Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Felsőoktatási Szemle 1960. január-december

A Művelődésügyi Minisztérium folyóirata IX. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Művelődésügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 783 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A felsőoktatás általános kérdései
Felsőoktatásunk feladatai a Magyar Szocialista Munkáspárt VII. kongresszusa határozatainak végrehajtásában1
Lenin-ünnepségek egyetemeinken és főiskoláinkon353
A Felsőoktatási Szemle szerkesztőbizottsági ülése374
A KISZ Intézőbizottság határozata a tanító- és tanárképzés feletti védnökség feladatairól535
November 7. előtt591
A felsőoktatás tananyagának és oktatási módszereinek korszerűsítése (Általános alapelvek)719
Angyal Béla: Tapasztalatcsere a fiatal mérnökökkel100
Dr. Antalffy György: A Tudományegyetemek feladatai a Kongresszus után1
Dr. Bajkó Mátyás: Oktatói közgyűlés a Kossuth Lajos Tudományegyetemen82
Balogh Sándor: Az értelmiség szerepének és jelentőségének néhány kérdése a lenini tanítások fényénél519
Dr. Bartha Ferenc: A felszabadulás 15 éve az egészségügyi felsőoktatásban206
Bartók Miklós: Egyetemi KISZ-szervezeteink feladatairól28
Bartók Miklós - Neuwirth Gábor: Az egyetemi felvételi vizsgákról377
Dr. Bellér Béla: Felsőoktatásunk a polgári forradalom és a Tanácsköztársaság idején (I-II.)90
Bence Gyula: A képzőművészetii főiskolák feladatai a Pártkongresszus határozatai után25
Berecz János: A felsőoktatási intézmények KISZ-szervezeteinek feladatairól278
Bély Miklós: Az MSZMP tézisei a testnevelésről és a sportmozgalmakról és a felsőoktatás96
Bizó Gyula: Tanító- és óvónőképzésünk átszervezéséről36
Dr. Bodor Endre: Hozzászólás a tanszéki munka néhány kérdéséhez148
Dr. Csürös Zoltán: A Budapesti Műszaki Egyetem a felszabadulást követő 15 esztendőben286
Dr. Csüry István: Egyetemi könyvtársaink néhány időszerű problémája545
Darvas Andor: Tanszékeink, a szocialista tanárképzés műhelyei78
Dr. Elek Tibor: Az egyetemi vezetés fontos feladatai: a tanszékek munkájának irányítása és ellenőrzése65
Dr. Erdey-Gruz Tibor: A Természettudományi Kar tudományos eredményei és népgazdasági jelentősége423
Dr. Erdey-Gruz Tibor: Az egyetemi tankönyvekről655
Dr. Szarvas Pál hozzászólása746
Dr. Benkő Loránd hozzászólása747
Dr. Benedek Pál hozzászólása749
Dr. Fekete György: Mezőgazdasági mérnök-gyakornokok foglalkoztatása az állami gazdaságokban293
Dr. Földvári Aladár: Az elmélet és a gyakorlat erősítése a jogi oktatásban135
Fülöp Sándor: Az egyetemi igazgatás és a reform670
Dr. Fülöp Tamás: Az egyetemi pártmunka módszereiről365
Dr. Gerendás István: A műszaki szakemberképzés helyzete az oktatási rendszerben218
Dr. Gönczi Iván: Reform az agrárfelsőoktatási intézményekben435
Dr. Halász Pál: A Magyar Szocialista Munkáspárt VII. Kongresszusa és a jogi felsőoktatás néhány feladata13
Heckenast József: A mezőgazdasági felsőoktatás 15 esztendeje212
Hegedüs Rajmund: Az eszmei nevelés a felsőfokú tanítóképző intézetekben309
H. K. - L. A.: Az 1960-61. tanévben folytatandó kísérletekről538
Huszár Ernő: Állítsuk a KISZ-munka középpontjába a tanulás megsegítését607
Dr. Juhász Károly: A felsőoktatási intézmények oktatóinak béremeléséről611
Dr. Juhász Miklós: A felsőoktatási intézmények gazdasági, műszaki, adminisztratív és kisegítői munkakörben foglalkoztatott alkalmazottai munkabérének megállapítása617
Dr. Kalocsai Dezső: Leninről, a kommunista emberről és kommunista gondolkodóról353
Dr. Kádár Miklós: A felsőoktatási reform irányelveinek megvitatása és a további kidolgozásának megkezdése a tudományegyetemeken és főiskolákon359
Dr. Kádár Miklós: A szocialista jog Állam- és Jogtudományi Karon folyó oktatásának fejlődése és a tudományos munka eredményei a felszabadulás után661
Dr. Kelemen László: Egy főiskolai tanszék munkájáról74
Dr. Kesztyüs Loránd: Az orvostudományi egyetemek feladatai a Kongresszus után16
Dr. Kézdi Árpád: Az egyetemi reform a Mérnöki Kar vonatkozásában225
Dr. Koch Ferenc: A nacionalizmus elleni harc irányelvei a földrajzban593
Dr. Kónya István: Az oktatók ideológiai továbbképzése a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen297
Kovács Aladár: A mezőgazdasági felsőoktatási intézmények feladatai a Pártkongresszus határozatai alapján20
Dr. Kovácsics János - Dr. Vörös László: Orvosképzési rendszerek232
Dr. Madácsy László: A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának vitája az egyetemi oktatási reformról738
Dr. Mátrai László: Az egyetemi könyvtár és a tudományos kutatás242
Dr. Megyeri János: A tanszék munkájának néhány alapvető problémája150
Dr. Mérei Gyula: A vallásos nézetek elleni küzdelem a történettudományok egyetemi, valamint felsőoktatási oktatásában30
Móra László: A műszaki egyetemi könyvtárak együttműködése620
Mucsi Ferencné: A Világnézeti Nevelési Bizottság tevékenysége a Szegedi Pedagógiai Főiskolán299
Dr. Némedi Lajos: A pedagógiai főiskolák feladatai a pártkongresszus után22
Dr. Némedi Lajos: Tanárképzésünk fejlődésének útja a felszabadulás óta201
Dr. Pach Zsigmond Pál: Az előadások helye a tanszéki munkában71
Pálfai Pál: A Budapesti Műszaki Egyetem jó tanuló hallgatói és KISZ-szervezetünk441
Dr. Polinszky Károly: A műszaki egyetemi reformról, a Veszprémi Vegyipari Egyetemen bevezetendő kísérleti oktatásról541
Dr. Pozsonyi Tivadar: A kommunista szakemberképzés néhány kérdése az egyetemeken428
Rados Kornél: A Magyar Szocialista Munkáspárt VII. Kongresszusa és műszaki egyetemeink feladatai6
Rácz János: Az egyetemi pártmunka kérdései a Szegedi Tudományegyetemen370
Rudnai Guidó: Gondolatok a műszaki felsőoktatás reformjához129
Dr. Sándor Pál: A marxizmus-leninizmus tanszékeinek új feladatai3
Sebő Lászlóné: A szovjet egyetemi pártszervezetek munkájának néhány vonása530
Szerényi Sándor: Május eleje - a proletárinternacionalizmus iskolája273
Dr. Székely György: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az oktatásügy reformja727
Dr. Lengyel Béla hozzászólása732
Dr. Elekes Lajos hozzászólása733
Dr. Beér János hozzászólása735
Fehérvári Gyula hozzászólása736
Székely Lajos: Tanszékeink munkájáról69
Dr. Széll László: Hozzászólás a felsőoktatási reform néhány kérdéséhez az építészmérnök képzés vonatkozásában229
Szokodi József: A világnézeti nevelőmunka néhány kérdéséről304
Dr. Szolcsányi Pál: Hozzászólás a Veszprémi Vegyipari Egyetem oktatási reformjához741
Tarnawa Ferdinánd: A Testnevelési Főiskola hallgatói mezőgazdasági gyakorlaton440
Tóth János: Néhány gondolat az egyetemi pártmunkáról a VII. Pártkongresszus után85
Dr. Trencsényi-Waldapfel Imre: Egyetemeink bölcsészeti karainak feladatai a VII. Pártkongresszus után9
Turányi István: Az oktatási reform a Közlekedési Üzemmérnöki Karon290
Vas Károly: A Világnézeti Nevelési Bizottság munkája a pécsi Pedagógiai Főiskolán307
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Ács Antal: A gyakorlati oktatás fejlődése és helyzete agrár-felsőoktatásunkban102
Dr. Bajkó Mátyás: A tanárjelöltek újrendszerű iskolai gyakorlatának tapasztalatai626
Dr. Báder Dezső: A nyelvvizsgák néhány tanulsága759
Dr. Berend T. Iván - Dr. Szuhay Miklós: A gazdaságtörténeti szemináriumok és konzultációk tapasztalata689
Berta Jenő: A mezőgazdaság szocialista átszervezése és az agrárfelsőoktatási intézmények oktatóinak erkölcsi-politikai nevelőmunkája674
Biróné Nagy Edit: A szemináriumok jelentősége elméleti tárgyaink oktatásában642
Duró Lajos: A középiskolai diákotthoni nevelőtanárképzésről322
Dr. Fülöp Tamás: Világnézeti nevelés a szaktárgyak oktatásában675
Dr. Gordos István: Az anyagi-technikai feltételek szerepe a kollégiumi nevelésben556
Gyulai Zoltán: Szükséges-e hallgatóink szerkesztésképzéséhez állandó munkahely474
Hadas Ferenc: Az orosz nyelv egyetemi oktatásáról764
Héberger Károly: A szakmai oktatás és a nevelés egysége457
Héberger Károly: A mérnöki továbbképzés rendszere554
Dr. Horváth György: Világnézeti oktatás a szaktárgyak útján az Állatorvostudományi Főiskolán687
Dr. Kádár Tibor: Az orvosképzés szervezési problémái40
Káldy József: A gépesítés oktatásának időszerű kérdései a soproni Erdőmérnöki Főiskolán755
Kertész Pál: A geológia gyakorlati oktatása az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Mérnöki Karán638
Kiss Erzsébet: A nyelvoktatás helye az egyetemi képzésben761
Dr. Komlósi Sándor: Az ifjúsági szervezetek nevelőmunkája c. tantárgy a pedagógusképző felsőoktatási intézményekben317
Kriván Pál - Kaszap András: A külföldi cseregyakorlatok a geológusképzésben319
Lásztity Radomir: Világnézeti nevelés a vegyészmérnökkari technológiai tárgyak oktatásában682
Molnár Imre: A technológiai gyakorlati oktatás a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karának Műanyag- és Gumiipari Tanszékén471
Morgós Jenő: A vegyészmérnöki hallgatók termelési gyakorlatának tapasztalataiból477
Németh Jenő: A laboratóriumi gyakorlatvezetés módszereiről463
Dr. Pogány Frigyes: Az Építésztörténeti tanszék oktatóinak olaszországi tanulmányútja467
Dr. Rácz Endre: Vita a magyar nyelvtudomány oktatásának megjavításáról312
Ránky Miklós: Az automatizálással kapcsolatos oktatási feladatok635
Rosivall Ferenc: A levelező oktatás munkamódszerének fejlesztése550
Dr. Sós József: A Budapesti Orvostudományi Egyetem oktatóinak pedagógiai továbbképzése455
Dr. Szekeres László: A mezőgazdasági mérnökök ökonómiai szemléletének kialakítása684
Szűts Pál: A tudományos diákkörök és a KISZ feladatai390
Dr. Vargha László: Az építészettörténeti ajánlott - fakultatív - tárgyak oktatási és tudományos jelentősége626
A marxizmus-leninizmus kérdései
A világnézeti nevelés egyes kérdései a Szegedi Tudományegyetem történeti tanszékein (Munkaközösség)445
Cholnoky Tibor: A természettudományi alaptárgyak oktatásának ideológiai vonatkozásairól751
Dr. Gyulai Zoltán: Fizika és a dialektikus materializmus384
Neményi Norbert: A tőkés országok munkásosztálya abszolút elnyomorodása kérdésének oktatásáról153
Rádi Péter: Gondolatok az oktatók szakmai-ideológiai vitaköreiről451
A felsőoktatás külföldön
Das Hochschulwesen 1959. 7-8. számai (Dr. Gerhard Mehnert)115
Vysoká Skola 1959. 2-12. és 1960. 1-2. számai (Weissowa Jaroslava)118
Vesztnyik Viszsej Skoli 1959. 7-12. és 1960. 1-5. számai (Illés Lajosné)261
Zycie Szkoly Wyzszej 1959. 7-12. és 1960. 1-6. számai (Dr. Walery Taborski)577
Szovjet tudós benyomásai hazánkban497
Dávid Zsigmond: A felsőoktatási reform néhány kérdése a Német Demokratikus Köztársaságban188
Dr. H. B. Dorgelo: Új műszaki egyetem tervezése498
Dr. Fülöp Tamás: Tapasztalatok a franciaországi orvosképzés terén, különös tekintettel a higiénés oktatásra143
Prof. Joachim Günther: A drezdai Közlekedésügyi Főiskola feladatai és jövője a Német Demokratikus Köztársaság hétéves tervében704
Dr. Horváth Róbert: Tankönyv-vita a Német Demokratikus Köztársaságban258
Prof. em. Levy Hyman: A műszaki oktatás és nevelés természettudományos alapjai571
Kerkápoly Endre: Baráti együttműködés a Drezdai Közlekedési Főiskola és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem között55
Dr. Ing. Zofia Kietlinska: Az egyetemek és főiskolák elsőéves hallgatóival való foglalkozás170
Dr. Kovácsics János: Egészségügyi felsőoktatás a Szovjetunióban767
Dr. Martonyi János: Felsőoktatási vonatkozású tapasztalatok a Nemzetközi Közigazgatástudományi Kongresszuson45
Dr. Gerhard Mehnert: Jogászbrigádok a Német Demokratikus Köztársaság nagyüzemeiben175
Prof. E. I. Monoszon: Az általánosan képző középiskola a Szovjetunióban és szerepe a műszaki oktatás színvonalának emelésében330
Dr. ing. Horst Peschel: A műszaki és tudományos oktatás tervezése338
Rigler György: A Szovjetunió felsőoktatásának reformja183
Dr. Wolfgang Stőbel: Technológus mérnökök képzése a finommechanika-optika és villamos ipar számára646
Dr. Szekeres László: Felsőoktatás és tudományos kutatómunka Indiában50
Dr. Max Wildi: A humán tárgyak a műszaki oktatásban409
Dr. Kurt Willimczik: Százötven esztendős a berlini Humboldt-Egyetem701
Dr. Zambó János: Csehszlovákia műszaki felsőoktatásának reformjáról180
Egyetemeink és főiskoláink életéből
Köszöntjük a felsőoktatás Kossuth-díjasait160
Dr. h. c. Vadász Elemér professzor 75 éves161
Tudományos ülésszak a Budapesti Műszaki Egyetemen Magyarország felszabadulásának 15. évfordulója alkalmából143
Az egyetemek és főiskolák vezetői az 1960-61. tanévben558
Megkezdődött az új egyetemi városrész építése Pécsett569
Akadémiai Georgikon Napok700
Dr. Alföldi András: Új korszak - új egyetem407
Dr. Beér János - Petur István: Az egyetemi kultúrmunka problémái560
Dr. Csókás János: Tudományos ülésszak hazánk felszabadulásának 15. évfordulóján a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen401
Dávid Zsigmond: Tájékoztató a rektori-dékáni értekezletről326
Dávid Zsigmond: Tájékoztató a rektori-dékáni értekezletről698
Dr. Ember Lászlóné: A Magyar Testnevelési Főiskola tudományos diákköreinek szakkonferenciája114
Gyetvai András: Magyar hallgatók a külföldi egyetemeken696
Hargitai László: A Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia Tudományos Ülésszaka411
Dr. László Imre: Tudományos ülésszak a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen484
Dr. Lengyel Béla: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jubileuma481
Dr. Magyari Miklós: Balatoni Nyári Egyetem 1960.566
Oláh József: Megjegyzések az aspiránsok nyelvi képzéséről167
Dr. Rácz Pál: 190 éves a Budapesti Orvostudományi Egyetem107
Dr. Rapcsák András: A Kossuth Lajos Tudományegyetem Tudományos Ülésszaka396
Dr. Sásdi István: Szoboravató ünnepség a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen111
Serfőző Lajos: A középiskolai történelemtanárok nyári továbbképzése a Szegedi Tudományegyetemen694
Suara Róbert: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara Világnézeti Nevelési Bizottságának munkájáról404
Dr. Szántó Károly: Ankét a pécsi Pedagógiai Főiskolán494
Dr. Szekeres László: Az Agrártudományi Egyetem tudományos ülésszaka488
Tusz Zsigmond: A VII. Pártkongresszus tiszteletére rendezett tudományos diákköri konferencia az Agrártudományi Egyetemen193
Szemle
Dr. Papp Ignác: A magyar Tanácsköztársaság jogalkotása58
Zelkó Lajos: "A jelenlegi kapitalizmus néhány gazdasági problémája"120
Dr. Kiss Ferenc: "Az ember anatómiája"123
Szabó Bálintné: A szépirodalmi nyelv tanulmányozása124
Vajda László: Az egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve267
Dr. Berencz János: Hozzászólás egy "bírálat"-hoz417
Bölcskei Elemér: Pelikán József: Tartószerkezetek502
Dr. Lissák Kálmán: Went István: "Élettan" c. tankönyvének vitája504
Dr. Bajkó Mátyás: Tanulmányok a neveléstudomány köréből508
Dr. Csik Lajos: A biológiai oktatás orvostudományi egyetemeinken580
Dr. Törő Imre: Milyen segítséget nyújtott a tankönyvvita?587
Magyar földrajz- és történelemtudományi munkák idegennyelvű kiadásai jelentek meg az Akadémiai Kiadónál712
A Szerkesztőséghez beküldött könyvek712
Dr. Földvári Aladár: Vadász Elemér: Magyarország földtana779
Dr. Horváth Róbert: Egy új magyar gazdaságstatisztikai tankönyvről776
A felsőoktatás hírei
Kitüntetések512
A Kulturális Kapcsolatok Intézete jelenti713
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről jelentik62
A Kossuth Lajos Tudományegyetemről jelentik127
A Szegedi Tudományegyetemről jelentik197
A Budapesti Műszaki Egyetemről jelentik349
A Veszprémi Vegyipari Egyetemről jelentik128
Az Agrártudományi Egyetemről jelentik589
Az Erdőmérnöki Főiskoláról jelentik421
A pécsi Pedagógiai Főiskoláról jelentik350
A szegedi Pedagógiai Főiskoláról jelentik272
A Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémiáról jelentik590
Történelmi tudományos diákkör az egri Pedagógiai Főiskolán63
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem