A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Gabonaipari kézikönyv

Áruismeret és technológiai folyamatok

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Mezőgazdasági Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 763 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: 578 fekete-fehér ábrával illusztrálva.

Tartalom

A gabonafeldolgozás történetének rövid áttekintése - Kirsch János21
Terményraktározás21
Gabonaőrlés29
Az őrlőktől a korszerű malomig29
A malomipar hazai fejlődése41
Keveréktakarmány-gyártás49
Gabonaipari nyers- és alapanyagok - Kézdy Pál61
Kenyérgabonák61
Búza61
Rozs71
Triticale73
Hántolómalmi nyersanyagok73
Rizs73
Borsó75
Árpa75
A keveréktakarmány-gyártás nyers- és alapanyagai75
Takarmányok értékelése76
A keveréktakarmányok gyártásához felhaszált szemes termények80
Olajipari melléktermékek85
Malomipari melléktermékek89
Cukoripari melléktermékek89
Állati eredetű alapanyagok91
Szeszipari melléktermékek93
Gyorsszárított zöldtakarmány-lisztek94
Karbamid95
Takarmánykiegészítők95
Nyomelemek101
Hormonok102
Ízanyagok137
A gabonaipar késztermékei - Kézdy Pál103
A raktározási ágazat termékei103
Sörárpa103
Napraforgó104
Raktári melléktermékek105
Malmi késztermékek105
A lisztek értékelése106
A lisztek vizsgálata108
Liszttípusok111
Hántolómalmi késztermékek113
Hántolt rizs114
Hántolt borsó115
Hántolt köles116
Hántolt árpa116
A keveréktakarmány-gyártás késztermékei116
A keveréktakarmány-gyártás előnyei117
A kerveréktakarmányok értékelése117
A keveréktakarmányok felhasználása118
A keveréktakarmányok vizsgálata119
Gyártott keveréktakarmányok119
A gabonaipar jellemző műveletei - Farkas József342
A feldolgozás előtti előkészítés fontosabb műveletei124
Osztályozás124
Felülettisztítás141
Kondícionálás146
A gabona szárítása148
A gabona keverése152
A feldolgozás legfontosabb műveletei153
Aprítás153
Osztályozás175
Felületi megmunkálás189
Keverés191
Granulálás194
A keveréktakarmányok energiaszintjének növelése401
A malmi műkövek készítése - Kovács Pál403
A műkőöntéshez felhasznált anyagok, s azok minőségi jellemzői209
A műkőből készített felületek öntéséhez, megmunkálásához használt szerszámok, eszközök, berendezések213
Műkőfelületek hordozóanyagai217
A műkőöntés technológiája217
A gaboniparban alkalmazott technológiák, technológiai folyamatok - Farkas József233
A raktározási technológiák233
Gabonaátvétel, tisztítás, szárítás és betárolás233
Technológiai folyamatok a gabona tárolása közben240
A gabona kitárolásának folyamatai243
Malmi technológiák250
A kenyérgabona előkészítése őrlésre250
A tulajdonképpeni felőrlés technológiai műveletei, folyamatai263
Késztermékek keverése291
Keveréktakarmány-gyártási technológiák294
Dercés tápok és előkeverékek gyártása294
Préselt tápok gyártástechnológiái303
Keveréktakarmány-gyártó üzem technológiai folyamatábrája308
Hántolómalmi technológiák308
Rizshántolás310
Borsóhántolás313
Árpahántolás315
Raktározás, áruforgalom - Maróti Pál323
A raktározás szervezése323
A raktározás szervezésének alapelvei323
A raktárak csoportosítása rendeltetés szerint324
A raktárak üzemi követelményei327
Tárolás341
A tárolandó anyagok tulajdonságai tárolási szempontból341
Tárolási módok és előírások344
Minőségmegóvás, minőségjavítás350
Raktári kártevők elleni védekezés - Madarász István356
Áruforgalom363
Felvásárlás364
Kereskedelmi áruforgalom366
Szállításszervezés372
Minőségvizsgáló műszerek és eszközök a gabonaiparban - Klein János374
A raktározás ellenőrző műszerei és eszközei374
A felvásárlásban használt minősítőműszerek380
A malmi őrleményvizsgálat műszerei389
Rizs vizsgálatához használatos eszközök és műszerek405
Takarmányok vizsgálatához használt műszerek és eszközök406
A gabonaipar késztermékeinek ömlesztett tárolása és szállítása - Tomay Tibor413
A lisztsilók és a kapcsolódó létesítmények gazdaságos telepítésének szempontjai413
Az építési költségek megállapításának módja415
A technológiai beruházási költségek megállapításának módja415
Az üzemelési költségek megállapításának módja415
A számítások alapját képező átlagos normaidők416
Energiaköltségek416
Telepítési szempontok, értékelés416
A lisztsilók elhelyezési szempontjai417
A liszt fiziko-mechanikai tulajdonságai, a silók alakja, méretezése, a cellák szerkezetei és építési kivitelezésük418
A liszt fizikai tulajdonságainak vizsgálata420
A liszt állapotalakjai421
Oldalnyomás-fenéknyomás, nyomóütközés422
Kifolyási feltételek423
Rézsűk hatása a lefolyásra425
A cellaalakok elvi meghatározása429
A huzamos idejű tárolás befolyása430
Az ömlesztett áruk kondícionálása430
A keverés elmélete431
A lisztcellák alakja434
Silónyomások nyugalmi állapotban438
A nyomásdiagramok egymásra helyezése449
A szemcsés anyagok silónyomásainak főbb sajátosságai451
Kis befogadóképességű acélcellák451
A cellák alakja783
A lisztsilók fala456
A terelő-keresztlapos fenék szerkezete457
Felületi kiképzés458
A garat és a cella összekapcsolása458
Cellaürítők458
Cellaürítő berendezések típusai459
A levegővel folyékonyított liszt kiadagolása és szállítása461
Mechanikus ürítőrendszerek464
Módszerek az ívképződés és a liszt visszatartásának meggátlására465
Vasbeton lisztsilók szerkezeti és méretezési kérdései466
Építési kivitel468
Keveréktakarmányok ömlesztett forgalmazása. A siló és berendezéseinek kialakítása473
Az ömlesztett szállítás műszaki feltételeinek megteremtése474
Az ömlesztett keveréktakarmányok kezelése, tárolása474
A berendezések típusai481
Keveréktakarmányok szétosztályozódása483
Ömlesztett szállítás tartálykocsiban. Ürítési rendszerek. A jelentősebb szállítóberendezések főbb típusai486
A gabona szállítása486
Az ömlesztett lisztszállítással kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok489
Különböző nagyságrendű berendezések használata490
A lisztek ömlesztett szállítása a malomból a sütőüzemekbe492
A takarmányok ömlesztett szállítása494
Külföldön gyártott szállítóberendezések főbb típusai497
Új típusú célgépkocsik520
Hazai tapasztalatok a liszt ömlesztett szállítással kapcsolatban521
A várható költségkihatások elemzése522
A célgépkocsik újabb fejlesztése526
A célgépkocsik tartályainak tisztítása527
Építészet a gabonaiparban - Lukács Béláné533
Tároló- és üzemi épületek telepítési és helykiválasztási szempontjai533
A nyers- és készáru szállítási költségei533
Építőipari szempontok533
Telephelyek vízellátása534
Az energiaellátás lehetősége534
Az uralkodó szélirány és a védelem övezet megválasztása534
A raktárak építészeti megoldásai534
A raktárakkal szemben támasztott általános építészeti követelmények534
A raktárak építészeti kialakítása535
A padozatos raktárak főbb építészeti jellemzői541
Egy- és többszintes tárolóépületek előnyei és hátrányai551
Siló rendszerű tárolók552
A silók csoportosítása építési anyag szerint559
Vasbeton silók kivitelezési módjai579
A silók funkcionális kapcsolata, formai megjelenése582
Malomépítészet584
A malomépület funkcionális kapcsolata a nyersanyagraktárral és a készáruraktárral584
A malomépület építészeti megjelenése584
A technológiai követelmény építészeti kielégítése584
Malomépítészeti rendszerek585
Szerkezeti kapcsolat a malomépület és a készáruraktár között598
Szerelő- és közlekedőterek kialakításai600
Malomépületek födémrendszerei600
Körítőfal, teherhordó falszerkezet, kötény- és függönyfal601
A malomépület padlóburkolata601
Lépcsők, vészkijáratok rendszere és elhelyezése a malomépületben602
Gépek szállítása épületen kívül és belül603
Malomüzemek nyílászáró szerkezetei603
Hő- és hangszigetelési követelmények 603
A malomépület tűzrendészeti követelményei604
A malomépület belső terének színezése604
Takarmánykeverő üzemek építészete605
Keveréktakarmány-üzem funkcionális kapcsolata a nyersáruraktárral és a készáruraktárral605
Épületek kialakítása gyártási funkció szerint605
Épületek formai megjelenése, tömegkapcsolata610
Komponens és dercés tápkamrák611
Takarmánykeverő üzemek födémrendszerei613
Takarmánykeverő üzemek körítőfalai, teherhordó szerkezetei613
Takarmánykeverő üzem padlóburkolata613
Üzemi lépcsők és vészkijáratok rendszere614
Szerelő- és közlekedőterek, gépek szállítása614
Hő- és hangszigetelési követelmények614
Takarmánykeverő üzemek nyílászáró szerkezeteinek rendszere614
Az üzemekhez kapcsolódó fogadó- és készárukiadó helyek614
Energiagazdálkodás a gabonaiparban - Hinka László621
Villamosteljesítmény - és -energiagazdálkodás621
A szinuszosan váltakozó feszültségi áramkörök feszültségei, áramai és teljesítménye621
Villamosteljesítmény-gazdálkodás625
Villamos mezőgazdálkodás633
Villamosenergia-gazdálkodás643
Villamos mérések az energetikusi gyakorlatban668
Kalorikus energiagazdálkodás679
A szilárd, folyékony és gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal való gazdálkodás, s ezek perspektívái679
Tüzeléstechnikai kérdések általában680
Olajtüzelés687
Gáztüzelés691
Munkavédelem a gabonaiparban - Csermák Gyula699
A munkavédelemről általában699
Baleset-elhárítás699
Munkaegészségügy710
A munkabiztonság színvonala714
A gabonafeldolgozó ipar egyes ágazatainak különleges munkavédelmi szabályai és előírásai 724
Anyagmozgatás724
A gabonaipari gépek különleges munkavédelmi előírásai729
Az egyéb ágazatok balesetelhárítási előírásai731
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem