864.588

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Békés város néprajza

Előszó

Közismert, hogy a történeti érdeklődés általában, de különösen saját, helyi történetünk minél alaposabb megismerése iránt reneszánszát éli és soha nem látott figyelem fordul felé. Szándékosan... Tovább

Tartalom

Dankó Imre: Bevezetés Békés város néprajzához9
A békési ember és környezete
Farkas Gyula - Hunya Péter: A békési ember antropológiája17
Bevezetés17
Demográfiai adatok17
Házasságkötések18
Születések21
Halálozás29
Természetes szaporulat39
Az antropológiai adatgyűjtésről39
A Békés-környéki sírleletek40
A békési gyerekek testi fejlettsége42
A lányok szexuális érése48
A felnőtt lakosság antropológiai jellemzése52
Életkori változások67
Békési jellegyüttesek73
Képanyag80
Szabó Ferencné - Szabó István: Békés földrajzi nevei93
Bevezetés93
Földrajzi köznevek96
Békés belterületének földrajzi nevei100
A békési határ nyugati felének földrajzi nevei123
A békési határ keleti felének földrajzi nevei136
A békési helynevek tanulságai174
A felhasznált források rövidítéseinek jegyzéke175
A forrásként használt térképek176
Adatközlők177
Molnár András: Békés város történeti család- és ragadványnevei179
Békés történeti családnevei 1828-ig179
Békési történeti ragadványnevek 1845-ig233
Felhasznált irodalom251
Végh József: A békési nyelvjárás253
Bevezetés253
Jelölési kérdések254
A zárt ë-zés a békési nyelvjárásban256
A zárt ë névszókban259
Zárt ë az igékben259
Zárt ë a toldalékokban260
Egybevetés más nyelvjárások adataival261
Az -elem, -delem képzővel alkotott névszók ragozott alakja262
Az -n modális képző előtti hangállapot263
A kötőhangzó minősége relatív tövekben266
Zárt í-zés a békési nyelvjárásban268
A felső nyelvállású hosszú magánhangzók a békési nyelvjárásban269
Fontosabb adatközlőim269
A rövidítések jegyzéke270
Részletek békési beszélgetésekből270
Megszólítások, köszöntések Békésen az első és második világháború táján271
A békési ember gazdálkodása
Bencsik János: A gyűjtögető gazdálkodás módszerei277
A növények leveleinek, hajtásainak gyűjtése280
A vadvirágok és a vadon termő gyümölcsök gyűjtése281
A fűzvessző, a nád, a gyékény és a sás gyűjtése284
A gyümölcsök eltartása: aszalás és lekvárfőzés286
Az állati eredetű anyagok gyűjtése287
Adatközlők291
Irodalom291
Szilágyi Miklós: Halászat Békésen293
A halászati jogosultság295
A halászati technika hagyományos elemei302
Képanyag312
Molnár Ambrus: Adatok Békés földművelésének és állattartásának történeti néprajzához a 16-17. században317
Földművelés, gabonatermelés317
Állattenyésztés327
Márton László: A békési földművelés és állattartás leírása333
Bevezetés333
Paraszti állattartás348
A szarvasmarha tartása351
Lótartás357
Sertéstartás372
Baromfitartás376
A paraszti földművelés Békésen379
Szántás-vetés379
Aratás-szemnyerés383
Egyéb növények393
Irodalom398
Képanyag400
Boross Miklós: A békési kertkultúra és szőlőművelés425
A kert425
A szőlőről429
Gyümölcstermesztés435
Vetemények436
Kertgazdaságok437
Bolgárkertészek443
Összegzés445
Irodalom446
Képanyag449
A békési ember mindennapjai
Pusztainé Madar Ilona: A békésiek táplákozása463
Bevezetés463
Készletezés, tartósítás463
Az életek készítése470
A táplálkozás rendjéről481
Zárószó486
Irodalom487
Képanyag489
Dankó Éva: A békési teherhordás, közlekedés, szállítás néprajza505
Képanyag527
Dankó Imre: Békés iparának és kereskedelmének néprajza543
Képanyag563
Sisa Béla: Békés népi építészetének emlékei571
Képanyag600
Hentz Lajos: A békési viselet625
A parasztviselet időszaka, XVIII-XIX. század628
A parasztpolgári viselet kora, 1870-1920644
A parasztviselet modernizálódása 1920-tól napjainkig670
Képanyag675
A békési társadalom
Tárkány Szücs Ernő: Fejezetek Békés társadalomnéprajzából695
Bevezetés695
A társadalom néhány jellemzője697
Az idő707
A névadás (a keresztelő)709
A házasság713
A temetés 732
Az öröklés742
Irodalom749
Képanyag751
Pusztainé Madar Ilona: Békés társadalma és tudatvilága (Vallásos élet, hiedelemvilág)763
Bevezetés763
Társadalmi alakulatok765
Hiedelem a tudatban811
Változó világ - változó tudat835
Zárszó844
Irodalom846
Képanyag847
A békési nép művészete
Bartha Elek - Ujváry Zoltán: Népszokások Békésen855
Az emberélet fordulói856
Jeles napok, kalendáris ünnepek872
Dramatikus játékok879
Varga Gyula: A népművészet Békésen885
Bevezetés885
A lakóházak esztétikája886
Textíliák, szövés-hímzés892
Szűcsmunkák894
Famegmunkálás és díszítés897
Vesszőfonás899
Egyéb ágak900
A népművészet funkciója Békésen901
Képanyag903
Benzéné Mező Judit: Népzene és néptánc Békésen923
Bevezetés923
Éneklési alkalmak925
A daltanulás módja930
Parasztbandákról932
Dallamok936
Irodalom1013
Szövegtartalom-mutató1015
Betűrendes szövegmutató1016
Képanyag1019
Hagyományos kultúra - jelenkutatás
Dankó Imre: Békés mai népélete1027
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem