A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Névtani Értesítő 25.

Az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközösségének időszakos kiadványa

Tartalom

KÖSZÖNTŐ
Hajdú Mihály: Ördög Ferenc 70 éves 7
HELYNEVEK
Benkő Loránd: Megjegyzések a Petlend helynevek történetéhez 13
Hoffmann István: Helynévgyűjtés és tudományos kutatás 17
Juhász Dezső: Hetes és Hetis 22
Zelliger Erzsébet: Egy lehetséges névtani vizsgálat vázlata 29
Lévai Béla: Zelemér 32
Kováts Dániel: Sátoraljaújhely nevének változatairól 34
BURA László: Szatmárnémeti neve, névelemeinek tanúságai 36
Dóra Zoltán: Félnémet, félnémedi 40
Ábrahám Imre: Seregszemlék után. Észrevételek az Árpád-kori Győr vármegye
néhány földrajzi nevének etimológiájához 44
N. Császi Ildikó: Zoboralja településneveinek vizsgálata 52
Sebestyén Zsolt: Beregvidéki helységnevek 58
N. Fodor János: Tiszamogyorós külterületi helynevei 63
Cs. Nagy Lajos: Tordatúr morfematikai szerkesztésű helyneveinek vizsgálata 70
Bíró Ferenc: Családnevek Köröstarcsa helyneveiben 74
Szabó József: Hagyományőrzés Veszprém földrajzi neveiben 78
Király Lajos: Miről vallanak a porrogszentkirályi földrajzi nevek? 81
Erdélyi Erzsébet: Térképek költészete 86
Tóth Valéria: A Zala vízgyűjtőjének régi folyóvíznevei 89
Unti Mária: A bősi vízi erőmű hatása a Csallóköz földrajzi neveire 94
Vincze László: A közterületi nevek kialakulási folyamata a latin majd a nemzeti nyelvű (német) írásos források tükrében 96
Farkas Ferenc: A névbokrosítás néhány jellemzője a Tápióságban 99
Balogh Lajos: A földrajzi nevek helyesírásáról 102
Kovács Erzsébet: Névismeret, névhasználat - egy helynévgyűjtés tapasztalatai a Zsámbéki-medencében 106
SZEMÉLYNEVEK
Fröhlich Ida: Tüpologikus nevek és ragadványnevek a qumrámi közösség irodalmában 109
Fercsik Erzsébet: A nők hivatalos megnevezése a XVII-XVIII. századi
boszorkányperek okirataiban, vagyis az ördöghi inczelkedesbül büös, bajos eördöngös Aszszoniok neveirül 115
B. Gergely Piroska: A XVII-XVIII. századi iskolai nevekről és utóéletükről 122
Mizser Lajos: Három beregi falu családnevei 128
Varga Józsefné: Zalaiak a Rábaközben 134
Vörös Ferenc: Felvidéki családnevek onomatodialektológiai vallomása 143
Kecskés Judit: Miskolci családnév-változások a XIX. század izraelita anyakönyveiben 147
Farkas Tamás: Név és névváltoztatás - vicc és valóság 153
Udvari István: Bács vármegyei szerb és horvát községek elöljáróinak keresztnevei
a tereziánus úrbérrendezés idején 160
FÜLÖP LÁSZLÓ: Keresztnevek földrajzi vonatkozásai (Felsőszölnök 1750-1800) 167
Koi Balázs: Több keresztnév adása Tiszabezdéden (1766-2000) 171
Barkóczy László - Fülöp László: Női keresztnevek férfiaknál 178
Raátz Judit: Acél vagy Zserald? Az újonnan anyakönyvezhető
férfineveinkről 181
Gasparics Gyula: Férfinevek előfordulásának vizsgálata a 2000. évben kiadott, egyénileg kiválasztott és egyedi rendszámokban 185
Baukó János: Ragadványnév-vizsgálatok a nyitrai Konstantin Egyetemen 188
Németh Renáta: A nick a társkereső klubokban 195
EGYÉB NÉVTANI KÉRDÉSEK
Kiss Jenő: Új magyar csemegeszőlőfajták elnevezéseiről 207
B. Thész Dóra: A római birodalom légióinak 209
Varga Mária: Új patikaneveink 214
Bölcskei Andrea: Gyógyszertárneveink ma 218
Laczkó Krisztina: „Macskanevek - miért ne?" Gondolatok egy körvonalazódó kutatás kapcsán 224
Szathmári István: Macskanevek egy kisiskolás leány szépirodalmi igényű írásaiban 234
Takács Edit: Írói névadás Karinthy Frigyes kötéltánc című regényében 236
Slíz Mariann: A 19-20. század fordulójáról származó mezőtúri bűnügyi
ponyvák címadási sajátosságai 243
T. somogyi Magda: Névtan és alaktan 251
SZEMLE
Baski Imre: Megjelenés előtt az Onomasticon Turcicum, az első török személy névtár, Rásonyi László gyűjteménye 259
Vitányi Borbála: A tudományért tették. Az Akadémiai Könyvtár legújabb névtani szerzeménye 264
Gerstner Károly: Egy mutatóról két versben 266
Hegedűs Attila: Kereső és mutató 273
BIBLIOGRÁFIA
Ördög Ferenc tudományos tevékenysége 277
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem