A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Könyv és nevelés 2006/1-4.

VIII. évfolyam 1-4. szám

Előszó

Mustra
A fennállása félszázados évfordulóját ünneplő Nemzetközi Olvasástársaság (IRA) idén augusztusban Budapesten, az ELTE lágymányosi épületében tartja 21. Olvasási Világkongresszusát. A... Tovább

Tartalom

Balogh Mihály: Mustra 5
KÖNYVTÁR
Dömsödy Andrea: Könyvtárhasználati tankönyvek és a kor tudományossága 7
Nagyné Száraz Nagy Edit: Egy könyvtárostanár hétköznapjai 19
Tárnokné Major Krisztina: Uj utakon a könyvtárban 23
Bondor Erika: Zárszó egy párbeszéd kezdetén 25
Bognárné Lovász Katalin - Wéber Kati: Iskola és könyvtár 27
OLVASÁSPEDAGÓGIA
Gyarmati Szabó Éva: A középiskolás korosztály információszerzési szokásai 33
Gór Katalin: Hogyan szerettessük meg József Attila költészetét? 40
Nagy Attila: Út a világkongresszusig 45
TANKÖNYV - TANESZKÖZ
Lukáts János: Mendemondák homályországról 49
Vajda Kornél: Francia tükörben 59
Pátrovics Péter: Magyarország képe az ausztriai történelemkönyvekben 64
Szontagh Pál: Vázlatos benyomások néhány szomszédos ország
magyar nyelvű történelemkönyveiről 71
Kossuth egy angol tankönyvben (/. L.) 75
Hrabovszki János: A Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutatási Intézetről 76
Etessy Rita: Lapozni - megtalálni: Bemutatjuk a RAABE Kiadót 80
Jaki László: Adalékok a gimnáziumi tanári könyvtári történetéhez
1920-1944 84
HUNDIDAC-2005. Taneszközminősítő Díjverseny (Nádasi András) 85
OKTATÁSTÖRTÉNET
Juhász Imre: Ki volt Gönczy Pál? 91
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Dokumentum
Gyűjteménye (Fehér Katalin) 94
Szelényi Ödön, a tudós tanár (Áment Erzsébet) 97
Született nyelvünkön (Szabó Károly) 100
Tudós tanárok (F.K.) 102
HÍREK-KITEKINTÉS
Szalóki Gabriella: A Nemzetközi Digitális Gyermekkönyvtár 104
Világnapi kalandozás (Hock Zsuzsanna) 106
Nádasi András: Tanszer-Múzeum. Modellek és más eszközök
a hőtan szemléltetéséhez 108

2006/2
Balogh Mihály: Mustra 5
KÖNYVTÁR
Fehér Katalin: Hazatértek a sárospataki könyvek 7
Jaki László: Adalékok a gimnáziumi ifjúsági könyvtárak helyzetéhez
1920 és 1944 között 10
Gulyás Pál (Goda Beatrix) 11
OLVASÁSPEDAGÓGIA
Valaczka András: Kötelező a kötelező? Mit gondolunk a házi
olvasmányokról ma? 12
Interjú Pais Istvánnal (Balogh Mihály) 17
TANKÖNYV - TANESZKÖZ
Koller Lászlóné: Milyen legyen a jó tankönyv? 26
Eory Vilma: A jó tankönyv nyelvi követelményeinek rendszerezése 28
Hárman (Fináczy Ernő - Gyulai Ágost - Kemény Ferenc) a jó tankönyvről 34
Frank Gabriella: Mit tanulnak a magyar történelemről a finn diákok? 35
Pátrovics Péter: Mi és Ti. Magyarország képéről a lengyel
történelemkönyvekben 39
Graziani Borbála: A magyar történelem egy olasz tankönyvben 44
Bolyó Judit: Urálon innen és túl 47
Szabó Károly: Tankönyvek és tárgyilagosság. Trianon megítélése három
korszak középiskolai történelem tankönyveiben 49
Egy több mint rendhagyó filozófiatörténetről (V.K.) 55
Jáki László: Folyóirataink jelene és jövője 56
IFJÚSÁGI IRODALOM
Ittzés Mihály: Weöres Sándor gyermekversei zenei tükörben 59
Stiblár Erika: Miért a népmese? - egy pszichológus érvei 71
Kamaszkrónika (J.L.) 75
Felhívás a Népmese Napja megrendezésére
2006. szeptember 30-án (Nagy Attila) 76
Levél a könyvtárosoknak (Rigó Béla) 77
OKTATÁSTÖRTÉNET
Sedlmayr Krisztina: Kiállítás a kézimunka tanításáról 78
Vésnökök és mesterek 80
Boros Imre: Állandó iskola történeti kiállítás a Kőtelki Általános Iskolában 81
KITEKINTÉS
Árkos Iván: Digitális ismeretközlés - EU kompatibilitás 84
HÍREK 91
Nádasi András: Tanszer- Múzeum 94

2006/3
Balogh Mihály: Mustra 5
In memóriám Kovács Mihály (Nádasi András) 7
KÖNYVTÁR
Sáráné Lukátsy Sarolta: „Az olvasás felettébb szükséges Voltáról" 19
Szöveg és tartalom az információs társadalomban (Haraszti Pálné) 22
Ketten egy könyvről: Kovács Máté (Vajda Kornél)(Emmer Gáborné) 29
Hock Zsuzsanna: Az iskolai könyvtár a gyermek könyvtára? A gyermek
könyvtára az iskolai könyvtár? 34
OLVASÁSPEDAGÓGIA
Havas Katalin: Van újság az oktatásban 38
Csekő Györgyi: Olvasótábor (Dunabogdány, 2006) 49
Kiből lesz az olvasó? (Szontagh Pál) 53
TANKÖNYV - TANESZKÖZ
Jáki Gábor: Lengyelország története a hazai középiskolai
történelemkönyvekben 55
Fenyő Béla: Szükség van-e a memorizálásra? 64
Helyesírási szótár az érettségin? Megkérdeztük... (Bencédy József, Eőry Vilma,
Fercsik Erzsébet, Hollós Henriett, Horváth Bernadett, Korpás Tamás,
Mezey László Miklós, Mohos Sándor, Németh Kálmán, Vajda Kornél) 67
EURODIDAC 2006 Budapest (Hrabovszki János, Nádasi András) 75
Kecskeméti Tibor: Egy geológus gondolatai néhány középiskolai földrajzkönyv
olvasása nyomán 78
Kommunikáció és nyelvhasználat (Szőke-Milinte Enikő) 80
IFJÚSÁGI IRODALOM
Mesevarázs a Tündérpalotában (Székelyné Kórősi Ilona) 83
Jáki László: Egy ifjúsági regény rejtélyes szerzője 87
Gráberné Bősze Klára: Czeke Mariánne, dr. az első magyar könyvtáros nő
(1873-1942) 89
OKTATÁSTÖRTÉNET
Tölgyesi József: Új neveléstudományi periodikum a szaksajtóban:
a Neveléstörténet 98
KITEKINTÉS
„A hadszíntér kiterjesztése" Elektornikus) könyvek a nyilvános
könyvtárakban - nyereségek, lehetőségek és határok (Hrabovszki János) 102
Alfabetizáció és alapfokú oktatás Németországban (Goda Beatrix) 104
Külföldi pedagógia szakfolyóiratokból (Pallos Zsuzsanna) 105
HÍREK 107
Nádasi András: Tanszer-Múzeum 112

2006/4
Balogh Mihály: Mustra 5
KÖNYVTÁR
Tafferner Tamás: Iskolai könyvtári feladatok, források, fejlesztések 7
Balogh Mihály: Töprengés az iskolai könyvtári szakfelügyeletről 14
Melykóné Tőzsér Judit: Iskolai könyvtárak a szakfelügyelet tükrében 24
Használjuk-e még? A tájékoztatás hagyományos eszközei (Szabó Sándor) 36
Droppánné Debreczeni Éva: Száz év a magyar pedagógia szolgálatában 37
Dömsödy Andrea: Könyvtár-pedagógia az Országos Neveléstudományi
Konferencián 48
Könyvtáros képzés (vagy továbbképzés) az első világháború előtt
(Jaki László) 53
OLVASÁSPEDAGÓGIA
Nagy Attila: Növekvő kulturális szakadékok - az olvasás példája 55
A Nemzetközi Olvasástársaság 21. Világkogresszusa Budapesten
Steklács János: Betűhidak, a műveltség összeköt - Building Literacy
Bridges 64
Mikulás Gábor: Egyéni érdekeltség - a jó olvasás kulcsa 67
Gordon Győri János: A magyartanítás átalakulása az irodalomtanítás
nemzetközi tendenciáinak tükrében 70
Beszámoló a Magyar Olvasástársaság tisztújító közgyűléséről (Kocsis Éva) 83
Kalandra fel...! (Szabóné Gellért Ágnes) 85
A mese és az olvasás (Varga Kovács Amarilla) 89
TANKÖNYV-TANESZKÖZ
Vajda Kornél: Folyóiratunk jelene és jövője 92
Irodalomkönyvek a középiskolák 12. osztálya számára (Bencédy József) 97
Atlasz 1956-ról (Mezey László Miklós) 100
IFJÚSÁGI IRODALOM
Rigó Béla: Kincskereső vagy Nincskereső 103
KITEKINTÉS
Tallózás a külföldi szakirodalomban (Pallos Zsuzsanna - Goda Beatrix) 111
HÍREK
Anyanyelv-tanítási konferencia (Csekő Györgyi) 115
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem