1.016.665

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Felsőoktatási Szemle 1963. január-december

A Művelődésügyi Minisztérium folyóirata/XII. évf. 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A felsőoktatás általános kérdései
A VIII. Kongresszus a felsőoktatásról
Dr. Erdey-Grúz Tibor felszólalása, 1. sz. 11
Bencsik István felszólalása, 1. sz.13
A művelődésügyi miniszter rendelete a felsőoktatási intézményekbe való felvétel szabályozásáról, 6. sz.336
Az 1963-64. tanév fő feladatai, 10. sz.557
A reform megvalósításának útján, 10. sz. 580
Ádám Manó: A tehetség kibontakozása az iskolában, 7-8. sz. 416
Dr. Bakos József: Az egyetemi és főiskolai előadások (III.), 5. sz. 270
Bízó Gyula: Gondolatok a korszerűsítésről, 5. sz.265
Bodon Pál: Gimnáziumi reformtervi tervezetek a műszaki egyetemek szemszögéből, 3. sz.143
Czédli György: Megjegyzések a felsőoktatási intézményekbe való felvétel új szabályozásáról, 6. sz.340
Czédli György: Hozzászólás Turi Péter "Gondolatok a társadalmi ösztöndíjasokról" c. cikkéhez, 7-8. sz.416
Dr. Elek Tibor:
Dr. Régeni Lászlóné: A tudományos káderképzés problémái a Budapesti Műszaki Egyetemen, 12. sz.705
Dr. Erdey-Grúz Tibor: A természettudományok helyzete és az országos távlati tudományos kutatási terv, 4. sz.197
Dr. Gyenge Zoltán: A tanszékvezetés néhány társadalmi és szervezeti kérdése, 5. sz.273
Gyetvai András: Gondolatok és tervek a külföldi ösztöndíjasok képzéséről, 11. sz. 657
Dr. Hajnal József:
Dr. Tényi Jenő: Néhány adat a felvételi vizsgák értékeléséhez, 9. sz. 528
Dr. Héberger Károly: A szakmérnökképzés jelenlegi helyzete, 4. sz.207
Dr. Héberger Károly: A műszaki felsőoktatás reformjának eredményei, 11. sz.653
Engel György: A kommunista szakemberképzés néhány időszerű problémája az agrárfelsőoktatás területén, 6. sz.331
Heckenast József:
Dr. Hegedűs József:
Dr. Fülei Szántó Endre: Az oktatási reform és a korszerű nyelvoktatás feladatai, 3. sz.139
Helm László: Automatizálási ismeretek és az általános intelligencia, 6. sz.341
Dr. Horváth Pál: Az egyetemes állam és jogtörténet szerepe a jogi felsőoktatásban, 11. sz. 648
Dr. Jancsó József: A testnevelési tanszékek szerepe és feladata az egyetemi főiskolai tömegsport-mozgalomban, 12. sz.721
Dr. Kádár László: A tanszékvezetés problémái, 4. sz.198
Dr. Kovácsics János:
Dr. Kazár György: Mennyiben segíti az egyetemi felvételi rendszer a legjobb és legalkalmasabb tanulók kiválogatását az általános orvosi karokon? 10. sz.589
Malek Iván: Tudományos és műszaki káderek képzése nemzetközi méretekben (I.) 2. sz.65
Malek Iván: Tudományos és műszaki káderek képzése nemzetközki méretekben (II.) 3. sz.129
Dr. Novák István: A felsőoktatási reform és a gyógyszerképzés, 3. sz.135
Oláh János: A fiatal mérnökök munkábaállításának tapasztalatai, 3.sz.149
Óvári Miklós: Napirenden a szocializmus felépítése, 1. sz.1
Paragh László: Az egyetemi tankönyvek időszerű kérdéseiről, 5. sz.270
Dr. Petrányi Gyula: Az előadás kapcsolata a programmal a tankönyvvel és a vizsgával, 7-8. sz.402
Rádi Péter: A felsőoktatás 20 éves tervéről, 6. sz.326
Dr. Radnai Béla: Az egyetemi hallgatók életkori sajátosságai, 10. sz.599
Rigler Péter: A felsőfokú technikumok, 9. sz.519
Dr. Samu Mihály: A jogi felsőoktatás tananyagának korszerűsítése, 2. sz.73
Dr. Sályi István: Az oktatási törvény végrehajtásának néhány kérdése a műszaki egyetemeken, 6. sz.321
Dr. Siklósi Pál: A szocialista szerződések szerepe az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem életében, 7-8. sz.419
Szabó Dénes: A faipari felsőoktatás kialakulása az Erdészeti és Faipari Egyetemen, 4. sz.210
Dr. Szabó Imre: A társadalomtudományok helyzete és az országos távlati tudományos terv, 7-8. sz.385
Dr. Szántó Károly: A reform problémái és helyzete a Pécsi Tanárképző Főiskolán, 7-8. sz.
Dr. Szarvas Pál: A tudományos munka helyzete és problémái a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, 9. sz.513
Dr. Szekeres László: A munkafegyelem kérdései a felsőoktatási intézményeknél, 10. sz.585
Szemjonov, N. N.: A tudomány és a technika a jövőben, 5. sz.257
Tapolcsányi László: Felsőoktatásunk új felvételi rendszerének néhány elvi és gyakorlati kérdése, 12. sz.714
Dr. Timár János: A felsőoktatás 20 éves tervéről, 11. sz. 641
Dr. Tóth János: A pénzügyi jog korszerűsítésének problémái, 12. sz.710
Turi Péter: Gondolatok a társadalmi ösztöndíjasokról, 7-8. sz. 413
Vágvölgyi Tibor: A felsőoktatás jegyzeteinek szakmérnökök képzésének tapasztalatai, 2. sz.79
Dr. Világhy Miklós: A tudományos munka szervezésének és vezetésének kérdései az egyetemeken és főiskolákon, 7-8. sz.394
A marxizmus-leninizmus kérdései
Denke Géza: Az előadás és a jegyzet viszonya a politikai gazdaságtan oktatásában, 9. sz.531
Forgách Géza: Pártkongresszus konferenciák a Szegedi Tanárképző Főiskolán, 7-8. sz.425
Dr. Fukász György: A marxizmus-leninizmus tanszékeinek tudományos ülésszakáról, 7-8. sz.422
Dr. Fukász György: A marxizmus-leninizmus oktatás néhány időszerű problémájáról, 9. sz. 531
Gimes Imréné:
Dr. Szőnyei Tibor: A hallgatók aktivitása és tudatossága növelésének lehetőségei a tanítóképző intézetek marxizmus-leninizmus oktatásában (I.), 12. sz.726
Gutter József: A marxizmus-leninizmus oktatásának helye és szerepe a tanítóképzésben, 1.sz.16
Dr. Horváth Imre: A filozófia oktatásának módszerei a tanítóképző intézetekben, 11. sz.660
A Műanyag és Gumiipari Tanszék Kollektívája: Tehermentesítés-e a gyárak és az egyetemi oktatás számára a 3 hónapos szakmai gyakorlat, 2. sz.102
Dr. Almásy György: A didaktikai koncentráció problémája a felsőoktatásban, 12. sz.736
Bátori Emil: Az orosz nyelv tanítása a felsőfokú mezőgazdasági technikumban, 11. sz.675
Beliczai Gyula: Audio-vizuális nyelvoktatási kísérlet a Budapesti Műszaki Egyetemen, 9. sz.547
Bencsik István: A termelési gyakorlat és a fizikai munka szerepe az agrármérnökök kiképzésében, 7-8. sz.428
Dr. Bérczi Imre:
Dr. Bessenyei Lajos: A levelező hallgatók szakszemináriuma, 3. sz.161
Dr. Dán Sándor: Kórházi osztályok a belgyógyászat gyakorlati oktatásában, 7-8. sz.433
Dr. Duró Lajos: A tanárjelöltek középiskolai kollégiumi gyakorlata, 7-8. sz.446
Dr. Fehér György: Az állatorvosi anatómia oktatásának problémái és az oktatás-nevelés módszertani kérdése, 5. sz.289
Dr. Fülöp Tamás: Kísérletek az egészségügyi szervezéstan egyetemi oktatásával kapcsolatosan, 4. sz.222
Oktatófilmkészítéssel a pedagógusképzésért, 2. sz.101
Gruber László:
Vágvölgyi András: Fakultatív népművelő képzés és kultúrális munka a József Attila Tudományegyetemen, 6.sz.345
Dr. Hoóz István: Egy évfolyamdolgozat íratása során szerzett tapasztalatok a levelező tagozaton, 12. sz.734
Horgosi Ödön: Orosz nyelvi pályázat a tanítóképző intézetben, 9. sz.554
Dr. Juhász Károly: A munkavédelmi ismeretek oktatása, 6. sz.349
Keresztury Kálmánné: Új tantárgy a tanítóképző intézetben, 9. sz.554
Kerkápoly Endre: Kísérleti jellegű termelési gyakorlatok a Mérnöki Karon, 3. sz.172
Dr. Kiss Lajos: Gondolatok a tanítóképző intézeti felvételi vizsgák korszerűsítéséről, 4. sz.219
Ködöböcz József: Területi szakmai gyakorlat a Sárospataki Tanítóképző Intézetben, 2. sz.88
Labovits Imre: A Gépelemek Tanszék eredményei és feladatai a szemléltető oktatás fejlesztése terén, 1. sz.24
Miklós Imre: A televízió alkalmazása a felsőoktatási intézmények levelező oktatásában, 7-8. sz.462
Nagy József:
Dr. Szarka János: Az idegen nyelvi szakszövegolvasás tanításának problémái felsőoktatási intézményeinkben, 7-8. sz.455
Német Endre:
Csernátony:
Hoffer András: Megjegyzések a mérnökhallgatók laboratóriumi gyakorlataihoz, 7-8. sz.439
Dr. Névai László: Tananyagkorszerűsítési kérdések a "Polgári eljárásjog" című tantárgynál, 2. sz.83
Pálfai Pál: Az oktatók pedagógiai tanfolyamának tapasztalatai, 1. sz.21
B. Papp János: A közösség kialakulása a nyíregyházi Tanítóképző Intézetben, 1. sz.27
Pásztor Endre:
Lakó László: A hallgatók kommunista munkaerkölcsre nevelésének folyamata és néhány problémája a Budapesti Műszaki Egyetemen, 11. sz.665
Dr. Pólay Elemér: Foglalkozás az előre felvett hallgatókkal az állam- és jogtudományi karokon, 4. sz.215
Dr. Rados Kornél: A dokumentáció a műszaki oktatás szolgálatában, 4. sz.213
Dr. Retter Gyula: A műszaki beszéd alaptörvényei, 3. sz.154
Serény Andor: Felsőoktatás és korszerű nyelvtanítás, 7-8. sz.451
Simon Gyula: A televízió alkalmazása a felsőoktatásban, 2. sz.93
Szabados László: Az 1961-ben végzett óvónők egyéves munkájának értékelése, 4. sz.227
Dr. Széll Tamás: A vegyipari termelési gyakoralt tematikájáról, 2. sz.99
Dr. Széll Tamás: Az egyetemi hallgatók munkavédelmi oktatása és a reform, 5. sz.287
Szűcs László: Az Egri Tanárképző Főiskola KISZ Segítő Tanári Kabinetjének munkájáról, 4. sz.231
Dr. Tényi Jenő:
Dr. Hajnal József: A gyakorlati oktatás új rendszere a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, 5. sz.282
Dr. Terplán Zénó: A műszaki mértékrendszer, egyenletírásmódok és néhány betűjel, 3. sz.163
Tóth István: Fiatal oktatók üzemi gyakorlatának módszertani kérdései, 7-8. sz.466
Dr. Varsányi György:
Morgós Jenő:
Dr. Lásztity Radomir:
Dr. Neumenn Ernő: Háromhónapos kísérleti szakmai gyakorlat a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán, 7-8. sz.469
Vastagh Zoltán: Fiatal oktatók a tanárjelöltek csillebérci táborában, 11. sz.673
Dr. Vincze Ferenc: Társadalmi tanulmányi ösztöndíjasok a szarvasi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumban, 9. sz.
Dr. Vörös István: Kísérletek az egyetemi gyakorlati tanagyag számonkérési módszereinek korszerűsítésében, 10. sz.552
A kollégiumi nevelés kérdései
Fábián Zoltán: A közösség megszervezésének és segítségének időszerű problémái a tanítóképzők kollégiumaiban., 1. sz.34
Dr. Móra László: A kollégiumi könyvtárak szervezésének elvi és módszertani kérdései, 5. sz.299
Felsőoktatási intézményeink életéből
Felsőoktatási intézményeink vezetői az 1963/64. tanévben, 10. sz.621
Kinevezések, 10. sz.626
Tizenötéves fennállását ünnepelte a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, 12. sz.747
A József Attila Tudományegyetem fejlesztési tervei, 12. sz.750
Dr. Bajkó Mátyás: Új nyári-egyetemi forma kialakulása Debrecenben, 4. sz.234
Dr. Berczik Árpád: Szocialista szerződés egy tásadalomtudományi tanszék és egy könyvkiadó vállalat között, 1. sz.4
Gombár Csaba: A KISZ szerepe az egyetemi építkezések során, 12. sz.760
Dr. Gyimesi István: A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara nemzetközi államigazgatástudományi symposionja, 7-8. sz.474
Haraszty József: Agrársportnapok a Debreceni Agrártudományi Főiskolán, 12. sz.759
Dr. Hargitai László: A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola jubileumi ünnepsége és Jubileumi Tudományos Ülésszaka, 12. sz.755
Dr. Hortobágyi Tibor: A gödöllői agrobotanikus kert, 2. sz.106
Kerekes László: Főiskolai Napok a Pécsi Tanárképző Főiskolán, 7-8. sz.475
Kovács József: Megkezdte munkáját a Nyírség új főiskolája, 1. sz.40
Pethes György: Az Állatorvostudományi Egyetem 175 éves jubileumi ünnepségei, 2. sz.105
Petrusán György: Százéves a román nyelv oktatása az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, 12. sz.751
Dr. Poór József: A Debreceni Agrártudományi Főiskola oktatóinak ideológiai hete, 7-8. sz.476
Vitafórum
Barcza József: Könyvtártudomány a felsőoktatás szolgálatában, 1. sz.49
Dr. Barta János: A tudományos munka technikáinak oktatása, 1. sz.47
Dr. Donhoffer Szilárd: A munkafegyelem kérdései a felsőoktatási intézményeknél, 12. sz.746
Farkasné, Tauber Mária: Az információs forráskutatás módszereinek elsajátítása a vegyészeti felsőoktatás keretében, 10. sz.616
Kiss Erzsébet: Lektorátusi problémák, 11. sz.685
Dr. Móra László: Könyvtári és bibliográfiai ismeretek a hallgatóknak, 2. sz.109
Dr. Móra Mihály: A tanszékek oktatási munkafegyelméről, 12. sz.740
Dr. Pásztor Emil: Anyanyelvi műveltségünk és a tanítóképzés, 11. sz.687
Dr. Pethő István: A hangszalagra felvett előadásokkal kapcsolatos tapasztalatok a szegedi Állami- és Jogtudományi Kar levelező tagozatán, 2. sz.111
Dr. Pólay Elemér: Vita a Felsőoktatási Szemle és a József Attila Tudományegyetem kapcsolatáról, 6. sz.353
Tiba Imre: Ösztöndíjrendszerünk néhány problémájáról, 11. sz.678
Dr. Vértesy Miklós: A könyvtári ismeretek oktatása, 6.sz.358
A felsőoktatás külföldön
Bocsánczy János: Franciaországi tapasztalatok a bányászati felsőoktatásban, 6. sz.375
Dr. Harsányi István: A lengyel ipari szakemberek felsőfokú gazdasági képzéséről, 3. sz.178
Dr. Héberger Károly: Csehszlovákia műszaki felsőoktatása, 2. sz.113
Hevesvári Imre: Gazdasági mérnökök képzése a Román Népköztársaságban, 6. sz.368
Hodinka László: A mai francia műszaki és mezőgazdasági főiskolák, 7-8. sz.478
Dr. Kazár György: Klinikai gyakorlati képzés külföldön, 6. sz.364
Dr. Kovácsics János: Egészségügyi felsőoktatás a Bolgár Népköztársaságban, 4. sz.237
Dr. Kuczinsky Jürgen: A társadalom- és történelemtudományok szakosítása az egyetemi és főiskolai oktatásban, 1. sz.55
Dr. Mészáros Lajos: Kanada felsőoktatási rendszere, 5. sz.304
Dr. Molnár István: Anuarul universitatii "Al. I. Cuza" din Isai, 2. sz.121
Nazarov, N.: A törvény megvalósítása a gyakorlatban, 1.sz.51
Nyemcov, V. F.: Közgazdászok képzése a Szovjetunió felsőoktatási intézményeiben, 6. sz.360
Pinkus, Theo: Haladó célkitűzések a svájci felsőoktatásban, 5.sz.306
Dr. Roger, Gerhard: Az egyetemi oktatással és neveléssel foglalkozó kutatómunka megindulása és első eredményei a Német Demokratikus Köztársaságban, 9. sz.630
Dr. Székely György: Az Egyetemi Tanárok és Előadók Nemzetközi Szövetségének XII. Kongresszusa, 11. sz.694
Szemle
Karl-Heinz, Jügelt: Hungarica-Auswahlt Katalog der Universitätbibliothek Jena (Dr. Berczik Árpád), 2. sz.124
Dr. Szalai István:
Dr. Frenyó Vilmos: Növényélettani kísérletek, Növénytani praktikum II. (Dr. Hortobágyi Tibor), 4. sz.250
Dr. Soó Rezső:
Dr. Haraszty Árpád:
Dr. Hortobágyi Tibor:
Dr. Kiss István:
Dr. Simon Tibor: Növénytan, (Dr. Kárpáti Zoltán), 4. sz.250
Hencz Aurél: A művelődési intézmények és a művelődésigazgatás fejlődése 1945-1961. (Dr. Kovács Máté), 5. sz.314
Dr. Rudolf Lóránt: Az elévülés (Dr. Berczik Imre, 5. sz.316
Osztják Hősénekek (Dr. Hajdú Péter), 6. sz.379
Dr. Vendl Aladár: Geológia I. (dr. Kovács Lajos), 7-8. sz.496
Dr. Fáth János: Ipari üzemek szervezése és gazdaságtana (Dr. Héberger Károly), 7-8. szám497
Kriminalisztikai tanulmányok (Dr. Berczik Imre), 7-8. sz.502
A Szarvasi Óvónőképző Intézet Évkönyve II. (Palkó István), 7-8. sz.504
Soó Rezső: Növényföldrajz (Dr. Kárpáti Zoltán), 9. sz.562
Dr. Korányi Imre: Tartók Sztatikája II/1 és II/2 (Dr. Halász Ottó), 9. sz.564
Dr. Faragó Péter:
Mertz János: Gyakorlati elektromosságtan (Lukáts Miklós), 9. sz.565
Dr. Bakondi Károly:
Dr. Kardos Árpád: A gépgyártás technológiája I. Forgácsolás (Dr. Héberger Károly), 9. sz.566
Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi kapcsolatok köréből, (Dr. Láczer István)568
Kálmán Béla: Chrestomathia Vogulcia (Dr. Hajdú Péter), 10. sz.638
Dr. Bihari József: Bevezetés a ruszisztikába (Dr. H. Tóth Imre), 10. sz.638
Dr. Geréb György: Kísérletek a fáradtság lélektanának köréből (Veczkó József), 11. sz.698
A tanszéki könyvtárosok alapismeretei (Dr. Vértessy Miklós). 11.sz.700
Gyermek- és ifjúságvédelem (Dr. Berczik Imre), 11. sz.700
A felsőoktatás hírei
Megalakult a Felsőoktatási Intézmények Kollégiumi Tanácsa (M. I. ), 3. sz.192
A felsőoktatás Kossuth-díjasai, 4. sz.253
Műszaki Tudományos Filmbemutató és Nemzetközki Szakmai Tanácskozás Budapesten (M. I. ) 4. sz.256
A Művelődésügyi Minisztérium Felsőoktatási Osztályának továbbfejlesztése, 5. sz.317
A Felsőoktatási Szemle szerkesztőségének szovjet vendégei, 5. sz.318
Üdvözöljük felsőoktatásunknak a XII. Pedagógus Nap alkalmával kitüntetett pedagógusait, 6. sz.380
Kinevezések, 9. sz.571
Az Eötvös Lóránt Tudományegyetemről jelentik, 3. sz., 6. sz., 9. sz., 11. sz702
A Kossuth Lajos Tudományegyetemről jelentik, 2. sz., 12. sz.125
A József Attila Tudományegyetemről jelentik, 3. sz.189
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karáról jelentik, 6. sz., 7-8. sz.381
A Veszprémi Vegyipari Egyetemről jelentik, 2.sz.703
A Pécsi Tanárképző Főiskoláról jelentik, 1. sz.64
Az Egri Tanárképző Főiskoláról jelentik, 12. sz.767
Az Agrártudományi Egyetemről jelentik, 4. sz., 9. sz.253
A Debreceni Agrártudományi Főiskoláról jelentik, 4. sz.254
A Keszthelyi Agrártudományi Főiskoláról jelentik, 5. sz.319
A Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskoláról jelentik, 5. sz.320
Az Erdészeti és Faipari Egyetemről jelentik, 6. sz.383
Az Állatorvostudományi Egyetemről jelentik, 7-8. sz.507
A Sárospataki Tanítóképző Intézetből jelentik, 7-8. sz.508
A Testnevelési Főiskoláról jelentik, 7-8. sz.508
A Testnevelési Főiskoláról jelentik, 3. sz.191
A Mezőgazdasági Mérnöktovábbképző Intézetből jelentik, 7-8. sz. 510
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Felsőoktatási Szemle 1963. január-december Felsőoktatási Szemle 1963. január-december Felsőoktatási Szemle 1963. január-december

Több szám borítójának széle szakadt, hiányos. Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
3.280 Ft
1.310 ,-Ft 60
7 pont kapható
Kosárba