Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Felsőoktatási Szemle 1958. január-december

A Művelődésügyi Minisztérium folyóirata/VII. évf. 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 781 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A felsőoktatás általános kérdései
Az új tanév elé395
Így indult meg az új tanév583
Bakondi Károly - Kardos Árpád: Megjegyzések a Gépipari Tudományos Egyesület és a Budapesti Műszaki Egyetem kapcsolatairól441
Dr. Bartha Ferenc - Dr. Kovacsics János: Az egyetemi tantervek kialakításának egyes problémái a Magyar Népköztársaság egészségügyi felsőoktatásában409
Bence Gyula: Fiatal képzőművészek nevelésének néhány kérdése519
Dr. Benkő László: Megjegyzések az MSZMP művelődési politikájának irányelveihez662
Csukás István: Javítsuk meg a Felsőoktatási Szemle munkáját137
Csüry István: A debreceni Egyetemi Könyvtár problémája75
Czyzyk K.: Hogyan kell kiválasztani az ifjakat a főiskolai tanulmányokra445
Dr. Dán Sándor: Az orvosképzés egyetemi tantervének problémái736
Dr. Ernst Jenő: Az orvostanhallgatók túlterheléséről295
Dr. Grinus Wilhelm: A szocialista főiskola fogalma567
Dr. Gyires Béla: A Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karának tudományos munkájáról400
Harsányi Kálmán: Műszaki tankönyvkiadásunk helyzete431
Heckenast József: Az erkölcsi nevelés néhány problémájáról egyetemeinken611
Héberger Károly: A 10 éves felsőoktatási reform hatásai a műszaki felsőoktatásban282
Héberger Károly: A gépipari gazdasági mérnökképzés tapasztalatai731
Dr. Hoóz István: A felvételi vizsgák eredményei615
Dr. Horváth Zoltán - Nagy Miklós: A hazai és a külföldi kohómérnökképzés286
Hruscsov elvtárs akadémiai beszédének visszhangja egyetemeinken272
Dr. Jausz Béla: Az új tanév küszöbén647
Dr. Korach Mór: A vegyészmérnökképzés helyzete és feladatai277
Dr. Korcsmáros Iván: Főiskolai politikai nevelőmunkánk tapasztalatai145
Kovács Aladár: A munkára való nevelés lehetőségei a kormány ifjúsági határozata nyomán333
Dr. Kovács Máté - Kőhalmi Béla: Az egyetemi könyvtárosképzés alapkérdései nemzetközi megvilágításban424
Dr. Kovács Jenő: Alaptárgyak oktatása és a vele kapcsolatos problémák az Állatorvostudományi Főiskolán727
Kozmann György: A mérnökök továbbképzésének problémái201
Ladányi Andor: Az ötéves tantervek és az új szakosítás a bölcsészettudományi karokon16
Ladányi Andor: A tanárképzés megjavítása tudományegyetemeink soronlevő feladata530
László Tivadarné: Az ötéves jogászképzés81
Dr. Lengyel Béla: Az egyetemek tudományos munkájának néhány kérdéséről601
Dr. Mehnert Gerhard: Munkások nevelik a diákokat152
Dr. Molnár Vilmos: Hogyan alakul egyetemi hallgatóink egészségi helyzete az utóbbi években655
Móra László: A Budapesti Műszaki Egyetem tanszéki és intézeti könyvtárainak központi feldolgozása434
Nagy Istvánné: Komensky jelentősége az európai nevelés történetében1
Dr. Némedi Lajos: Az általános iskolai tanárképzés ügyéről21
Dr. Rados Kornél: A műszaki oktatási konferencia eredményei65
Dr. Rados Kornél: A mérnökképzés reformjavaslata az Építőipari és Közlekledési Műszaki Egyetemen 721
Rádi Péter: Az atomenergia békés felhasználása és az egyetemek feladatai663
Sasi Nagy István: A műszaki egyetemek oktatóinak gyakorlati továbbképzéséről666
Dr. Smogyi Endre: Az egyetemi politikai munka néhány időszerű kérdése141
Suara Róbert: Tapasztalatok az egyetemi nyelvoktatás terén204
Dr. Szekeres László: Az Agrártudományi Egyetem533
Dr. Szép Iván: A gyakorlat és az elmélet kapcsolata az Állatorvostudományi Főiskolán670
Dr. Szigeti József: A párthatározat után269
Dr. Tymowski Janus: Az egyetemet végzett fiatal műszaki szakemberek helyes munkába állítása155
Vadász Elemér: A természettudományos tanárképzés527
Vas Tibor: A hallgatók nevelésének a kérdései, a KISZ helyzete és feladatai az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogtudományi Karán11
Dr. Vörös László: Vázlatos áttekintés az orvosképzés fejlődéséről a világ országaiban336
Dr. Went István: Világnézeti nevelés az élettan oktatásában715
A marxizmus-leninizmus oktatásának kérdései
Benke István: Az ideológiai oktatás és a szakoktatás kapcsolatai620
Földi Pál: A marxista-leninista szemináriumok elvi módszertani problémái349
Jóri János: Az erkölcsi és ateista nevelés néhány kérdése pedagógusképző intézményeinkben450
Kalocsai Dezső: A jobboldali revizionizmusról és a baloldali doktrinérségről219
Kéri Elemér: Néhány gondolat a lényegrelátásra való nevelésről343
Lu Ting-ji: Az oktatást össze kell kapcsolni a termelőmunkával740
Sebő Lászlóné: A tudományos szocializmus egyetemi oktatásának előkészítése84
Vitadélután a Budapesti Műszaki Egyetemen674
Az oktatás és nevelés ksérdései
Dr. Babics Antal: Az orvosi etika oktatásáról304
Dr. Balázs Béla: A tanulmányi vezetés kérdése az egyetemeken és főiskolákon552
Dr. Bán Imre: Az ötéves tanárképzés és a magyar irodalmi tanterv624
Bencsik István: A mezőgazdasági mérnökképzés és a mezőgazdasági akadémiák37
Dr. Benkő Loránd: Az ötéves tanárképzés és a nyelvészeti oktatás462
Dr. Berczik Árpád: Modern nyelvtanárképzés a Szegedi Tudományegyetemen547
Bodnár Miklós: Az emlékezéssel kapcsolatos néhány tapasztalat a Mezőgazdasági üzemtan c. tárgy oktatásában485
Dr. Borbély András: Hallgatóink kulturált magatartása167
Dr. Borbély András: Az egyetemi hallgatók gyakorlati éve544
Dr. Csizmadia Ernő: Mezőgazdasági mérnökök nevelése termelőszövetkezeti munkára693
Dobó Ferenc: Szemléletesség a mezőgazdasági gépészmérnök-hallgatók matematika oktatásában474
Durkó Mátyás: A népművelési képzés tapasztalatai a Debreceni Tudományegyetemen359
Gazdasági földrajz az agrárfelsőoktatásban106
Dr. Holló János - Terdik Ferencné: A Budapesti Műszaki Egyetem diákotthonairól232
Dr. Jáki Gyula: Az orvostörténet oktatása164
Juhász Lajos: Hallgatóink növényismeretének biztosítása487
Dr. Kardos Tibor: Az egyetemi kulturális munka354
Dr. Kazár György: Hozzászólás dr. Petrányi Gyula: "Orvosképzésünk néhány aktuális kérdéséről" c. tanulmányhoz627
Dr. Kolláth György: Levelezőoktatás a Közgazdaságtudományi Egyetem Ipari Technológiai és Áruismereti Tanszékén101
Dr. Kolláth György: A technológia és áruismeret gyakorlati oktatása a Közgazdaságtudományi Egyetemen167
Lakatos László: A Szegedi Orvostudományi Egyetem Apáthy István Kollégiuma307
Láczer István: Könnyű az angol és nehéz az orosz nyelv?750
Dr. Lissák Kálmán - Dr. Tigyi András: Az általános biológia oktatása az orvosi egyetemen226
Martos Istvánné: A demonstrátorok foglalkoztatása műszaki egyetemeinken175
Dr. Mozsonyi Sándor: Gyógyszerészképzésünk problémái92
Dr. Németi László: A fiatal jogi kari asszisztensek problémái553
Dr. Petrányi Gyula: Orvosképzésünk néhány aktuális kérdéséről366
Rezek Ödön: A műegyetemi gépműhelygyakorlatok időszerű kérdései376
B. Dr. Révész Mária: A latin nyelv oktatásának új perspektivcái749
Dr. Sándor Pál: Megjegyzések az orvosi etika oktatásáról468
Dr. Smolák Jaroslav: Hogyan adjunk elő?471
Sváb János: A műszaki egyetemi oktatás sajátos problémái681
Dr. Szádeczky-Kardoss Samu: A klasszika filológia helye felsőoktatásunkban456
Dr. Szekeres László: A kémiaoktatás szerepe a mezőgazdasági mérnökképzésben235
Szentmártony Tibor: A laboratóriumi jegyzőkönyvekről477
Dr. Szodoray Lajos: A Debreceni Orvostudományi Egyetem orvosetikai kollégiuma306
Dr. Tóth Gábor: Útban a kollégium felé477
Dr. Törő Imre: Egyetemeink általános biológiai oktatásának kérdéséhez536
Váradi János: A gyakorlati oktatás kérdései az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán755
Zimonyi Gyula: Alapvető problémák mérnökképzésünkben
Egyetemeink és főiskoláink életéből
Arany- és gyémántdiplomásokat avatott az Eötvös Loránd Tudományegyetem635
Korach Mór professzor 70 éves261
Liska József professzor 75 éves311
Üdvözöljük Kossuth-díjas professzorainkat260
A Balatoni Nyári Egyetem programja383
Végző mérnökök búcsúja a Budapesti Műszaki Egyetemtől317
Olvasóankét a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán312
Dr. Turóczi-Trostler József professzor 70 esztendős763
Dr. Bihari József: Szovjet főiskolai küldöttség Egerben693
Vita jogtörténetírásunk helyzetéről és feladatairól493
Iglói Endre: A Kossuth Lajos tudományegyetem orosz nyelvi- és irodalmi tanszékének soronkövetkező feladatai115
Jubileumi ünnepségek a pécsi Pedagógiai Főiskolán504
A Debreceni Nyári Egyetem636
Meskó Gábor4: Az első Balatoni Nyári Egyetem696
Dr. Mezősi József: Szakszervezeti munka a Szegedi Tudományegyetemen690
Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem kultúrversenyéről53
A pécsi Összehasonlító Polgári, Munka- és Mezőgazdaságjogi Tudományos Diákkör működéséről és a leszűrt tapasztalatokról229
Beszámoló tudományos diákegyesületi konferenciákról491
A Műegyetem a Horthy-rendszer idején379
Az egyetemek és főiskolák művészeti csoportjai országos konferenciája380
Egyetemi Napok a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen771
Beszámoló az Orvostudományi Egyetemek Tudományos Diákköreinek III. Országos Konferenciájáról492
A Kossuth Lajos Tudományegyetem kulturális életéről384
Veszprémi Egyetemi Napok385
Tudományos diákköri munka a Budapesti Műszaki Egyetem Mechanikai Technológiai Intézetében242
Az Agrártudományi Egyetem tudományos ülésszaka495
A témaválasztás szerepe a tudományos diákköri munkában241
Az egri Pedagógiai Főiskola jubileumi rendezvényei502
Mégegyszer a felvételi vizsgákról769
Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem összoktatói értekezlete314
Tömöry Márta: A Galilei Kör szerepe a korabeli egyetemi ifjúság életében765
Tudományos Diákköri Kongresszus Debrecenben55
60 éves a BEAC500
Felsőoktatás külföldön
Amerikai oktatási szervezet közgyűlése Clevelandban392
Néhány adat a vietnami felsőoktatásról393
A Német Demokratikus Köztársaság505
Dr. Alföldy Zoltán: Magyar és szovjet orvoskutatók találkozása580
Dr. Berczik Árpád: Az asszisztencia helyzetének rendezése a Német Demokratikus Köztársaságban700
Dr. Bíró Klára: Négy évszázados a jénai egyetem700
Csonka Dániel: A lengyel műszaki egyetemek levelező tagozatainak oktatási konferenciája256
Fazekas Ferenc: Beszámoló a monsi Nemzetközi Mérnöki Matematikai Kongresszusról és a bruxellesi Világkiállításról575
Dr. Földvári Aladár: Spanyolországi kongresszusi élmények243
Kardos Árpád: Oktatási tapasztalatok a Szovjetunió gépgyártó-mérnökképző főiskoláin570
Kardos Árpád: A moszkvai Szerszámgép-Szerszám Főiskola oktatási munkájáról629
Kürti István: Tapasztalatok a csehszlovák műszaki felsőoktatás területén761
Medve Zsigmond: Egyetemi oktatóink ösztöndíjas tanulmányútjának tapasztalatai249
Dr. Pálffy Endre: A román felsőoktatás időszerű kérdései386
Dr. Varga József: Beszámoló az Aix-en-Provence-i hidraulikai konferenciáról 703
Szemle262
A felsőoktatás hírei
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszdoktorrá avatta Kodály Zoltánt45
Rektori-dékáni értekezlet393
Beszámoló a Budapesti Orvostudományi Egyetem ünnepi tudományos üléséről50
Marton Géza122
Az egyetemek s főiskolák vezetői az 1958/59 tanévben709
Hírek az Eötvös Loránd Tudományegyetem kulturális és sportéletéről124
Az Eötvös Loránd tudományegyetem777
A Szegedi Tudományegyetem199
Kossuth Lajos Tudományegyetem329
Budapesti Műszaki Egyetem713
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem777
Nehézipari Műszaki Egyetem330
Veszprémi Vegyipari Egyetem516
Állatorvostudományi Főiskola53
Pécsi Pedagógiai Főiskola780
A BEAC 60 éves jubileumának megünneplése712
Megtartotta alakuló ülését a Balatoni Nyári Egyetem Igazgató Tanácsa268
A pedagógiai főiskolák Spartakiádja Szegeden393
Magyar küldöttség a jénai Tudományegyetemen642
Felsőoktatási Kongresszus Brüsszelben642
Kitüntetések és kinevezések711
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Felsőoktatási Szemle 1958. január-december Felsőoktatási Szemle 1958. január-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
3.280 Ft
1.640 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba