Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.506

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Fejezetek és források Szentendre város és a szentendrei járás munkásmozgalmának történetéből

1890-1945

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az MSZMP Szentendrei Járási és Városi Bizottsága mellett működő Munkásmozgalmi Hagyományokat Ápoló Bizottság évek óta gyűjti a járás és város munkásmozgalom-történetére vonatkozó dokumentumokat,... Tovább

Előszó

Az MSZMP Szentendrei Járási és Városi Bizottsága mellett működő Munkásmozgalmi Hagyományokat Ápoló Bizottság évek óta gyűjti a járás és város munkásmozgalom-történetére vonatkozó dokumentumokat, visszaemlékezéseket és egyéb adatokat. Jelen kiadványunkban közzétesszük a Bizottság eddigi munkájának eredményeit, a felszabadulás előtti korszak munkásmozgalom-történetének eddig feltárt fejezeteit.
A felszabadulás előtti munkásmozgalom történetének országos és megyei feldolgozásához az általunk összegyűjtött források közzétételével kívánunk hozzájárulni. Szükségesnek tartjuk a helyi események bemutatását, mert a kisvárosi és járási hétköznapok története, a helyi emberek tettei közvetlenebbül, konkrétabban érzékeltetik a történelem helyi mozgatóerőit, mint az országos és megyei szintézis megalkotására törő elemzések. Munkánkban a részletek leírásával, eseményközeiből történő bemutatásával a korhangulat illusztrálása is célunk.
A kiadvány nagy részét a szövegben kiemelten szedett forrásközlés teszi ki, amellyel segítséget kívánunk adni a munkásmozgalom-történeti szemináriumok, általános- és középiskolai szakkörök, tanítási órák helytörténeti jellegű forrásfeldolgozó, forráselemző foglalkozásaihoz. A forrásokat a könnyebb érthetőség érdekében nem emeltük ki a szövegösszefüggésből, nem függelékben tesszük közzé.
Forrásanyagunk összegyűjtését hosszú és gondos kutatómunka előzte meg az MSZMP Párttörténeti Intézetének Archívumában, a Pest megyei Pártbizottság Archívumában, a Pest megyei Levéltárban, az Országos Széchényi Könyvtárban és a szentendrei Ferenczy Múzeumban. A szerkesztő bizottság ezúton mond köszönetet a Munkásmozgalmi Hagyományokat Ápoló Bizottság gyűjtőmunkájáért.
Kiadványunkban nem törekedhettünk teljességre: sok lényeges eseménynek nem maradt fenn írásos nyoma, hiszen a többnyire földalatti tevékenységre kényszerült munkásmozgalomnak vigyáznia kellett az illegalitás szigorú szabályaira. Hiányosak a csendőrségi, polgármesteri, főszolgabírói, alispáni és főispáni jelentések is, mivel a mozgalomnak éppen a leghatékonyabb akciói rejtve maradtak a hatóságok előtt. Vissza

Tartalom

Bevezetés 5
I. A munkásmozgalom kezdetei Szentendrén és a szentendrei
(volt pomázi) járásban (1890-1918) 7
II. A Tanácsköztársaság helyi eseményei 23
- A Tanácsköztársaság győzelme, helyi szervei 23
- Gazdasági intézkedések 34
Kulturális élet 38
- Küzdelem az ellenforradalmi törekvések ellen, a Tanácsköztársaság leverése 44
III. A Horthy-korszak munkásmozgalma 53
- A munkásmozgalom újjászervezése és megerősödése, az
SZDP és a szakszervezetek harcai az 1920-as években 53
A budapesti szervezett munkásság találkozóhelyei a járásban. A KMP, az SZDP és a szakszervezetek helyi szervezkedése, bérmozgalmak az 1930-as években 61
- A helyi munkásmozgalom küzdelmei a fasizmus éveiben 88
Jegyzetek 103
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Fejezetek és források Szentendre város és a szentendrei járás munkásmozgalmának történetéből Fejezetek és források Szentendre város és a szentendrei járás munkásmozgalmának történetéből Fejezetek és források Szentendre város és a szentendrei járás munkásmozgalmának történetéből Fejezetek és források Szentendre város és a szentendrei járás munkásmozgalmának történetéből Fejezetek és források Szentendre város és a szentendrei járás munkásmozgalmának történetéből

A gerinc kissé töredezett, a lapélek enyhén foltosak. A kötés megtört.

Állapot:
1.540 Ft
770 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba