A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pénzügypolitikai stratégiák a XXI. század elején

Dr. Huszti Ernő professzor tiszteletére/Prof. Dr. Huszti Ernő dsc. egyetemi tanár a pénzügyi intézményrendszer, a tudomány a felsőoktatás szolgálatában/Tiszteletkötet 75. születésnapja alkalmából

Fülszöveg

A XXI. század elején a hazai és a nemzetközi pénzügyi politika gazdasági életben betöltött szerepe felértékelődött. A közép-európai országok, így hazánk is a XX. század végén korszerűsítették, a piacgazdasági rendszer igényeihez igazították pénzügyi és bankrendszerüket. A kormányzati és a jegybanki monetáris politikák folyamatosan integrálódnak a fejlett piacgazdaságokat magukba ölelő Európai Unió pénzügyi szabályozó rendszerébe, megteremtve ezzel a világgazdaság élvonalához történő sikeres magyar felzárkózás esélyét.
A „Pénzügypolitikai stratégiák a XXI. század elején" című könyvünkben a hazai pénzügyi, tudományos- és gazdasági élet neves közgazdászai a szűkebb tudományos tevékenységük egy-egy gyöngyszemével bemutatják azokat a pénzügyi területeket, amelyek hazánkat a fejlett piacgazdaságok részévé teszik. Vázolják azokat a pénzügyi stratégiákat, amelyek az előttünk álló kihívások sikeres megoldásához szükségesek. A könyv a 75 éves Dr. Huszti Ernő professzor előtti... Tovább

Tartalom

Medgyessy Péter: Köszöntő 9
Lentner Csaba: Huszti Ernő professzor szakmai tevékenységének
és tudományos munkásságának bemutatása 11
EGYES PÉNZELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK 27
Mátyás Antal: A pénz semleges voltával kapcsolatos viták
a közgazdaságtan különböző irányzatainál 29
Bácskai Tamás: Nemzeti és nemzetközi pénz 39
Báger Gusztáv: Róbert Triffin hatása a magyar közgazdasági gondolkodásra 49
Veress József: Szubjektív látlelet a gazdaságpolitika és a globalizáció viszonyáról 55
Száz János: A vállalati tőkeállomány bővülése és a Ho-Lee-modell 65
Huszti Ernő: Gondolatok a pénzáramlások információtartalmáról 81
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK 95
Lőrincné Istvánffy Hajna: A közös monetáris politika minősítési szempontjai 97
Botos Katalin: Pénzügyek és nemzetközi versenyképesség 115
Bod Péter Ákos: A közös európai valuta értékállósága és a szabályalapú nemzeti
költségvetések mai kérdései 125
Losoncz Miklós: A maastrichti árfolyam-kritérium és Magyarország 139
Mizsák Márta: A lengyel bankközi fizetési rendszer fejlődése
és az euró bevezetésének egyes kérdései 157
Novoszáth Péter: Külföldi tőkebefektetések, transznacionális vállalatok - globális
trendek, várható tendenciák, aktuális kérdések 167
PÉNZÜGYPOLITIKA ÉS GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG 185
Petschnig Mária Zita: A magyar gazdaság az új évezred elején 187
Bélyácz Iván: A vállalati teljesítmény mérésének etikai aspektusai 209
Kovács Árpád: Töredékek a versenyképességről, a fenntartható fejlődésről és a
fenntartható jogállamról 225
Augusztinovics Mária: Elmulasztott lehetőség - nyugdíjreformok
Közép-Kelet-Európában 245
Gidai Erzsébet: Néhány gondolat a privatizációról 257
Lentner Csaba: A magyar nemzetgazdaság versenyképességének
új típusú tényezői 271
Boros Imre: A magyar rendszerváltás társadalmi-gazdasági hatékonyságának és
fogyatékosságainak egyes kérdései 297
Kovács Zoltán: Pénzügyi kérdések vezetői döntési játékban 317
Tóth József: A magyar mezőgazdasági termelés jövedelmezőségi viszonyainak
vizsgálata, különös tekintettel a támogatási rendszer alakulására 329
Pál Tibor: A környezetvédelem, valamint a pénzügyi számviteli
információs rendszer kapcsolata 353
Szintay István: Az észak-magyarországi régió vállalatainak normatív elemzése 373
Rechnitzer János: A város mint az európai területi fejlődés régi-új tényezője 397
Láczay Magdolna - Balogh Zoltán: A kistérségi pénzügyi menedzsment egyes
finanszírozási és humánerőforrás-kérdései 413
A BANKRENDSZER EGYES KÉRDÉSEI 427
Farkas István: Pénzügyi Felügyeletek működési alapja, a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletének stratégiája 429
Asztalos László György: A „világi felügyelet" avagy
a „felügyelt világ" kialakulása 443
Bozsik Sándor: A magyar bankrendszer fejlődése 2000 és 2004 között 463
Ligeti Sándor: Az iszlám bankrendszer 487
Botos János: Az első magyar bank útja a megalakulásától az államosításáig 503
Vasvári György: A bankbiztonság rendszerszemléletű megközelítése 515
Nahlik Gábor - Bátor Attila: Dr. Huszti Ernő Veszprémi Egyetemen
végzett munkásságáról 533
A tanulmánykötet szerzői 541
Huszti Ernő professzor fontosabb publikációinak jegyzéke 543
Dr. Huszti Ernő professzor kitüntetései és tudományos munkásságát méltató dokumentumok 549
Contents 575
Abstracts of studies 577
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem