865.232

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nagy pedagógusok

Neveléstörténelmi olvasmányok

Szerző

Kiadó: Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) R. T. Könyvkiadóvállalata
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 319 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Második, javított kiadás. Tíz fekete-fehér képpel illusztrálva. Nyomtatta a Franklin-Társulat nyomdája, Budapest.

Előszó

E könyv második kiadása a nehéz viszonyokra való tekintettel a kiadó társulat kívánságára rövidített alakban jelenik meg. Meg kellett hajolnom a szükségparancsolta helyzet előtt, bár nehéz szívvel... Tovább

Tartalom

ÓKOR
Platon: A múzsai nevelés és a testgyakorlás15
Aristoteles: Mit kell tanítani?22
Quintilianus: A gyermek első elemi oktatása27
KÖZÉPKOR - A kereszténység kezdetei
Szt. Jeromos: Levél a nőnevelésről Laetához34
Szt. Ágoston: A megkeresztelendők tanításáról39
Hrabanus Maurus: A hét szabad művészet47
ÚJ-KOR - A refomáció kora
Luther: A német városok tanácsos uraihoz64
Pázmány Péter: A fiaknak istenes nevelésérül73
Fraknói Vilmos: Hazai iskolázás a XVI. században83
ÚJKOR - A realizmus
Montaigne: Az emlékezőképesség egyoldalú fejlesztéséről86
Comenius
A tanítás és tanulás könnyű voltának alapelvei89
A szemléltetésről96
Apáczai Csere János - A Magyar Encyclopedia X. részéből:
A tanítókról103
A tanulókról104
Az iskolákról105
Locke - Gondolatok a nevelésről
Bevezetés107
Az egészségről108
A nevelőről109
A megokolás112
A jó házból való ifjat illető testgyakorlásról113
Fénelon: Oktatás az asszonyok kötelességeiről117
ÚJKOR - A pietizmus
Francke: Utasítás az árvaház tanítói számára120
ÚJKOR - A felvilágosodás kora
Rousseau - Az "Emil"-ből
Rousseau előszava123
A nevelés célja és programja128
A nevelés alapelve: A nevelés legyen negatív136
Basedow - A "Módszerkönyv"-ből
A nevelés célja142
A tanításról142
Szóismeret és tárgyismeret143
Az "Elemi mű"-ből144
Egy előkelő állású leendő férfi gyakorlatai 10-16 évig144
A szövés146
A tanítás148
Salzmann - A "Rákkönyvecské"-ből149
Hogyan tehetjük magunkat a gyermek előtt gyűlöletessé?149
Hogyan neveljük a gyermeket hazugságra?151
Maróthi György152
Elöljáró beszéd152
Felbiger159
Az együttes tanításról159
Az együttolvasásról160
A kezdőbetűs módszer163
A tabellákról163
A katekizálásról168
Kazinczy : Hivatalban vezető beszéd171
ÚJKOR - A XIX. század
Pestalozzi
Egy remete esti órái182
Egy jószívű férj ki feleségét és gyermekeit mégis szerencsétlenné teszi187
Az ilyen oktatást megértik, de az édesanya az, aki adja190
Hogyan tanítja Gertrud gyermekeit?192
Frőbel
A gyermek ötödik játéka200
A papirhajtogatás210
Herbart
Bevezetés216
A nevelés célja220
A pedagógia megalapozása221
A tanítás célja224
Az érdeklődés sokoldalúsága. Elmélyedés és meggondolás. A négy fokozat224
Az érdeklődés főcsoportjai228
Szilasy János: A nevelés célja231
Fáy András: A legegyszerűbb nevelési rendszer233
Lubrich Ágost: A nevelés főelve234
Felméri Lajos: Nemzeti nevelés239
Kiss Áron: Losontzi Hármas Kis Tükre243
Kármán Mór: A nevelés feladatai247
Spencer: A természetes visszahatások tana256
ÚJKOR - A legújabb kor pedagógusai
Rein Vilmos: Az anyag feldolgozása264
Willmann: Az appercepció és ennek didaktikai értéke269
Natorp: A szociálpedagógia fogalom277
Kerschensteiner : A hivatásra való képzés, mint első feladat279
Meumann: A kísérleti pedagógia földadata284
Lay A. V.: Az emlékezet nevelése288
Hall Stanley: A gyermekek hazugságairól296
Foerster: Iskola és jellem313
Függelék320
Tételek az olvasmányokkal kapcsolatban szóbeli és írásbeli kidolgozása
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem