1.017.654

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Felsőoktatási Szemle 1968. január-december

A Művelődésügyi Minisztérium folyóirata XVII. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Művelődésügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A felsőoktatás általános kérdései
A felsőoktatási felvételi rendszer alapelvei, módszerei és a felvételi eljárás
A felsőoktatási kollégiumok vezetőinek országos konferenciája
A tudományos műszaki forradalom, a káderek általános képzése, szakképzése és továbbképzése a magyar felsőoktatásban
Dr. Zakir Husaint, az Indiai Köztársaság elnökét díszdoktorrá avatták
Dr. Antall József - Dr. Tóth András: A magyarországi felsőoktatás a reformkorban és 1848-49-ben
Dr. Antall József - Ladányi Andor: A magyarországi felsőoktatás az abszolutizmus és a dualizmus korában
Asztalos László: A tudományos munka szervezete az állam- és jogtudományi karokon
Dr. Ádám Antal: Az egyetemi demokrácia néhány összetevőjéről
Dr. H. Balázs Éva: A magyarországi felsőoktatás a felvilágosult abszolutizmus korában
Dr. Barta János: A tudományos munka tervezése, irányítása és értékelése a Bölcsészkaron
Dr. Bán Imre: A magyarországi felsőoktatás a XVI-XVII. században
Dr. Benkő Loránd: Észrevételek a tanszéki szervezet problémaköréhez
Dr. Benkő Loránd: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatásának továbbfejlesztéséről
Dr. Bóna Ervin: A műszaki tudományok tudományrendszerezési kérdései
Dr. Bonta János: Az Építészmérnöki Kar profilja és struktúrája
Dr. Erdey-Grúz Tibor: A felsőoktatás és a tudományos kutatás
Dr. Farkas János: A felsőoktatás tudományrendszertani alapjai I-II.
Dr. Felméry László: Egyetemi oktató érettségi elnöki tapasztalatai
Dr. Geréb György - Dr. Tóth Károly: A fogorvosjelölteken végzett pszichológiai felvételi vizsgálatok tanulságai
Gyetvai András: Magyar ösztöndíjas hallgatók az NDK felsőoktatási intézményeiben
Hámori Miklós: A felsőoktatási intézmények felvételi vizsgáiról
Dr. Heckenast József: Gondolatok a mezőgazdasági szaktanárképzés átszervezéséről és továbbfejlesztéséről
Dr. Héberger Károly: Tudománytörténeti problémák és feladatok a Budapesti Műszaki Egyetemen
Dr. Hoóz István: Pályaválasztás és felvételi vizsga
Dr. Horváth Róbert: Megemlékezés "A tőke" megjelenésének századik évfordulójáról
Dr. Jáki László: Egyetemi lapjaink
Dr. Kahulits László: Felsőoktatási UNESCO-konferencia Bécsben
Dr. Kádas Kálmán: A gazdasági mérnökképzés újabb feladatai
Dr. Kirscher Béla: Az egyetemi felvételi munka és az egyetemi hallgatók segítése a kommunista szakemberképzés távlatában
Dr. Kiszely György - Dr. Wagner Ádám: Kísérleti pszichológiai eljárások a Szegedi Orvostudományi Egyetem felvételi vizsgáin
Dr. Kovács Gyula: Honvédelmi ismeretek tanítása a felsőfokú oktatási intézményekben
Dr. Kurucz Imre: A kollégiumi nevelés néhány kérdése
Ladányi Andor: Az 1918. évi polgári demokratikus forradalom és a magyar felsőoktatás
Dr. Magas Antal: Az egyetemi jutalmazási alap célirányosabb felhasználása
Nagy Antal: Az érettségiző diákok irányulása a tanárképző főiskolára
Dr. Némedi Lajos: Bessenyei György levele a budai egyetem tanáraihoz
Dr. Petrasovits Imre: Az ötéves képzési időre való áttérés problémái az agrármérnök-képzésben
Dr. Pólay Elemér: A tanszékvezetői munka a kis létszámú tanszékeken
Dr. Polinszky Károly: Hagyomány és korszerűség a kollégiumi nevelésben
Dr. Polinszky Károly: Felsőoktatásunk továbbfejlesztésének időszerű kérdései
Dr. Széchy Éva: A szocialista kollégiummá fejlesztés útja
Dr. Tóth Gábor: A kollégiumi konferencia vitáiból
Dr. Vaszily Béla: A felsőoktatási intézményekben végző fiatalok munkábaállásának új rendje
Veres Judit: Az új gazdasági mechanizmus problémái a Budapesti Orvostudományi Egyetem hallgatósága körében
Dr. Winkler Oszkár: A faipari mérnökképzés fejlődése az Erdészeti és Faipari Egyetemen
A marxizmus-leninizmus oktatása
Lengyel Zsuzsa: A tudományos szocializmus oktatásának módszertani tapasztalatai
Dr. Molnár László: Az orvosképzés és a marxizmus-leninizmus oktatás szociológiai vonatkozásai
Sipos Miklós: A hallgatók aktivitásának növelése a marxizmus-leninizmus oktatásában
Szeléndi Gábor: A lélektan-oktatás szerepe hallgatóink világnézeti nevelésében
Az oktatás és nevelés kérdései
A felsőoktatási intézmények nevelőmunkájának alapvető feladatai és módszerei I-II.
A gyakorlati képzés szervezése és módszerei a felsőoktatásban
Dr. Abaffy Erzsébet: A nyelvtörténeti gyakorlatok módszertani problémáiról
Dr. Ágoston György: A honvédelmi nevelés a tanárjelöltek pedagógiai képzésében
Badobi Béla: Kísérlet a pedagógusképzés eredményességének fokozására
Dr. Balogh István: Az orosz nyelvoktatás két évtizede Magyarországon
Dr. Biczók Ferenc: A hallgatók önállóságra nevelésének főbb problémái
Dr. Borotvás Elemér: Az ágazati gazdaságtan oktatás néhány módszertani kérdése a műszaki egyetemeken
Dr. Budzsáklia Mátyás: A hallgatók megismerése és minősítése
Dr. Csányi László: Megjegyzések a tudományegyetemeken folyó kémia-oktatás hatékonyságának kérdéséhez
Dr. Dán Sándor: Az orvostanhallgatók klinikai, ill. kórházi-belgyógyászati gyakorlatának kérdései
Dobó Géza: A hallgatók szexuál-etikai nevelésének problémái
Dr. Dobosi Zoltán - Dr. Rákóczi Ferenc: Az egyetemi és egyetemen kívüli meteorológusképzésről
Dr. Farkas Ottó: Az egyetemi oktatók tevékenységének jelentősége a kommunista mérnökképzésben
Ferenczy Gyula: A nyelvoktatás újabb vonásai a szovjet felsőoktatásban I-II.
Dr. Forgács Tibor: A közgazdászképzés korszerűsítéséről
Dr. Földesi Tamás: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Nevelési Bizottságának munkája
Dr. Fülei Szántó Endre: A főiskolai idegennyelv-oktatás gazdaságosságának problémái
Gál Mihály: Egy felsőfokú mezőgazdasági technikum beiskolázási tervéről
Hajdú József - Mikulás János - Pusztai József: Tudományos diákkörünk eredményei, módszertani vonatkozásai
Hajdú Tibor: Alsó tagozati szakosítás és tanítóképzés
Hegedüs Zoltán: Tudományos diákköri munka a politikai gazdaságtan tanszéken
Dr. Horváth Imre: A botanika oktatásának aktuális kérdései
Dr. Kárteszi Ferenc: Beszámoló az Ábrázoló és Projektív Geometria Tanszék oktatási értekezletéről
Dr. Kávássy Sándor: Terminológiai problémák a történelemszak tanításában
dr. Kiss Albert: Géprajzoktatás a felsőfokú technikumban
Koczka Júlia: A szakkollégium szerepe a jogászképzésben
Dr. Kovács Endre - Dr. Mazareán Hortenzia: A hallgatók évközi munkája a vizsgaeredmények tükrében
Dr. Láng Sándor - Dr. Mérő József: Korszerű földrajztanár-képzés az egyetemi reform irányelvei alapján
Lukács Ottó: Megjegyzések az iskolatelevízió felsőfokú matematika adásaihoz
Dr. Magyarfalvi Lajos: Az alkotószellemű nyelvoktatás jegyében
Major Ferencné: Több gyakorlást a nyelvi órákon
Miklósvári Sándor: Az általános iskolai pedagógusképzés helyzete és fejlesztésének feladatai
Nagy István: A korszerű történelemoktatás elvi és módszertani kérdései a tanárképző főiskolán
Dr. Nagy Sándor: A "Didaktika" c. tárgy új egyetemi programjáról
Dr. Orosz Sándor: A tanárjelöltek hivatástudatának alakulásáról
Pusztai József - Mikulás János - Hajdú József: Tudományos diákkörünk eredményei, módszertani vonatkozásai
Dr. Ravasz Tibor: A szakfilmek felhasználásának tapasztalatai
Rádi Péter: Differenciáltabb felsőoktatást!
Dr. Rohrsetzer Sándor: Az aktív oktatási módszer fő vonásai
Dr. Samu Mihály: Az állam- és jogelmélet oktatásának problémái
Dr. Sinkovics István: A történész szakképzés folyamatossága és egysége
Dr. Szalay Tibor - Dr. Szarvas Pálné: Gondolatok az egyetemi oktató-nevelő munkáról
Dr. Szanyi Jenő: A szemináriumi foglalkozások és a hallgatók tudományos munkája
Szebenyi Péterné: Találkozás a felsőoktatással
Szerencsi Sándorné: Az önálló munkára nevelés lehetőségei a tanítóképző intézetben
Dr. Székely Endréné: A mérnöktanárképzés tapasztalatai
Dr. Sziklay László: Oktatás és nevelés egysége a főiskolai irodalomtanításban
Dr. Tarján Imre: Az orvosi alaptudományok oktatásának néhány kérdése I-II.
Dr. Ungváry Gyula: A matematika-oktatás módszertanának korszerű tanítása a tanítóképző intézetekben
Dr. Varga Imre: A gazdasági tanár személyiségének legfontosabb erkölcsi tulajdonságairól
Dr. Wéber Mihály: Az üzemi és terepgyakorlatok tartalmi és módszertani kérdései I-II.
Felsőoktatási intézményeink életéből
Felsőoktatási intézményeink vezetői az 1968/69. tanévben I-II.
Felsőoktatási könyvkiállítás Pécsett
Kinevezések
Dr. Ágoston György: A szegedi nevelési konferencia jelentősége
Bencsik István: 100 éves a Debreceni Agrártudományi Főiskola
Dr. Berczik Árpád: A Felsőoktatási Szemle a Szerkesztőbizottság tükrében
Bereczki Sándor: A tanárképző főiskolák 20 éve
Dr. Diósdy György: Dr. móra Mihály (1908-1967)
Gruber László: Tízéves a József A. Tudományegyetem Colletium Artiuma
Gruber László: Országos Egyetemi Nevelési Konferencia Szegeden
Dr. Hermann József: Lakits Pál emlékezete
Dr. Horeczky Károly: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának jubileumi ünnepségei
Dr. Kiss György: Szervezéstudományi kutatások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Statisztikai Tanszékén
Kollár Endréné: A kormány elnöke látogatást tett a Budapesti Műszaki Egyetemen
Dr. Márton Géza - Vörös Antal: 150 éves a mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola
Dr. Nagy Sándor: Ünnepi rendezvények az Egri Tanárképző Főiskolán
Dr. Szabó János: Ünnepi tudományos ülésszak a Budapesti Műszaki Egyetemen
Dr. Varga Emil: Az Orvostudományi Egyetemek X. Országos Tudományos Diákköri Konferenciája
Dr. Zombor Zoltán: Tudományos ülésszak a tanárképző főiskolák 20 éves jubileumán
Vitafórum
Kérdezzen - felelünk
Dr. Antalffy György: A szocialista jogászképzés néhány elvi problémája
Dr. Dobossy Zoltán: A kulturális nevelés
Dr. Makai Gusztáv: Irodalomtanítás a középiskolában és a felsőoktatásban
Pálmai Kálmán: A verselemzés főiskolai módszereiről
Dr. Széll Tamás: Hozzászólás Farkas János "A felsőoktatás tudományrendszertani alapjai" c. cikkéhez
A felsőoktatás külföldön
Dr. Csapláros István: A varsói Tudományegyetem Magyar Filológiai Tanszékének munkája
A. N. Gorsenyev: A tudományos munka szervezése és a főiskola
Dr. Kovácsics János: Reformtörekvések az orvosképzésben Franciaországban és a Német Szövetségi Köztársaságban
Dr. Kovácsics János: A felsőoktatás fejlődési tendenciái I-II.
Szemle
A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Évkönyei (Dr. Tóth András)
A nem hagyományos dokumentumok a központi és a tanszéki könyvtárakban (Dr. Vértesy Miklós)
A Szovjetunió története 1926-1945 (Nagy István)
Az oktatás gazdaságossága (Dr. Hoóz István)
Könyvtári Minerva 2. kötet (Dr. Héberger Károly)
Műszaki nagyjaink (Dr. Móra László)
Új nyelvoktatási folyóirat a Szovjetunióban (Hajzer Lajos)
Bisztray B. Sándor - Steiner József - Szalai Pál: Gépészeti szakirodalomkutatás (Dr. Bosznay Ádám)
Gal Roger: Hol tart a pedagógia? (Dr. Füle Sándor)
Koch-Sztrókay: Ásványtan I-II. (Glasner Mária)
Móra László: Wartha Vince. A hazai kémiai technológia megalapítója (Dr. Szabadváry Ferenc)
Perényi József: A történész műhelytitkaiból (Dr. Kávássy Sándor)
Selymes Ferenc - Bernáth Béla - Dr. Tóvölgyi Henrik: Az orosz nyelv gyakorlati nyelvtana és orosz nyelvtani gyakorló könyv (Zsizsina Sz. A.)
Süle Sándor: A Keszthelyi Georgikon 1797-1848 (Dr. Wellmann Imre)
Varga Csaba: A felsőfokú jogi oktatás főbb mai rendszerei (Dr. Benczik Imre)
A felsőoktatás hírei
A Budapesti Műszaki Egyetemről jelentik (Kollár Endréné)
A Budapesti Orvostudományi Egyetemről jelentik (Steinitz Gabriella)
A Veszprémi Vegyipari Egyetemről jelentik (Dr. Magyari Miklós)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről jelentik (Dr. Frank Henrikné)
A tanárképző főiskolákról jelentik (Dr. Füle Sándor)
A tanítóképző intézetekből jelentik (Dr. Füle Sándor)
Az óvónőképző intézetekből jelentik (Dr. Füle Sándor)
Pályázati felhívás
Pályázati eredményhirdetés
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Felsőoktatási Szemle 1968. január-december Felsőoktatási Szemle 1968. január-december

Könyvtári könyvek voltak. Az I. szám borítója enyhén szakadozott.

Állapot:
3.280 Ft
1.640 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba