A kosaram
0
80%-ig
még
5 db

A földrajztanítás módszertana

A középiskolás földrajztanítás módszerei

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 319 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-17-6639-x
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó5
Bevezetés7
A földrajztanítás tartalma és feladatai9
A földrajz művelődési és nevelési értékei10
A földrajz művelődési anyagának kiválasztása12
Kapcsolat az általános és középiskolai tantervek között15
A földrajz kapcsolata más tantárgyakkal16
A tankönyv szerepe a földrajzoktatásban18
Irodalom19
A földrajztanítás sajátos nevelési feladatai és módszerei20
A világnézeti nevelés21
A dialektikus és történelmi materialista gondolkodásra nevelés23
A földrajzi összefüggések tanítása23
A természeti földrajzi tényezők egymás közötti összefüggése25
A természeti tényezők összefüggése a gazdaságföldrajzi tényezőkkel26
A társadalmi-gazdasági jelenségek belső öszefüggései27
A fejlődés tanítása a földrajzban30
Politikai nevelés a földrajztanításban34
A szocialista hazaszeretetre és szocialista nemzetköziségre nevelés36
A honvédelmi nevelés39
A környezetvédelemre nevelés41
A közgazdasági szemlélet fejlesztése43
Irodalom44
A földrajzoktatás folyamatának sajátosságai45
Az oktatási folyamat45
A földrajzoktatás legfőbb sajátosságai46
A földrajzi ismeretek, jártasságok és készségek47
A földrajzi fogalmak tanítása50
A földrajzi nevek tanítása53
A földrajzoktatás ágazati sajátosságai55
Az általános földrajzi ismeretek oktatásának sajátosságai55
A regionális gazdaságföldrajzi ismeretek oktatásának sajátosságai 57
Irodalom61
A földrajztanítás módszerei63
Az új ismeretek feldolgozásának módszerei64
A földrajzi ismeretek szóbeli feldolgozása64
Az ismeretek szóbeli közvetítésének módszerei65
Az előadás65
A magyarázat66
A tankönyv magyarázó olvasása66
Az elbeszélés és a leírás67
A felolvasás69
A magnetofon alkalmazása a földrajztanításban70
A beszélgetés módszerei73
A kérdezés75
Irodalom79
A szemléltetés eszközei és módszerei80
A szemléltetés jelentősége és funkciója a földrajzoktatás folyamatában80
A megfigyelés szerepe a megismerésben81
A szemléltetés tervezése és megszervezése82
A szemléltetés módja84
A valóság közvetlen bemutatása85
A valóság bemutatása a földrajzi környezetben86
Az iskolában és a lakóhelyen végezhető megfigyelések86
Természetföldrajzi jellegű megfigyelési feladatok86
Gazdaságföldrajzi jellegű megfigyelések88
Földrajzi megfigyelések a tanulmányi kiránduláson88
Természetföldrajzi jellegű megfigyelések88
Gazdaságföldrajzi jellegű megfigyelések89
Megfigyelési szempontok üzemlátogatáshoz91
A valóság bemutatása földrajzi kísérletekkel93
A kísérletezés metodikája94
Az előkészítéssel kapcsolatos tanári feladatok95
A tanár feladatai a kísérlet végrehajtásakor96
Földrajzi kísérletek96
Természetes segédletek, gyűjtemények99
A valóságszemléleti anyag felhasználása100
A közvetett szemléltetés eszközei és módszerei102
A tankönyv ábrái102
Képek és vetített képek bemutatása102
A képbemutatás helyes módja105
A vetített képek szemléltetése106
Képelemzés108
A mozgófilmes szemléltetés 111
Mozgófilmek felhasználása az oktatásban112
A filmbemutatás módja114
A televízió és a képmagnó alkalmazása119
Domborzati modellek és dombormű-térképek124
A földgömb szerepe a földrajztanításban125
A térképek felhasználása a földrajzoktatásban126
Az iskolai térképek128
A térképelemzés módszerei129
A szemléleti térképolvasás131
A logikai térképolvasás132
A térképek komplex elemzése133
A földrajzi eseménytérkép és földrajzi híradó133
Szemléltető rajzolás134
A tanulók rajzos tevékenysége139
Magyarázó rajzok139
Térképvázlatok140
Metszetrajzok metszetsorok145
Gazdaságföldrajzi sémák146
A számszerű adatok szemléletes ábrázolása147
Táblázatok148
Grafikus ábrák148
A diagramok148
A grafikonok149
A kartodiagramok és kartogramok150
A táblai vázlat150
Az írásvetítő alkalmazása152
A tanulók munkalapja153
Irodalom156
A tanulók önálló munkája az ismeretszerzésben159
Az egyéni önálló ismeretfeldolgozás159
A csoportmunka162
A csoportmunka típusai163
A csoportmunka szevezése165
A programozott oktatás167
A programozási rendszerek168
Az oktatógépek173
A programozott tankönyvek173
A programozott oktatás előnyei és hátrányai174
A programozott oktatás alkalmazásának lehetőségei a földrajztanításban174
Lineáris program175
Elágazó program176
Irodalom177
Az ismeretek megszilárdítása179
Az elsődleges rögzítés179
Az ismétlés181
A folyamatos ismétlés183
Az ismétlő-rendszerező összefoglalás187
A tematikus ismétlés187
Év végi rendszerező összefoglalás188
Az ismlétlések megtervezése188
Irodalom 189
A földrajzi ismeretek, jártasságok és készségek ellenőrzése190
Az ellenőrzés helye és szerepe az oktatási folyamatban190
A korszerű ellenőrzés - sokrétű információszerzés192
Az információszerzés lehetőségei194
Az ellenőrzés módszerei198
Az egyéni szóbeli feleltetés198
A frontális szóbeli ellenőrzés203
Ellenőrzés írásbeli és rajzos feladatokkal204
Írásbeli feladatok206
Rajzos feladatok211
Szimultán ellenőrzés218
Kollektív írásbeli ellenőrzés 221
Kollektív ellenőrzés feladatlappal222
A témazáró tudásszintmérés223
A topográfiai ismeretek és jártasságok ellenőrzése224
A munkanapló ellenőrzése227
Az ellenőrzés megtervezésének főbb szempontjai228
A földrajzi érettségi vizsga229
A tanulók teljesítményének értékelése és osztályozás231
Az értékelés231
Az érdemjegyek megállapítása232
A félévi és év végi osztályozás235
Osztályzatszóródási vizsgálat236
Irodalom239
A földrajztanítás tárgyi feltételei241
A földrajzi szaktanterem241
A földrajzi gyakorlótér249
A földrajzi szertár252
Irodalom 254
A földrajztanítás szervezeti formái255
A földrajzórák típusai és felépítése257
A földrajzi tanulmányi kirándulás262
A tanulmányi kirándulások fajtái263
A tanulmányi kirándulások tervezése264
Az útiprogram kidolgozása266
Költségvetés készítése267
A tanulmányi kirándulás szervezése267
A tanulók felkészítése269
A tanulmányi kirándulás vezetése269
A tanulmányi kirándulás tapasztalatainak feldolgozása270
A földrajzi szakkör271
A szakkör szervezése272
A szakköri munka tartalma és tervezése273
A szakköri foglalkozás megszervezése276
A szakkör szerepe a tanulmányi versenyekre való felkészülésben277
Irodalom279
A felnőttoktatás sajátosságai281
A felnőttoktatás célja és szervezeti formái281
A felnőttoktatás sajátos körülményei282
A földrajztanítás metodikai sajátosságai a dolgozók középiskoláiban284
Az új anyag feldolgozása284
Az ellenőrzés287
Irodalom288
A földrajztanár tervszerű munkája289
Önképzés, továbbképzés289
Felkészülés az évi munkára292
Felkészülés a tanítási órára296
Az óravázlat298
A földrajzóra vezetése300
A földrajzóra elemzése302
Irodalom304
A földrajztanár közművelődési tevékenysége307
Irodalom312
Általános földrajz szakmódszertani irodalom312
Tartalomjegyzék315

Fehér József

Fehér József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Fehér József könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv