1.047.516

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Felsőoktatási Szemle 1969. január-december

A Művelődésügyi Minisztérium folyóirata XVIII. évfolyam

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Művelődésügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 767 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A felsőoktatás általános kérdései
A szocialista országok felsőoktatási minisztereinek IV. konferenciája Varsóban646
Dr. Urho Kaleva Kekkonen az ELTE díszdoktora641
Dr. Balázs Béla: Az előadások néhány problémája és a modern pedagógiai irányok fejlődése4
Dr. Bassa Gábor: A Budapesti Műszaki Egyetem ipari kapcsolatai724
Bársony Jenő: Új mechanizmus a jutalmazásban665
Dr. Bellér Béla: A fehérterror felsőoktatási politikája516
Dr. Csizmadia Andor: A magyar jogi oktatás fejlődése577
Dr. Devics József:
Dr. Zádor Mihály:
Károlyi Zsigmond: A Tanácsköztársaság intézkedései, illetve tervezetei a műegyetemi oktatás korszerűsítése érdekében198
Dr. Erdey-Grúz Tibor: Az ideológiai és szaktárgyi tananyag viszonya az oktatásban1
Dr. Ertl István:
Dr. Prezenszki József: A diplomatervek és az oklevelek problémái265
Dr. Fekete György: A mezőgazdasági szakember-szükséglet215
Dr. Fekete György: A mezőgazdaság közgazdász- és ügyviteli szakember szükséglete659
Földvári Tamás:
Szesztay András: A Szovjetunióban diplomát szerzett magyar ösztöndíjasok szakképzettsége és adaptációja262
Dr. Gazdag István:
Dr. Szabó István: A fizikai dolgozók gyermekei a Debreceni Agrártudományi Főiskolán591
Dr. Geréb György:
Dr. Tóth Károly: A pszichológiai vizsgálatok validitásának ellenőrzése végző fogorvoshallgatókon151
Dr. Gergely István: Az új gazdaságirányítási rendszer hatása az agrárfelsőoktatásra385
Dr. Geszti P. Ottó: Elképzelések a mérnökképzés korszerűsítésére715
Gunda Béla: Az egyetemi kiadványok jelentősége143
Dr. Györgyi Sándor:
Dr. Tarján Imre: Új irányzatok az orvosképzésben512
Dr. Hahn István:
Dr. Tóth Gábor: Az egyetemi hallgatók erkölcsi, politikai és ideológiai helyzete I-II.391
Havas Ottóné: Felsőfokú képzettség pályaválasztási tanácsadás230
Hegyi András: Az új ösztöndíjrendszer kísérleti bevezetése a József A. Tudományegyetemen417
Dr. Héberger Károly: Az információ-növekedés néhány vonatkozása a felsőoktatásban395
Dr. Horváth Pál: Jogtörténeti alapismereteink továbbfejlesztésének ügye584
Károlyi Zsigmond:
Dr. Devics József:
Dr. Zádor Mihály: A Tanácsköztársaság intézkedései, illetve tervezetei a műegyetemi oktatás korszerűsítése érdekében198
Károlyi Zsigmondné: A pedagógusképzés szakkönyvellátottsága a tanárképző főiskolákon414
Dr. Klement Tamás: Világválság a felsőoktatásban?193
Dr. Korach Mór: Mire emlékeztet a Tanácsköztársaság129
Könyves Tóth Kálmán: Pályaválasztási szándékok vizsgálata a középiskolákban156
Kozák Gyula: Pályaválasztási motívumok219
Ladányi Andor: A Magyar Tanácsköztársaság és a felsőoktatás I-II.207
Dr. Lakatos Dénes: Az új ösztöndíj-rendszer tapasztalatai a Debreceni Agrártudományi Főiskolán334
Dr. Nagy József: Komparatív vizsgálatok a felsőoktatás-gazdaságtani kutatásokban400
Dr. Papp József: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektori és dékáni hivatalai korszerűsítése329
Dr. Polinszky Károly: Gondolatok az új egyetemi szervezeti szabályzatról321
Dr. Prezenszki József:
Dr. Ertl István: A diplomatervek és az oklevelek problémái265
Dr. Rados Kornél: A mérnöktovábbképzés helyzete és feladatai212
Dr. Szabó Dénes: A faipari felsőoktatás új perspektívái527
Dr. Szabó István:
Dr. Gazdag István: A fizikai dolgozók gyermekei a Debreceni Agrártudományi Főiskolán591
Szarvas László: Egyetemisták a fővárosért - főváros az egyetemistákért406
Szesztay András:
Földvári Tamás: A Szovjetunióban diplomát szerzett magyar ösztöndíjasok szakképzettsége és adaptációja262
Dr. Tamás Lajos: Az ifjúsági önkormányzás időszerű kérdései273
Dr. Tarján Imre:
Dr. Györgyi Sándor: Új irányzatok az orvosképzésben512
Dr. Tóth Gábor:
Dr. Hahn István: Az egyetemi hallgatók erkölcsi, politikai és ideológiai helyzete I-II.391
Dr. Tóth Károly:
Dr. Geréb György: A pszichológiai vizsgálatok validitásának ellenőrzése végző fogorvoshallgatókon151
Tóth Pál: Az egyetemi és főiskolai hallgatók társadalmi-közéleti tevékenysége Hajdú-Bihar megyében409
Dr. Valkó Iván Péter: Az egyetemi vizsgáztatás módszerei147
Dr. Varsányi György: A vegyészmérnökképzés69
Dr. Wittman Tibor: A reform eredményei a bölcsészettudományi karokon65
Zádor Mihály:
Károlyi Zsigmond:
Dr. Devics József: A Tanácsköztársaság intézkedései, illetve tervezetei a műegyetemi oktatás korszerűsítése érdekében198
Dr. Zoltán Imre: Kétszáz esztendős a Budapesti Orvostudományi Egyetem705
A marxizmus-leninizmus oktatása
Bodnár István: A Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem műszaki egyetemi tagozata161
I. Csigarev: Az éltető világnézet alapjai73
Dr. Farkas Dezső: A történelem szakos hallgatók tudományos szocializmus oktatásának tapasztalatai279
Gazdag István:
Hovanyecz László:
Mikecz Ferenc:
Szücs Ernő: Előadások kiscsoportoknak668
Horváth Jenő:
Stemler Gyula: Az ELTE Tudományos Szocializmus Tanszékének vitaülései532
P. Kovács Ferencné: Reformjegyzetek világnézeti felülvizsgálata a Budapesti Műszaki Egyetemen421
Nagy László: A kommunista szakemberképzés lehetőségének főbb kérdéseiről11
Az oktatás és nevelés kérdései
A felsőoktatási intézmények nevelőmunkájának alapvető feladatai és módszerei (III.)17
Abonyi Gyuláné: Az évfolyamfelelősi munka tapasztalatai460
Dr. Baláspiri Lajos:
Dr. Mészáros Lajos:
Schóbel György:
Dr. Széll Tamás: A kémiai-technológiai gyakorlatok korszerűsítése591
Dr. Berencsi György: A hallgatóság önállóságát fokozó módszerek a hygiéne oktatásban76
Dr. Bocsánczy János:
Dr. Bodon Pál: Önálló képzési forma lehetősége a műszaki egyetemeken340
Dr. Csillik Bertalan: Nevelés a tudományos diákkörökben285
Dr. Csukás István: A csoportfelelősi tanári rendszer tapasztalatai a József A. Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán678
Csutor Tivadar:
Dr. Gulyás József:
Szakszon Mária:
Sziklavári Károly: A községek szerepe a nevelésben a Nehézipari Műszaki Egyetemen454
Dániel József:
Vályi Péter: Gondolatok egy nevelési konferencia anyagából727
Dánosné Dr. Juhász Gabriella:
Horváthné Dr. Mészáros Mária:
Háryné Dr. Pomogáts Erzsébet: A tanárjelöltek és a nevelés96
Dr. Hegedüs József: A felnőtt és az idegen nyelv475
Horvay Katalin:
Kovács Bertalanné: Kísérlet a szakmódszertani képzésben458
Kallós Gábor: Speciálkollégium a marxista etika boldogságelméletéről615
Dr. Katona Péter: Az egyetemi oktatás és nevelés szervezeti kérdései165
Dr. Kelemen László: A közösségi nevelés helyzete és problémái a Kossuth Lajos Tudományegyetemen429
Dr. Kerékgyártó Györgyné:
Dr. Mundruczó György: A gyakorlati foglalkozások szerepe a statisztikai oktatásban554
Kisvárdai Károly: Az auditív megértés fejlesztésének vizsgálata610
Dr. Komlósi Sándor: A pedagógiai kutatás problémái Magyarországon688
Dr. Krajnák Nándor: Az önálló tanulmányi munka feltételei az óvónőképzőben169
Major Ferencné: Az orosz nyelv oktatásának feladatairól473
Dr. Margócsy József: Érettségi és felvételi vizsgatapasztalatok az irodalmi feleletek alapján344
Dr. Mádi István: Nevelés a tudományos diákkörben90
Dr. Mészáros Lajos: Tíz év tapasztalatai vegyész hallgatókkal451
Moravecz László: A fizika gyakorlatok anyagának kiválasztása az agrármérnökképző intézményekben733
Nagy Jenő: A programozott számonkérés és a folyamatos tanulás293
Dr. Nagy József: A "Honvédelmi ismeretek" oktatásának tapasztalatai687
Noéh Ferenc: A tanulókörvezető tanári munka101
Papp Elemér: A műszaki felsőoktatás ismeretközlése és a hallgatók aktív érdeklődésének megőrzése28
Pálmai Kálmán: Az oktatás és nevelés egysége a pedagógusképzésben I-II.442
Dr. Pólay Elemér: Az előadások és gyakorlatok szerepe a jogi oktatásban602
Reimann István: Az oktatás továbbfejlesztésének kérdései a matematikai szakos tanárképzésben549
Dr. Révai Tibor: A polgári eljárásjog oktatásának korszerűsítése Magyarországon436
Dr. Stefanovits Pál: A tudományos diákköri munka helyzete és problémái87
Dr. Suara Róbert: Jobb feltételek a nyelvoktatásnak!681
Szabó Gyula: Rátermettség - mezőgazdasági pályák558
Szalay Tibor: Üzemi és terepgyakorlatok tapasztalatai648
Dr. Szathmári István: A "Nyelvművelés és stilisztika" az egyetemeken287
Dr. Szász Gábor: Felsőoktatásunk struktúrájának vizsgálata31
Dr. Szemere Gyula: Feladatlapos vizsgáztatás magyar nyelvészetből37
Dr. Szendrey István: Az egyetemi patronáló munkáról94
Dr. Szendrey István: A szemináriumi munka445
Dr. Széchy Éva: A hallgatók szocialista aktivitásának fejlesztéséért538
Dr. Széchy Éva: Kollégiumi nevelésünk fejlődésének új vonásai671
Sztankó István: Problémák a hivatástudat nevelés területén106
Dr. Tamás Lajos: Polgári jogi gyakorlati foglalkozások a felsőoktatási reform szellemében607
Dr. Tigyi András: A programozott oktatás az orvosképzésben233
Dr. Udvari László: Az üzemi gyakorlatok hatása a hallgatók kommunista szakemberré nevelésében466
Vedres László: A diákköri mozgalom helyzete82
Vladár Sándor: Az önálló gondolkodás fejlesztése a neveléstudományi tárgyak szemináriumain348
Vitafórum
Erdős László: Valóban "kiküszöbölendő"?240
Fonth Sándor: Az ismeretanyag növekedése és hallgatóinak teherbíróképessége306
Dr. Galambos János: Oktatás-nevelés-kutatás-gyakorlat?182
Dr. Héberger Károly: Az egyetemi kiadványok fontossága739
Kerti József: A műszaki felsőoktatás ismeretközléséről és a hallgatók aktív érdeklődésének megőrzéséről353
Dr. Margócsy József: Az oktatás és nevelés egysége a főiskolai irodalomoktatásban42
Dr. Péczely A tanárképző főiskola műelemzés problémái I-II.177
Szilágyi Vilmos: Javaslat a pedagógusképző intézmények programjához304
Tímár András: Az ismeretanyag növekedése és a hallgatók teherbíróképessége479
Felsőoktatási intézményeink életéből
Felsőoktatási intézményeink vezetői az 1969/70. tanévben I-II.563
Kinevezések617
Megalakult a Magyar Pedagógiai Társaság Felsőoktatási Tagozata303
Dr. Bihari János: Százéves a Budapesti Tanítóképző Intézet694
Dr. Csukás István: A szerkesztő bizottság üléséről299
Dr. Faludi Szilárd: Ankét a tankönyv didaktikai kérdéseiről700
Fréz Ferenc: A IX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciója358
Dr. Hortobágy Tibor: Greguss Pál professzor 80 éves737
Dr. Horváth Róbert: A statisztikai tudományok problémái a VI. Statisztikatörténeti Vándorülésen45
Dr. Horváth Róbert: A VII. Statisztikatörténeti Vándorülés Sárospatakon698
Dr. Varga Gyula: Nemzetközi konferencia a polgári eljárásjog tudományos és oktatási kérdéseiről355
A felsőoktatás külföldön
Dr. Benkő László: Nyelvtudományi konferencia a Potsdami Pedagógiai Főiskolán311
Dr. Berczik Árpád: Reformtörekvések az osztrák felsőoktatásban624
Dr. Bocsánczy János: Ötven esztendős a Moszkvai Bányászati Intézet567
Dr. Bodon Pál:
E. Kobersky: Az idegen nyelvek oktatásának korszerű módszere750
Dr. H. Drewelow: Az elmélet és a gyakorlat egysége a tanárképzésben482
Dr. Füle Sándor: A pedagógia oktatása a Német Demokratikus Köztársaságban184
Dr. Hajnal József: A svéd felsőoktatás, különös tekintettel az orvosképzésre489
Dr. Hársing Lajos: Egy svédországi tanulmányút tanulságai622
Dr. Jellinek Harry: Az orvosképzés Nagy-Britanniában486
Dr. Klement Tamás:
Virágh Gyula: A szocialista országok felsőoktatásának néhány időszerű kérdése110
Dr. Kovács Tibor: Az élettan programozott oktatása a Szovjetunióban53
I. N. Olegina: A leningrádi Állami Egyetem múltja és jelene742
L. Petro: Ötéves az Ungvári Állami Egyetem magyar tagozata187
Dr. Pósch Károlyné: Új törekvések a gazdasági vezetők felsőfokú képzésére246
Prof. Dr. K. Schelle:
Dr. D. Kissig: A tudományos szocializmus oktatása a Potsdami Pedagógiai Főiskolán242
Dr. Szabó Dezső: Az orvosképzés Olaszországban360
Szalay Miklós: A mérnökképzés tapasztalatai Szudánban I-II.118
Dr. Tóth Pál: Az Egészségügyi Világszervezet Gyermekfogászati Kurzusa Koppenhágában308
Dr. Wittman Tibor: Láthatatlan Amerika: a latin-amerikai egyetemek reformtörekvései368
Dr. Zsidai József: Tanulmányúton szovjet egyetemi könyvtárban498
Das Hochschulwesen375
Revista Invatamintului Superior502
Vesztnyik Viszsej Skoli312
Vysoká Skola123
Zycie Szkoly Wyzszej372
Szemle
Acta Iuvenum ünnepi számáról (Dr. Falus Róbert)248
A tanítóképző intézetek tudományos közleményei IV. k. (Bereczki Sándor)380
Az egyetemekre, az oktatókra és a hallgatókra vonatkozó jogszabályok (Dr. Berczik Árpád)763
Didaktikai szempontok érvényesülése a Polgári Eljárásjog új tankönyvében (Dr. Révai Tibor)316
Egy felsőoktatási vita gyümölcsei (Dr. Mosonyi Mihály)758
Egy könyv margójára (Dr. Bacsák Gábor)633
Európai műszaki egyetemek és fősikolák szakosítási rendje (Bertalan György)568
Ötéves a "Felsőoktatási Szakirodalmi Tájékoztató" (Balogh Miklós)628
Szeged város felszabadulás utáni népességi fejlődése 1945-1960 (Dr. Balázs József)253
Bély Miklós - Kálmánchey Zoltán: Testneveléselmélet (Gaál Lajos)382
Bodor Endre: Szervetlen kémia (Glasner Mária)251
Cholnoky Tibor: Mechanika III. Kinematika és Kinetika (Dr. Béda Gyula)761
Devics - Károlyi - Zádor: A magyar műszaki értelmiség és a műegyetem a Tanácsköztársaság idején (Dr. Denke Géza)703
Dr. Héberger Károly - Iliász Dimitrisz - Dr. Kalászi István - Rezek Ödön - Tóth István: A gépgyártás technológiája III. (Dr. Farkas János)127
K. Horálek: Bevezetés a szláv nyelvtudományba (H. Tóth Imre)379
J. Kendrew: Az élet fonala (Végh Gyula)570
Kerkápoly Endre: Vasútvonalak tervezése és korszerűsítése. Vasútépítéstan I. (Gerlei Ferenc)762
Dr. Komor Ilona - B. Révész Mária: Latin nyelv (Nagy Ferenc)250
Mihályfi Pál: Proyeccion y desarrolló da fabricas (Czabán János)569
A. Pozner: Az őselemektől az elemi részecskékig (Nagy Zoltánné)631
Radovan Richta és munkaközössége: Válaszúton a civilizáció (Dr. Füle Sándor)62
Szalai István: Növényélettan (Dr. Kiszely György)378
Szathmári István: Régi nyelvtanok és egységesülő irodalmi nyelvünk (E. Abaffy Erzsébet)765
Varga Károly: Magyar egyetemi hallgatók életfelfogása (Mihály Ildikó)767
Vörös Antal: Óvár, Óvár... (Dr. Heckenast József)61
A felsőoktatás hírei
Olvasó ankét Sopronban507
A József A. Tudományegyetemről jelentik (Dr. Kemenes Béláné)572
A Kossuth Lajos Tudományegyetemről jelentik (Dr. Némedi Lajos)508
A Veszprémi Vegyipari Egyetemről jelentik (Dr. Magyari Miklós)573
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről jelentik (Dr. Papp József)255
A tanárképző főiskolárókról jelentik (Dr. Füle Sándor)509
A tanítóképző intézetekből jelentik (Dr. Füle Sándor)363
Az óvónőképző intézetekből jelentik (Dr. Füle Sándor)576
A Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskoláról jelentik (Fréz Ferenc)192
A Budapesti Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumból jelentik (Dr. Mikó Sándor)64
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Felsőoktatási Szemle 1969. január-december Felsőoktatási Szemle 1969. január-december Felsőoktatási Szemle 1969. január-december Felsőoktatási Szemle 1969. január-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
3.480 Ft
1.740 ,-Ft 50
14 pont kapható
Kosárba