Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

"Fehér szél támad..."

Bolgár költők antológiája

Tartalom

A bolgár líra története / Juhász Péter5
NÉPKÖLTÉSZET
Szerelmi líra / Nagy László fordításai
Fehér szél támad63
Ámulj az égre63
Arcok össze-zavarodtak64
Egymást öli két sas64
Erdő szélén65
Lakodalmas énekek
Búcsúzom, anyám66
Magasan száll a páva66
Ej, ifjúságom évei67
Tanuld meg leány, ne feledd67
Csúfolódók, mulattatók
Útrakelt a tarka béka68
Három tücsök összejött69
Apád a kutyát fejte meg69
Köszöntők, ünnepi énekek
Röpdösődik tarka madár70
Kelj föl gazda71
Újévi köszöntők72
Édes és drága énnekem73
Legendák
A gyémántfejű márna74
Kilovagol szent György vitéz76
Bájolók
Ijedtségre77
Szemverésre (Fehér-fehér madár...)77
Szemverésre (Elindulnak csoda népek..)78
Balladák
Balkáni Jóvó79
Menyecske megy80
Hősi énekek
Budavár aljában81
Budai fehér Jána82
Hajdut-énekek
Szól a kakukk, röpdös83
Szegénylegények tánca84
Rettentő Sztrahil85
Hull a hóharmat85
Történelmi énekek
Nagy osztrák császár86
A zászlót vitte Viola87
AZ ÓBOLGÁR ÍRÁSBELISÉG KIALAKULÁSA
Ismeretlen szerző
A tirnovói kőoszlop felirata / Majtényi Zoltán91
Cirill
Ima Szent Gergely hittudóshoz / Csíkhelyi Lenke fordításai92
Ima Bizáncba utazása előt92
Imádság halála óráján93
Metód
Szaloniki Szent Demeter kánonjából94
A BOLGÁR IRODALOM ARANYKORA
Konsztantin Preszlavszki:
Betűrendes imdáság / Papp Árpád99
Előhang / Lothár László, Weöres Sándor100
Kliment Ohridszki:
Cirill dicsérete (Részlet) / Csíkhelyi Lenke fordításai101
Mihály és Gábriel dicsérete (Részlet) 103
Ismeretlen szerző - X. sz.
Simeon cár dicsérete / Lothár László105
A BOLGÁR KÖLTÉSZET A XI-XVIII. SZÁZADBAN
Efrem
Könyörgés a Szeplőtelen Szűzanyához / Majtényi Zoltán109
Evtimij Tarnovszki:
Imádság Rilai Szent Ivánhoz / Csíkhelyi Lenke fordításai111
Szent Petka dicsérete113
Ismeretlen szerző - XIV. sz.
Sírfelirat a rilai kolostorban115
Dimitar Kantakuzin:
Imádság az istenanyához (Részlet) / Lothár László, Károlyi Amy116
A NEMZETI ÚJJÁSZÜLETÉS KÖLTÉSZETE
Petko Szlavejkov:
Dalra semmi kedvem / Vidor Miklós121
Epilógus / Weöres Sándor122
Konsztantin Miladinov:
Honvágy dél iránt / Rózsa Endre fordításai123
Grigor Parlicsev:
Előszó a Szkander béghez 124
Rajkó Zsinzifov:
Az özvegyasszony 126
Pohárköszöntő128
Hriszto Botev:
Elégia / Nagy László fordításai130
Hajdutok (Apa és fiú) 131
Szent György-nap137
Vaszil Levszki fölakasztása / Képes Géza138
Hadzsi Dimitar / Nagy László139
A KAPITALISTA FEJLŐDÉS KORÁNAK KÖLTÉSZETE
Ivan Vazov:
Hol van Bulgária? / Kalász Márton145
Vitosa / Illyés Gyula147
Az új temető Szlivnica fölött / Tandori Dezső147
A rilai kolostornál / Garai Gábor149
Az otthon hamvai / Fodor András151
Sztojan Mihajlovszki:
A sas és a csiga / Vidor Miklós fordításai153
A bagoly és a szentjánosbogár 153
Pencso Szlavejkov
Az elválaszthatatlanok / Fodor András154
Álom a boldogságról (Részlet) / Csíkhelyi Lenke156
A vízimalom romjai / Dimo Boikliev fordításai157
A tó 157
Nomádok158
Kiril Hrisztov:
Nyári éj / Vidor Miklós fordításai159
Őszi kép160
Dal161
Találkozás a réten / Dimo Boikliev162
Pejo Javorov:
A mezőn / Nagy László fordításai162
Kleopátra165
Énekem éneke167
Örmények / Fodor András171
Ne riadj meg, gyere! / Nagy László173
Dimitar Bojadzsiev
Éjjel / Buda Ferenc174
Éjjeli vágy / Dimo Boikliev fordításai175
Éjjeli kérdés175
Szerelmes vers176
Magány177
Teodor Trajanov
Dal szöveg nélkül / Tótfalusi István fordításai178
Halál a pusztákon179
Kárpáti szél180
Nikolaj Liliev
Az ég kéklő önkívületben / Székely Magda fordításai182
A kertre szitál-e a permet183
A késő őszi pusztulásban184
Lehull az emlék és az ének185
Dimcso Debeljanov
Elfojtott zokogás / Pór Judit fordításai186
Vaksötét a város187
Áldozat188
Elégia / Rab Zsuzsa189
A meggyes mikor kivirágzott / Nagy László190
A KÉT HÁBORÚ KÖZÖTTI LÍRA
Emanuil Popdimitrov
Iren / Majtényi Zoltán193
Dora Gabe
Várj, esti nap / Kiss Benedek194
Eliszaveta Bagrjana
Az örökkévaló / Székely Magda fordításai195
Elemek196
Aranyháló / Nagy László fordításai197
Aki nem ismeri197
Geo Milev
Fejem / Nagy László fordításai198
Ballada199
Sárkány200
Apokalipszis202
Aszen Razcvetnikov
Jövök / Buda Ferenc203
Üzenet / Rózsa Endre204
Előfutárok / Dimo Boikliev205
Imádság / Tótfalusi István206
M. I. / Rózsa Endre207
Lamar-Lalju Marinov
A ravnigori bál / Nagy László211
Pogányok / Király Zoltán210
Hriszto Szmirnenszki
A vörös lovasok / Nagy László211
Feketekávé / Szabó Lőrinc212
A viharon át / Kardos László213
Tüzes út / Nagy László215
Nikola Furnadzsiev
Ősz / Nagy László216
Lakodalom / Vidor Miklós217
Lovasok / Képes Géza220
Farkasok / Lator László fordításai221
Földmíves 222
Emlék / Székely Magda fordításai223
Téli nap223
Atanasz Dalcsev
A kapuk / Kalász Márton fordításai225
A szoba226
Hó / Nagy László fordításai228
Hallgatásom228
Szegénység229
Az író230
Mladen Iszaev
Javorov a Pirinben / Demény Ottó230
A favágó és az alkony / Király Zoltán231
Nikola Vapcarov
Történelem / Nagy László fordításai232
Levél235
Ének238
Majd vén leszek239
Búcsú / Kardos László240
Szlavcso Kraszinszki
Rekken a tér a déli hőbe... / Rózsa Endre241
Venko Markovszki
Párbaj / Rózsa Endre242
Alekszandar Vutimszki
Kavargó emlék / Vidor Miklós fordításai243
A hídnál244
A síkon / Kalász Márton fordításai245
Egyhangú táj 246
A FELSZABADULÁS UTÁNI KÖLTÉSZET
Ivan Pejcsev
A nyomok / Nagy László249
Induló hajó / Rab Zsuzsa250
Válás / Fodor András fordításai251
Ősz a parton253
Veszelin Andreev
Pisztolyomra / Demény Ottó254
Veszelin Hancsev
Csönd / Kiss Benedek255
Delfinhalászat / Király Zoltán fordításai258
Szépség 259
Alekszandar Gerov
Tünemények / Nagy László fordításai260
A nép lelke261
Aki az ágyamat veti / Király Zoltán261
Nevek / Kiss Benedek fordításai262
Asszonyok263
Bogomil Rajnov
Aranymosók / Vidor Miklós fordításai264
És mégis 265
Valeri Petrov
Iuvenes Dum Sumus / Majtényi Zoltán268
A szülők / Fodor András fordításai271
Bolondos levél273
Dobri Zsotev
Kentaur / Székely Magda fordításai274
Feltámadás276
A hallgatás / Rózsa Endre fordításai278
Pillanat279
Blaga Dimitrova
Az arc / Székely Magda fordítása280
Enyém volt281
Anyám281
Semmi se vész el...282
Nem tanultam...282
Vladimir Golev
Főn / Rózsa Endre284
Dimitar Metodiev
Majd úgy halok meg / Majtényi Zoltán285
Búcsú Párizstól / Nagy László 285
Nevena Sztefanova
Egy villámsújtotta fára / Nagy László286
Eső / Székely Magda287
Bozsidar Bozsilov
Színház / Képes Géza288
Jönnek majd tavaszok / Majtényi Zoltán fordításai289
Talán mert végtelenül fiatal vagy290
Fájdalom291
Radoj Ralin
Epigrammák 292
Történet Attiláról / Képes Géza295
Szlavcso Csernisev
Odüsszeusz Apollóniában (Részlet) / Utassy József297
Pavel Matev
Széthull a meggyfa virágsátra / Nagy László fordításai299
Most margarétás záporok300
Képtár / Fodor András300
Gyötrötten áhítozva... / Nagy László301
Akár a harmat / Fodor András fordításai302
Kérés304
A barát fájdalma / Kiss Benedek305
A BOLGÁR LÍRA MEGÚJULÁSA
Georgi Dzsagarov
Ősz / Nagy László fordításai309
Felelj 311
Levél / Csíkhegyi Lenke311
Kihallgatás előtt / Kiss Benedek fordításai312
Térj vissza!313
Eső314
Vendég316
Vatjo Rakovszki
A számlapokon meghalnak az órák / Pákozdy Ferenc fordításai317
Esti háztetők 318
Ivan Davidkov
Trák sírok / Király Zoltán319
Ivan Radoev
Falvak a síkon / Nagy László321
A tékozló fiú / Utassy József322
Egy fehér lap324
Liljana Sztefanova
Leányok, kettesével / Rózsa Endre327
Sztanka Pencseva
Boldogság / Király Zoltán329
Az ujjaim hegyével / Majtényi Zoltán330
Penjo Penev
A vizsgálat napjai (Részlet) / Jobbágy Károly331
Petár Alipiev
A szigeten / Fodor András333
Öregember / Utassy József fordításai334
Eső335
Pillangó / Székely Magda fordításai335
336
Párvan Sztefanov
Konsztantin-Cirill beszédeiből / Fodor András336
Papírsárkány / Király Zoltán338
Hasonmás / Tótfalusi István338
Vénasszonyok nyara / Pór Judit339
Anasztasz Sztojanov
Imádság / Rózsa Endre340
Bulgária / Kiss Benedek341
Orlin Orlinov
És újra jön a nyár... / Király Zoltán fordításai343
Dr. A. P. Csehov 344
Petár Karaangov
Nagydob 345
Szeptemberi szomorúság / Székely Magda fordításai347
Augusztus348
Vakáció349
Marko Gancsev
Achilles-sarok / Kiss Benedek fordításai351
A szívhez352
Kivégzés / Majtényi Zoltán353
Óda a tárgyakról / Kiss Benedek fordításai354
Diktatúrák prése alatt 355
Falusi pópa / Nagy László356
Dimitar Sztefanov
Kockázat / Kiss Benedek fordításai357
Hazatérés358
Ivan Dinkov
Hagyomány / Rózsa Endre359
Szlav Karaszlavov
Imádság / Rózsa Endre360
Fekete föld / Franyó Zoltán362
Tavaszi kakukkszó / Majtényi Zoltán363
Hriszto Fotev
Etüd / nagy László364
Anyámnak / Székely Magda366
Milyen szép is vagy te! / Utassy József fordításai368
Ifjúságom delén ragyogtam akkor370
Levetkőzik az ég / Rab Zsuzsa370
Előérzet / Nagy László fordításai372
Elégia373
Nikolaj Hrisztozov
Rekviem / Kiss Benedek fordításai376
Szülőhaza377
Damjan Damjanov
Rövidke ének a hosszú éjszakán / Csanády János378
A legszebb nő / Nagy László 379
Andrej Germanov
Nagy havazások idején / Király Zoltán380
Tempi passati / Utassy József fordításai381
Megőszültem382
Könnyű ám így nagyon, kezdetben! 382
Lányokban és barátokban383
John Robert Colombo, kanadai költő...384
Konsztantin Pavlov
Egy temetés 385
Dalolnak a csalogányok387
Capriccio Goyának388
Bolgár-babiloni vers389
Flotáció390
Vers a költő címeréről / Tornai József391
Nino Nikolov
A partfokon / Nagy László fordításai393
Dél, napfél 394
Krasztjo Sztanisev
Ovidiuszi monológ / Király Zoltán fordításai395
Nem pusztíthatnak el...396
Evtim Evtimov
Damaszkuszi rózsától pirultál / Utassy József fordításai397
A délszaki egek annyira kékek397
Ballada Anton esküvőjéről / Rózsa Endre398
Mihail Berberov
Trák sírkamra / Király Zoltán399
Mélytengeri áramlás / Székely Magda402
Hitedet óvd meg / Király Zoltán fordításai404
Nézd, ebben az ezüst tükörben 405
Igen, csak lassan, lassan405
Ljubomir Levcsev
Hajótörés / Nagy László406
Halálugrás / Székely Magda fordításai409
Capriccio No 1.410
Capriccio No 2.411
Szavak a kötélről / Nagy László412
És íme... / Fodor András414
Kakasviadal / Nagy László415
Én meg az álmaid / Tandori Dezső417
Vladimir Basev
Óraüzlet / Király Zoltán419
Nikola Indzsov
Forognak szakadatlan / Király Zoltán422
Költemény Szozopolért / Kiss Benedek423
Lacsezar Elenkov
Jóslat / Ágh István fordításai426
Giordano Bruno427
A legszebb fa429
A szozopoli múzeumban430
Sztefan Canev
A dísz-szemle próbája / Weöres Sándor431
Ősz, XX. század / Nagy László fordításai433
Lovak434
Hamlet, XX. század / Rab Zsuzsa435
Nikolaj Kancsev
Kantáta / Utassy József fordításai437
Nocturne438
Az erdőben van valaki439
A meteor, miután már nincs440
Csillagképek, szanaszéjjel magányos...440
Ivan Nikolov
Cseresznyemag / Kiss Benedek fordításai441
Kutak442
Hárommilliárdból...443
Csak így...445
Binjo Ivanov
Szél / Rózsa Endre fordításai446
Martin Luther King éjszakája446
Nappalaink 447
Esti szürkület450
Tajtékok450
Dimo Boljarov
Az ismeretlen város / Utassy József fordításai452
Ha meghalok...453
Töredék / Majtényi Zoltán454
Nedjalko Jordanov
Játék / Kiss Benedek fordításai455
Hihetetlen457
Rövid sóhaj459
Szentimentális beszélgetés szerelmesekkel a vonaton / Király Zoltán fordításai459
Dal a fénykerékről461
Koljo Szevov
Indulatos szavakkal463
Ivan Canev
Ház / Utassy József fordításai464
Nyári vihar465
Csend466
Ébren467
Alkotás468
A tücsök / Kiss Benedek fordításai468
A tűz 469
Vanja Petkova
Vízbe fúlt csillagok / Rab Zsuzsa470
Jössz már / Király Zoltán fordításai471
A nyár utolsó napja472
"AZ ÁPRILISI KÖLTÉSZET" MÁSODIK HULLÁMA
Georgi Konsztantinov
Téli éj / Rózsa Endre fordításai477
Este478
Boriszlav Gerontiev
Dal a jó emberről / Majtényi Zoltán479
Sejtelem / Majtényi Zoltán480
Borisz Hrisztov
A mama menyegzője / Utassy József fordításai481
Lovacskám482
Esti trombita483
Marin Georgiev
Három csikó484
Még egy pillanat485
Szerelem486
Ítélet487
Vásár / Király Zoltán fordításai487
Falusi állomás489
Georgi Belev
Vasárnap / Rózsa Endre fordításai490
Kiküldetés491
Mirjana Baseva
Szavak / Kiss Benedek fordításai492
Pont493
Kereszt494
Ekaterina Joszifova
Én, aki élhetek... / Nagy László fordításai495
Köztünk valami rossz van496
Radko Radkov
Bizánc / Kiss Benedek fordításai496
Teofána497
Tengerparti kolostor498
Petár Anasztaszov
Barátaim / Rózsa Endre fordításai500
Ballada501
Szerelem502
Sztojcso Sztojcsev
Búzaszem / Kiss Benedek fordításai503
Pillanat504
Parus Parusev
Múzeum / Király Zoltán fordításai505
Odüsszeusz506
Sólepárló telepek507
Rada Alekszandrova
A nyár / Kiss Benedek fordításai508
Függőség509
Riongtak a delfinek510
Ivan Valev
Téli fürdőhely511
Búzavirág512
Bogumil papok513
Eretnek514
Matej Sopkin
Haza / Garai Gábor fordításai515
A huszadik tavasz516
A mező (3.) / Kiss Benedek fordításai517
A mező (5.)518
Nikolaj Zajakov
Éjjel / Ágh István519
Vannak szavaim... / Utassy József fordításai520
Szőlőmetsző Trifon ünnepe521
Nyugodtan megyek el522
Gencso Hrisztozov
Magyarország / Bede Anna fordításai523
Nyári földem524
Kalina Kovacseva
Gondolatok / Király Zoltán fordításai525
Fájdalmamból sarjadsz...526
Kötés527
Kalin Donkov
Hittan / Tótfalusi István528
Napfény-folyó / Tótfalusi István529
Ivan Teofilov
Forrás / Kiss Benedek fordításai530
A természetben531
Asszociációk533
A régi Plovdiv534
Kiril Kadijszki
Életkortyok / Baka István fordításai535
Kiáltás az éjben536
Kiáltás537
Rejtett seb538
Tanjo Kliszurov
Madárka / Kiss Benedek fordításai538
Méreten felüli ruhák539
Legdrágább lélegzet540
Vladimir Levcsev
Az új hős monológja541
Danila Sztojanova
Kerek egy éve várom... / Rózsa Endre fordításai543
Eszeveszett és önhitt száguldással...544
Ó, hát megértem valahára...545
A kötet költői / Zergi Zsuzsa547
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
"Fehér szél támad..." "Fehér szél támad..." "Fehér szél támad..."

A védőborító enyhén elszíneződött, foltos. A lapélek foltosak.

Állapot:
810 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!