798.358

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kitaibelia 1998/1

Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat - III. évf., 1. füzet/Less Nándor emlékszám

Előszó

A KITAIBELIA e számában jelennek meg az Aktuális flóra- és vegetációkutatás Magyarországon (1997) című konferencia azon előadásainak és posztereinek összefoglalói melyek késedelmes beérkezés miatt... Tovább

Tartalom

Bevezető 3
Emlékezés Dr. Less Nándorra (1963-1993) 5
1. Less N.: a Délkeleti-Bükk növényföldrajzi jellemzése 13
2. Less N.: A Mély-völgy vegetációtérképe 19
3. Less N.: A Délkeleti-Bükk lejtősztyepprétjei 23
4. Less N.: A Cirsio pannonici-Quercetum Less leírásának érvényessé tétele 37
5. Less N.: A Epipactio atrorubentis-Fagetum Less leírásának érvényessé tétele 41
Az "Aktuális flóra és vegetációkutatások Magyarországon" c. konferencia előadásai és poszterei
Fekete G.: Az „Aktuális flóra- és vegetációkutatások Magyarországon" című konferencia megnyitója 45
Kevey B.: a Szigetköz erdeinek szukcessziós viszonyai 47
Sispo K.: Az Ócsai Tájvédelmi Körzet délkeleti részének vegetációtérképe és botanikai értékei 64
Kun A.: Sziklai növénytársulások az Érd-Tétényi-fennsíkon 65
Fekete G. : Javaslat új típusú vegetációmonográfiák megalkotására 71
HÁZI J.: A vácdukai Bükkös-hegy és környékének botanikai értékei 74
Isépy I.: Diverzitás-vizsgálatok hazai száraz és félszáraz gyepekben 75
Szövényi P.: A kőszegi tőzegmohás lápok 81
Borhidi A.: Nevezéktani korrekciók és egyéb kiegészítések a Magyarországi Edényes Flóra Határozójához 83
Horváth A.: A mezőföldi fátlan löszvegetáció florisztikái és cönológiai jellemzése 91
Galambos L: Florisztikai-növényföldrajzi kutatások újabb eredményei a Pannonhalmi-dombságon 95
Hoitsy Gy. - Szerényi J.: A martilapu szádorgó (Orobanche flava Mart.) a Bükk-hegységben: új hazai adat 97
Jakab G. - Lesku B.: Aktuális botanikai kutatások eredményei a Kelet-Nyírségben 99
Gőri Sz. és mtsai.: A Meggyes-mocsár vegetációja a természetvédelmi rehabilitáció kezdeti fázisában 103
Lektorált közlemények
6. Pinke Gy.: Adatok a Mosoni-síkság és a Szigetköz gyomflórájának ismeretéhez 105
7. Böhm É. I.: A Pyrus magyarica-Terpó és a Pyrus X karpatiana Terpó elkülönítő bélyegei a Pyrus pyraster Burgsd.-től 109
8. Király G. - Király A.: Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez 113
9. Király G. - Király A.: A hazai flóra két alig ismert növénye: a Chaerophyllum hirsutum L. és a Glyceria declinata Bréb 121
10. Nagy J.: Adatok a Börzsöny-hegység flórájához II. 127
11. Csiky J. - Judik B.: Az Orchis simia Lam. előfordulása az Északi-középhegységben 129
12. Csiky J.: Adatok a Karancs-hegység növényvilágához 131
13. Jakab G.: A Nyírség mohaflórája U. (biogeográfiai rész) 137
Szakirodalmi figyelő 150
Apró közlemények 153
Bibliográfia
A „Borbásia" című folyóirat bibliográfiája (Vidéki R.) 155
Az "Aktuális flóra- és vegetációkutatások Magyarországon'' konferencia résztvevői 162
Közlemény 168
Formai útmutató a szerzőkhöz 169
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem