A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

História 1988-1989.

A Magyar Történelmi Társulat folyóirata - X. évfolyam 1-6. szám, XI. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1988. X. évfolyam 1. szám
Glatz Ferenc: A bürokrácia2
Kákosy László: Az egyiptomi államigazgatás3
Palovics Lajos: Államszervezet Mohács előtt7
Hajnal István: Az újkori nagybirtok magánbürokráciája10
Hegyi Klára: Egy katonaállam bürokráciái12
Vörös Károly: A feudális vármegye bürokráciája14
Hellner Zoltán: Modern államszervezet, köztisztviselők16
Vörös Károly: Az ügy útja18
Erényi Tibor: Szakszervezeti bürokrácia20
Pető Iván: Gazdasági bürokrácia Magyarországon 1945 után23
G. Vass István: Ami csak vágy maradt26
T. Varga György: Pártapparátus Magyarországon 1948 után28
Tisztelt Szerkesztőség!
Még mindig a Horthy-legenda32
Borus József: Horthy István lezuhanása - tények és legendák32
Réti György: Az olasz követ Horthy István haláláról33
Dokumentumok - A kormányzóhelyettes özvegyének 1978 májusában kelt levele33
Zuna Edgár volt m. kir. rep. hadnagy nyilatkozata34
Franz Braun visszaemlékezése35
Frank Tibor: Horthy István utolsó fényképe35
2-3. szám
Juhász Gyula: Magyarország és az európai rend3
Pók Attila: A nemzetközi élet krónikája, 1920-19383
A Népszövetség6
Ormos Mária: Franciaország és Európa, 1917-19409
Incze Miklós: Gazdasági problémák és a jóvátétel13
Palotás Emil: A legyőzött ellenáll15
Kis Aladár: Olaszország külpolitikája, 1918-194018
Harsányi Iván: "Viva Franco!"20
Diószegi István: Fehér foltok, homályos pontok22
Sipos Péter - Szűcs László: Orosz orientáció 1920 után? Jungerthy-Arnóthy Mihály feljegyzései25
Jeszenszky Géza: Brit biztonság és európai béke27
Szerdahelyi G. István: Az USA és Európa, 1917-193830
Tokody Gyula: Teljesítési poiltika és revízió32
Stier Miklós: Nemzetébresztés - nemzetvesztés36
Vargyadi Gyula: Tervek és rögtönzések38
Pótó János: Revíziós emlékművek40
Glatz Ferenc: A diplomácia a történelem mérlegén43
Közös dolgaink
Fülöp Mihály: Erdély sorsa, 194644
Évforduló
Sipos Péter: Mónus Illés47
Figyelő
Forradalomról - új szempontok50
Tisztelt Szerkesztőség!
Hermann Róbert: Minisztertanács, Arad, 1849. augusztus 10.52
Ságvári Ágnes: A főváros "államosítása"54
Szekeres József: Nezvál Ferenc visszaemlékezése 56
Olvasói Levelek
Műhely
Egyháztörténeti konferenciák, 1985-198860
Erdei Hajnalka - Marton Péter: Élet a Zsidógimnáziumban61
Glatz Ferenc: Felekezet és társadalom63
Schmidt Mária: Közöny, szeretetlenség, gyűlölet?65
4. szám
Évforduló
Kristó Gyula: Az egyház- és államszervezet Szent István korában3
Váczy Péter: Első királyunk koronája6
Szántó Konrád: A Szent Jobb tisztelete a középkorban7
Bán Péter: Szent István kultusza Portugáliában9
Gergely Jenő: Ötven esztendővel ezelőtt. A Szent Jobb országlátása 1938-ban11
Györffy György: Szent István történeti kutatásunkban14
Demeter Zsuzsanna: Szent István és malátakávé15
Műhely
Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája. II. rész. A második világháború17
Poszter Melléklet
Vajay Szabolcs: Szent István Európája
Globus
Berend Nóra: Japán: az elzárkózás útja19
Szerdahelyi G. István: Japán: a nagyhatalommá válás útja21
Közös dolgaink
Balogh Sándor: A moldvai csángók24
Benda Kálmán: A moldvai csángók a 16-17. században24
Balogh Júlia: Észak-Erdély, 1940-194427
Műhely
L. Nagy Zsuzsa: A Demokratikus Polgári Szövetség29
Évforduló
Glatz Ferenc: Párt és politika, 1948. Beszédvázlat, 1988. június 12.32
5. szám
B. Gál Edit: A céhek és az érdekképviselet3
Surányi Róbert: A brit szakszervezetek5
Gunst Péter: Paraszti érdekképviselet8
Vörös Károly: Ipartestületek, kamarák a két háború között12
Gergely Jenő: Hivatásrendiség Magyarországon16
Vonyó József: Diktatúra és érdekképviselet19
Sipos Péter: Szakszervezetek a polgári Magyarországon22
Lexikon
Stefány Judit: Törvények és rendeletek az érdekképviseletről, 1868-19448
Figyelő
Vas Zoltán: Cenzúrázott levelek, levél a cenzúráról, 1944. 197426
Műhely
R. L. Braham: A magyar Holocaust29
Tisztelt Szerkesztőség!
Glatz Ferenc: Hitleri Németország, sztálini Szovjetunió. 1939. augusztus-szeptember30
Farkas Ferenc: A Pravda a megnemtámadási szerződés előtt és után. 30
Borus József: Ribbentrop Moszkvában31
Sipos Péter: A demokrácia zárójelbe került...33
Borszéky György: Harc a köztársaságért35
6. szám
Glatz Ferenc: Megválaszolatlan kérdések3
Gerő Ernő rádióbeszéde. 1956. október 23.4
Izsák Lajos: KDNP, MFP, DNP5
Molnár János: Nemzeti Tanácsok programjai 1956. október8
Kádár János rádióbeszéde, 1956. november 1.10
Gergely Jenő: Mindszenty József, 1956. november 3.12
Vida István: Bibó István kibontakozási tervezete. 1956. november 6.16
Antall József - Göncz Árpád - Vörös Vince: Független Kisgazdapárt. 1956. november 16.17
Lexikon
Stefány Judit: Törvények és rendeletek az érdekképviseletekről. II. rész20
Figyelő
Kajári Erzsébet: A Szakszervezeti Tanács 1945-ben20
Sipor Péter: Szakszervezetek a felszabadulás után23
Németh József: Értelmiség és érdekvédelem26
Jeszenszky Géza: A csallóközi magyar-szlovák határ története28
Műhely
Erényi Tibor: Egy történelemkönyv sikere30
Bartha Antal: Földnek és égnek vannak titkai...32
Esti Béla: Állandó kiállítás a KMP történetéről34
1989. XI. évfolyam 1-2. szám
Kákosy László: A fáraó és a zsilipek3
Kertész István: Hadvezér a törvény előtt5
Lőrincz Barnabás: A római "átalakítás" atyja6
Engel Pál: A király hűséges támasza8
Barta Gábor: Illúzió: a méltányos hódító10
Szakály Ferenc: Egy parasztpolgár harcai a török ellen12
Péter Katalin: A "kényszer" felismerője15
Zimányi Vera: Tiszttartó a 17. században17
Varga J. János: A nemzet elnyomója vagy a nép felemelője20
Poór János: Szoknyás zsarnok vagy művelt nagyasszony23
Gunst Péter: A bankalapító25
Lackó Mihály: "Aki tövis közt bolyongott"28
Kosáry Domokos: Egy magyar mérnök a 19. században31
Szent-Iványi István: "A becsület és a munka embere volt"33
Glatz Ferenc: Egyéniség és társadalom34
Gergely András: Egy polgár a századfordulón37
Mucsi Ferenc: Értelmiségi a munkásmozgalomban40
Gergely Jenő: Az egyház korszerűsítője42
Gadanecz Béla: A Rákosi-kultusz első kommunista áldozata44
Kardos József: Politikus, történész, publicista46
Romsics Ignác: Miniszterelnök - emberközelből49
Vida István: A parasztpolitikus hányattatásai52
Műhely
Stark Tamás: A magyar zsidóság vesztesége54
Újrakezdés
Izsák Lajos: MEFESZ, MÉFB, MNB, MFIP57
Rainer M. János: Pártok és irodalom58
Burillák Attila: Mindszenty kiszabadulása60
Ravasz Károly: Szociáldemokrata kibontakozási terv61
Figyelő
Törvénysértés nélkül
Szenirmay László: "Mindenki gyanús nekem, aki él"63
Rátki András: Az emberi méltóság sérelmére64
Balogh Sándor: Anyagi és erkölcsi rehabilitációval...65
Glatz Ferenc: Törvénysértők65
Tisztelt Szerkesztőség!
Redő Ferenc: Emlékek a Sztálin-szobor születéséről66
Pótó János: Kinek higgyek?67
Poszter melléklet
Dömötörfi Tibor: Magyar államcímer
3. szám
Glatz Ferenc: Temetés, újratemetés2
Kralovánszky Alán: Szent István király temetése3
Engel Pál: Temetkezések a székesfehérvári bazilikában5
E. Kovács Péter: Mátyás temetése7
Barta Gábor: Meghalt a király, éljen a király9
Fodor Pál: A török hódítók és a királysírok11
Szabó Péter: Főúri végtisztesség a 17. században12
Bánkuti Imre: Rákóczi két temetése14
Katona Tamás: Batthyány és az aradi vértanúk temetése16
Katona Tamás: Kossuth temetése19
Sipos Péter: Gyászszertartás Budapesten 1956. október 6-án22
Rajk László temetése (összeállította: Hellner Zoltán)24
Figyelő
Kun Béla: Csonka Bereg26
Újrakezdés
Ólmosi Zoltán: A Petőfi Kör 1956 nyaráig28
Simon Péter: Javaslat az MDP Pártfőiskoláján31
Arrabona Júlia: 1956-os napló32
4-5. szám
Luft Ulrich: Öröm és élet az ókori Egyiptomban3
Szakály Ferenc: "Jámbor keresztyén áros népek"4
Kapronczay Károly: Lengyel professzor Magyarországon6
Kisteleki László: A "hideg napok" résztvevője7
Lipcsey Ildikó: Szovjet katonai közigazgatás Észak-Erdélyben10
Standeisky Éva: Az értelmiség Magyarországon 1945 után12
Sipos Péter: Szakszervezet, 195614
Pető Iván: Népgazdasági érdek16
Gellért Kis Gábor: Tervgazdálkodás, bürokrácia, elvi szilárdság17
Juhász Lajos: Sztálin halála után19
Horváth M. Ferenc: Egy gimnázium hétköznapjaiból 1948-5621
Figyelő
Vadas Ferenc: Rendezzünk-e?22
Újrakezdés
1. A kormány és a párt vezető szerveinek dokumentumaiból 1956 október 23. - november 4.25
Glatz Ferenc: A történelem védelmében26
Krónika, 1956. október 23. - november 4. (Összeállította: Rainer M. János)28
2. Az MSZMP Intéző Bizottsága a Jugoszláv Követségen 1956. november 5. - november 22.53
3. Magyarország-Jugoszlávia-Szovjetunió 1956. november 22. - 1957. január 9.57
Varga László: Tito dilemmája65
Gyarapodó közgyűjteményeink
Rácskay Jenő: Pénzek, bankok, értékpapírok67
6. szám
Glatz Ferenc: Emigráció és nemzeti történelem2
Hegyi Dolores: Görög emigránsok a perzsa birodalomban3
Kertész István: Az emigráns Hannibál4
Zachar József: Bercsényi emigrációja6
Műhely
Szabad György: Kossuth Európa egységéről8
Litván György: Irányzatok és viták a bécsi magyar emigrációban12
Borsányi György: A moszkvai emigráció15
Strassenreiter Erzsébet: A szociáldemokrata emigráció18
Czigány Lóránt: Szabó Zoltán az emigrációban20
Tóth Pál Péter: Önvád és remény22
Az amerikai külügyminisztérium a nyugati magyar emigrációról (Közzéteszi: Vida István)24
Újrakezdés
Varga László: Nagy Imre27
Sipos Péter: Nagy Imre ideológiai-politikai gondolatvilágáról28
Kibontakozás keresése a magyar politikában (Közzéteszi: Vörös Vince-Vida István)31
Figyelő
L. Nagy Zsuzsa: Bonyodalom egy budapesti szobor körül34
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem