A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tudásból várat...

Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben/Magyar Tudományos Akadémia Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottság Tudásmenedzsment Albizottság II. számú gyűjteményes kötete 2009-2011

Fülszöveg

Mindig ünnep új könyvet kézbe venni, s ez különösen igaz az olyan szakkönyvek esetében, amelynek létrejöttéhez kiváló szerzők nagy közössége járult hozzá. Olvasva az MTA VSZB Tudásmenedzsment Albizottság konferenciáinak anyagaiból született második gyűjteményes kötet tanulmányait egyértelműen megállapítható, hogy a hazai tudásmenedzsment kutatás felnőttkorba lépett. A hazai műhelyek projektjeinek és eredményeinek e keresztmetszete alapján kirajzolódó körkép mutatja, hogy a kutatási témáknak az egyén szintjétől a vállalati és non-profit szervezetekig, a tacit tudástól a tudásközösségekig. Hamvas és Polányi nézőpontjától a tudástőke közgazdasági megközelítéséig terjedő széles skálája valamint a munkák színvonala megállja a helyét nemzetközi összehasonlításban is. Biztos vagyok benne, hogy e kötetet épp ezért haszonnal forgathatják majd a tudás világával foglalkozók, tanárok, diákok és vállalatvezetők egyaránt.

Tartalom

Z. KARVALICS LÁSZLÓ: ELŐSZÓ ..........................7
BALOGH ANIKÓ: AZ INTÉZMÉNYI TUDÁSMENEDZSMENT
TÁMOGATÁSA E-LEARNING ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL...........................9
BARACSKAI ZOLTÁN - VELENCEI JOLÁN: AMIKOR A CSÁSZÁR
HARMADSZOR ÁSÍTOTT...................................................................................16
BENCSIK ANDREA: ETIKAI ÚTVESZTŐ A TUDÁSMENEDZSMENT
RENDSZER TUDÁSSZERZÉS - ÁTADÁS FÁZISÁBAN...................................21
BENCSIK ANDREA - SÓLYOM ANDREA: A MUNKAVÁLLALÓVAL
EGYÜTT A TACIT TUDÁS IS NYUGDÍJBA VONUL?.......................................36
BODA GYÖRGY - VIRÁG IMRE: A VÁLLALAT ÚJRADEFINIÁLÁSA A
TUDÁSKORSZAKBAN.........................................................................................48
DOBRAI KATALIN - FARKAS FERENC - KAROLINY MÁRTONNÉ - POÓR JÓZSEF: TUDÁSMENEDZSMENT NEMZETKÖZI VÁLLALATOK
MAGYARORSZÁGI LEÁNYVÁLLALATAINÁL EGY 2010-ES EMPIRIKUS
VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN.....................................................................................61
FARKAS FERENC - DOBRAI KATALIN: NONPROFIT SZERVEZETEK
TUDÁSMENEDZSELÉSI SAJÁTOSSÁGAI........................................................74
FELLNER ÁKOS: SCIENTIA SACRA: HAMVAS BÉLA ÉS POLÁNYI MIHÁLY
TUDÁSFILOZÓFIÁJA...........................................................................................87
HARDICSAY PÉTER: TACIT TUDÁS A SAKK-ÁLLÁSMEGÍTÉLÉSBEN -
EREDMÉNY (SIKER) = SAKK X INTUÍCIÓ2.....................................................97
KAPITÁNY JÓZSEF: A TUDÁSMENEDZSMENT HIGIÉNÉS TÉNYEZŐI...................115
KENDE GYÖRGY - SERES GYÖRGY - FÓRIKA KRISZTINA - MISKOLCZI ILDIKÓ: A HADITECHNIKÁTÓL AZ OKTATÁSTECHNIKÁIG...................125
KISS FERENC: TUDÁSKÖZÖSSÉG - A HAGYOMÁNYŐRZÉS LEGŐSIBB ÉS
LEGKORSZERŰBB FORMÁJA.........................136
KÖ ANDREA: TUDASKODIFIKÁCIÓ A GYAKORLATBAN - EGY
ONTOLÓGIA ALAPÚ E-LEARNING RENDSZER ALKALMAZÁSÁNAK
TAPASZTALATAI..............................................................142
LŐRE VENDEL: MIT ÉR A TUDÁS? - A TUDÁSTŐKE
ÉRTÉKÉRVÉNYESÜLÉSI MODELLJE.............................................................155
MARCZELLNÉ SZILÁGYI ESZTER: ÉRZELMI INTELLIGENCIA ÉS
TUDÁSMENEDZSMENT....................................................................................167
MÓRICZNÉ ZVORNIK CSILLA - GYULAY TIBOR - NOSZKAY ERZSÉBET:
A TUDÁSKULTÚRA ÉS A TUDÁSMEGOSZTÁS INNOVATÍV FEJLESZTÉSE A
MAGYAR TELEVÍZIÓ ZRT.-NÉL......................................................................176
NÉMETH ERZSÉBET - SZABÓ GÁBOR: A TV-NÉZÉS HOSSZA, AZ
INTERNET ELÉRÉS ÉS A TÁRSAS TÁMOGATÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI.........187
NOSZKAY ERZSÉBET: ÉRTÉKTEREMTŐ TUDÁSKÖZÖSSÉGEK... A TM
RENDSZEREK ÉS TUDÁSKÖZÖSSÉGEK KIÉPÍTÉSÉNEK NÉHÁNY, A
GYAKORLATBAN BEVÁLT MÓDSZERE, MEGOLDÁSA.............................198
SERES GYÖRGY - FÓRIKA KRISZTINA - MISKOLCZI ILDIKÓ - LENGYEL PIROSKA - GERŐ PÉTER: EGY ONLINE (HÁLÓZATI) KLUB E-LEARNING
KUTATÓ-TANÁROK RÉSZÉRE - AVAGY: EGY RENDSZERGAZDÁTLAN GALAXIS......212
STOCKER MIKLÓS: TUDÁSSZERVEZETEK ÉRTÉKTEREMTÉSÉNEK ANOMÁLIÁI.........221
SZABÓ LAJOS - CSEPREGI ANIKÓ: VÁLSÁGKEZELÉS - KULTÚRAVÁLTÁS
- TUDÁSMEGOSZTÁS: TUDATOSAN ALAKÍTOTT FOLYAMATOK?.........233
SZALAI PIROSKA: RENDSZERES EDZÉS - HOGYAN NÖVELHETŐ
TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZÖKKEL A FOGLALKOZTATÁS?............245
SZATMÁRINÉ DR.BALOGH MÁRIA: A TUDÁSMENEDZSMENT KOMPLEX
MEGKÖZELÍTÉSÉNEK ALKALMAZÁSA ......................................................256
T. DÉNES TAMÁS: A TACIT TUDÁS STRUKTURÁLIS DEFINÍCIÓJA ....................271
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tudásból várat... Tudásból várat... Tudásból várat...

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.840 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba