A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az Erdő 1962. január-december

Az 1862-ben alapított Erdészeti Lapok 97. évfolyama - XI. évfolyama 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 576 oldal
Sorozatcím: Az Erdő
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal és ábrákkal illusztrálva.

Előszó

Részlet:
Az "Erdészeti Lapok" alapításának századik évfordulójára

Megilletődéssel lapozgatja az ember az Erdészeti Lapok első évfolyamának példányait. A magyar erdészeti irodalom megteremtése a... Tovább

Tartalom

AZ ERDŐ
XI. évfolyamában megjelent cikkekről
Az 1961. évi VII. törvény az erdőkről és a vadgazdálkodásról 98
Az 1962. évi „Bedő Albert"-díjasok 340
Általános indokolás az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló törvényjavaslathoz 97
Andor József - Barna József: Vegyi gyomirtás a Délzalai Erdőgazdaság vasútüzemében 257
Andor József - Demeter Sándor: Szalagbetonutak építése 465
Dr. Babos Imre: A talajjavítás és talajvédelem legfontosabb kérdései 52
Dr. Babos Imre: J. Krahl-Urban - Die Eichen (könyvismertetés) 237
Dr. Balassa Gyula: A magyar erdőgazdálkodás helyzete és jövője 529
Balsay László: Szarvasállományunk fenntartásának kérdéséhez 457
Banadics István: A Békés megyei erdők története az erdőművelés tükrében 486
Barcsay László: Erdészeti gépjavító telepek gazdaságosabb létesítése 138
Dr. Bartha Ernő: Boleman Géza 1876-1961 166
Beély Miklós: Az energiagazdálkodás egyes kérdései 262
Bencze Lajos: A növényvédőszerek veszélyessége a vadállományra és egyéb állatvilágra 185
Borsos Zoltán: A fafaj megválasztás néhány kérdéséről 537
Ju. L. Celynyiker: Leonyid Alekszandrovics Ivanov : 527
Csányi Sándor: A börzsönyi vörösfenyőmag termelés 143
Csóka Lajos: A műanyagok felhasználási lehetőségei az erdőgazdaságban 129
Csóka Lajos: Védőtető alatti tölgymakktárolással kapcsolatos tapasztalatok 490
Csontos Gyula: A fásítás szerepe Bács-Kiskun megye mezőgazdaságának fejlesztésében 434
V. L. Dzsikovits, A. A. Knize, V. K. Szokolova: Kísérlet az erdőgazdasági termelés számbavételére átszámító tényezők segítségével 134
Fekete Gyula: A fásítás tíz éve 547
S. Frei: A Bärenfels-i Főerdészet kerületében végrehajtott meszezési kísérlet
eredményei 493
Dr. Gál János: A védőerdősítések jövőjéről 158
Gertheisz Antal: Az erdészet kérdései a Magyar Gazda hasábjain 410
Dr. Győrfi János: Rohmeder E.-Schöbach H.: Az erdei fák genetikája és nemesítése (könyvismertetés) 92
Dr. Győrfi János: F. Schwerdtfeger - Das Eichenwickler-Problem (könyvism.) 335
Hajdú András: Megvédjük erdeink ritka öreg faóriásait 317
Halász Aladár: Második ötéves tervünk erdészeti vonatkozásai 193
Dr. Henzel János: Néhány eszköz a közelítő kötéldaruk pályatervezésének és
szerelésének megjavítására 168
Holdampf Gyula: A vadkárokról 267
Izrael Gábor: Hegyvidéki ligeterdők művelésének néhány kérdése 207
Dr. Járó Zoltán: Fontosabb fafajaink elterjedése 7
Dr. Járó Zoltán: S. V. Sonn - Az erdő hatása a talajra (könyvismertetés) 428
Dr. Járó Zoltán: A. A. Molcsanov - Az erdeifenyő erdők hidrológiai szerepe a
homoktalajokon (könyvismertetés) 430
Jérome René: Termőhely kutatási és nyárfatermesztési beszámoló a Tudományos
Akadémián 28
Jérome René: Szederjei Ákos - Vadcsapáson (könyvismertetés) 92
Jérome René: A fokozatos felújításról 164
Jérome René: Az NDK nyárfaprogramjáról (folyóiratismertetés) 235
Jérome René: Tudományos ülésszak az Erdőmérnöki Főiskolán 314
Jérome René: A magyar Nyárfatermesztés (könyvismertetés) 333
Jérome René: Az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlése - Debrecen 1962 337
Jérome René: Tudományos ülés az erdőhasználat és gépesítés kérdéseiről 419
Jérome René: Gondolatok az erdőművelés fejlesztéséhez (irodalom ismertetés) 574
Kállay József: A nyár telepítések gazdaságossága 394
Kecskés Mihály - Kopasz Margit - Manninger Ernő: Adatok az akác rhizobiumoltásos szabadföldi kísérleteihez 462
Dr. Keresztesi Béla: Az Erdészeti Kutató Intézetek Nemzetközi Szövetségének
(IUFRO) XIII. kongresszusa 2
Dr. Keresztesi Béla: Erdőrendezés egy felsőausztriai magánerdőbirtokon 56
Dr. Keresztesi Béla: M. E. Tkacsenko - Általános erdőműveléstan (könyvismertetés) 93
Dr. Keresztesi Béla: Magyar Pál - Alföldfásítás II. (könyvismertetés) 286
Dr. Keresztesi Béla: Egy évszázad az erdőgazdaságfejlesztés szolgálatában 358
Dr. Keresztesi Béla - Dr. Járó Zoltán: Erdészeti kutatás a Román Népköztársaságban 500
Kiss László: Erdősítés négyzetes ültetése 67
Kiss László: N. W. Lobanow - Mykotrofie der Holzpflanzen (könyvismertetés) 427
Kollányi Antal: A gépesített rakodásról 77
Kolonits József: A Diprion sertifer és pini károsítása 1961-ben 225
Kolossváry Szabolcsné: Szovjet folyóiratszemle 1961. első feléről (irodalomismertetés) 44
Kolossváry Szabolcsné: Szovjet szaklapok szemléje 1961. második feléről (irodalomismertetés) 423
Kolossváry Szabolcsné - Márkus László: N. P. Anucsin - Erdőbecslés (könyvismertetés) 470
Kókay Dezső: Dr. Fehér György - Állatpreparátumok készítése (könyvismertetés) 239
Kopecky Ferenc: A csehszlovák nyárfagazdálkodás helyzete 121
Kopecky Ferenc: Dr. Koltay György 1899-1961 49
Kopecky Ferenc: A. Sz. Jablokov - Jegenyenyárak (könyvismertetés) 336
Kopecky Ferenc: A. V. Albenszkij - Az erdei fafajok nemesítése és a maggazdálkodás (könyvismertetés) 429
Kovács Jenő: Klorózis megszüntetése karácsonyfatelepen 148
Lesenyi Ferenc: Haladó erdőgazdasági törekvések a két világháború között 402
Lesznyák József: A fásítások eredményei és jövőbeni feladatai a Hajdúsági Áll.
Erdőgazdaság területén 349
Lippóczy Béla: A csapadék és makktermés, alom és újulat kapcsolatairól 90
Dr. Madas András: Az Erdészeti Lapok alapításának 100. évfordulójára 1
Dr. Madas András: Erdészeti és Faipari Egyetem 433
Dr. Magyar Pál: Dr. Jávorka Sándor 1883-1961 31
Dr. Marjai Zoltán: Nemzetközi magcsere 86
Dr. Marjai Zoltán - Mátyás Vilmos: Maggazdálkodási konferencia a Lengyel Népköztársaságban 189
Márkus László: Az Erdészeti Tudományos Intézet munkája az ugodi kísérleti
erdészetben 323
Márkus László: Dr. Fekete Zoltán 1877-1962 481
Mátyás Vilmos: Tölgyeseink virágzás- és termésbiológiájának gyakorlati vonatkozásai 104
Meskó József: Műszaki fejlesztés a Kiskunsági Állami Erdőgazdaságban 39
A. M. Nilszon - A. A. Maru: A részletes erdőleírás adatfeldolgozásának automatizálása 280
Nyékes István: Idős fák konzerválása 320
Palotay István: Famagassági görbék szabványosítása 305
Palotás Ferenc: Gondolatok egy korainyár sarjerdő elemzésekor 439
Pankotai Gábor: A vontatók szerepe az erdei munkában 115
Papp László: Ónoseső károsítása a délsomogyi erdőkben 249
Dr. Papp László: A tavaszi időszak időjárása 421
Dr. Papp László: A káros légszennyeződések hatása az erdőre 452
Dr. Papp László: Az 1959-es aszályos év következményei Északraj na-Westfalia
erdeiben (folyóiratismertetés) 468
Dr. Papp László: A nyári időszak időjárása 519
Dr. Pagony Hubert: Sz. I. Vanyin - Erdészeti növénykórtan (könyvismertetés) 191
Dr. Pagony Hubert: Erdővédelmünk 1961. évi helyzete és az 1962. évi feladatok 272
Dr. Pagony Hubert - Dr. Szontagh Pál: Erdővédelmi KGST konferencia Bukarestben 570
Páll Miklós: A göcseji bükkösök felújítása 221
Dr. Páris János: Akácmagvak kataláz aktivitása 310
Dr. Pólya László: A nyárfamagvak áztatási károsodásáról 81
M. N. Putyilin: V. N. Szukaasov és G. F. Morozov tipológiai feldolgozásának összehasonlító elemzése 521
Rakonczay Zoltán: Néhány gondolat vágástervezési rendszerünkről 260
Reuter Camilló: Őshonos-e az erdeifenyő a Zselicségben? 284
Reuter Camilló: A nyár és fenyő egymásmelletti telepítéséből keletkező károsításokról 563
Dr. Sali Emil: Főtitkári beszámoló 342
Simon József: Szelídgesztenye pusztulás a kelet-zalai dombvidéken 514
Solymos Rezső: Erdőnevelési és faterméstani kutatások az ERTI-ben 560
Dr. Somkuti Elemér: Lesenyi Ferenc 1887-1962 494
Dr. Somkuti Elemér: Hozzászólás dr. Szőnyi László: Adatok néhány fafaj vastagság növekedéséhez c. cikkhez 572
Sopp László: A vörösfenyő fatömeg- és törzsalakvizsgálatainak eredményei 69
Sopp László: A cser magassági szórásmezeje, fatömege és törzsalakjának vizsgálata 241
Szabadhegyi Viktor: Az erdőgazdasági üzem tervezése grafikus munkaszervezéssel 152
Dr. Szepesi László: Magyar erdőgazdasági gépek a KGST nemzetközi összehasonlító vizsgálatain
Dr. Szepesi László: Tapasztalatok a holland erdész és szakmunkás továbbképzéssel kapcsolatban 177
Dr. Szabó István: A magyar erdészeti könyvtárak 415
Szemere László: Néhány szó a fák és gombák kapcsolatáról 34
Szigethy László: Hozzászólás a növényvédőszereknek az állatvilágra való veszélyességéhez 301
Szodfridt István: Hozzászólás a rövid vágáskorú nyárasok kérdéséhez 447
Szodfridt István: J. N. Köstler - Waldbau (könyvismertetés) 477
Szodfridt István: J. N. Köstler - Waldflege (könyvismertetés) 479
Dr. Szontagh Pál: A fénycsapdák gazdasági jelentősége 510
Szőllősi Tibor: Gépi közelítés új módszerrel 496
Dr. Szőnyi László: Adatok néhány fafaj vastagsági növekedéséhez 289
Tihanyi Zoltán: A hektáronkénti törzsszám és a fatömeg összefüggése 37
Dr. Tompa Károly: A fásítás tízéves tapasztalatai Győr-Sopron megyében 554
Tóth Béla: A fejlődés és növekedés fogalmának néhány erdőgazdasági vonatkozásáról 216
Tóth Béla: A rövid vágásérettségi korú nyár főállományokról 385
Tóth Imre: Vadgazdálkodásunk néhány erdőművelési vonatkozása 327
Tóth Sándor: A gépi ültetésről 204
Dr. Varga Lajos: Az erdei alom bomlásáról 84
Vass Sándor: A Hajdúsági Áll. Erdőgazdaság helyzete és feladatai 345
Dr. Vágó Ödön: Az erdészeti propaganda 370
Vámos Rezső, Vida László: A fenyőcsemeték antityotikus anyagának vizsgálata 124
Várady Sándor: A fahasználat tervezésének kérdéseiről 231
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem