A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Felsőoktatási Szemle 1966. július-augusztus

A Művelődési Minisztérium folyóirata - XV. évfolyam 7-8. szám

Tartalom

Dr. Silbersdorff László: Az oktatási reform eddigi tapasztalatai a Közlekedés Üzemmérnöki Karon385
Dr. Héberger Károly - Károlyi Zsigmond: Új oktatási formák a felsőoktatásban388
Komáromi Béla - Szeléndi Gábor: Tanítóképző intézeti hallgatóink gondolkodásának vizsgálata393
Dr. Bakos József: Az egyetemi és főiskolai előadások helye és szerepe a hallgatók képzésében400
A marxizmus - leninizmus oktatása
Csanádi Gyula: A marxista tárgyak oktatását hatékonyabbá tevő módszerek a felsőfokú technikumokban405
Az oktatás és nevelés kérdései
Ludvig Győző: A mechanikai tárgy gyakorlati oktatásának fejlesztési kérdései408
Dr. Bárdosi István: A szakdolgozatok megvédésének tapasztalatai a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán411
Dr. Gábor István - Dr. Szuchovszky Gyula: Az egyetemi hallgatók szocialista tudatának formálása az igazságügyi orvostan oktatásának keretében415
Hajdú Miklós: Tapasztalaok kollégiumi nevelésünk szervezeti és tartalmi kérdéseiről419
Tóth Pál: Hogyan segíti a Kossuth Lajos Tudományegyetem KISZ-szervezete a kommunista szakemberképzést? 422
Dr. Szepes Lajos: A neveléselmélet oktatása a tanítóképző intézetekben426
Molnár József: Nyelvstúdió az ELTE Bölcsészettudományi Karán428
Dr. Hadas Ferenc: Forradalmi átalakulás, stagnálás, avagy hanyatlás az orosz nyelv hazai oktatásában? 430
Hajzer Lajos: Száműzzük-e a grammatikát az idegen nyelvek oktatásakor?435
Dr. Bihari János: Az anyanyelv tanításának problémái a korszerű tanítóképzésben438
Szabó Gyula: A levelező oktatás néhány problémája az agrárfelsőoktatásban444
Kiss Lászlóné: Az esti és levelező oktatásról448
A folyamatos tanulás kérdése és a tanulás ellenőrzésének módja449
Dr. Móra László: A selmeci volt Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola műszaki könyvtárának feldolgozása és hasznosítása felsőoktatásunkban451
A felsőoktatás külföldön
Dr. Gál János - Dr. Tompa Károly: Az olasz mezőgazdasági és erdészeti felsőoktatásról458
Dr. Erdélyi Mária: Tanárképzés a Román Szocialista Köztársaságban461
Dr. Kárteszi Ferenc: A brüsszeli "Ecole Decroly" iskola didaktikai-metodikai kísérleteinek tanulságai a tanárképzés szempontjából466
Dr. Koska Árpád: Tudományos kutatómunka szervezése az NDK-bn471
Dr. Kovácsics János: Az orvosképzés, a fogorvosképzés és szakorvosképzés Finnországban475
Takács Ferenc: A csehszlovák egyetemi testnevelés néhány sajátossága485
Max Heidler: Das Hochschulwesen487
Szemle
Dr. Kádár László - Dr. Szabó László: Biogeográfia494
L. Mesterházi-Nagy Márta - Verbóczi Gyuláné - Spányi Balázsné: A programozott oktatás és az oktatógépek496
Sziklay László: Az ifju Hviezdoslav498
M. Zemplén Jolán - Bor Pál: A magyarországi fizika története a XVIII. században499
Erdey-Grúz Tibor - Schay Géza - Nagy Pál: Elméleti fizikai kémia II. 500
Barta István - Kávássy Sándor: A fiatal Kossuth501
Lisztes László: Miskolci Egyetemi Bibliográfia502
Eörsi Gyula - Dr. Berczik Imre: A szocialista polgári jog alapproblémái503
Dr. Héberger Károly: Könyvtári Minerva, I. kötet505
Dr. Tóth András: Felsőoktatási Szakirodalmi Tájékoztató505
A felsőoktatás hírei
Kitüntetések508
A Veszprémi Vegyipari Egyetemről jelentik509
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem