797.496

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Biológia I-II.

Molekulák, élőlények, életműködések/Ember, bioszféra, evolúció

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Scolar Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 1.164 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 21 cm
ISBN: 963-9193-77-1
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal gazdagon illusztrálva.

Fülszöveg

A könyv felöleli a biológia legfontosabb elméleti (biokémia, rendszertan, szervezettan, élettan, mikrobiológia stb.) és alkalmazott részterületeit (egészségtan, orvoslás, növénytermesztés, állattenyésztés, környezetvédelem, védett növények és állatok stb.), és érinti a megértésükhöz szükséges fizikai és kémiai alapokat. Az általános és középiskolai tananyagra épülő, szakmai igényességgel, közérthető stílusban megfogalmazott tudnivalók megértését több mint ezerötszáz ábra segíti. Egyaránt szól az érettségire, felvételi vizsgára készülő diákoknak és tanáruknak, a biológiát egyetemen vagy főiskolán tanuló hallgatóknak, és sok-sok kérdésre választ találhat benne a biológia iránt érdeklődő laikus olvasó is.

Tartalom

1. kötet:
ELŐSZÓ XIII
BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA 1
Tudománytörténet 3
A biológia tárgya és területei 6
Elméleti tudományterületek 6
Alkalmazott tudományterületek 10
A biológiai kutatás 11
A biológiai kutatás módszerei 11
Az egyes kutatási módszerek során alkalmazott eljárások 12
Az élő anyag 17
Az életjelenségek 17
Az életkritériumok 18
Az élő anyag szerveződési szintjei 19
Az élővilág változatossága 20
A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 25
Tudománytörténet 27
Biogén elemek 29
A biogén elemek szerepe a sejtek működésében 30
Biogén vegyületek 34
A biogén molekulák kötéstípusai 34
A biogén molekulák méretei 35
Szervetlen biovegyületek 35
A víz 35
Ásványi sók 38
Ionrácsos oxidok 39
Egy funkciós csoportot tartalmazó szerves vegyületek 39
Több különböző funkciós csoportot tartalmazó szerves vegyületek 43
Lipidek 43
Szénhidrátok 48
Fehérjék 55
Nukleotid típusú vegyületek 62
A sejtet felépítő vegyületek sokfélesége 69
A sejtalkotók 69
Plazmamembrán (sejtmembrán) 69
Sejtplazma vagy citoplazma 72
Sejtközpont (citocentrum vagy centroszóma) 73
Ostor (flagellum) és csilló (cilium) 73
A sejt belső membránrendszerei 74
Sejtmag 82
Egyéb sejtalkotók 82
Sejtfal 82
Sejtüreg (vakuolum) 82
Zárványok 83
A sejtek anyagcsere-folyamatai 83
Az anyagcsere általános jellemzői 83
A plazmamembrán transzportfolyamatai 85
Az enzimek 87
A katalízis jelentősége 87
Az enzimek szerkezete és működése 88
Az enzimhatások gátlása 90
Az enzimek csoportosítása 90
A sejtek lebontó anyagcseréje 91
Sejtlégzés (biológiai oxidáció) 92
Erjedés (fermentáció) 100
A sejtek felépítő anyagcseréje 101
Szénhidrátfelépítő folyamatok 101
A lipidek bioszintézise 109
A nukleinvegyületek bioszintézise 110
A fehérjék bioszintézise 114
A gének működése 119
A centrális dogma 119
A génműködés szabályozása 120
Génsebészet 121
Sejtosztódás 121
A sejtciklus 121
A sejtosztódás típusai 122
A sejtkutatások újabb eredményeiből 124
Prionok 124
Klónozás 125
Géntechnológia 125
AZ ÉLŐVILÁG ÁTTEKINTÉSE 129
Tudománytörténet 131
A rendszertani taxonok 132
A faj fogalma 132
A faj feletti kategóriák 132
A faj alatti kategóriák 133
A rendszerek 133
Mesterséges rendszerek 133
Természetes rendszerek 134
A VÍRUSOK VILÁGA 141
Tudománytörténet 143
A vírusok általános jellemzése 144
A vírusok helye az élővilág rendszerében 144
A vírusok megjelenési formái 144
A vírusok felépítése 144
A vírusok szerkezete 145
A vírusok kórokozása 145
A vírusok csoportosítása gazdaszervezeteik szerint 146
A prokarióta sejtek vírusai 146
Az eukarióta sejtek vírusai 146
AZ EGYSEJTŰEK VILÁGA 151
Tudománytörténet 153
Prokarióta egysejtűek 154
Baktériumok törzse (Bacteriae) 154
Eukarióta egysejtűek 161
Ostorosok törzse (Euglenophyta) 162
Páncélos ostorosok törzse (Dinozoa) 162
Garatostorosok törzse (Crytophyta) 163
Kovamoszatok törzse (Bacillariophyta) 163
Egyfélemagvúak törzse (Cytomorpha) 164
Kétfélemagvúak törzse (Ciliophora) 166
A NÖVÉNYEK VILÁGA 169
Tudománytörténet 171
A NÖVÉNYEK FELÉPÍTÉSE 173
A növények általános jellemzői 174
A növényi sejt 174
A soksejtű szerveződés állomásai 175
A növényi szövetek 176
Evolúciójuk és típusaik 176
Az osztódó szövetek vagy merisztémák 176
Az állandósult szövetek 177
A növényi szervek 181
A növényi szervek evolúciója 181
A hajtás 185
A szár 186
A levél 190
Hajtásmódosulások 194
A gyökér 196
A virág 198
A mag 202
A termés 202
A NÖVÉNYEK ÉLETMŰKÖDÉSEI 207
A növények vízháztartása 208
A növények vízfelvétele 208
A gázcserenyílások működése 210
A növények táplálkozása 210
A növények ionanyagcseréje 211
A növények ionfelvétele 212
A növények légzése 213
A növények anyagszállítása 214
A növények kiválasztása 214
A növények ingerlékenysége 215
Taxisok 215
Tropizmusok 215
Nasztiák 216
A növények szaporodása 216
Ivartalan szaporodás 217
Ivaros szaporodás 217
A növények egyedfejlődése 219
A moszatok egyedfejlődése 219
A mohák egyedfejlődése 221
A harasztok egyedfejlődése 221
A nyitvatermők egyedfejlődése 221
A zárvatermők egyedfejlődése 222
A növények élettartama 227
Életformatípusok 228
A növények szabályozása 229
A NÖVÉNYVILÁG ÁTTEKINTÉSE 231
A moszatok (algák) 232
Vörösmoszatok törzse (Rhodophyta) 232
Sárgásmoszatok törzse (Chrysophyta) 232
Sárgászöld moszatok törzse (Xantophyta) 233
Barnamoszatok törzse (Phaeophyta) 233
Zöldmoszatok törzse (Chlorophyta) 233
Csillárkamoszatok törzse (Charophyta) 234
Az algák termesztése és hasznosítása 234
A szárazföldi növények evolúciója 235
A mohák törzse (Bryophyta) 236
A mohák és az ember 238
A hajtásos növények 238
Harasztok törzse (Pterydophyta) 238
Nyitvatermők törzse (Gymnospermatophyta) 241
Zárvatermők törzse (Angiospermatophyta) 243
A NÖVÉNYEK ELTERJEDÉSE 265
Elméleti vonatkozások 266
Földünk flórabirodalmai és flóraterületei 267
Magyarország növényvilága 268
Magyarország növényzete 269
A magyar flóra összetétele 270
Magyarország növénytársulásai 271
Fátlan társulások 271
Fás társulások (erdőtársulások) 275
Haszonnövények 277
Tápláléknövények 277
Élvezeti növények 285
Takarmánynövények 286
Ipari növények 287
Védett növények 287
Veszélyeztetett növények 287
Veszélyeztető tényezők 288
Védett növényeink 289
A GOMBÁK VILÁGA 299
Tudománytörténet 301
A gombák eredete 302
A gombák szervezeti felépítése és életműködései 302
A gombasejtek jellegzetességei 302
A gombák szaporodása 303
A gombák rendszerének áttekintése 304
Nyálkagombák törzse (Myxomycota) 304
Rajzóspórás gombák törzse (Chytridiomycota) 304
Moszatgombák törzse (Oomycota) 304
Valódi gombák törzse (Eumycota) 305
A gombák szerepe az anyagforgalomban 310
A gombák élőhelyei 311
Vízben élő gombák 311
Szárazföldi gombák 312
A gombák gyakorlati jelentősége 313
A gomba mint emberi táplálék 314
A gombák ipari felhasználása 318
Gombák a környezetvédelemben 319
A zuzmók 320
A zuzmók felépítése 320
A zuzmók rendszere 322
AZ ÁLLATOK VILÁGA 325
Tudománytörténet 327
AZ ÁLLATOK FELÉPÍTÉSE 329
Az állatok testfelépítésének általános jellemzői 330
Az állati sejt 330
Az állatok testszerveződése 330
Az egyedfejlődés során megjelenő testüregek 331
A szelvényesség 331
Az állati szövetek 332
Hámszövetek 332
Kötő- és támasztószövetek 335
Izomszövetek 338
Idegszövet 340
Az állatok szervei és szervrendszerei 342
A belső környezet 342
A szervezetek vízterei 342
A szervezetek hőháztartása 343
Az anyagszállítás szervrendszere 345
A légzés szervrendszere 347
A táplálkozás szervrendszere 349
A kiválasztás szervrendszere 351
A kültakaró szervrendszere 353
A mozgás szervrendszere 354
Szaporodás és egyedfejlődés 356
A szabályozás szervrendszere 361
AZ ÁLLATVILÁG ÁTTEKINTÉSE 367
Sejthalmazos állatok 368
Sejthalmazosok törzse (Moruloidea) 368
Lapszerűek törzse (Placozoa) 369
Álszövetes állatok 359
Szivacsok törzse (Porifera) 369
Valódi szövetes állatok 370
Testüreg nélküli állatok 370
Csalánozók törzse (Cnidaria) 370
Bordás medúzák törzse (Ctenophora) 374
ősszájú testüreges állatok 375
Laposférgek törzse (Platyhelminthes) 375
Hengeresférgek törzse (Nemathelminthes) 379
Zsinórférgek törzse (Nemertini) 384
Nyelesférgek törzse (Kamptozoa) 385
Vértesek törzse (Loricifera) 386
Buzogányfejű férgek törzse (Acanthocephala) 386
Elő-gyűrűsférgek törzse (Gephyrea) 387
Gyűrűsférgek törzse (Annelida) 389
Karmos féreglábúak törzse (Onychophora) 395
Medveállatkák törzse (Tardigrada) 396
ízeltlábúak törzse (Arthropoda) 397
Puhatestűek törzse (Mollusca) 428
Tapogatókoszorúsok törzse (Tentaculata) 437
Újszájú testüreges állatok 439
Úszószegélyes férgek törzse (Homalopterygia) 439
Béltelenek törzse (Brachiata vagy Pogonophora) 440
Tüskésbőrűek törzse (Echinodermata) 441
Fél-gerinchúrosok törzse (Hemichordata) 444
Előgerinchúrosok törzse (Prochordata) 446
Fej-gerinchúrosok törzse (Cephalochordata) 447
Gerincesek törzse (Vertebrata) 448
AZ ÁLLATOK ELTERJEDÉSE 529
A faunabirodalmak állatvilága 530
A Notogaea állatvilága 530
A Neogaea állatvilága 532
Az Arctogaea állatvilága 534
Az Antarctogaea állatvilága 539
Magyarország állatvilága 539
A különböző hazai élőhelyek állatvilága 540
Háziállatok 545
Házi szárnyasok 545
Házi emlősök 543
Háziasított ízeltlábúak 554
Egyéb háziasított állatok 555
Állatvédelem, védett állatok 556
Veszélyeztetett állatok 557
Védett állataink 558
NÉVMUTATÓ 571
TÁRGYMUTATÓ 573

2. kötet:
ELŐSZÓ XV
AZ EMBER VILÁGA 1
AZ EMBERI TEST ÉS A KÜLSŐ KÖRNYEZET 3
Tudománytörténet 4
Egészség, betegség, gyógyítás 8
Egészség 8
Betegség 8
Megelőzés, diagnosztika, gyógyítás 9
Vizsgálati eszközök és módszerek, gyógyszerek 11
Az emberi test 13
Az emberi test szervrendszerei 16
Közvetlen kapcsolat a külső környezettel: a bőr 17
A bőr működése 20
A bőr ápolása és tisztántartása 22
A bőr betegségei 24
KÖRNYEZET ÉS MŰKÖDÉSVÁLTOZÁS 27
Tudománytörténet 28
Az életműködések szabályozása 32
Vezérlés és szabályozás 32
A sejtek közötti hírközlés 33
Az idegsejt és az elemi idegi működések 34
Az idegszövet 34
A neuron és a gliasejt 35
A receptorsejt és a motoros sejt 37
Az ingerület keletkezése és vezetése 38
Az érzőreceptorok ingerülete 40
A szinapszis 41
A reflexműködés 43
Az idegrendszer felépítése 45
Központi és környéki idegrendszer 45
A gerincvelő 47
Az agy 47
A vegetatív idegrendszer 53
Az idegrendszer működése 54
A felületi, a mély és a zsigeri érzékelés 54
A hallás és a helyzetérzékelés 57
A szaglás 60
Az ízérzés 60
A látás 61
Az érzékelés tanult folyamatai 65
Ébrenlét és alvás 66
A testtartás és a mozgás szabályozása 68
A központi vegetatív szabályozás 71
Az érzelmek és az ösztönös emberi magatartás alapjai 74
Tanulás és emlékezés 77
Beszéd, nyelv, gondolkodás, tudat 80
Az idegrendszer betegségei 84
Hormonális szabályozás 97
A neuroendokrin rendszer 97
Az agyalapi mirigy 97
A pajzsmirigy 98
A mellékpajzsmirigy 100
A mellékvese 101
A hasnyálmirigy belső elválasztású szigetei 104
A tobozmirigy 105
A vese és a szív belső elválasztású működése 106
A hormonális rendszer betegségei 106
A BELSŐ KÖRNYEZET ÉS A BELSŐ VÉDEKEZÉS 111
Tudománytörténet 112
A belső környezet stabilitása 114
Az emberi test vízterei 114
Az emberi test homeosztázisa 114
A nyirokkeringés 115
A vér 116
A vér összetétele 116
A vér működése 118
A vér betegségei 119
Belső védekezés és immunitás 121
A belső védekezés fejlődése 121
A nem specifikus belső védekezés 121
A specifikus belső védekezés: az immunfolyamatok 122
Immunrendszer és betegség 138
Az immunrendszer betegségei 138
Az immunrendszer és a rák 142
Fertőző betegségek és védőoltások 143
Természetes és mesterséges immunitás 143
Fertőző betegségek 146
Hazánkban ritka, behurcolt fertőző betegségek 147
A SZERVRENDSZEREK ÉS A BELSŐ KÖRNYEZET MŰKÖDÉSI KAPCSOLATA 149
Tudománytörténet 150
A vérkeringési szervrendszer felépítése 151
A szív felépítése 151
Az erek felépítése 151
A két vérkör és a nyirokkeringés kapcsolata 153
A két vérkör erei 153
Az ember érrendszerének áttekintése 155
A vérkeringési szervrendszer működése 157
A szív működése 157
Az érrendszer működése 159
A vérkeringés szabályozása 164
A vérkeringési szervrendszer betegségei 166
A BELSŐ ÉS A KÜLSŐ KÖRNYEZET MŰKÖDÉSI KAPCSOLATA 171
Tudománytörténet 172
A légzés 175
A légzési szervrendszer felépítése 175
A légzési szervrendszer működése 178
A levegő és a légutak 178
A légcsere és a hangképzés 178
A külső és a belső gázcsere 180
Gázszállítás a vérben 181
A légnyomás változásának hatása a légzésre 181
A légzés szabályozása 133
A légzési szervrendszer betegségei 184
A táplálkozás 139
A táplálkozási szervrendszer felépítése 189
Az előbél 189
A középbél 191
Az utóbél 192
A máj, az epehólyag és a hasnyálmirigy 193
A táplálkozási szervrendszer működése 194
A bélcsatorna mozgása és váladéktermelése 194
Az emésztés és a felszívódás 196
A táplálkozási szervrendszer működésének szabályozása 199
A tápcsatorna szabályozásának jellegzetességei 199
Az emésztőnedvek termelődésének szabályozása 200
A tápanyagok 201
Az energiát szolgáltató tápanyagok 201
A vitaminok és az ásványi sók 203
A víz mint tápanyag 206
Az egészséges táplálkozás 206
Az ember energiaszükséglete 206
Elhízás és éhezés 208
Az egészséges táplálékösszetétel 209
Az ember fontosabb táplálékai 212
Állati eredetű táplálékok 212
Növényi eredetű táplálékok 214
A táplálkozási szervrendszer betegségei 215
A beteg ember táplálkozása 220
A vizeletkiválasztás 222
A vizeletkiválasztó szervrendszer felépítése 222
A vizeletkiválasztó szervrendszer működése 225
A szűrletképzés 225
A vizelet kialakulása 226
A vizelet elvezetése 228
A testfolyadékok összetételének és térfogatának szabályozása 229
A vizeletkiválasztó szervrendszer betegségei 230
AZ EMBER MOZGÁSA 233
Tudománytörténet 234
Az ember mozgási szervrendszerének felépítése 236
A csontrendszer 236
A vázizomrendszer 241
A mozgási szervrendszer működése 244
Az izomrostok működésének jellemzői 244
Az izomösszehúzódás jellemzői 245
Az izom energiaháztartása 247
Mozgás és egészség 249
A mozgási szervrendszer betegségei 251
Balesetek és elsősegélynyújtás 254
AZ EMBER SZAPORODÁSA, NÖVEKEDÉSE ÉS EGYEDFEJLŐDÉSE 259
Tudománytörténet 260
Az ember szaporodási szervrendszere 261
Az ember nemének kialakulás és fejlődése 261
Az ivarszervek kialakulása 261
A férfi nemi szervek 262
A női nemi szervek 263
Az ivarsejtek 263
A szaporodási szervrendszer működése 264
A férfi ivarszervek működése 264
A női ivarszervek működése 265
A megtermékenyítés és a terhesség 267
A nemi működések szabályozásának zavarai 269
Meddőség és mesterséges megtermékenyítés 270
Az ember nemi élete 271
A szexuális kapcsolat 271
Születésszabályozás és fogamzásgátlás 273
A nemi betegségek 275
Az ember növekedése és fejlődése 277
A magzati fejlődés 277
A szülés és a „gyermekágy" 280
A méhen kívüli élet 282
Az öregedés és a halál 285
AZ ÉLŐLÉNY ÉS KÖRNYEZETE 289
Tudománytörténet 291
Az egyed feletti szerveződési szintek 292
Környezet és tűrőképesség 293
Ökotípus 296
Abiotikus környezeti tényezők 297
A napsugárzásról általában 297
Az élőlények fényigénye 298
A hőmérsékletről általában 299
Az élőlények hőtűrő képessége és hőmérsékleti igénye 300
A tartózkodási közeg abiotikus környezeti tényezői 301
A populációk 311
A populációk mérete 311
A populációk szerkezete 313
Társulások vagy biocönózisok 316
A társulások faj összetétele 316
A társulások faji diverzitása 316
A társulások térszerkezete 317
A társulások változásai 319
A populációk kölcsönhatásai 323
A ökoszisztémák anyag- és energiaforgalma 329
Az ökoszisztémák 329
Az ökoszisztémák táplálkozási szintjei 330
A biológiai produkció 337
Produkció és produktum 337
Az ökológiai piramisok 338
A társulások trofikus szerkezete 339
A vízi társulások trofikus szerkezete 339
A szárazföldi társulások trofikus szerkezete 344
A biomok trofikus szerkezete 346
Trópusi esőerdők 347
Monszunerdők (trópusi lombhullató erdők) 349
Szavannák 350
Szubtrópusi (zonális) sivatagok 351
Keménylombú erdők 352
Babérlombú erdők 353
Mérsékelt övezeti (kontinentális) sivatagok 353
Füves puszták 354
Lombos (mérsékelt övezeti lombhullató) erdők 355
Tűlevelű erdők 356
Tundra 357
A sarkvidékek élővilága 358
A magashegységek élővilága 358
A bioszféra 360
Az emberiség jövője 361
ÖRÖKLÉS ÉS VÁLTOZÉKONYSÁG 367
Tudománytörténet 369
Örökléstani alapfogalmak 372
Az egyedi változatosság okai 374
A modifikáció 374
A mutáció 375
Független és kapcsolt öröklődés 377
A genetikai rekombináció 377
A genetikai térképezés 379
A tulajdonságok öröklődése 379
Az allélok kölcsönhatásának típusai 379
Az öröklésmenetek és az öröklődés alaptörvényei 381
A gének kölcsönhatása a fenotípus kialakításában 383
Genetikai ivarmeghatározás és ivari kapcsoltság 386
A minőségi és a mennyiségi tulajdonságok öröklődése 389
Az extranukleáris öröklődés 393
Az emberi öröklődés
Az emberi kromoszómaállomány jellemzői 393
Az emberi öröklődés vizsgálata 394
A vérrokonházasságok genetikai veszélyei 395
A monogénes emberi tulajdonságok öröklődése 396
A poligénes emberi tulajdonságok öröklődése 398
A genetikai ártalmak megelőzésének lehetőségei 400
AZ ÉLŐVILÁG FEJLŐDÉSE 403
Tudománytörténet 405
Populációgenetika és evolúció 407
A genetikai egyensúly 407
Az evolúciós változások 408
Fajkialakulás fokozatos evolúcióval 416
Fajkeletkezés ugrásszerű evolúcióval 419
A földtörténeti időbeosztás 420
A biológiai evolúció bizonyítékai 422
Közvetlen bizonyítékok 422
A leletek korának meghatározása 425
Közvetett bizonyítékok 426
Az őslények világa 430
Ősi prokarióták 431
Ősi moszatok 431
Ősi gombák, zuzmók és mohák 432
Ősharasztok 432
Ősi nyitvatermők 434
Ősi zárvatermők 435
Ősi egysejtű állatok 436
Ősi szivacsok, ősi csalánozók 436
Ősi férgek 436
Ősi puhatestűek 437
Ősi ízeltlábúak 438
Ősi tapogatókoszorúsok 439
Ősi újszájú törzsek 439
Ősi gerinchúrosok és a legősibb gerincesek 440
Őshalak 441
Őskétéltűek 442
Őshüllők 442
Ősmadarak 444
Ősi emlősök 444
A biológiai evolúció jellemzői 447
Az eredet problémái 447
A biológiai evolúció sebessége 447
A biológiai evolúció szabályszerűségei 448
Koevolúció 450
Élőhely és alkalmazkodás 451
Az édesvizek meghódítása 451
Édesvízből a tengerbe vándorlás 451
A szárazföld meghódítása 452
Szárazföldről a tengerbe vándorlás 453
Alkalmazkodás szélsőséges környezeti viszonyokhoz 453
Evolúciós katasztrófák 454
A földi evolúció folyamata 456
A fizikai evolúció 456
A kémiai evolúció 461
Az élet kialakulása 463
A földtörténeti hajnalidő evolúciós folyamatai 407
A földtörténeti óidő evolúciós folyamatai 468
A földtörténeti középidő evolúciós folyamatai 471
A földtörténeti újidő evolúciós folyamatai 474
A főemlősök evolúciója 477
A főemlősök 477
Az emberszabású majmok és az ember 478
A félmajmok és a valódi majmok evolúciója 481
Az emberfélék evolúciója 485
A Homo nemzetség evolúciója 488
A Homo sapiens evolúciója 492
Az emberfajták 495
Az emberi evolúciót befolyásoló tényezők 496
Az ember és a bioszféra 500
A VISELKEDÉS BIOLÓGIÁJA 503
Tudománytörténet 505
A viselkedés kutatásának módszerei 506
A korai és a modern etológia 506
A magatartás vizsgálati módszerei 506
A magatartás szabályozásának alapjai 507
Érzékelés és magatartás 507
A hormonok hatása a viselkedésre 511
Viselkedési ritmusok 512
Belső állapot és motiváció 512
A mozgásmintázatok kialakulása 513
A viselkedés megváltozása 517
Öröklött és tanult viselkedés 517
A tanulás általános formái 517
Bevésődés 518
A táplálékszerzés tanulása 521
A térbeli tájékozódás tanulása 523
A védekezés tanulása 524
Szociális tanulás 525
Magatartás és egyedfejlődés 527
A viselkedés változása az egyedfejlődés során 527
A játék mint a viselkedés része 528
Az agy környezeti modellje és a viselkedés 528
Társas viselkedés 529
Csoportképzés az állatvilágban 529
Szociális vonzódás 531
A kommunikáció 533
Az agresszió 534
Területvédő magatartás 535
Szociális magatartás és a rangsor 536
Szexuális viselkedés 537
A szexuális viselkedés jelentősége 537
Monogámia és poligámia 538
A párképződés folyamata és jellemzői 539
A párzás jellemzői 541
Az ivadékgondozás 542
Környezet és viselkedés 542
Élőhely és tájékozódás 542
Az állatok vándorlása 542
Élő környezet és viselkedés 543
Az állati intelligencia 549
A viselkedés evolúciója 550
Humánetológia 551
A humánetológia tárgya és módszerei 551
A főemlősök viselkedése 552
Az emberi viselkedés öröklött formái 554
Az ember szociális viselkedése 555
NÉVMUTATÓ 559
TÁRGYMUTATÓ 561
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem