291
21. Forgóeszközök és azok forrásainak alakulása 292
22. Műszaki-fejlesztési alap alakulása 293
23. Fejlesztési felhasználás 294
24. Népgazdasági beruházásra felhasznált összegek anyagi-műszaki bontásban 295
25. Szociálpolitikai kiadások 296
26. Balesetek alakulása 296
BÁNYÁSZATI AKNAMÉLYITŐ VÁLLALAT
1. Vállalati hatékonysági és jövedelmezőségi mutatók 298-299
2. Termelési érték, árbevétel 300
3. Építési-szerelési termelési érték alágazatonkénti alakulása 301
4. Hatékonysági mutatók 302
5. Termelés munkanemenkénti alakulása 303
6. Létszámgazdálkodás 304
7-8. Teljes munkaidős fizikai létszám és műszak szakmai összetétel szerinti alakulása 305
9. Foglalkoztatottak munkabére 306
10. Foglalkoztatottak keresete 307
11. Teljes munkaidős fizikai dolgozók termelésben elfoglalt helyük szerinti munkabére 308
12. Teljes munkaidős fizikai dolgozók termelésben elfoglalt helyük szerinti keresete 308
13. Bérszínvonal 309
13/a. Keresetszabályozás 309
14. Termelési költség, árbevétel és értékesítési eredmény 310
15. Tevékenységek eredménye, mérleg szerinti eredmény 310
16. Eredményelszámolás 311
17. Műszaki fejlesztési alap alakulása 312
18. Állóeszköz állomány alakulása 313
19. Készletgazdálkodás 314
20. Forgóeszközök és azok forrásainak alakulása 315
21. Fejlesztési felhasználás 316
22. Népgazdasági beruházásra felhasznált összegek anyagi-műszaki bontásban 1980-1985. évben 316
23. Szociálpolitikai kiadások 317
24. Balesetek alakulása 317
ORSZÁGOS BÁNYAGÉPGYÁRTÓ VÁLLALAT
1. Vállalati hatékonysági és jövedelmezőségi mutatók 320-322
2. Termelési érték alakulása 323
3. Fontosabb termékek termelése 324
4. Kapacitás kihasználás 325
5. Minőség (károk) alakulása 326
6. Létszámgazdálkodás 327
7-8. Létszám-megoszlás, telj. óra, túlóra felhasználás 328
9. Bérgazdálkodás 329
10-11. Bérszínvonal, átlagkereset alakulása 330
12. Állóeszköz állomány alakulása 331
13. Készletgazdálkodás 332
14. Forgóeszközök és azok forrásai 333
15. Értékesítés nettó árbevétele 334
16. Termelési költség, árbevétel, eredmény 335
17. Eredményelszámolás 336
18. Műszaki-fejlesztési alap alakulása 337
19. Beruházások alakulása 338
20. Szociálpolitikai kiadások 339
21. Balesetek alakulása 339
ORSZÁGOS ÉRC- ÉS ÁSVÁNYBÁNYÁK
1. Vállalati hatékonysági és jövedelmezőségi mutatók 342-343
2. Termelés művelési áganként 344
3. Termelés bányászati áganként 345
4. Árutermelés gyáregységenként 345
5. Földalatti és külszíni fizikai létszám 347
6/a-b. Létszámalakulás 1980. év 348-349
7/a-b. Létszámalakulás 1981. év 350-351
8/a-b. Létszámalakulás 1982. év 352-353
9/a-b. Létszámalakulás 1983. év 354-355
10/a-b. Létszámalakulás 1984. év 356-357
11/a-b. Létszámalakulás 1985. év 358-359
12. Fizikaiak túlműszakjai és aránya a teljesített műszakhoz 360
13. Bérszínvonal és személyi jövedelem alakulása 361
14/a-b. Munkabér 1980.év 362-363
15/a-b. Munkabér 1981.év 364-365
16/a-b. Munkabér 1982.év 366-367
17/a-b. Munkabér 1983.év 368-369
18/a-b. Munkabér 1984.év 370-371
19/a-b. Munkabér 1985.év 372-373
20. Természetbeni juttatás 374
21. Termelési költség, árbevétel,eredmény 375
22. Tevékenység értékesítési, mérleg szerinti és elszámolás alapjául szolgáló eredmény 1980. év 376
23. Tevékenység értékesítési, mérleg szerinti és elszámolás alapjául szolgáló eredmény 1981. év 377
24. Tevékenység értékesítési, mérleg szerinti és elszámolás alapjául szolgáló eredmény 1982. év 378
25. Tevékenység értékesítési, mérleg szerinti és elszámolás alapjául szolgáló eredmény 1983. év 379
26. Tevékenység értékesítési, mérleg szerinti és elszámolás alapjául szolgáló eredmény 1984. év 380
27. Tevékenység értékesítési, mérleg szerinti és elszámolás alapjául szolgáló eredmény 1985. év 381
28. Eredményelszámolás 382
29. Műszaki fejlesztési alap 383
30. Állóeszközállomány alakulása 384
31. Készletgazdálkodás 385
32. Pénzügyi adatok (forg. eszközök és azok forrásai) 386
33. Ásványvagyon alakulása feltártság szerint 387
34. Fejlesztési felhasználás 1980. év 388
35. Fejlesztési felhasználás 1981. év 389
36. Fejlesztési felhasználás 1982. év 390
37. Fejlesztési felhasználás 1983. év 391
38. Fejlesztési felhasználás 1984. év 392
39. Fejlesztési felhasználás 1985. év 393
40. Szociálpolitikai kiadások 394
41. Balesetek alakulása 395
MAGYAR ALUMÍNIUMIPARI TRÖSZT
Bauxitbányászat
1. Vállalatok hatékonysági és jövedelmezőségi mutatói 1985. évben 398-399
2. Fúrások megoszlása tájegységek szerint 400
3. Fúrások mennyisége 400
4. Fúróberendezések teljesítménye és időkihasználása 401
5. Termelékenységi mutatók 401
6. Bauxittermelés mennyisége 402
7. Működő aknák száma 402
8. Bauxittermelés minősége 403
9. Értékesített bauxit mennyisége és minősége 404-405
10. Termelés megoszlása termelési folyamatok szerint 406
11. A produktív termelés megoszlása a rakodás módja szerint 406
12. Vágathajtás alakulása 407
13. Összes nyitott vágathossz és megoszlása a biztosítás módja szerint 408
14. Fajlagos vágathajtás és fajlagos nyitott vágathossz 409
15. Teljesítmények 409
16. Létszámalakulás 410-411
17. Munkabérek alakulása 412-413
18. Bérszínvonal és személyi jövedelem alakulása 414
19. Fizikaiak kieső műszakjai 415
20. Fizikaiak munkaerőforgalma 415
21. Műszakfelhasználás és műszakarányok (Bakonyi- és Fejér megyei V. adatai) 416
22. Vízemelés és külfejtési letakarás alakulása 417
23. Vállalati tevékenység jellemző adatai 418-423
24. Termelési költség, árbevétel és értékesítési eredmény 424
25. Bauxit átlagár alakulása 425
26. Bauxit önköltség alakulása 425
27. Bauxit önköltségének alakulása vállalatonként 426-427
28. Műszaki fejlesztés alakulása 428
29. Állóeszközállomány 1985. évben 429
30. Fejlesztési felhasználás 430
31. Szociálpolitikai célú ráfordítások 431
32. Balesetek alakulása 432
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Bányászati évkönyv 1985 Bányászati évkönyv 1985

A kötés megtört.

Állapot: Közepes
3.980 Ft
3.180 ,-Ft 20
16 pont kapható
Kosárba