1.018.280

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Felsőoktatási Szemle 1965. január-december

A Művelődésügyi Minisztérium folyóirata XIV. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Művelődésügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 784 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A felsőoktatás általános kérdései
Húsz év, 4. sz.193
Oktatásügyünk az Országgyűlés előtt, 12. sz.721
Dr. Bakos József: Az egyetemi és főiskolai előadások (IV.)88
Bendl Andor:
Szabó Dénes: A középiskolai matematika-fizika oktatása a Faipari Mérnöki Kar felvételi vizsgáinak tükrében298
Dr. Denke Géza: Az egyetemi oktatók munkaidejének megoszlása és munkájuk hatékonyságának felmérése a Budapesti Műszaki Egyetemen358
Domján Károly:
Márk Bertalan: A kommunista szakemberképzés elvei71
Dr. Fekete József: A felsőoktatásban felhasználható korszerű technikai eszközök16
Dr. Fülöp Tamás: A megelőzés elvének érvényesülése az egyetemi oktatásban366
Dr. Gegesi Kiss Pál: A klinikai képzés elvi szempontjai727
Hunyady György: A tudományos diákköri mozgalom az ELTE Bölcsészettudományi Karán93
Katona Anna: Hozzászólás dr. Molnár Vilmos: "Jelentkezik-e túlterhelés objektíven ellenőrizhető formában az egyetemi ifjúságnál" c. cikkéhez542
Dr. Kádár Tibor: A megelőzés elvének érvényesülése az orvosképzésben132
Dr. Kesztyüs Loránd: Hozzászólás dr. Sós József " Az elméleti oktatás az orvostudományi egyetemeken " c. cikkéhez661
Dr. B. Kovács András: Az oktató-nevelő munka egységéről 596
Dr. Kovácsics János: A medikusképzés tantervének nemzetközi összehasonlítása600
Kürti István: Hozzászólás Rádi Péter "A felsőoktatás gazdaságossága" c. cikkéhez317
Dr. Láng Géza: Agrármérnöki államvizsga-tapasztalatok a reformtörekvések tükrében738
Dr. Majer Antal: Az erdő- és faipari mérnökképzés reformmunkálatai65
Dr. Markovits Elekné: Hozzászólás dr. Molnár vilmos " Jelentkezik-e túlhterhelés objektíven ellenőrizhető formában az egyetemi ifjúságnál" c. cikkéhez542
Márk Bertalan:
Domján Károly: A kommunista szakemberképzés elvei71
L. Mesterházi - Nagy Márta:
Verbóczi Gyuláné: A programozott oktatás76
Dr. Mérei Gyula: A bécsi Collegium Hungaricum593
Molnár János: A VII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia285
Dr. Molnár Vilmos: Jelentkezik-e a túlterhelés objektíven ellenőrizhető formában az egyetemi ifjúságnál428
Neuwirt Gábor: Képességvizsgálat az egyetemi felvételiken303
Dr. Pais István: A kémia oktatása a kertészmérnök képzésben665
Dr. Partos József: A gazdaságosság egyes kérdései a műszaki felsőoktatásban425
Dr. Petrányi Gyula: Hozzászólás dr. Gegesi Kiss Pál "A klinikai képzés elvi szempontjai" c. cikkéhez732
Dr. Petrik Gábor: Hozzászólás dr. Gegesi Kiss Pál " A klinikai képzés elvi szempontjai" c. cikkéhez734
Péner Imréné: A film felhasználásának lehetőségei a felsőoktatási intézmények munkájában145
Dr. Pólay Elemér: Az előfelvétellel kapcsolatos tapasztalatok a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán533
Dr. Rauss Károly: Hozzászólás dr. Sós József "Az elméleti oktatás az orvostudományi egyetemeken" c. cikkéhez664
Rádi Péter: A felsőoktatás gazdaságossága1
Ifj. dr. Sályi István: A nevelőmunka és a káderfejlesztés kérdése a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán349
Dr. Sós József: Az elméleti oktatás az orvostudományi egyetemeken657
Szabó Dénes:
Bendl Andor: A középiskolai matematika-fizika oktatás a Faipari Mérnöki Kar felvételi vizsgáinak tükrében298
Dr. Szanyi Jenő: A tudományos munka, mint az oktatás továbbfejlesztésének fő kérdése292
Szentirmai László: Kísérlet az egyetemi hallgatók olvasási szokásainak felmérésére441
Szesztay András: A diploma megszerzése után413
Dr. Széll Tamás: Hozzászólás Rádi Péter " A felsőoktatás gazdaságossága" c. cikkéhez317
Dr. Szilas A. Pál: Gondolatok a Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karának reformjával kapcsolatban 11
Vajda Lázár: A hallgatói menzák korszerűsítése139
Vajda Zoltán: A felsőfokú építőipari oktatás és az ipar kapcsolatának néhány kérdéséről625
Dr. Varga Emil: Modern vizsgáztatási módszerek538
Vaszily Béla: A társadalmi-tanulmányi ösztöndíjrendszer néhány gyakorlati problémája437
Vágvölgyi Tibor: A felsőoktatási jegyzetellátás mai helyzete és feladatai296
Váradi János: Oktatási reformmunka az Agrártudományi Egyetemen354
Dr. Verbóczi Gyuláné:
L. Mesterházi - Nagy Márta: A programozott oktatás76
Dr. Woynarovich Elek: A tudományegyetemek tudományos diákköri munkájáról129
A marxizmus - leninizmus kérdései
Dr. Antal Boza József: Az oktatók és a KISZ - szervezet szerepe a hallgatók nevelésében22
Dr. Beszteri Béláné:
Dr. Farkas János: Egy szociológiai felmérés742
Dr. Farkas János:
Dr. Beszteri Béláné: Egy szociológiai felmérés742
Dr. Fukász György:
Vukovics Arnold: A marxizmus - leninizmus felsőfokú oktatásának kialakulása és fejlődése a felszabadulás óta197
Hajdu Péter :
Kardos Jánosné: Egy felmérés margójára I-III.453
Johancsik János: Vita a népi demokratikus forradalomról447
Kallós Gábor: Az etika főiskolai oktatásának néhány elméleti és módszertani problémája632
Dr. Kalocsai Dezső: Az eszmei-politikai nevelőmunka kérdése148
Kardos Jánosné:
Hajdu Péter: Egy felmérés margójára I-III.453
Dr. Kónya István: Ideológiai továbbképzésünk megjavításáért548
Dr. Kovács László: Az orvosegyetemi tárgyak erkölcs- és egyéniségformáló hatása100
Dr. Szilágyi László: Az oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése a politikai gazdaságtan oktatásában668
Sztankó István: A marxizmus-leninizmus vizsgáztatásáról158
Vukovics Arnold:
Dr. Fukász György: A marxizmus - leninizmus felsőfokú oktatásának kialakulása és fejlődése a felszabadulás óta197
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Bajkó Mátyás: A tanárjelöltek nevelési gyakorlatának előkészítése a Csillebérci Nagytáborban334
Baróti László: Szakmunkagyakorlatok a Veszprémi Vegyipari Egyetemen337
Dr. Beér János: A jogászképzés259
Dr. Biró Sándor: Egységes pedagógiai szemlélet a tanárképzésben674
Bizó Gyula: A tanítóképzés223
Bolló Bertalan:
Dr. Csukás István: Az általános iskolai tanárképzés216
Dr. Csukás István:
Bolló Bertalan: Az általános iskola tanárképzés216
Danyi Pál:
Székely Frigyes: A matematika szakos levelező oktatás a Pécsi Tanárképző Főiskolán108
Füle Sándor: A tanítójelöltek területi szakmai gyakorlatai395
Forgách Géza: Az ellenőrzés intenzitása a kémiaoktatásban a korszerű gyakorlatvezetés szempontjából475
Gombár Csaba: A VII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia elé163
Heckenast József:
Ungváry Gáborné: A mezőgazdasági és erdészeti egyetemi és főiskolai képzés250
Dr. Héberger Károly: A programozott oktatás a gyakorlatban 682
Hörömpöly Imre: A technikusképzés285
Dr. Kerkápoly Endre: A termelési gyakorlatok fejlődése a Mérnöki Karon384
Kocsis Sándor: "A Mezőgazdasági Géptan" gyakorlati oktatásának néhány problémája688
Kovácsné Győri Ida: A Szegedi Tanárképző Főiskola Leánykollégiumának terveiről167
Dr. Kovácsics János:
Dr. Lukáts Jenő: Képzés és továbbképzés az egészségügy területén241
Dr. Kováts Zoltán: A történettudomány módszere és a helytörténeti kutatás című tantárgy és szemináriumi foglalkozások686
Dr. Kunos József: A munkajog oktatásának tapasztalatai a levelező tagozaton161
Ladányi Andor:
Dr. Székely György: A középiskolai tanárképzés205
Dr. László Imre: A közgazdászképzés267
Dr. Lipák János: A gyakorlat didaktikai értelmezése126
Dr. Lukáts Jenő:
Dr. Kovácsics János: Képzés és továbbképzés az egészségügy területén241
Marczal László: Az egyetemi előadások hatásosságának fokozása a folyamatos tanulás és a jelenlegi vizsgarend tükrében467
Dr. Nagy Mária: Az új biológiai felvételi írásbeli vizsgatesztről398
Dr. Nagy Mária: Az Állatorvostudományi Egyetem Anatómiai és Szövettani Tanszékén tartott írásbeli kollokviumok tapasztalatairól464
Nemes János: Az V. éves tanárjelöltek gyakorlatai az alsó tagozatban és a napköziben392
Dr. Oláh József: Néhány szó a nyelvoktatás szervezeti kereteiről559
Dr. Papp Ferenc: A tanulmányi kirándulásokról553
Dr. Petrikás Árpád: A hallgatók hivatástudatának és aktivitásának formálása a nevelési gyakorlatok segítségével388
Dr. Pólay Elemér: A levelező oktatás módszertani problémái27
Polyák Károly: Felsőoktatásunk fejlődésének mutatói276
Dr. Ponyi Sándor:
Dr. Barankay Tamás:
Dr. Szabó György: A módosított "QCM" vizsgamódszerrel kapcsolatos tapasztalataink460
Szeléndi Gábor: A pedagógiai tárgyak helyzete és szerepe a tanítóképzésben748
Székely Frigyes:
Danyi Pál: A matematika szakos levelező oktatás a Pécsi Tanárképző Főiskolán108
Dr. Székely György:
Ladányi Andor: A középiskolai tanárképzés205
Tanner József: A gyakorlat szerepe a mezőgazdasági tanárképzésben 105
Dr. Tényi Jenő:
Dr. Hajnal József:
Dr. Budaváry Róbert: Az egyetemi és a területi kórházak együttműködése a kommunista szakemberek képzésében33
Timár András: Az egyetemi előadások hatásosságának fokozása a folyamatos tanulás és a jelenlegi vizsgarend tükrében467
Dr. H. Tóth Imre: Néhány gondolat a levelező oktatásról490
Tóth István: A technikusképzés235
Dr. Tóth Mihályné: A szakszövegmegértési készség fejlesztése az egyetemi nyelvoktatásban479
Ungváry Gáborné:
Heckenast József: A mezőgazdasági és erdészeti egyetemi és főiskolai képzés250
Dr. Ungváry Gyula: A matematikaoktatás helyzete tanítóképző intézeteinkben753
Dr. Varga János: A tangazdaságok szerepe a mezőgazdasági mérnökképzésben156
Dr. Vasvári Ferenc: A Gépész- és Villamosmérnökkar Munkavédelmi jegyzetéről640
Dr. Veress József: A film a Kossuth Lajos Tudományegyetemen692
Felsőoktatási intézményeink életéből
Üdvözöljük a felsőoktatás Állami- és Kossuth-díjasait340
Üdvözöljük felsőoktatásunknak a XIV. Pedagógusnap alkalmával kitüntetett oktatóit és dolgozóit792
20 éves fennállását ünnepelte az Agrártudományi Egyetem563
Felsőoktatási intézményeink vezetői az 1965-66. tanévben643
A tudományegyetemi szakbizottságok648
Dr. Benedek Nándor: A József A. Tudományegyetem olasz szakos hallgatóinak Dante-emlékkiállítása641
Dr. Berencz János: Filmesztétikai szakkör az Egri Tanárképző Főiskolán112
Bor Pál: Nemzetközi tudományos ülésszak a tanárképzés pedagógiájáról a Szegedi Tanárképző Főiskolán400
Dr. Durkó Mátyás: Jausz Béla hetvenéves169
Dr. Felkai László: A felsőoktatás korszerűsítésének elfeledett harcosa39
Dr. Fónyad Ernő: Látogatás a Budapesti Műszaki Egyetem legnagyobb kollégiumában568
Frank Henrikné: Beszámoló a VII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról493
Gruber László: Képek a József Attila Tudományegyetem életéből171
Haraszthy József: Hármas ünnep a Debreceni Agrártudományi Főiskolán37
Hiller István: A Soproni Nyári Szabadegyetem765
Holub János: Kulturális tevékenység az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Rózsa Ferenc Kollégiumában501
Horgosi Ödön: A Tanító- és Óvónőképző Intézetek IV. Országos Szakmai Konferenciája505
Dr. Horuczi László: A II. Országos Etikai Konferencia757
Kerekes László: Tudományos ankét a Pécsi Tanárképző Főiskolán567
Dr. Markói Béla: Állatorvosaink továbbképzése113
Dr. Mezősi József: A szakszervezeti aktivisták tanácskozása761
Dr. Novák István: Ankét a jogi levelező oktatás problémáiról565
Rakonczás Pál: Audio-vízuális nyelvi laboratórium szervezése a Szegedi Tanárképző Főiskolán42
Dr. Somos Lajos: Jegyzetek az Egri Tanárképző Főiskola életéből494
A felsőoktatás külföldön
Dr. Bajkó Mátyás: Tapasztalatok a csehszlovák felsőoktatásban701
Dr. Cieslak, Marian: A jog tanításának alapvető problémái a népi Lengyelországban114
Dr. Fülöp Tamás: A belga orvosképzésről különös tekintettel a szociális medicina oktatására698
A. N. Gorsenyev: Viták a szovjet felsőoktatás időszerű problémáiról694
Lothar Gripinski: Anyagi ösztönzések és anyagi érdekeltségek a felsőoktatásban45
Dr. Hekli József: Az Universita di Roma és az orosz nyelvoktatás180
Dr. Kardos Árpád: A gépgyártómérnök képzés egyes kérdései a Német Demokratikus Köztársaságban174
Dr. Koncz János: Az Országos Diákbizottság delegrációja Jugoszláviában402
Dr. Kursitza Heinz: Oktatás és kutatás a felsőoktatás pedagógiája területén
Dr. Móra Sándor: Az V. Nemzetközi Angiológiai Kongresszus579
Das Hochschulwesen180
Revista Invatamintului Superior55
Vesztnyik Viszsej Skoli49
Vysoká Skola120
Zycie Szkoly Wyzszej123
Szemle
A műszaki egyetemeken elfogadott doktori disszertációk jegyzéke521
A Felsőoktatási Szakirodalmi Tájékoztató és használata az egyetemi nevelőmunkában584
Középiskolai matematika587
Módszertani útmutató523
Nemzetközi kulturális adattár582
Slavica Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreciensis de Lodovico Kossuth nominatae I-III.186
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból (Dr. Berczik Árpád)189
Új magyar folyóirat: a "Technikatörténeti Szemle" (Károlyi Zsigmond)581
Winkler Lajos Emlékkönyv (Forgách Géza)585
Antallfy György: Állam és alkotmány az athéni demokráciában (Szepessy Tibor)519
Dr. Bihari Ottó: Államjog (Dr. Berczik Imre)709
Déri Miklósné: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetének bibliográfiája (Dr. Hodinka László)190
Erdey-Grúz Tibor: Filozófiai tallózás a természettudományokban (Nagy Zoltánné, Karajkó Erzsébet)711
Dr. Gábor László: Épületszerkezettan II. (Lux László)708
Dr. Herczeg István: A támadó háború eltiltása és az agresszió meghatározása (Dr. Berczik Imre)61
Korán Imre: Áruismeret és világpiac I-II. k. (Dr. Balázs Géza)778
P. R. Léon: Laboratoire de langues et correction phonétique (Oláh Tibor)
Móra László:
Végh Ferenc: A Felsőoktatási Szemle Repertóriuma tízéves betűrendes és szakmutató (1952-1962)710
Dr. Pattantyus A. Géza: A gépek üzemtana (Dr. Takács Lajos)518
Dr. Ránky Miklós: A gépgyártás technológiája II. k. (Kalászi István)780
Dr. Szabó Imre: A szocialista jog (Dr. Papp Ignác)59
A felsőoktatás hírei
Kinevezések714
A József Attila Tudományegyetemről jelentik (Gruber László)781
Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemről jelentik (Dr. Trutz Béla)343
A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemről jelentik (Gergely István)783
A Veszprémi Vegyipari Egyetemről jelentik (Dr. Magyari Miklós)126
Az Agrártudományi Egyetemről jelentik (Flóris Jánosné)589
Az állatorvostudományi Egyetemről jelentik (Dr. Markói Béla)591
A Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskoláról jelentik (Nagy Frigyes)587
A Debreceni Agrártudományi Főiskoláról jelentik (Haraszthy József)192
A Keszthelyi Agrártudományi Főiskoláról jelentik (Dr. Szigethy Sándor)64
A Szegedi Tanárképző Főiskoláról jelentik (Kávássy Sándor)525
Az Egri Tanárképző Főiskoláról jelentik (Raisz Rózsa)63
A Nyíregyházi Tanárképző Főiskoláról jelentik (Dr. Szász Gábor)346
Az Esztergomi Tanítóképző Intézetből jelentik (Füle Sándor)527
A Jászberényi Tanítóképző Intézetből jelentik (Horgosi Ödön)128
A Sárospataki Tanítóképző Intézetből jelentik (Szeléndi Gábor)655
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Felsőoktatási Szemle 1965. január-december Felsőoktatási Szemle 1965. január-december Felsőoktatási Szemle 1965. január-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
4.160 Ft
2.080 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba