A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

História 1988/1-6.

A Magyar Történelmi Társulat folyóirata/X. évfolyam 1-6. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Részlet az 1. számból:

Keleti társadalmakban az "írástudó" megbecsülése, sőt méltósága - elsősorban az írások bonyolultsága miatt - sokkal magasabb fokon állt és áll a mai napig, mint Európában.... Tovább

Tartalom

1. szám
Glatz Ferenc: A bürokrácia2
Kákosy László: Az egyiptomi államigazgatás3
Palovics Lajos: Államszervezet Mohács előtt7
Hajnal István: Az újkori nagybirtok magánbürokráciája10
Hegyi Klára: Egy katonaállam bürokráciái12
Vörös Károly: A feudális vármegye bürokráciája14
Hellner Zoltán: Modern államszervezet, köztisztviselők16
Vörös Károly: Az ügy útja18
Erényi Tibor: Szakszervezeti bürokrácia20
Pető Iván: Gazdasági bürokrácia Magyarországon 1945 után23
G. Vass István: Ami csak vágy maradt26
T. Varga György: Pártapparátus Magyarországon 1948 után28
Tisztelt Szerkesztőség!
Még mindig a Horthy-legenda32
Borus József: Horthy István lezuhanása - tények és legendák32
Réti György: Az olasz követ Horthy István haláláról33
Dokumentumok - A kormányzóhelyettes özvegyének 1978 májusában kelt levele33
Zuna Edgár volt m. kir. rep. hadnagy nyilatkozata34
Franz Braun visszaemlékezése35
Frank Tibor: Horthy István utolsó fényképe35
2-3. szám
Juhász Gyula: Magyarország és az európai rend3
Pók Attila: A nemzetközi élet krónikája, 1920-19383
A Népszövetség6
Ormos Mária: Franciaország és Európa, 1917-19409
Incze Miklós: Gazdasági problémák és a jóvátétel13
Palotás Emil: A legyőzött ellenáll15
Kis Aladár: Olaszország külpolitikája, 1918-194018
Harsányi Iván: "Viva Franco!"20
Diószegi István: Fehér foltok, homályos pontok22
Sipos Péter - Szűcs László: Orosz orientáció 1920 után? Jungerthy-Arnóthy Mihály feljegyzései25
Jeszenszky Géza: Brit biztonság és európai béke27
Szerdahelyi G. István: Az USA és Európa, 1917-193830
Tokody Gyula: Teljesítési poiltika és revízió32
Stier Miklós: Nemzetébresztés - nemzetvesztés36
Vargyadi Gyula: Tervek és rögtönzések38
Pótó János: Revíziós emlékművek40
Glatz Ferenc: A diplomácia a történelem mérlegén43
Közös dolgaink
Fülöp Mihály: Erdély sorsa, 194644
Évforduló
Sipos Péter: Mónus Illés47
Figyelő
Forradalomról - új szempontok50
Tisztelt Szerkesztőség!
Hermann Róbert: Minisztertanács, Arad, 1849. augusztus 10.52
Ságvári Ágnes: A főváros "államosítása"54
Szekeres József: Nezvál Ferenc visszaemlékezése 56
Olvasói Levelek
Műhely
Egyháztörténeti konferenciák, 1985-198860
Erdei Hajnalka - Marton Péter: Élet a Zsidógimnáziumban61
Glatz Ferenc: Felekezet és társadalom63
Schmidt Mária: Közöny, szeretetlenség, gyűlölet?65
4. szám
Évforduló
Kristó Gyula: Az egyház- és államszervezet Szent István korában3
Váczy Péter: Első királyunk koronája6
Szántó Konrád: A Szent Jobb tisztelete a középkorban7
Bán Péter: Szent István kultusza Portugáliában9
Gergely Jenő: Ötven esztendővel ezelőtt. A Szent Jobb országlátása 1938-ban11
Györffy György: Szent István történeti kutatásunkban14
Demeter Zsuzsanna: Szent István és malátakávé15
Műhely
Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája. II. rész. A második világháború17
Poszter Melléklet
Vajay Szabolcs: Szent István Európája
Globus
Berend Nóra: Japán: az elzárkózás útja19
Szerdahelyi G. István: Japán: a nagyhatalommá válás útja21
Közös dolgaink
Balogh Sándor: A moldvai csángók24
Benda Kálmán: A moldvai csángók a 16-17. században24
Balogh Júlia: Észak-Erdély, 1940-194427
Műhely
L. Nagy Zsuzsa: A Demokratikus Polgári Szövetség29
Évforduló
Glatz Ferenc: Párt és politika, 1948. Beszédvázlat, 1988. június 12.32
5. szám
B. Gál Edit: A céhek és az érdekképviselet3
Surányi Róbert: A brit szakszervezetek5
Gunst Péter: Paraszti érdekképviselet8
Vörös Károly: Ipartestületek, kamarák a két háború között12
Gergely Jenő: Hivatásrendiség Magyarországon16
Vonyó József: Diktatúra és érdekképviselet19
Sipos Péter: Szakszervezetek a polgári Magyarországon22
Lexikon
Stefány Judit: Törvények és rendeletek az érdekképviseletről, 1868-19448
Figyelő
Vas Zoltán: Cenzúrázott levelek, levél a cenzúráról, 1944. 197426
Műhely
R. L. Braham: A magyar Holocaust29
Tisztelt Szerkesztőség!
Glatz Ferenc: Hitleri Németország, sztálini Szovjetunió. 1939. augusztus-szeptember30
Farkas Ferenc: A Pravda a megnemtámadási szerződés előtt és után. 30
Borus József: Ribbentrop Moszkvában31
Sipos Péter: A demokrácia zárójelbe került...33
Borszéky György: Harc a köztársaságért35
6. szám
Glatz Ferenc: Megválaszolatlan kérdések3
Gerő Ernő rádióbeszéde. 1956. október 23.4
Izsák Lajos: KDNP, MFP, DNP5
Molnár János: Nemzeti Tanácsok programjai 1956. október8
Kádár János rádióbeszéde, 1956. november 1.10
Gergely Jenő: Mindszenty József, 1956. november 3.12
Vida István: Bibó István kibontakozási tervezete. 1956. november 6.16
Antall József - Göncz Árpád - Vörös Vince: Független Kisgazdapárt. 1956. november 16.17
Lexikon
Stefány Judit: Törvények és rendeletek az érdekképviseletekről. II. rész20
Figyelő
Kajári Erzsébet: A Szakszervezeti Tanács 1945-ben20
Sipor Péter: Szakszervezetek a felszabadulás után23
Németh József: Értelmiség és érdekvédelem26
Jeszenszky Géza: A csallóközi magyar-szlovák határ története28
Műhely
Erényi Tibor: Egy történelemkönyv sikere30
Bartha Antal: Földnek és égnek vannak titkai...32
Esti Béla: Állandó kiállítás a KMP történetéről34
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
História 1988/1-6. História 1988/1-6. História 1988/1-6.
Állapot:
1.700 Ft
850 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
História 1988/1-6. História 1988/1-6. História 1988/1-6. História 1988/1-6. História 1988/1-6.

A számok borítói kissé kopottak.

Állapot:
1.700 ,-Ft
26 pont kapható
Kosárba