A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Útjaidon

Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára

Szerző

Kiadó: Magyar Piarista Rendtartomány-Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK-Új Ember Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Varrott keménykötés
Oldalszám: 690 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-7688-88-9
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér fotóval illusztrálva.
Kiadóra való feliratkozás

Fülszöveg

"Két hűség kötelez bennünket. Egy a szerzetesség, papság, teológia iránt, a másik egy profán szakma, a tanítás iránt. Az én életem úgy alakult, hogy előbb lettem tanár, már publikáltam - először Rónay György biztatására a Vigiliában -, amikor beléptem a rendbe. Úgy érzem, ígéretet tettem a tanáraimnak, barátaimnak, akikkel együtt tanultam, s azzal, hogy piarista lettem, ez nem változott meg. A diákjainkat is kereszténységre neveljük egyfelől, másrészt bevezetjük őket egy kultúrába, műveltségbe. Hisszük, hogy sok látszat ellenére e kettő nem kerülhet szembe egymással."
"Meggyőződésem, hogy a művészeteknek a szó nemes értelmében pedagógiai, embert formáló hatásuk van. Ez persze nem jelenti azt, hogy aki többet olvas, feltétlenül jobb ember lesz, bár azt hiszem, végeredményben mégis. Hiszek abban, hogy még a nem »épületes« irodalomnak, például Baudelaire művészetének is fontos küldetése van. A múzsátlan kereszténység pedig ugyanolyan borzasztó volna, mint a művészettől megfosztott... Tovább

Tartalom

Előszó9
Josep Maria Balcells: Három szeretet, egyetlen hivatás10
Kállay Emil: A piarista Jelenits István13
Mádl Ferenc: Köszöntő Jelenits István hetvenedik születésnapjára15
Nagy Gáspár: Nyolcsoros18
Oravecz Imre: Örömóda19
Rónay László: Jelenits István köszöntése20
Vasadi Péter: Szólj értem néhány szót, hogy átengedjenek majd a Legfőbb Szigorlaton...22
"Uram, ki lakhat sátradban? Ki tartózkodhat szent hegyeden?" (Zsolt 15,1)
Barsi Balázs: "És lészen, mint a fa, mely folyóvíz mellé plántáltatott..."27
Borián Tibor: II. Rákóczi Ferenc, az imádkozó államférfi37
Fröhlich Ida: Igaz Tanító (Egy elnevezés metaforikus hátteréhez)40
Mohay Tamás: "Anyámtól tanultam, nem a templomba" (Miatyánk-változatok Moldvából)45
Pákozdi István: Az adventi ó-antifónák58
Szabó Ferenc: Prohászka az Amor Sanctus trubadúrja (A költő és misztikus Prohászkáról)62
Thorday Attila: A zsoltárok az Egyház imádságai73
"Akkor így cselekedj, fiam, hogy megmenekülj!" (Péld 6,3)
Farkas István: Egy morzsa se vesszen kárba! (Útmutató a napi szentírásolvasáshoz)91
Hász Erzsébet: Jairus leánya97
Lukács László: A lelkipásztorkodás szakrális és spirituális alapjai117
Szegheő József: A sikeres élet titka125
Takáts Ervin: "Urunk, tégy termékennyé minket!"127
Tarjányi Zoltán: A gyóntató lelkülete (Esszészerű meditáció egy Jelenits-gondolat továbbéléséről)131
Tomcsányi Teodóra - Csáky-Pallavicini Roger: Pasztorálpszichológia, gyógyító lelkigondozás143
"Az én tanításom nem az enyém" (Jn 7,16)
Kemenes László: Őrizzük meg fiataljaink emberi méltóságát Európában165
Koltai András: Batthyány Ignác piarista hivatása168
Mészáros Gábor: A piarista nevelés190
Pázmándi György: Andreánszky Gábor, az egykori váci piarista diák195
Pomogáts Béla: Piaristák Kolozsváron201
Urbán József: Szent mindennapiságért206
Varga Zoltán: Két vers209
Várszegi Asztrik: Bencések a magyar oktatás és nevelés szolgálatában (1802-2002)210
"Mindenütt hagyjuk ott jókedvünk jeleit!" (Bölcs 2,9)
Bazsányi Sándor: A hidroglóbusz227
Endreffy Zoltán: A mennyei kutyafuttatóban232
Vikár György: Philón avagy párbeszéd az önazonosságról244
"Bárcsak oltalmat lelhetnék szárnyad árnyékában!" (Zsolt 61,5)
Beney Zsuzsa: Az elérhetetlen jelentés (Pilinszky János: Apokrif)263
Czigány Ákos: A tékozló képzelet sorsa Pilinszkynél (Az "evangéliumi esztétika" parabolája)272
Mártonffy Marcell: Szemlélődés, történelem, szolidaritás (Pilinszky esszéi és a teológiai hagyomány)291
Németh Attila: Használt művészet (Egy Pilinszky-mese és egy Kalazancius-kép "használat közben")309
"Mert harmatod a világosság harmata" (Zsolt 29,9)
Alexa Károly: Mikszáth élete és műve341
Fabiny Tibor: A Szeged szeggel és a keresztény értelmezések353
Hargittay Emil: Három Kempis-fordítás366
Horkay Hörcher Ferenc: Isteni kegyelem és nemzeti történelem (Egy rejtélyes összefüggés Ottliknál)373
Kiss Mihály: Kassa, a "városremekmű", ahogy Márai megőrizte391
Szabó László: Egy hitvallás nyomában (Elemzési szempontok Déry Tibor Szerelem című novellájához)398
Szegedy-Maszák Mihály: Az újraolvasás kényszere: Esti Kornél403
Zsávolya Zoltán: A Galgóczy-Másik417
"És elhalkul minden énekszó" (Préd 12,4)
Ritoók Zsigmond: Két latin megérkezés-költemény425
Sárközi Sándor: Vallásos ihletettségű irodalom?428
Tarbay Ede: A tanítvány435
Vizkelety András: Kép és vers: Homo viator in bivio438
"Nem látom, amikor elvonul mellettem. Járását-kelését nem is veszem észre" (Jób 9,11)
Gelencsér Gábor: Dokumentarista misztikus (Tarkovszkij és a filmidő)449
Kékesi Kun Árpád: Mérlegre tett remény (Eötvös Péter Három nővér című operájának lyoni ősbemutatójáról)458
Marosi Ernő: Művészettörténeti sejtések a Szent Imre-legenda látomás-helyéhez469
Wettstein József: Ars videotica christiana, avagy a keresztény videofilm-készítés lelkisége447
"A szívben meghányni-vetni - ez az ember dolga (Péld 16,1)
Fila Béla - Lázár Kovács Ákos: A lét értelmére vonatkozó kérdés481
Gáspár Csaba László: Lét és Isten (Filozófia és vallás)498
Maróth Miklós: Aristotelés intelmei518
Nemeshegyi Péter: Órigenész erkölcstana525
Puskás Attila: A szép és az élet értelmének kapcsolata Georg Scherer filozófiájában542
Török Endre: Mikor jön el a szabadság birodalma? (Bergyajev eszkatologikus szemlélete)(556
"Az igazság megtartja a feddhetetlenül élőt" (Péld 13,6)
Adamik Tamás: A Péter-apokalipszis paradicsomleírása563
Erdő Péter: Állam és egyház jogi kapcsolata a Mohács előtti Magyarországon569
Labancz Zsolt: Jézus halálának szentháromságos értelmezése Hans Urs von Balthasar teológiájában579
Máté-Tóth András: Szinkretizmus és kereszténység589
Nemes György: Két gondolat az igazságosság értékköréből601
Perendy László: Iustinus, a barbár platonikus621
Sulyok Elemér: A felettébb nagy igazság(osság) (A hegyi beszéd szerkesztéstörténeti háttere és értelmezési kísérletei)626
Tőzsér Endre: "Mária, leánya ten Fiadnak!" (Teológiai megjegyzések Mária alakjáról Fabrizio Costa filmje kapcsán)635
Képek Jelenits István életéből651
Jelenits-bibliográfia (Összeállította Mohay Tamás)667
A kötet szerzői687
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Útjaidon Útjaidon Útjaidon

Könyvtári könyv volt. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
1.990 Ft
1.590 ,-Ft 20
24 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Útjaidon Útjaidon Útjaidon Útjaidon

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.990 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba