A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10.

Halottkultusz

Előszó

1980 tavaszán érzékeny veszteség érte a magyar néprajztudományt. Két kiemelkedő kutató távozott tragikus hirtelenséggel. Bálint Sándor (1904-1980) a szegedi egyetem volt professzora és Kardos... Tovább

Tartalom

Halottak emléke (szerkesztői bevezető) 9
I. Régészeti eredmények 11
László Gyula: A temetők jelképvilága (elnöki megnyitó) 13
Raczky Pál: A házba való temetkezés szokásának kezdetei Délkelet-Európában 17
Kerezsi Ágnes: Lókultusz az észak-eurázsiai finnugor népek és oroszok halotti szokásaiban 26
H. Tóth Elvira: Sajátos temetkezési szokások a Duna-Tisza közi avarkori temetőkben 45
Kovács László: A honfoglaló magyar lándzsás sírjelölés és néprajzi megfelelői 58
Tettamenti Sarolta: Temetkezési szokások a Kárpát-medencében a X-XI. században 86
Selmeczi László: A magyarországi kunok temetkezése a 13-16. században 95
II. Halottkultusz és túlvilág hiedelmek 111
Veres Péter: Az obi-ugorok temetkezési szokásai 113
Keszi-Kovács László: Adatok a magyar néphit lélek és halál képzetéhez 118
Istvánovits Márton: Halottak kultusza a Kaukázusban (az elhangzott előadás rövidített változata) 123
Ujváry Zoltán: A kaukázusi szvanok halottkultuszáról 131
Katona Imre: Halottas énekköltészetünk tiszta és átmeneti műfajai 133
Ujváry Zoltán: Halottvirrasztó játékok 145
Ullman Péter: Halottvirrasztás egy mai erdélyi faluban 153
Szabó László: A halotti szemfedél felhasításának szokása a magyaroknál 163
Pócs Éva: Kenyér és lepény - A régi nyersanyag és technológia szerepe a halottkultuszban 184
Barna Gábor: Halottlátók a magyar néphitben 199
Felföldi László: A magyar halottas táncok funkcionális vizsgálata 212
Jung Károly: Haláljóslás és a halál előjelei a jugoszláviai magyarság hagyomány világában 224
Sarosácz György: Temetkezési szokások a baranyai sokácoknál és bosnyákoknál 232
III. Temető-sír-sírjel 241
Kunt Ernő: Temető és társadalom 243
Örsi Julianna: Az alföldi mezővárosok temetkezési rendje 257
Tóth Juciit: A telkibányai református temető temetkezési rendje 275
Nóvák László: A temető helye a halottkultuszban, különös tekintettel a sír és sírjelölés kérdésére 285
Hofer Tamás: Archaikus síijeleink kérdéséhez 308
Hoppál Mihály: Fejfáink keleti hátteréhez 325
Mándoki László: Illusztrált sírkövek a sumeni muzulmán temetőben 367
Mándoki László: Halottkultusz plakátokon (bolgár „nekrológok") 371
IV. Adattár 375
Bárkányi Ildikó: Budapesti katolikus temetési szertartás leírása 377
Halasy Márta: Polgári temetések 1980-ban Budapesten a Farkasréti temetőben 381
Szarvas Zsuzsa: Ortodox zsidó temetkezési és gyászszokások 388
Sasvári László: Görögkatolikus gyászszertartások 391
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10.

A borító enyhén kopott.

Állapot:
3.740 ,-Ft
19 pont kapható
Kosárba