799.110

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Elektronikai műszerész szakmai ismeret II-III.

Szakmunkásképző iskolák számára

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 529 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 36021/II-III. Fekete-fehér ábrákkal.

Tartalom

Erősítő alapkapcsolások3
A feszültésgerősítés kiszámítása5
A bemenő- és kimenőimpedanciák8
Impulzustechnika14
Bevezetés14
Az impulzus fogalma14
Az impulzustechnika leggyakoribb hullámformái15
Az impulzusok műszaki jellemzése16
Az impulzusok matematikai jellemzése19
Nemszinuszos feszültségek és áramok keletkezésének okai27
Lineáris impulzustechnikai áramkörök28
Lineáris passzív áramkörök impulzusátviteli tulajdonságai29
Lineáris hálózatok impulzusformáló tulajdonságai55
Kapcsoló jellegű impulzustechnikai ármakörök57
Diódák, elektroncsövek és tranzisztorok mint elektronikus kapcsolók59
Nemlineáris impulzusformálás70
Négyszögimpulzusok előállítása82
Fürészfeszültségek előállítása115
Amplitudókomparálás126
Impulzuskésleltetés126
Digitális technika129
A digitális technika alapfogalmak129
Az információ fogalma130
A tizes és a kettes számrendszer130
Kódolt rendszerek131
Logikai áramkörök133
A logikai elemek alapelve133
Diódás logikai áramkörök137
Tranzisztoros logikai áramkörök138
Egyéb digitális áramkörök141
Tároló áramkörök141
Számláló áramkörök143
Segédáramkörök144
A digitális technika alkalmazása145
A digitális technika előnye145
A digitális áramkörök szerkezeti kialakítása146
Digitális irányító berendezések147
Digitális elektronikus számítógépek149
Digitális műszerek151
A digitális műszerek kijelzői152
Az elektronikus feszültségmérők156
Elektronikus feszültségmérők jellemzői156
Egyenfeszültség mérése159
Hídkapcsolású feszültségmérők159
Vivőfrekvenciás egyenfeszültség-mérők167
Váltakozó feszültség mérése168
A váltakozó feszültség jellemzői169
Egyenirányító kapcsolások170
Diódás feszültségmérők175
Erősítős rendszerű feszültségmérők179
Szelektív feszültségmérők183
Az elektronikus feszültségmérők alkalmazása
Elektronikus feszültségmérők csoportosítása187
Univerzális feszültségmérők189
Digitális feszültségmérők191
Az analóg és a digitális mérés összehasonlítása191
Kompenzátor rendszerű digitális feszültségmérők192
Feszültség-idő átalakítós digitális feszültségmérők193
A digitális feszültségmérők jellemzői195
Torzításmérők197
A rádió műsorszórás általános alapjai203
Hullámterjedés, antennák203
A rádióhullámok felosztása204
Az elektromágneses hullámok terjedése205
A hullámterjedés zavarai208
Adó- és vevőantennák210
Modulációs rendszerek
Amplitudó moduláció
Frekvencia moduláció
Adó és vevő tömbvázlatok
AM rádió vevőkészülékek
Rendszertechnikai kérdések
Audion kapcsolású vevőkészülékek
Visszacsatolt audionkapcsolású vevőkészülékek
Egyenes vevőkészülék
Szuperheterodin vevőkészülék
Keverők
Heptódás keverő kapcsolás
Keverőfokozat erősítése, keverőmeredekség
Együttfutási problémák
Demodulátorok
Soros diódás demodulátorok
Párhuzamos diódás demodulátorok
Rácsegyenirányító (audion)
FM rádió vevőkészülék
URH technika alapjai
URH antennák és vezetékek gyakorlati kivitelezése
URH ellenállások
URH tekercsek
URH kondenzátorok
FM vevőkészülékek rendszertechnikája
Bemenő fokozatok
Keverők és oszcillátorok
Az oszcillátorok frekvenciaállandósága
Demodulátorok
Előkiemelés, utóelnyomás
Határolás (limitálás)
Félrehangolt rezgőkörös demodulátor
Amplitudó-diszkriminátor
Fázisdiszkriminátor
Aránydetektor
AM-FM vevőkészülékek
Televíziótechnika
A televíziótechnika általános alapjai
A kép felbontása272
Váltottsoros letapogatás176
Képjel, szinkronjel, videojel277
Aszinkronjel-szétválasztás problémái279
A videojel maximális frekvenciája281
A képcső283
Az eltérítési hibából eredő geometriai képtorzulás288
Elektromos képbontó eszközök289
A kép és hangátvitel kérdései293
A szocialista országokban alkalmazott televíziós szabványok296
Renszertechnikai kérdések298
A tv-vevőkészülékek300
Vevőantenna és csatoló áramköre300
Csatornaváltó301
Középfrekvenciás erősítő303
Videodemodulátor306
Videoerősítő310
Szinkronjel-leválasztó és -szétválasztó fokozat313
Képeltérítő fokozat316
A soreltérítő fokozat317
A nagyfeszültség előállítása319
Mérőhidak322
Hídkapcsolások felépítése és felosztása322
Egyenáramú hidak323
A Wheatstone-híd323
A Thomson-híd330
Váltakozó áramú hidak332
Ellenállásmérő hidak333
Induktivitásmérő hidak334
Kapacitásmérő hidak341
Frekvenciamérő hidak346
Üzemi mérőhidak350
Kiegyenlítetlen hidak360
Ellenállásválogató híd360
Egyéb kiegyenlítetlen hidak362
Oszcilloszkópok363
Az oszcilloszkópok általános jellemzői363
Az oszcilloszkópok alkalmazási területe363
Az oszcilloszkóp működése364
Az oszcilloszkópok szerkezete366
A katódsugárcső és áramkörei366
Az elektronsugár előállítása367
Az elektronsugár eltérítése369
A katódsugárcső ármakörei, tápegysége370
Többsugaras katódsugárcsövek374
Eltérítő erősítők375
A függőleges erősítő jellemzői376
Függőleges erősítő kapcsolások377
Vízszintes eltérítő erősítők388
Feszültségosztók389
Időeltérítő áramkörök391
Eltérítés szinuszalakú jellel391
Eltérítés fűrészfeszültséggel393
Szinkronizálás395
Az időalapgenerátor üzemmódjai398
Eltérítési sebesség399
Időeltérítő kapcsolások399
Két időalap-generátoros oszcilloszkópok411
Segédáramkörök412
Függőleges eltérítés hitelesítő áramköre412
Fénymoduláció415
Időeltérítés hitelesítő áramköre416
Elektronkapcsoló áramkörök419
Frekvencia- és fázismérés424
A frekvenciamérés elve és módszerei424
Igen kis frekvenciamérés elve és módszerei424
Számláló jelfogó425
Hálózati frekvenciamérő425
Hang- és rádiófrekvenciák mérése426
Lissajous módszer426
Frekvenciamérés keveréssel427
Digitális frekvenciamérő429
Közvetlenül mutató frekvenciamérő430
Frekvenciamérés hidakkal431
Abszorbciós frekvenciamérők431
Frekvenciamérés Q-mérővel433
Aktív frekvenciamérő433
Igen nagy frekvenciák mérése434
Mérés tápvonalon434
Üvegrezonátor436
Fázismérés437
Koszinusz mérő437
Mérés oszcilloszkóppal438
Közvetlenül mutató fázisszögmérő439
A jelgenerátorok441
A jelgenerátorok általános jellemzői441
Rezgéskeltés442
RC oszcillátorok444
Fázistolós oszcillátorok444
Hídkapcsolású oszcillátorok447
LC oszcillátorok451
Kristályoszcillátorok453
Ütteséses generátorok455
Hangfrekvenciás teljesítménygenerátorok456
A hanggenerátorok általános jellemzői456
A hanggenerátorok szerkezete456
Amplitudóstabilitás459
Szignálgenerátorok460
A szignálgenerátorok általános jellemzői460
Rádiófrekvenciás szignálgenerátorok461
URH szignálgenerátorok462
Szintszabályozás464
Sugárzás465
A szignálgenerátorok kimenetének illesztése466
Osztó áramkörök468
Modulátor áramkörök469
Nem szinuszos generátorok471
A nem szinuszos generátorok jellemzői471
Négyszögesítő generátorok473
Négyszöggenerátorok475
Impulzusgenerátorok476
Vobulátorok483
A vobulátorokkal szemben támasztott követelmények486
A vobulátorok szerkezete487
A modulálójel előállítása487
A visszafutás kioltása488
Nagylöketű frekvenciamodulátorok490
Egyéb áramkörök492
A frekvenciamarkerek előállítása494
Mérések rezonanciamódszerrel497
A jósági tényező mérése497
Mérés soros rezgőkörrel497
Mérés párhuzamos rezgőkörrel500
Egyéb mérések rezonanciamódszerrel501
Induktivitásmérés502
Kapacitásmérés502
Ellenállásmérés503
Nem elektromos mennyiségek mérése505
A kis elmozdulások mérése505
Megnyúlásmérés508
Hőmérsékletmérés510
A rádióaktiv sugárzás mérése512
Nyomásmérés513
Nagy nyomások mérése513
A vákuum mérése514
Hangnyomás mérése515
Megvilágításmérés517
Az ionkoncentráció mérése518
A folyadékszint mérése520
Vezetőképesség alapján működő szintmérő520
Folyadékszintmérés kapacitással521
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Elektronikai műszerész szakmai ismeret II-III. Elektronikai műszerész szakmai ismeret II-III. Elektronikai műszerész szakmai ismeret II-III. Elektronikai műszerész szakmai ismeret II-III. Elektronikai műszerész szakmai ismeret II-III. Elektronikai műszerész szakmai ismeret II-III. Elektronikai műszerész szakmai ismeret II-III. Elektronikai műszerész szakmai ismeret II-III. Elektronikai műszerész szakmai ismeret II-III.

A gerinc javított, a borító töredezett. A borító kissé elszíneződött, a borító, a lapélek és néhány lap enyhén foltos. A címlapon tulajdonosi pecsét, néhány lapon jelölés látható.

Állapot:
2.540 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba