1.017.654

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Felsőoktatási Szemle 1968. január-december

A Művelődésügyi Minisztérium folyóirata XVII. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Művelődésügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám: 17
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A felsőoktatás általános kérdései
A felsőoktatási felvételi rendszer alapelvei, módszerei és a felvételi eljárás
A felsőoktatási kollégiumok vezetőinek országos konferenciája
A tudományos műszaki forradalom, a káderek általános képzése, szakképzése és továbbképzése a magyar felsőoktatásban
Dr. Zakir Husaint, az Indiai Köztársaság elnökét díszdoktorrá avatták
Dr. Antall József-Dr. Tóth András: A magyarországi felsőoktatás a reformkorban és 1848-49-ben
Dr. Antall József- Ladányi Andor: A magyarországi felsőoktatás az abszolutizmus és a dualizmus korában
Asztalos László: A tudományos munka szervezete az állam- és jogtudományi karokon
Dr. Ádám Antal: Az egyetemi demokrácia néhány összetevőjéről I-II.
Dr. H. Balázs Éva: A magyarországi felsőoktatás a felvilágosult abszolutizmus korában
Dr. Barta János: A tudományos munka tervezése, irányítása és értékelése a Bölcsészkaron
Dr. Bán Imre: A magyarországi felsőoktatás a XVI-XVII. században
Dr. Benkő Lóránd: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatásának továbbfejlesztéséről
Dr. Bóna Ervin: A műszaki tudományok tudományrendszerezési kérdései
Dr. Bonta János: Az Építészmérnöki Kar profilja és struktúrája
Dr. Erdey-Grúz Tibor: A felsőoktatás és a tudományos kutatás
Dr. Farkas János: A felsőoktatás tudományrendszertani alapjai I-II.
Dr. Felméry László: Egyetemi oktató érettségi elnöki tapasztalatai
Dr. Geréb György-Dr. Tóth Károly: A fogorvosjelölteken végzett pszichológiai felvételi vizsgálatok tanulságai
Gyetvai András: Magyar ösztöndíjas hallgatók az NDK felsőoktatási intézményeiben
Hámori Miklós: A felsőoktatási intézmények felvételi vizsgáiról
Dr. Heckenast József: Gondolatok a mezőgazdasági szaktanárképzés átszervezéséről és továbbfejlesztéséről
Dr. Héberger Károly: Tudománytörténeti problémák és feladatok a Budapesti Műszaki Egyetemen
Dr. Hoóz István: pályaválasztás és felvételi vizsga
Dr. Horváth Róbert: Megemlékezés a"A tőke" megjelenésének századik évfordulójáról
Dr, Jáki László: Egyetemi lapjaink
Dr. Kahulits László: Felsőoktatási UNESCO-konferencia Bécsben
Dr. Kádas Kálmán: A gazdasági mérnökképzés újabb feladatai
Dr. Kirschner Béla: Az egyetemi felvételi munka és az egyetemi hallgatók segítése a kommunista szakemberképzés távlatában
Dr. Kiszely György-Dr. Wagner Ádám: Kísérleti pszichológiai eljárások a Szegedi Orvostudományi Egyetem felvételi vizsgáin
Dr. Kovács Gyula: Honvédelmi ismeretek tanítása a felsőfokú oktatási intézményekben
Dr. Kurucz Imre: A kollégiumi nevelés néhány kérdése
Ladányi Andor-Dr. Antall József: A magyarországi felsőoktatás az abszolutizmus és a dualizmus korában
Ladányi Andor: Az 1918. évi polgári demokratikus forradalom és a myagyar felsőoktatás
Dr. Magas Antal: Az egyetemi jutalmazási alap célirányosabb felhasználása
Nagy Antal: Az érettségiző diákok irányulása a tanárképző főiskolára
Dr. Petrasovits Imre: Az ötéves képzési időre való áttérés problémái az agrármérnök-képzésben
Dr. Pólay Elemér: A tanszékvezetői munka a kis létszámú tanszékeken
Dr. Polinszky Károly: Hagyomány és korszerűség a kollégiumi nevelésben
Dr. Polinszky Károly: Felsőoktatásunk továbbfejlesztésének időszerű kérdései
Dr- Széchy Éva: A szocialista kollégiummá fejlesztés útja
Dr. Tóth András- Antall József: A magyarországi felsőoktatás a reformkorban és 1848-49-ben
Dr. Tóth Gábor: A kollégiumi konferencia vitáiból
Dr. Tóth Károly-Dr. Geréb György: A fogorvosjelölteken végzett pszichológiai felvételi vizsgálatok tanulságai
Dr. Vaszily Béla: A felsőoktatási intézményekben végző fiatalok munkábaállításának új rendje
Veres Judit: Az új gazdaságmechanizmus problémái a budapesti Orvostudományi Egyetem hallgatósága körében
Dr. Wagner Ádám-Dr. Kiszely György: Kísérleti pszichológiai eljárások a Szegedi Orvostudományi Egyetem felvételi vizsgáin
Dr. Winkler Oszkár: A faipari mérnökképzés fejlődése az Erdészeti és Faipari Egyetemen
A marxizmus-leninizmus oktatása
Lengyel Zsuzsa: A tudományos szocializmus oktatásának módszertani tapasztalatai
Dr. Molnár László: Az orvosképzés és a marxizmus-leninizmus oktatás szociológiai vonatkozásai
Sipos Miklós: A hallgatók aktivitásának növelése a marxizmus-leninizmus oktatásában
Szeléndi Gábor: A lélektan-orvoslás szerepe hallgatóink világnézeti nevelésében
Az oktatás és nevelés kérdései
A felsőoktatási intézmények nevelőmunkájának alapvető feladatai és módszerei I-II.
A gyakorlati képzés szervezése és módszerei a felsőoktatásban
Dr. Abaffy Erzsébet: A nyelvtörténeti gyakorlatok módszertani problémáiról
Dr- Ágoston György: A honvédelmi nevelés a tanérjelöltek pedagógiai képzésében
Babodi Béla: Kísérlet a pedagógusképzés eredményességének fokozására
Dr. Balogh István: Az orosz nyelvoktatás két évtizede Magyarországon
Dr. Biczók Ferenc: A hallgatók önnállóságra nevelésének főbb problémái
Dr. Borováts Elemér: Az ágazati gazdaságtan oktatás néhány módszertani kérdése a műszaki egyetemeken
Dr. Budzsáklia Mátyás: A hallgatók megismerése és minősítése
Dr. Csányi László: Megjegyzések a tudományegyetemeken folyó kémia-oktatás hatékonyságának kérdéséhez
Dr. Dán Sándor: Az orvostanhallgatók klinikai, ill. kórházi-belgyógyászati gyakorlatának kérdéseiDobó Géza: A hallgatók szexuál-esztétikai nevelésének problémái
Dr.Dobosi Zoltán-Dr. Rákóczi Ferenc: Az egyetemi és egyetemen kívüli meteorológusképzésről
Dr. Farkas Ottó: Az egyetemi oktatók tevékenységének jelentősége a kommunista mérnökképzésben
Ferenczy Gyula: A nyelvoktatás újabb vonásai a szovjet felsőoktatásban I-II.
Dr. Forgács Tibor: A közgazdászképzés korszerűsítéséről
Dr. Földesi Tamás: Az ELTE Állam- és Jogtudomyáni Kara Nevelési Bizottságának munkája
Dr. Fülei Szántó Endre: A főiskolai idegennyelv-oktatás gazdaságosságának problémái
Gál Mihály: Egy felsőfokú mezőgazdasági technikum beiskolázási tervéről
Hajdú József- Mikulás János- Pusztai József: Tudományos diákkörünk eredményei, módszertani vonatkozásai
Hajdú Tibor: Alsó tagozati szakosítás és tanítóképzés
Hegedüs Zoltán: Tudományos diákköri munka a politikai gazdaságtan tanszéken
Dr. Horváth Imre: A botanika oktatásának aktuális kérdései
Dr. Kárteszi Ferenc: Beszámoló az Ábrázoló és Projektív Geometria Tanszék oktatási értekezletéről
Dr. Kávássy Sándor: Terminológiai problémák a történelemszak tanításában
Dr. Kiss Albert: Géprajzoktatás a felsőfokú technikumban
Koczka Júlia: A szakkollégium szerepe a jogászképzésben
Dr. Kovács Endre- Dr. Mazareán Hortenzia: A hallgatók évközi munkája a vizsgaeredmények tükrében
Dr. Láng Sándor-Dr. Mérő József: Korszerű földrajztanár-képzés az egyetemi reform irányelvei alapján
Lukács Ottó: Megjegyzések az iskolatelevízió felsőfokú matematikai adásaihoz
Dr. Magyarfalvi Lajos: Az alkotószellemű nyelvoktatás jegyében
Major Ferencné: Több gyakorlást a nyelvi órákon
Dr. Mazareán Hortenzia-Dr. Kovács Endre: A hallgatók évközi munkája a vizsgaeredmények tükrében
Dr. Mérő József-Dr. Láng Sándor: Korszerű földrajztanár-képzés az egyetemi reform irányelvei alapján
Miklósvári Sándor: Az általános iskolai pedagógusképzés helyzete és fejlesztésének feladati
Mikulás János-Hajdú József-Pusztai József: Tudományos diákkörünk eredményei, módszertani vonatkozásai
Nagy István: A korszerű történelemoktatás elvi és módszertani kérdései a tanárképző főiskolán
Dr. Nagy Sándor: A "Didaktika" c. tárgy új egyetemi programjáról
Dr. Orosz Sándor: A tanárjelöltek hivatástudatának alakulásáról
Pusztai József-Mikulás János-Hajdú József: Tudomáynos diákkörünk eredményei, módszertani vonatkozásai
Dr. Ravasz Tibor: A szakfilmek felhasználásának tapasztalatai
Rádi Péter: Differenciáltabb felsőoktatást!
Dr. Rákóczi Ferenc-Dr. Dobosi Zoltán: Az egyetemi és egyetemen kívüli meteorológusképzésről
Dr. Rohrsetzer Sándor: Az aktív oktatási módszer fő vonásai
Dr. Samu Mihály: Az állam- és jogelmélet oktatásának problémái
Dr. Sinkovics István: A történész szakképzés folyamatossága és egysége
Dr. Szalay Tibor-Dr. Szarvas Pálné: Gondolatok az egyetemi oktató-nevelő munkáról
Dr. Szanyi Jenő: A szemináriumi foglalkozások és a hallgatók tudományos munkája
Dr. Szarvas Pálné-Dr. Szalay Tibor: Gondolatok az egyetemi oktató-nevelő munkáról
Szebenyi Péterné: Találkozás a felsőoktatással
Szerencsi Sándorné: Az önálló munkára nevelés lehetőségei a tanítóképző intézetben
Dr. Székely Endréné: A mérnöktanárképzés tapasztalatai
Dr. Sziklay László: Oktatás és nevelés egysége a főiskolai irodalomtanításban
Dr. Tarján Imre: Az orvosi alaptudományok oktatásának néhány kérdése I-II.
Dr. Ungváry Gyula: A matematika-oktatás módzsrtanának korszerű tanítása a tanítóképző intézetekben
Dr. Varga Imre: A gazdasági tanár személyiségének legfontosabb erkölcsi tulajdonságairól
Dr. Wéber Mihály: Az üzemi és terepgyakorlatok tartalmi és módszertani kérdései I-II.
Felsőoktatási intézményeink életéből
Felsőoktatási intézményeink vezetői az 1968/69. tanévben I-II.
Felsőoktatási könyvkiállítás Pécsett
Kinevezések
Dr. Ágoston György: A szegedi nevelési konferencia jelentősége
Bencsik István: 100 éves a Debreceni Agrártudományi Főiskola
Dr. Berczik Árpád: A Felsőoktatási Szemle a Szerkesztőbizottság tükrében
Bereczki Sándor: A tanárképző főiskolák 20 éve
Dr. Diósdy György: Dr. Móra Mihály (1908-1967)
Gruber László: Tízéves a József A. Tudományegyetem Collegium Artimua
Gruber László: Országo Egyetemi Nevelési Konferencia Szegeden
Dr. Hermann József: Lakits Pál emlékezete
Dr. Horeczky Károly: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának jubileumi ünnepségei
Dr. Kiss György: Szervezéstudományi kutatások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Statisztikai Tanszékén
Kollár Endréné: A kormány elnöke látogatást tett a Budapesti Műszaki Egyetemen
Dr. Márton Géza-Vörös Antal: 150 éves a mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola
Dr. Nagy Sándor: Ünnepi rendezvények az Egri Tanárképző Főiskolán
Dr. Szabó János: Ünnepi tudományos ülésszak a Budapesti Műszaki Egyetemen
Dr. Varga Emil: Az Orvostudományi Egyetemek X. Országos Tudományos Diákköri Konferenciája
Vörös Antal- Dr. Márton Géza: 150 éves a mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola
Dr. Zombor Zoltán: Tudományos ülésszak a tanárképző főiskolák 20 éves jubileumán
Vitafórum
Kérdezzen- felelünk
Dr. Antalffy György: A szocialista jogászképzés néhány elvi problémája
Dr. Dobossy Zoltán: A kulturális nevelés
Dr. Makai Gusztáv: Irodalomtanítás a középiskolában és a felsőoktatásban
Pálmai Kálmán: A verselemzés főiskolai módszereiről
Dr. Széll Tamás: Hozzászólás Farkas János "A felsőoktatás tudományrendszertani alapjai" c. cikkéhez
A felsőoktatás külföldön
Dr. Csapláros István: A Varsói Tudományegyetem Magyar Filológiai Tanszékének munkája
A. N. Gorsenyev: A tudományos munka szervezése és a főiskola
Dr. Kovácsovics János: Reformtörekvések az orvosképzésben Franciaországban és a Német Szövetségi Köztársaságban
Dr. Kovácsovics János: A felsőoktatás fejlődési tendenciái I-II.
Das Hochschulwesen
Revista Invatamintului Superior
Vesztnyik Vizssej Skoli
Vysoká Skola
Zycie Szoly Wyzsszej
Szemle
Dr. Tóth András: A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Évkönyvei
Dr. Vértesy Miklós: A nem hagyományos dokumentumok a központi és a tanszéki könyvtárakban
Nagy István: A Szovjetunió története
Dr. Hoóz István: Az oktatás gazdaságossága
Horgosi Ödön: Dissertationes Slavicae
Dr. Héberger Károly: Könyvtári Minerva 2. kötet
Dr. Móra László: Műszaki nagyjaink
Hajzer Lajos: Új nyelvoktatási folyóirat a Szovjetunióban
Bisztray B. Sándor-Steiner József-Szalai Pál: Gépészeti szakirodalomkutatás (Dr. Bosznay Ádám)
Gal Roger: Hol tart a pedagógia? (Dr. Füle Sándor)
Koch-Sztrókay: Ásványtan I-II. (Glasner Mária)
Móra László: Wartha Vince. A hazai kémiai technológia megalapítója (Dr. Szabadváry Ferenc)
Perényi József: A történész műhelytitkaiból (Dr. Kávássy Sándor)
Selymes Ferenc-Bernáth Béla-Dr. Tótvölgyi henrik: Az orosz nyelv gyakorlati nyelvtana és orosz nyelvtani gyakorlókönyv (Zsizsina Sz. A.)
Süle Sándor: A Keszthelyi Georgikon 1797-1848 (Dr. Wellmann Imre)
Varga Csaba: A felsőfokú jogi oktatás főbb mai rendszerei (Dr. Berczik Imre)
A felsőoktatás hírei
Kollár Endréné: A Budapesti Műszaki Egyetemről jelentik
Steinitz Gabriella: A Budapesti Orvostudományi Egyetemről jelentik
Dr. Magyari Miklós: A Veszprémi Vegyipari Egyetemről jelentik
Dr. Frank Henrikné: Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről jelentik
Dr. Füle Sándor: A tanárképző főiskolákról jelentik
Dr. Füle Sándor: A tanítóképző intézetekből jelentik
Dr. Füle Sándor: Az óvónőképző intézetekből jelentik
Pályázati felhívás
Pályázati eredményhirdetés
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Felsőoktatási Szemle 1968. január-december Felsőoktatási Szemle 1968. január-december Felsőoktatási Szemle 1968. január-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
3.280 Ft
1.640 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba