821.372

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az SZKP XXII. kongresszusa

1961. október 17-31.

Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 878 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:

Tartalom

Előszó5
Hruscsov elvtárs beszámolója az SZKP XXII. kongresszusán (1961. október 17.)7
A jelenlegi világhelyzet és a Szovjetunió nemzetközi helyzete9
A szocialista rendszer további erősödése és a világfejlődés döntő tényezőjévé válása. A szocialista országok nemzetközi testvériségének megszilárdulása12
Az ellentmondások kiéleződése a tőkésországokban. A forradalmi harc erősödése és a nemzeti felszabadító mozgalom fellendülése19
A békés egymás mellett élés a Szovjetunió külpolitikájának fő irányvonala. A népek - a békeharc döntés ereje32
A nemzetközi problémák békés megoldására kell törekedni, le kell leplezni a háborús gyújtogatók mesterkedéseit. Meg kell javítani az államok kölcsönös kapcsolatait38
A Szovjetunió belépése a kommunizmus általánosan kibontakozó építésének időszakába48
Harc az ország gazdasági erejének növeléséért. A hétéves terv fontos szakasz a kommunizmus anyagi-technikai bázisának megteremtésében49
Jobban kell hasznosítani a szocialista gazdaság tartalékait, véget kell vetni a pazarlásnak és a rossz gazdálkodásnak. Minden módon emelni kell a munka termelékenységét60
A fejlett mezőgazdaság - a kommunizmus felépítésének elengedhetetlen feltétele. A szűzföldek hasznosítása - a szovjet nép nagy hőstette66
Állandósítani és fokozni kell a mezőgazdaság fejlesztésében elért sikereket. Teljesebben kell kielégíteni a lakosság mezőgazdasági termékekben jelentkező szükségleteit79
A népjólét növekedése. A tudomány, az oktatásügy, az irodalom és a művészet virágzása85
A szocialista társadalmi viszonyok kommunista társadalmi viszonyokká fejlődése. A szovjet demokrácia fejlesztése. A szocializmus és az egyén szabadsága95
A lenini párt - a kommunizmus győzelméért folyó harc szervezője103
A személyi kultusz következményeinek leküzdése. A pártélet lenini szabályainak és a vezetés lenini elveinek továbbfejlesztése. A párt harcképességének fokozása105
A párt szervező munkája és a káderek nevelése. A néptömegek tevékeny részvétele a társadalmi munkában - újabb sikerek kulcsa117
A párt ideológiai tevékenysége, a nép életéhez fűződő kapcsolatok erősítése. A kommunista építés és a forradlami elmélet fejlesztése126
Az SZKP központi revíziós bizottságának beszámolója. A. F. Gorkin elvtárs előadói beszéde (1961. október 17.)140
Hruscsov elvtárs előadói beszéde az SZKP programjáról (1961. október 18.)157
A szocializmus történelmi győzelmei158
A lenini program megvalósult158
A világ fejlődésének fő adatai165
A kommunizmus - a párt és a nép nagy célja173
A szocialista gazdaságtól a kommunista gazdaság felé180
A kommunizmus anyagi-technikai bázisának megteremtése180
A mezőgazdaság és a falu társadalmi viszonyainak fejlesztése192
A népjólét fokozódása, a legmagasabb életszínvonal elérése214
Emeljük a terezést és a gazdálkodást a kommunista építés követelményeinek színvonalára220
A kommunista társadalmi viszonyok fejlődése és az új ember kialakítása226
Az osztály nélküli társadalom felépítése a Szovjetunióban226
A proletárdiktatúra államától az egyetemes népi államig228
A nemzetek közeledése és a népek barátságának megszilárdulása235
A kommunista nevelés és az egyén sokoldalú fejlődése238
A kommunizmus és az emberi haladás245
A programtervezet megvitatásának eredményei259
A párt és a nép egyhangúlag helyesli a programtervezetet. Kiegészítések és módosítások a tervezethez259
A programtervezet nemzetközi visszhangja268
A párt a kommunizmus általánosan kibontakozó építésének időszakában275
N. V. Podgornij elvtárs beszéde (1961. október 19.)284
Csou En-Laj elvtárs beszéde (1961. október 19.)304
Wladyslaw Gomulka elvtárs beszéde (1961. október 19.)313
Maurice Thorez elvtárs beszéde (1961. október 19.)319
L. I. Brezsnyev elvtárs beszéde (1961. október 19.)325
A mandátumvizsgáló bizottság beszámolója az SZKP XXII. kongresszusán. V. N. Tyitov elvtárs előadói beszéde (1961. október 20.)342
Antonín Novotny elvtárs üdvözlő beszéde (1961. október 20.)354
A. I. Mikojan elvtárs beszéde (1961. október 20.)360
Walter Ulbricht elvtárs beszéde (1961. október 20.)384
Palmiro Togliatti elvtárs beszéde (1961. október 20.)391
Gheorghiu-Dej elvtárs beszéde (1961. október 20.)397
Kádár János elvtárs beszéde (1961. október 20.)404
M. A. Szuszlov elvtárs beszéde (1961. október 21.)409
Az SZKP új programja - korunk nagyszerű dokumentuma411
Fejlesszük, erősítsük a szocialista államiságot417
Alakítsuk ki a kommunista társadalom emberét420
A jövő a kommunizmusé425
Todor Zsivkov elvtárs beszéde (1961. október 21.)428
Kim Ir Szen elvtárs beszéde (1961. október 21.)436
Ho Si Minh elvtárs beszéde (1961. október 21.)442
Jumzsagijn Cedenbal elvtárs beszéde (1961. október 21.)447
Dipa Nusantara Aidit elvtárs beszéde (1961. október 21.)452
A. N. Koszigin elvtárs beszéde (1961. október 21.)457
Gyorsabban helyezzük üzembe a termelési kapacitásokat462
Tökéletesítsük a szocialista termelés szervezését468
Szolgálja minden a nép javát473
Szandzo Noszaka elvtárs beszéde (1961. október 23.)477
Elizabeth Gurley Flynn elvtársnő beszéde (1961. október 23.)481
Max Reimann elvtárs beszéde (1961. október 23.)486
D. Sz. Poljanszkij elvtárs beszéde (1961. október 23.)490
John Gollan elvtárs beszéde (1961. október 23.)507
N. G. Ignatov elvtárs beszéde (1961. október 23.)510
L. F. Iljicsov elvtárs beszéde (1961. október 24.)525
N. M. Svernyik elvtárs beszéde (1961. október 24.)539
J. R. Malinovszkij elvtárs beszéde 81961. október 24.)552
A. A. Gromiko elvtárs beszéde (1961. október 25.)567
O. V. Kuusinen elvtárs beszéde (1961. október 26.)584
A. N. Seljepin elvtárs beszéde (1961. október 26.)598
Hruscsov elvtárs vitazáró beszéde (1961. október 27.)611
Az SZKP szervezeti szabályzatának módosításáról. F. R. Kozlov elvtárs előadói beszéde (1961. október 28.)649
A kommunizmus építése és a megtisztelő párttag cím jelentőségének növekedése653
A pártdemokrácia továbbfejlesztése660
A párt helyi szerveinek és alapszervezeteinek növekvő szerepe670
A szervezeti szabályzat tervezetének megvitatása és ennek eredményei677
Az SZKP XXII. kongresszusának határozata a központi bizottság beszámolójával kapcsolatban (A kongresszus egyhangúlag elfogadta 1961. október 31-én)685
A Szovjetunió Kommunista Pártjának programja711
Bevezetés711
A kapitalizmusból a kommunizmusba való átmenet az emberiség fejlődésének útja714
A kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet történelmi szükségszerűsége714
Az Októberi Forradalom és a szocializmus szovjetunióbeli győzelmének világtörténelmi jelentősége718
A szocialista világrendszer725
A világkapitalizmus válsága730
A munkásosztály nemzetközi forradalmi mozgalma739
A nemzeti felszabadító mozgalom747
A burzsoá és a reformista ideológia elleni harc753
A békés egymás mellett élés és az egyetemes békéért folyó harc758
A Szovjetunió Kommunista Pártjának feladatai a kommunista társadalmi építésében763
A kommunizmus az egész emberiség ragyogó jövője763
A párt feladatai a gazdasági építésben, a kommunizmus anyagi-technikai bázisának létrehozásában és fejlesztésében766
A párt feladata a nép anyagi jólétének növelésében788
A párt feladatai az államépítésben és a szocialista demokrácia továbbfejlesztésében797
A párt feladatai a nemzetek közötti kapcsolatok terén807
A párt feladatai az ideológia, a nevelés, a közoktatás, a tudomány és a kultúra terén811
A kommunizmus építése a Szovjetúnióban és a szocialista országok együttműködése825
A párt a kommunizmus általánosan kibontakozó építésének időszakában828
A Szovjetunió Kommunista Pártjának szervezeti szabályzata835
A párttagok, kötelességeik és jogaik836
A tagjelöltek841
A párt szervezeti felépítése. A pártdemokrácia842
A párt legfelsőbb szervei845
A párt köztársasági, határterületi, területi, körzeti, városi és kerületi szervezetei847
A köztársasági, határterületi és területi pártszervezetek vezető szervei849
A körzeti, a városi és a kerületi (falusi és városi) pártszervezetek vezető szervei850
A párt alapszervezetei851
A párt és a Komszomol855
A párt szervezetei a szovjet hadseregben856
A pártonkívüli szervezetekben működő pártcsoportok857
A Szovjetunió Kommunista Pártjának a párt XXII. kongresszusán megválasztott központi bizottsága858
Az SZKP Központi Bizottságának teljes ülése864
A testvérpártok küldöttei az SZKP XXII. kongresszusán865
Hruscsov elvtárs beszéde a záróülésen (1961. október 31.)869
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az SZKP XXII. kongresszusa Az SZKP XXII. kongresszusa Az SZKP XXII. kongresszusa

A lapélek kissé foltosak.

A felső lapélek színezettek.

Állapot:
980 Ft
680 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az SZKP XXII. kongresszusa Az SZKP XXII. kongresszusa

A lapélek enyhén foltosak.

A felső lapélek színezettek.

Állapot:
980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba