Szakácskönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar olvasókönyv I-II.

I.: A prózai irásmüvek elméletével az alsó osztály használatára - II.: A költői művek elméletével a középső osztály használatára

Tartalom

I. kötet
Bevezetés1
Szerkesztéstan4
Az irásművek felosztása16
Prózai írásművek18
Leírások
Az ökörszem (Lázár K.)20
Róka a körben (Bársony István)24
A magyar Aflöld (Hunfalvy János)30
A vaskapu (Jókai M.)35
Budapesttől Fredrikshavenig (Herman O.)38
Az északi madárhegy (Herman O.)42
Tanyai élet az alföldön (Baksay S.)47
A magyar pásztor lelkülete (Kemény Zs.)53
Széchényi István gróf. (Kemény Zs.)56
Deák Ferenc (Csengeri Antal)62
A leírás elmélete66
Elbeszélések
Az utazók (Fáy András)70
A tékozló fiuról (Lukács evang.)71
A tyúk és galamb (Czuczor G.)72
Szondi históriája (Tinódi S.)72
Szondi halála (Istvánfi M.)75
Salamon kirláy bujdosása (Marcus krónikája)77
Zrinyi M. összeesküvése és halála (Cserei M.)78
Nagy Lajos uralkodásának jellemzése (Szalay L.)82
Hunyady János (Salamon F.)85
Mikes K. Törokországi Leveleiből95
Az elbeszélés elmélete104
Értekezések
Szondy két apródja (Greguss Á.)115
Parenezisz (Kölcsey F.)125
A bűnhödés szüksége (Platon. Ford. Péterfy J.)134
Magyarországnak nincs kereskedése (Széchenyi I.)151
Az értekezés elmélete151
Szónoki beszédek
A magyar nyelv ügyében (Kölcsey F.)157
A Dunaszabályozásról (Széchenyi I.)162
Kossuth L. beszéde 1848. julius 11-én165
A szónoki beszéd elmélete180
Levelek
Kazinczy F. Erdélyi leveleiből188
Petőfi levele Aranyhoz191
Arany levele Petőfihez193
Deák F. levele195
A levélalaku próza198
Verstan199
Szavalási tanácsok207
Költemények
Himnusz (Kölcsey F.)215
Szózat (Vörösmarty M.)218
Nemzeti dal (Petőfi S.)222
A Tisza (Petőfi S.)225
Tetemre hívás (Arany J.)229
Egy gondolat bánt engemet (Petőfi S.)234
Kis gyermek halálára (Vörösmarty M.)237
Őszi tájnak (Tompa M.)238
Fogalmazási gyakorlatok239
II. kötet
Bevezetés
Mondák
Ének Pannonia megvételéről3
Toldi (Ilosvai Selymes Péter)9
Csörsz árka (Tompa M.)12
A monda16
Legendák
Jézus és a nép (Tompa M.)18
A hegedű (Arany J.)22
Az ezüstfátyol (Váradi A.)27
A legenda27
Époszok
Szigeti veszedelem (Zrinyi M.)29
Zalán futása (Vörösmarty M.)37
Buda halála (Arany J.)51
Az éposz60
Költői elbeszélések
Murányi Venus (Gyöngyösi J.)65
Dobozi (Kisfaludy S.)71
Szondi (Czuczor G.)79
Három a daru (Tompa M.)84
Szép Ilonka (Vörösmarty M.)88
A költői elbeszélés92
Balladák, románcok
Kádár Kata (Népballada)94
Ocskai László (Kuruc népballada)96
Szilágyi és Hajmási (Népballada)99
Kont (Garay J.)101
V. László (Arany J.)105
Walesi bárdok (Arany J.)107
Agnes asszony (Arany J.)111
Rab asszony (Kiss J.)115
A rab (Néprománc)118
A szegény vándorló legényről (Tolnai L.)119
Éji látogatás (Gyulai P.)120
Czobor Erzsiket (Kiss J.)122
A ballada és románc123
A regény és novella126
Leíró költemények
A csárda romjai (Petőfi S.)130
Családi kör (Arany J.)132
Szegény asszony könyve (Vörösmarty M.)136
A jó öreg kocsmáros (Petőfi S.)139
Az alföld (Petőfi S.)140
A vándor legény (Petőfi S.)141
A leíró költemény143
Dalok
Nem anyától lettél (Népdal)145
Erdő, erdő (Népdal)145
Verje meg az Isten (Népdal)146
Édes anyám (Népdal)146
Fakó lovam (Népdal)147
Nagy-Abonyban (Népdal)147
Zavaros a Tisza vize (Népdal)147
Állj előmbe (Kuruc virágének)148
Most jöttem (Kuruc bujdosó dal)149
Boldogtalan vagyok (Balassa B.)149
A reményhez (Csokonai V. M.)150
Hímfy dalaiból (Kisfaludy S.)152
Szülőföldem (Kisfaludy K.)152
A kis leány baja (Vörösmarty M.)155
Sóhajtás (Bajza J.)156
Télen, nyáron (Tompa M.)156
Hull a levél (Petőfi S.)157
A faluban utcahosszat (Petőfi S.)158
Rég veri már (Petőfi S.)158
Véres napokról álmodom (Petőfi S.)159
Távolból (Petőfi S.)160
Végrendelet (Eötvös J.)161
Búza közé (Tóth K.)162
Síjron, ríjjon (Tóth K.)163
A sirámok-ból (Vajda J.)164
A dal164
Ódák
A magyarokhoz (Berzsenyi D.)166
Fohászkodás (Berzsenyi D.)168
Fóti dal (Vörösmarty M.)170
A vén cigány (Vörösmarty M.)174
Szeptember végén (Petőfi S.)176
Erdélyben (Petőfi S.)177
Zrinyi dala (Kölcsey F.)179
Az óda181
Mohács (Kisfaludy K.)183
Búcsú (Eötvös J.)186
Mikes (Lévay J.)188
Az elégia189
A lirai költészet190
Tanitó költemények
Intés (Arany J.)192
Kozmopolista költészet (Arany J.)192
Vojtina arc poétikája (Arany J.)195
A farkas és a bárány (Szarvas G.)200
A gyermek és a szivárvány (Arany J.)201
A madár fiaihoz (Tompa M.)205
A sajka (Kazinczy F.)206
A merengőhöz (Vörösmarty M.)207
Vojtina levele öccséhez (Arany J.)208
A népszerűség (Gyulai P.)211
Pató Pál úr (Petőfi S.)217
A magya nemes (Petőfi S.)218
Emléklapra (Kölcsey F.)219
Magyarország címere (Vörösmarty M.)219
Napoleon 1820-ban (Berzsenyi D.)220
A nagy titok (Kazinczy F.)220
Két hivatal (Vörösmarty M.)220
Dalmira (Szentmiklóssy A.)221
A hős221
A tanító költemények221
A költészettan áttekintése224
A költői műfajok táblázata225
Újabb irodalmi nyelvünk226
Előadási és fogalmazási tételek230
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem